Kandydaci na burmistrza Lubaczowa odpowiadają na nasze pytania!

Już 21 kwietnia II tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy Lubaczowa zdecydują, kto ma być burmistrzem tego miasta - Krzysztof Szpyt czy Piotr Cencora. Portal ZLUBACZOWA.PL obu kandydatom zadał te same pytania. Sprawdźcie, jak odpowiedzieli Panowie ubiegający się o stanowisko włodarza naszego miasta.

ZLUBACZOWA.PL: Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na burmistrza Lubaczowa?

Krzysztof Szpyt: Mieszkańcy miasta Lubaczowa przez dwie kadencje obdarzyli mnie zaufaniem, powierzając mi funkcję Burmistrza Miasta Lubaczowa. To dla mnie zaszczyt służyć mieszkańcom naszego miasta, mojego rodzinnego miasta. Przez wiele lat zdobywałem doświadczenie, pracując w samorządzie lokalnym. Był to dla mnie okres pełen satysfakcji z działań, które przyczyniły się do tego, że Lubaczów stał się nowoczesnym, europejskim miastem – miejscem atrakcyjnym zarówno do życia, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Ogarnia mnie ogromna duma, kiedy myślę o tym, że udało się nam pozyskać znaczące środki zewnętrzne na realizację inwestycji miejskich. Wszystkie działania były odpowiedzią na wsłuchanie się w potrzeby lubaczowian i reagowanie na nie. Będąc w stałym kontakcie z mieszkańcami, wiem, co należy zrobić, aby Lubaczów stał się jeszcze lepszy. Dlatego zwróciłem się z prośbą do społeczności miasta Lubaczowa o możliwość kontynuowania pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i ponowne powierzenie mi funkcji Burmistrza Miasta Lubaczowa na kolejną kadencję.


Piotr Cencora: Po pierwsze widzę dużą potrzebę usprawnienia funkcjonowania miasta. Po drugie to konieczność stworzenia warunków do rozwoju ekonomicznego, które sprawią, że będzie tu więcej możliwości zatrudnienia, pozostania, zamieszkania, związania swojej przyszłości z Lubaczowem.

ZLUBACZOWA.PL:  W kilku zdaniach proszę ocenić rozwój Lubaczowa na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Krzysztof Szpyt:  Lubaczów odnotował w ostatnich latach dynamiczny rozwój w zakresie infrastruktury komunalnej. Powstały obiekty takie jak basen, budynek szatni na stadionie, rozbudowany został Miejski Dom Kultury, a Oczyszczalnia Ścieków została zmodernizowana. Inwestycje w rozwój miasta przekroczyły 100 milionów złotych, co jest widoczne w nowych drogach czy oświetleniu ulicznym, a niewidoczne na pierwszy rzut oka, znaczące środki – ponad 20 milionów złotych – zainwestowano również w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Patrząc szerzej, rozwija się także lokalny biznes, na terenie miasta powstały nowe hale produkcyjne przedsiębiorstw takich jak DALL, Fabryka Maszyn czy Zakład Betoniarski. Na ulicy Technicznej powstała również nowa fabryka mebli DANZZ. Niedawno wydano również decyzje dotyczące umiejscowienia mediów komunalnych dla nowego obiektu w Parku Przemysłowym przy zbiorniku na deszczówkę. Rozwija się handel - nowe sklepy z branży budowlanej, sklepy sieci EURO, druga Biedronka oraz najnowsze Centrum handlowe przy ul. Słowackiego. W grudniu duży inwestor nabył sześć ostatnich działek o łącznej powierzchni 10 hektarów, planując inwestycję związaną z przyszłą odbudową Ukrainy. W odpowiedzi na te plany przygotowujemy tereny przy dawnym wysypisku pod nowy Park Przemysłowy. Ostatnie dziesięć lat były dla Lubaczowa najbardziej znaczącym okresem rozwoju od czasu przemian z 1989 roku, symbolizując etap intensywnej modernizacji miasta.


