ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy – do 25 kwietnia

Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 25 kwietnia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłużony. Do 25 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek”- mówi rzecznik ZUS na Podkarpaciu – Wojciech Dyląg.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dostępne na www.zus.pl). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Ważne:


Do 18 kwietnia 2021 r.:

 1. szkoły podstawowe,
 2. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego,
 3. żłobki,
 4. kluby dziecięce,
 5. dzienni opiekunowie

mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób:

 1. zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonujących działania ratownicze,
 6. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

ObywatelS
+2 # ObywatelS 2021-04-12 12:17
Kiedy w końcu łaskawie zostanie otwarta gospodarka?
Może łaskawie ktoś w końcu się pochyli nad katastrofą polskich firm. Hotelarze, restauratorzy, siłownie i wiele innych branż są na skraju bankructwa. Wygląda to tak, jak by celowo ktoś próbował wykosić te biznesy, żeby można było przejąć te firmy i ich majątek za bezcen. No ale, drodzy wyborcy chcieliście to macie. Jeszcze wszystkim te miliony plus się odbiją głęboką czkawką, jak wam nałożą chomąto na karki.
Oczywiście wszystko w granicach prawa, bo COVID.
Pozdrawiam dykta i karton.
polak2010
-11 # polak2010 2021-04-12 19:13
Typowy Leming tzw.(ang. useful idiots)
To po zasiłek pierwszy leci i jeszcze go trzeba osobiście o remoncie drogi informować bo w godzinach szczytu pięć minut dłużej będzie stał :lol: :lol: :lol:
I na winko będzie a narzekać jak potrafi
(Jak to wszyscy kradną :D ) a sam do roboty się nie weźmie tylko całe życie kombinować.
AntyPiS
+6 # AntyPiS 2021-04-12 23:54
Cytuję polak2010:
Typowy Leming tzw.(ang. useful idiots)
To po zasiłek pierwszy leci i jeszcze go trzeba osobiście o remoncie drogi informować bo w godzinach szczytu pięć minut dłużej będzie stał :lol: :lol: :lol:
I na winko będzie a narzekać jak potrafi
(Jak to wszyscy kradną :D ) a sam do roboty się nie weźmie tylko całe życie kombinować.


No i widzisz Papieżu. Nie trzeba było prowokować :D Uderz w stół a wyznawca PiS się odezwie :D Widzę po wpisie polaku2010, że napisałeś ten swój komentarz, aby napisać byle co bo to nawet na hejt słabe. Może rzeczywiście popij sobie tego winka o którym piszesz to możesz wymyślisz coś sensowniejszego :lol:

UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.

Ostatnio dodane