Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Lubaczowie

Zarząd Powiatu w Lubaczowie ogłosił właśnie konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Jak już informowaliśmy, w marcu dotychczasowy dyrektor Leszek Kwaśniewski został powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Jego obowiązki pod koniec kwietnia przejął Piotr Cencora. Jednak Zarząd Powiatu musiał ogłosić oficjalny konkurs na to stanowisko. Tak też stało się w środę 13 lipca. 

Jakie wymagania?

Wśród wymagań, które muszą spełniać kandydaci są: wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia w kierunku zarządzanie i minimum 3 lata stażu pracy oraz niekaralność.

Kandydaci swoje CV mogą składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 I piętro pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00 w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.