Piotr Cencora: Najbardziej wartościowe w mojej ocenie było wybudowanie obwodnicy. Powstanie centrum handlowego na miejscu dawnego dworca PKS to także wyróżniająca się inwestycja. Cieszy także aktywne budownictwo jednorodzinne. Po wielu latach udało się w końcu zrewitalizować Stary Park. Natomiast obserwujemy też wiele zaniechań. Zrezygnowano z użytkowania nowego targowiska, remonty ulic realizowane są w ślimaczym tempie, w mieście wymagana jest pilna modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Nie mamy (w  mieście powiatowym!) dworca komunikacyjnego. Wielu przedsiębiorców funkcjonuje na krawędzi przetrwania. Zarzucono niemal całkowicie współpracę z miastami partnerskimi. Zniknął gdzieś budżet obywatelski. Trwałym i przykrym zjawiskiem jest stały odpływ młodych osób. I w końcu miasto jest mocno zadłużone. W skali szkolnej oceniłbym ostatnią dekadę na 3+.ZLUBACZOWA.PL: Co jest w Pana ocenie dzisiaj największym problemem mieszkańców Lubaczowa i jak trzeba go rozwiązać?

ZLUBACZOWA.PL. Co jest w Pana ocenie dzisiaj największym problemem mieszkańców Lubaczowa i jak trzeba go rozwiązać?

Krzysztof Szpyt: W mojej ocenie, obecnie największym wyzwaniem dla mieszkańców Lubaczowa jest ograniczony dostęp do dobrze płatnych miejsc pracy, co zmusza wielu młodych ludzi do szukania możliwości poza naszym regionem. Choć wyjazdy te oferują szanse na rozwój i zdobywanie doświadczenia, utrudniają one równocześnie powrót i trwałe osiedlenie się w Lubaczowie. Naszym priorytetem jest przyciągnięcie inwestorów, którzy nie tylko stworzą nowe miejsca pracy, ale również zapewnią warunki sprzyjające profesjonalnemu rozwojowi i zaoferują wynagrodzenia konkurencyjne na tle innych regionów Polski. Aby sprostać tym wyzwaniom, proponuję strategię Slow & Smart City, mającą na celu stworzenie Lubaczowa jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla osób pracujących zdalnie, jak i tych, którzy po zakończeniu studiów rozważają powrót do rodzinnych stron. Kluczowym elementem jest tutaj nie tylko stworzenie nowych miejsc pracy, ale i podniesienie jakości życia do standardów znanych z większych aglomeracji. Moje działania koncentrują się na rozbudowie infrastruktury miejskiej, przez budowę sali zabaw dla dzieci, wodnego placu zabaw, skateparku, lodowiska, na które otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej, co oznacza zainwestowanie w najbliższych latach 8,4 mln zł, tylko w przestrzeń publiczną poprawiającą jakość życia w Lubaczowie.


Piotr Cencora: Słaba kondycja ekonomiczna mieszkańców. Brakuje atutów, które przekonałyby duże przedsiębiorstwa do stworzenia tu swoich filii. Faktem jest, że po części nie sprzyja nam lokalizacja. Sądzę jednak, że duży potencjał logistyczny ma linia kolejowa. Zelektryfikowana pozwalałaby na szybki transfer lokalnej produkcji. A to jest bardzo istotny czynnik. Dodatkowo, znajdując się na kolejowym szlaku z Ukrainą, mielibyśmy warunki do stworzenia centrów logistycznych, przysparzających dochodów dla miasta.

ZLUBACZOWA.PL:  Proszę przedstawić trzy najważniejsze punkty z Pana programu wyborczego.

Krzysztof Szpyt:  

1. Planuję stworzyć w Lubaczowie atrakcyjną perspektywę dla młodych ludzi, którzy pracują zdalnie i chcieliby wrócić po studiach w rodzinne strony.

Kluczowe elementy sukcesu:
Infrastruktura i niezawodny dostęp do szybkiego Internetu – co już mamy!
Atrakcyjne i dostępne cenowo mieszkania – kluczowy element potrzebny by zachęcić młodych profesjonalistów do osiedlenia się w mieście. Nowoczesne i ekologiczne inwestycje mieszkaniowe  powinny odpowiadać różnym potrzebom – od osób samotnych po rodziny.
Zakładając wsparcie obecnego rządu w budowie mieszkań i dofinansowania budownictwa czynszowego, planuję inwestycje w mieszkania na wynajem (bloki) oraz wsparcie podmiotów gospodarczych realizujących takie inwestycje. 

Przestrzenie coworkingowe – dostosowane do pracy zdalnej i wyposażone w szybki internet. Sprzyjają wymianie wiedzy i umożliwiają organizację warsztatów, szkoleń i spotkań społeczności lokalnej. Mogą również służyć jako inkubatory dla lokalnych startupów przyczyniając się do rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Po intensywnym okresie inwestycji w infrastrukturę komunalną – drogi, chodniki, basen, Dom Kultury, oczyszczalnia ścieków, wodociągi, obiekty sportowe i odnawialne źródła energii, chciałbym skupić się na intensywnych działaniach w uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. Działania te skierowane będą do wszystkich grup wiekowych w naszym mieście.

Planowane działania:
- Sala zabaw dla dzieci (np. z basenem z kulkami) przy Przedszkolu nr 2, w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Dostępna dla przedszkoli do południa i dla wszystkich po południu i w dni wolne.
- Wodny plac zabaw (przy basenie) – centrum rozrywki wodnej dedykowane najmłodszym.
- Skatepark (w pobliżu basenu) – miejsce spotkań młodzieży.- Strefy wytchnieniowe – np. skwer obok poczty jako pocket park czy plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury (inne lokalizacje do uzgodnienia) dostępne dla wszystkich mieszkańców.
- Zadaszone boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 – kolejny obiekt sportowy w mieście, pozwalający na uprawianie sportu przez cały rok, niezależnie od pogody.
- Lodowisko – mobilne, modułowe odkryte. Lodowiska z systemem mrożenia wody.
- Zbiornik wodny o powierzchni 20 ha – z możliwością rekreacji i wędkowania dla entuzjastów przyrody i sportów wodnych.
- Stadion – modernizacja murawy boiska, podniesienie płyty boiska o 1-2m od obecnego stanu.

3. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych.

Istniejące tereny inwestycyjne w Parku Przemysłowym Lubaczów są w całości sprzedane firmom, które zamierzają prowadzić tu działalność gospodarczą. Konieczne jest więc szybkie przygotowanie nowych terenów dla lokowania inwestycji przemysłowych lub logistycznych. Mamy taki teren w okolicy starego wysypiska śmieci, który musimy szybko „uzbroić” w media i skomunikować z obwodnicą Lubaczowa, poprzez odcinek ul. Lipowej. Koszty tej inwestycji pokryjemy ze środków unijnych, już zagwarantowanych w ramach istniejącego Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Lubaczów.

Wiele firm chce obecnie ulokować swoją działalność w pobliżu granicy z Ukrainą. To wielka szansa na rozwój Lubaczowa. Musimy wykorzystać tę szansę i zaoferować kolejne atrakcyjne tereny inwestycyjne.


Piotr Cencora:  praktyce to trzy pakiety:

1) komunikacyjny – wspominania modernizacja linii kolejowej nr 101 oraz budowa bądź utworzenie dworca PKP/PKS
2) energetyczny – wykonanie odwiertu do złóż geotermalnych znajdujących się pod miastem, budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz cały plan przejścia miasta na zasilanie energią odnawialną 
3) promocyjny - kompleksowa promocja zasobów i potencjału Lubaczowa, a także powiatu w celu zachęcenia inwestorów, turystów i instytucji do działań na terenie Ziemi Lubaczowskiej.
 
Co istotne, na projekty o takim charakterze dostępne są już ogromne fundusze krajowe i unijne. To jedyna droga do sfinansowania tych poważnych planów, gdyż miasto takich środków nie ma.

ZLUBACZOWA.PL:  Lubaczów miastem turystycznym czy przemysłowym? Którą drogą zdecydowałby Pan się iść?

Krzysztof Szpyt: Lubaczów korzystając z dogodnego położenia przygranicznego, może rozwijać się gospodarczo, skupiając się na firmach produkcyjnych oraz przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, które obsługują handel i odbudowę Ukrainy.  To, co niegdyś było uciążliwe, teraz ma szansę zmienić się w kluczowy atut, umożliwiając miastu bardziej dynamiczny rozwój i zwiększając jego znaczenie w regionie. Natomiast w ramach Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” wspólnie rozwijamy markę turystyczną, pozycjonując Lubaczów jako integralną część większej całości. Turyści korzystający z atrakcji Roztocza mają również ofertę odwiedzenia naszego miasta i skorzystania z jego oferty, która obejmuje bogate propozycje kulturalne, gastronomiczne i handlowe. Duże nadzieje wiążę z budową zbiornika wodnego oraz wygospodarowaniem około 50 działek pod miejsca noclegowe i małą gastronomię, co w sezonie letnim może stworzyć wiele miejsc pracy i rozwijać lokalny „przemysł” turystyczny. Zalecam podejście wielotorowe, zrównoważonego rozwoju Lubaczowa, które pozwoli miastu czerpać korzyści zarówno z turystyki, jak i rozwoju gospodarczego, nie zaniedbując żadnej z tych dziedzin.


Piotr Cencora:  Na pewno posiadamy tradycje przemysłowe. Przemysł metalowy oraz górnictwo przez kilka dekad przyczyniały się do rozwoju miasta. Jesteśmy też takim niewielkim zagłębiem meblarskim. Są to branże z perspektywą. Przetwórstwo rolne to również kierunek warty dokładniejszych analiz. Turystyka w moim odczuciu powinna bazować na jednej dużej atrakcji. Być może wody termalne kwalifikowałyby się do budowy term. Potencjał wodny okolicy pozwala też myśleć o stworzeniu rozległego zalewu. Powinniśmy równocześnie jeszcze bardzie propagować dotychczas wykorzystywane walory wielokulturowego dziedzictwa oraz atrakcje krajobrazowe i rekreacyjne.

ZLUBACZOWA.PL:  Czy Lubaczów jest miastem dla młodych ludzi?

Krzysztof Szpyt:  Zapewniamy miejsce w żłobku i przedszkolach dla dzieci, co jest kluczowe dla młodych małżeństw, umożliwiając im powrót do aktywności zawodowej. Instytucje miejskie, takie jak MDK i kino, biblioteka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z klubami sportowymi, oferują bogaty program kulturalny i możliwości aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskanym środkom UE na MOF (Miejski Ośrodek Funkcjonalny), zrealizujemy inwestycje w obiekty takie jak sala zabaw, wodny plac zabaw, skatepark oraz lodowisko, co znacząco wzbogaci ofertę Lubaczowa dla młodzieży i rodzin, dorównując wysokim standardom czołowych miast w Polsce. Obecnie Lubaczów przyciąga młode rodziny chętne do osiedlenia się, co świadczy o jego atrakcyjności. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch lat, miasto osiągnie poziom oceny celującej jako miejsce przyjazne młodym ludziom.


Piotr Cencora: Odpowiedź na to pytanie aktualnie nie jest pozytywna. Trwające od trzech dekad regres i marazm gospodarczy przekładają się słaby status ekonomiczny mieszkańców i instytucji. Zmienić ten stan, tzn. znacząco rozszerzyć i poprawić ofertę miasta w obszarze zatrudnienia oraz wszystkich pozostałych potrzebach bytowych, może tylko dynamiczny rozwój aktywności gospodarczej we wszystkich dostępnych dziedzinach. Młodzi ludzie będą wiązać swoje życie z Lubaczowem, jeśli będzie tu możliwość osiągnięcia godziwych dochodów i optymalnego standardu życia. 

ZLUBACZOWA.PL:  Na koniec. Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom Lubaczowa?

