W najbliższą sobotę Targi Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów w porozumieniu z Gminą Lubaczów organizuje ?Targi Ekonomii Społecznej?, które odbędą się  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisich Jamach dnia 14 grudnia 2013 r.  

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu pn. ?Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów?, przy wsparciu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Gmina Lubaczów obecnie realizuje w znacznym stopniu politykę ekonomii społecznej, która ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie poprzez różne działania. W związku z powyższym w w/w projekcie założono przeprowadzenie szeregu zadań z zakresu wiedzy o ekonomii społecznej, mających na celu m.in. zachęcenie do działania w podmiotach ekonomii społecznej. Przedsięwzięcia w przedmiotowym projekcie są ukierunkowane na zawiązanie wielosektorowego partnerstwa  z przedsiębiorcami, podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dopełnieniem tych działań są właśnie ?Targi Ekonomii Społecznej?, mające na celu zaprezentowanie oraz promocję usług podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Gminy Lubaczów, Powiatu Lubaczowskiego i obszarze Podkarpacia, a także wskazanie przedsiębiorcom prywatnym możliwości współpracy z takimi podmiotami.
Podczas Targów zaplanowane jest podpisanie  porozumienia współpracy w zakresie partnerstwa wielosektorowego pomiędzy przedstawicielami różnych organizacji (organizacje pozarządowe, jst, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej).

W wyniku podpisania porozumienia współpracy powstanie tzw. ?platforma współpracy wielosektorowej?. Umożliwi ona podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z korzyścią dla polityki społecznej w Gminie Lubaczów, wzmocnienia stosunków biznesowych oraz integracji pomiędzy podmiotami, które przystąpią do porozumienia.

http://zlubaczowa.pl/images/plakat_targi_fio_2013.jpg

{fcomment}{flike}

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia