"Kto Ojczyźnie służy, sam sobie służy” - rozmowa z kandydatką na Posła RP Teresą Pamułą

W najbliższych wyborach parlamentarnych olbrzymią szansę na otrzymanie mandatu posła ma kandydatka z powiatu lubaczowskiego Teresa Pamuła. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości.

Pani Dyrektor, Roztocze obejmujące powiat lubaczowski jest jedną z wyjątkowych i najciekawszych krain Polski, proszę powiedzieć jak rozwinął się ten teren w ostatnich latach pod kątem działań na rzecz rozwoju gospodarki, turystyki oraz ofert inwestycyjnych.

Lubaczów jest miastem powiatowym niewiele różniącym się od innych w Polsce. Jednak mamy coś, czego inne powiaty mogą nam pozazdrościć – sanatoria w Horyńcu-Zdroju. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że to właśnie to miejsce i te sanatoria mogą być dla powiatu i jego mieszkańców bodźcem do rozwoju gospodarki i turystyki. „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., jedno z najlepszych w Polsce dysponuje tzw. „czarnym złotem”, czyli niezwykle skuteczną borowiną, ma także wody siarczkowo-siarkowodorowe skutecznie leczące choroby reumatyczne. Jako radna Sejmiku Województwa szczególnie przyglądam się działalności sanatorium i wspieram powstające w nim inwestycje. Aktualnie przy Uzdrowisku Horyniec powstaje Kliniczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne, Chorób Narządu Ruchu, Neurologicznych i Kardiologicznych. Wsparcie samorządu województwa w inwestycje wyniosło 12,6 mln., a pozostałe sanatoria otrzymały 1,2 mln. w ramach RPO. Statystyki systemu ochrony zdrowia mówią i potwierdzają, iż zapotrzebowanie na rehabilitację kardiologiczną jest bardzo duże, a inwestycje Uzdrowiska mają stworzyć 100 miejsc dla stacjonarnej rehabilitacji, a tym samym skrócić kolejki oczekujących pacjentów. To także kolejne miejsca pracy dla młodych ludzi i szansa ich powrotu w rodzinne strony. We wszystkich sanatoriach w Horyńcu zatrudnionych jest około 300 osób. Rozwój  uzdrowisk - tak ważnych ośrodków wspomagających rolników i nie tylko, jest dla mnie ważny, cenny i bardzo mi bliski, stąd pochodzę i tutaj spędzałam dzieciństwo i młodość, tu także pracowałam. Jestem emocjonalnie i duchowo związana z naszym terenem i cieszę się, że mogę ciągle dla niego pracować i zabiegać o wszelkiego rodzaju dotacje wspierające rozwój naszego regionu. Wyremontowano także sporo dróg w powiecie, zbudowano obwodnice Cieszanowa, Oleszyc, w przygotowaniu jest dokumentacja obwodnicy Narola, a pod koniec listopada będziemy jeździć nową obwodnicą Lubaczowa. Wartość tych inwestycji to ok.60 mln zł . Zdaje sobie sprawę, że to nie jedyne potrzeby tego regionu, jednak naprawdę pracujemy intensywnie i staramy się, aby uczynić tutaj jak najwięcej dobra. Odkrywanie Roztocza Wschodniego daje wiele korzyści i rozwiązuje wiele  potrzeb naszej społeczności, to dla mnie zawsze był i jest priorytet. Proszę mi wierzyć, że piękne tereny, mnóstwo natury, cisza i spokój w miejscowościach powiatu lubaczowskiego, ale nie tylko, są w dzisiejszym galopującym świecie na wagę złota. Horyniec-Zdrój ma stałych miłośników, którzy regularnie przyjeżdżają na kuracje, nie tylko ze względu na skuteczne surowce, ale również ze względu na wyjątkowy spokój i możliwość obcowania z naturą – a to z kolei są idealne warunki do rozwoju turystyki.

Proszę powiedzieć jakie działania pomocowe prowadzone są dla rolników naszego regionu.

Zachęcam ciągle naszych samorządowców do zawalczenia o nasze tereny, wykorzystania potencjału Ziemi Lubaczowskiej i jej cennych i nieocenionych  dóbr naturalnych. Wykorzystanie zasobów gospodarczych czyni nasz region, bardzo osobliwym i ciekawym miejscem Polski na mapie woj. podkarpackiego. Moje działania na rzecz rozwoju gospodarki, w szczególności rolnictwa stają się dla mnie ciągłym wyzwaniem, aby one cieszyły się obopólnym rozwojem zarówno rolnika, a i także społeczności lokalnej. Jestem wszędzie obecna i otwarta na współpracę z samorządowcami, rozmowy, inicjatywy oraz pomoc we współdziałaniu  ze społecznością gmin z terenu powiatu lubaczowskiego daje ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju. Rozwój i promocja  Kół Gospodyń otwiera kobietom drogę do samorealizowania się, integracji osobistej, potwierdza  zdolności pań i rozwija ich pasje. Pozwala oderwać się od codziennych trosk i problemów. Sprzyja podróżom, otwieraniu się na nowe doznania kulinarne, a tym samym krzewienia kultury i  tradycji polskiej wsi, tak ważnej dla Polaków i małych ojczyzn. To bardzo cieszy nie tylko mnie, ale także włodarzy gmin i powiatów z którymi rozmawiam, to wspólny sukces. Potwierdzeniem niech będą uroczystości dożynek zarówno gminnych i powiatowych.

Dużą szansą dla Polski jest powołanie na  Komisarza Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego, który w naszym imieniu będzie zabiegał o wyrównanie dopłat dla rolników z Polski, którzy utrzymują mniejsze dopłaty niż rolnicy z innych krajów. Chcę dodać, że Podkarpacki Oddział ARiMR, którego jestem dyrektorem, wspiera podkarpackie rolnictwo. Rolnicy z powiatu są bardzo aktywni i otwarci na absorbcję środków. Pomagamy każdemu rolnikowi, który zmaga się z problemami w tym zakresie. Program na lata 2021-2027 jest ogromną szansą dla podniesienia konkurencyjności, ponieważ Podkarpacie jest województwem typowo rolniczym. Dostępność tych środków będzie zależała od właściwego dotarcia do wszystkich potencjalnych beneficjentów. W ramach płatności bezpośrednich w ubiegłym roku na powiat lubaczowski spłynęło przeszło 50 mln. zł. Nadmienić należy, że zwiększono środki na działanie „Premia dla młodych rolników” do kwoty 150 tys. zł. Na terenach wiejskich rolnik może stworzyć działalność pozarolniczą i otrzymać dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. Jeśli zatrudni dwie osoby lub więcej kwota wzrośnie do 250 tys. Są plany utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego szczególnie ważnego dla rolnictwa Polski południowo – wschodniej, ponieważ pomagać  on będzie w przyszłości zagospodarowaniu produktów rolnych i skróceniu ścieżki do konsumenta. Kolejnym krokiem dla rozwoju małych gospodarstw rolnych jest możliwość rolniczego handlu detalicznego, nieopodatkowanego do  kwoty 40 tys. zł., a powyżej tej kwoty należało by odprowadzić  podatek w wysokości 2%.

Jakie są dalsze perspektywy odnośnie dróg powiatowych, gminnych oraz innych inwestycji czynionych w powiecie lubaczowskim?

Odnośnie inwestycji modernizacji dróg oraz polepszenia jej infrastruktury należy to uznać jako wynik współpracy wielu osób, instytucji, samorządów dla których dobro wspólne jest najważniejsze. Uznaję wkład tych ludzi w rozwój naszego regionu, daleka jestem od przypisywania tylko sobie zasług w zakresie inwestycji poczynionych na naszym terenie – to efekt wspólnych działań - wszyscy samorządowcy na tym terenie starają się o dobro dla jego mieszkańców. Jednak muszę powiedzieć, że też mam w tym swój skromny udział. Jako Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego zabiegałam o uzyskanie wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych przyczyniając się do poprawy poziomu życia mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Dzięki moim staraniom uzyskałam dofinansowanie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zapewniając tym samym lepszą efektywność jej działania w trosce o nasze bezpieczeństwo i w przypadku sytuacji kryzysowych. Dużo jeszcze do zyskania w sektorach życia publicznego. Jeśli głosy oddane  na mnie 13 października 2019 r. w dniu wyborów parlamentarnych pozwolą mi dotrzeć do ławy sejmowej będę sumiennie i rzetelnie reprezentować nasze potrzeby. Wasz głos dotyczący potrzeb i problemów będzie dla mnie najważniejszy. Chcę aby nasz teren, mój teren był zauważony i będę z całego serca zabiegać o wsparcie finansowe w jego rozwój. Wiem, czego nam potrzeba, zadbam o to jako Poseł tej ziemi. Zasługujemy na to.

Do Was drodzy Mieszkańcy należy decyzja, czy zostanę Waszym Posłem IX kadencji. Na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości zajmuję 8 miejsce. Mam nadzieję, że zaufanie jakim mnie obdarzycie stawiając x przy moim nazwisku pozwoli nam rozwinąć finansowe korzyści dla naszego regionu i dla każdego z Was.

Najbliższe wydarzenia

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.