Krzysztof Szpyt: Chciałbym powiedzieć mieszkańcom Lubaczowa, że wasze zaangażowanie, wasze potrzeby i aspiracje są fundamentem, na którym budujemy przyszłość naszego miasta. Jesteście nie tylko świadkami, ale i twórcami zmian, które razem wprowadzamy. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zaufanie, które mi okazaliście. Zapewniam, że będę dalej pracował z pełnym zaangażowaniem, aby Lubaczów rozwijał się jako miejsce, które oferuje zarówno nowoczesne miejsca pracy, jak i wysoką jakość życia. Chcę, aby każdy mieszkaniec czuł się tutaj bezpiecznie, komfortowo i widział dla siebie perspektywy rozwoju. Razem możemy więcej, więc zachęcam do dalszej współpracy i otwartości na nowe projekty i inicjatywy. Dziękuję i liczę na kolejną kadencję owocnej współpracy na rzecz dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Nasz Wspólny Lubaczów jest w naszych rękach.


Piotr Cencora: Decydując się na wzięcie udziału w wyborach na urząd burmistrza naszego miasta, miałem pełną świadomość skali i wielości nurtujących go problemów oraz Waszych oczekiwań. Czas rozpocząć proces aktywnego ich rozwiązywania. W tym celu przygotowałem „Plan dla Lubaczowa”. To kilka dużych projektów, które mają przenieść miasto na inny poziom. Sprawią, że powstaną warunki do myślenia o przyszłości, rozwoju życia zawodowego, zakładania rodzin, osiedlania się. I do głosowania na kandydata z takim spojrzeniem na nasze miasto będą Was usilnie zachęcać.

Komentarze   

Olo11
+40 # Olo11 2024-04-13 18:06
Widać że Szpyt ma pojęcie o czym mówi, po Cencorze spodziewałem się więcej konkretów, w skrócie - obiecam wam wszystko co chcecie usłyszeć
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-28 # Benek 2024-04-13 20:01
No ma ma pojęcie tylko zapytaj się ile miesięcznie dopłaca do basenu....nasze pieniądze podatnikow
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ja234
0 # Ja234 2024-04-14 07:09
To jeszcze sprawdź jakie zadłużenie ma szpital i kto pokryje to i z czyjej kasy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Bolo
+28 # Bolo 2024-04-14 12:43
Cytuję Ja234:
To jeszcze sprawdź jakie zadłużenie ma szpital i kto pokryje to i z czyjej kasy.


Ty patrzysz na zadłużenie szpitala który ma ratować ludzkie życie? Szpitale powiatowe są pozadłużane w całej Polsce, pokaż mi ile jest takich które nie mają długów. Jeśli jesteś zwolennikiem tego aby szpital nie przynosił długu to idź pozamykaj w Lubaczowie oddziały, odwołaj operacje i pozwalniaj lekarzy. Fakty są takie że dług miasta Lubaczów jest kilkukrotnie większy od długu szpitala pod który podlegają osoby z całej powiatu. Kto pokryje dług miasta?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Marek_1978
-10 # Marek_1978 2024-04-15 08:06
Cytuję Benek:
No ma ma pojęcie tylko zapytaj się ile miesięcznie dopłaca do basenu....nasze pieniądze podatnikow


Basen, to inwestycja długoterminowa z wieloma korzyściami.

Badania naukowe wielokrotnie potwierdziły korzyści zdrowotne regularnej aktywności fizycznej w basenie, takie jak poprawa kondycji, redukcja stresu i wsparcie zdrowia psychicznego. Nasz basen stanowi ważne źródło aktywności fizycznej dla mieszkańców, przyczyniając się do ich ogólnego dobrostanu.

Dodatkowo, obecność basenu w naszym mieście ma istotne znaczenie dla atrakcyjności i konkurencyjnośc i naszej lokalnej społeczności. Wspiera on rozwój turystyki, przyciąga potencjalnych mieszkańców i inwestorów, którzy doceniają wysoki standard życia i różnorodność oferowanych atrakcji.

Warto podkreślić, że analiza kosztów w porównaniu do korzyści wyraźnie pokazuje, że inwestycja w basen przynosi długoterminowe korzyści dla społeczności. Zatem, mimo krótkoterminowy ch wydatków, basen stanowi ważny element naszej infrastruktury, wspierając zdrowie mieszkańców i rozwój naszego miasta.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Tato
-10 # Tato 2024-04-15 10:40
Cytuję Marek_1978:
Cytuję Benek:
No ma ma pojęcie tylko zapytaj się ile miesięcznie dopłaca do basenu....nasze pieniądze podatnikow


Basen, to inwestycja długoterminowa z wieloma korzyściami.

Badania naukowe wielokrotnie potwierdziły korzyści zdrowotne regularnej aktywności fizycznej w basenie, takie jak poprawa kondycji, redukcja stresu i wsparcie zdrowia psychicznego. Nasz basen stanowi ważne źródło aktywności fizycznej dla mieszkańców, przyczyniając się do ich ogólnego dobrostanu.

Dodatkowo, obecność basenu w naszym mieście ma istotne znaczenie dla atrakcyjności i konkurencyjności naszej lokalnej społeczności. Wspiera on rozwój turystyki, przyciąga potencjalnych mieszkańców i inwestorów, którzy doceniają wysoki standard życia i różnorodność oferowanych atrakcji.

Warto podkreślić, że analiza kosztów w porównaniu do korzyści wyraźnie pokazuje, że inwestycja w basen przynosi długoterminowe korzyści dla społeczności. Zatem, mimo krótkoterminowych wydatków, basen stanowi ważny element naszej infrastruktury, wspierając zdrowie mieszkańców i rozwój naszego miasta.

słusznie, co Pan pisze ale dotyczy basenu a w Lubaczowie jest pływalnia a to spora różnica. Nigdy pływalnia nie przyniesie wymiernych korzyści, bo służy przede wszystkim nauce i doskonaleniu pływania. Trzeba jasno to powiedzieć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Tato
-16 # Tato 2024-04-15 10:40
Cytuję Marek_1978:
Cytuję Benek:
No ma ma pojęcie tylko zapytaj się ile miesięcznie dopłaca do basenu....nasze pieniądze podatnikow


Basen, to inwestycja długoterminowa z wieloma korzyściami.

Badania naukowe wielokrotnie potwierdziły korzyści zdrowotne regularnej aktywności fizycznej w basenie, takie jak poprawa kondycji, redukcja stresu i wsparcie zdrowia psychicznego. Nasz basen stanowi ważne źródło aktywności fizycznej dla mieszkańców, przyczyniając się do ich ogólnego dobrostanu.

Dodatkowo, obecność basenu w naszym mieście ma istotne znaczenie dla atrakcyjności i konkurencyjności naszej lokalnej społeczności. Wspiera on rozwój turystyki, przyciąga potencjalnych mieszkańców i inwestorów, którzy doceniają wysoki standard życia i różnorodność oferowanych atrakcji.

Warto podkreślić, że analiza kosztów w porównaniu do korzyści wyraźnie pokazuje, że inwestycja w basen przynosi długoterminowe korzyści dla społeczności. Zatem, mimo krótkoterminowych wydatków, basen stanowi ważny element naszej infrastruktury, wspierając zdrowie mieszkańców i rozwój naszego miasta.

słusznie, co Pan pisze ale dotyczy basenu a w Lubaczowie jest pływalnia a to spora różnica. Nigdy pływalnia nie przyniesie wymiernych korzyści, bo służy przede wszystkim nauce i doskonaleniu pływania. Trzeba jasno to powiedzieć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+10 # Benek 2024-04-15 14:00
Nie podważam istnienia basenu jako basenu tylko krytykuje zarządzanie nim
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Podi
+20 # Podi 2024-04-14 12:09
Zwróćcie uwagę jak równo i szybko minusowane są wszystkie komentarze negatywne o Szpycie a jak plusowane te które najeżdżają na Cencore, można to zaobserwować od wczoraj i dzisiaj w nocy. Ktoś tu ładne próbuje manipulować opinią publiczną :-) :-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
LOOK
-3 # LOOK 2024-04-14 12:17
No i zwróćcie też uwagę na to
jak bardzo się rozpędziła
nagonka od zwolenników
kandydata Cencory, a może i sam nas osobiście zaszczycił na tym forum??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
lubczyk
-7 # lubczyk 2024-04-14 12:20
OBRONA -ATAK-ATAK-OBRO NA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
kasik
+12 # kasik 2024-04-14 12:35
Cytuję Podi:
Zwróćcie uwagę jak równo i szybko minusowane są wszystkie komentarze negatywne o Szpycie a jak plusowane te które najeżdżają na Cencore, można to zaobserwować od wczoraj i dzisiaj w nocy. Ktoś tu ładne próbuje manipulować opinią publiczną :-) :-)


też rzuciło mi się to w oczy, wczoraj wieczorem przeglądałam komentarze i te które w jakiś sposób były negatywne wobec szpyta, miały ponad 20 plusów, rano przy kawie chciałam poczytać nowe wypowiedzi a tu nagle te same komentarze które miał wczoraj ponad 20 plusów, mają już po około 25-30 minusów. bardzo ciekawy obrót przez noc
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
LOOK
-4 # LOOK 2024-04-14 12:47
No a popołudniu było dokładnie
odwrotnie no to dziwne??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+1 # Benek 2024-04-14 14:00
I tu masz rację żadne argumenty nie docierają do tubylców z folwarku szpyta
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-4 # Benek 2024-04-14 14:00
I tu masz rację żadne argumenty nie docierają do tubylców z folwarku szpyta
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+17 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:32
Cytuję Podi:
Zwróćcie uwagę jak równo i szybko minusowane są wszystkie komentarze negatywne o Szpycie a jak plusowane te które najeżdżają na Cencore, można to zaobserwować od wczoraj i dzisiaj w nocy. Ktoś tu ładne próbuje manipulować opinią publiczną :-) :-)


Dokładnie, przypomina mi się taka scena z serialu Ranczo, w której podczas kampanii wyborczej na wójta cała śmietanka gminna [Czerepach i Leokadia] produkowali komentarze na lokalnym portalu celowane w kontrkandydatkę XD Takie "Internetowe trolle. Początek"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
tomcio
+29 # tomcio 2024-04-14 13:40
Cytuję Olo11:
Widać że Szpyt ma pojęcie o czym mówi, po Cencorze spodziewałem się więcej konkretów, w skrócie - obiecam wam wszystko co chcecie usłyszeć


Chyba pomyliłeś osoby co do tego obiecywania wszystkiego. Dla tych co mają krótką pamięć to w 2018 roku jak Pan Szpyt startował na burmistrza to obiecywał budowę dużego zalewu rekreacyjnego a także budowę przy basenie wodnego otwartego placu zabaw i kompleksu boisk sportowych, można o tym przeczytać w artykule "Krzysztof Szpyt ruszył z kampanią - "OBIECAŁEM - REALIZUJĘ!"" z 2018 roku na konkurencyjnej stronie.

I co się okazuje? wchodzę teraz na stronę Pana Szpyta w zakładkę "Plany na przyszłość" i dalej widzę:
- "Wodny plac zabaw (przy basenie) – centrum rozrywki wodnej dedykowane najmłodszym."
- "Zbiornik wodny o powierzchni 20 ha – z możliwością rekreacji i wędkowania"

śmiechu warte :D :D :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+10 # Zxzxzx 2024-04-14 21:07
Szpyt - od 30 lat (?) urzedas jest już zupełnie odrealniony od rzeczywistości i potrzeb mieszkańców.
Nawet te jego kolejne "plany" na kolejne bzdury za mln zł o tym świadczą...

Ale ma wierne, poddańcze urzędasów plemie, i tak się trzymacie w kupie, nawzajem sobie liżąc. I ten twój wpis też jest dokładnie taki, wyłącznie taką ma wymowę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aniołek
+21 # Aniołek 2024-04-13 18:15
"I w końcu miasto jest mocno zadłużone"
i mówi to gość który w 2023 r. wypracował w szpitalu stratę 4 mln zł, a za okres 2020-2023 łącznie ponad 8 mln zł, którą w poniedziałek na sesji powiatu będziemy pokrywać z naszych podatków
FARSA!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
komornik
+44 # komornik 2024-04-13 18:19
Lubie to
dynamiczny lider zadłużenia
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
prawda
+9 # prawda 2024-04-15 16:54
Cytuję komornik:
Lubie to
dynamiczny lider zadłużenia

a szpyt boi się wyjść do ludzi
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
+39 # cukier 2024-04-13 19:08
8 BANIEK DŁUGU. Dynamicznie bardzo dynamicznie, to za kilka lat 10 -15- 20 milionów DŁUGU i szpital w stan upadłości ???? tylko proszę Dynamicznie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Bolo
+23 # Bolo 2024-04-14 12:50
Cytuję cukier:
8 BANIEK DŁUGU. Dynamicznie bardzo dynamicznie, to za kilka lat 10 -15- 20 milionów DŁUGU i szpital w stan upadłości ???? tylko proszę Dynamicznie.


Jak te 8 baniek ma się do PONAD 33 BANIEK DŁUGU MIASTA który jest szacowany/plano wany na koniec 2024 roku według tego co jest w dokumencie "RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubaczów na lata 2024 - 2040" na stronie miasta? :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-13 # Benek 2024-04-13 20:12
A skąd bierze się zadłużenie szpitali????że zbyt małego finansowania szczególnie powiatowych szpitali a szpital na czym ma zarabiać???jak jesteś taki mądry to powinienes płacić za służbę zdrowia w stu procentac za wszystko.wtedy szpitale by długu może się pozbywały.chces z bulic ???żeby nie zadłużał to musiałby 90 procent pacjentów uśmiercić.i tu miej pretensje do Tuska ponoć miałoby lepiej bo ponoć PiS źle robił to teraz niech ten cudotwórca donaldzika pokaże na co go stać.a po drugie dopłacać do basenu tak potężne pieniądze jak to Szpyt robi to tego nie widzisz.....bli sko 1mln.zl rocznie i tu nie widzisz problemu...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-24 # Benek 2024-04-13 20:22
Prawda boli
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
+32 # cukier 2024-04-13 20:48
8 LAT rządów Pisu nie umiało nic z tym zrobić, mogli przecież wszystko nawet o 2 w nocy wyzerować dług.
OCZYWIŚCIE ZA PIENIĄDZE PODATNIKÓW. Nad jedną i drugą instytucją jest kontrola PAŃSTWA zobaczymy kto szybciej zbankrutuje. A tak na koniec płacę na służbę zdronia ogromne pieniądze, moje zdrowotne to 9 % od dochodu, a prawda jest taka że jak potrzebuje pomocy, lekarza idę prywatnie bo inaczej już bym tego nie pisał.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-59 # Benek 2024-04-13 20:54
Już tak nie narzekaj bo dobrze kręcisz żeby dochód zmniejszyć.no ale te 9procent zdrowotnego od dochody to fakt że to przesada
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wina tuska
-44 # Wina tuska 2024-04-13 20:40
Strata 4 mln tylko za 2023r, wtedy kto rządził?
a w 22, 21 i 20 ?
Łącznie 8 mln zł w ostatniej czyjej kadencji ?
wiec wina za kiepskie finansowanie jest czyja?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
wina kaczora
-33 # wina kaczora 2024-04-13 21:47
Cytuję Wina tuska:
Strata 4 mln tylko za 2023r, wtedy kto rządził?
a w 22, 21 i 20 ?
Łącznie 8 mln zł w ostatniej czyjej kadencji ?
wiec wina za kiepskie finansowanie jest czyja?


ciemnogrodu nie przekonasz, oni sa odporni na wiedzę, trudni do ......
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Marek_1978
-10 # Marek_1978 2024-04-15 08:23
Cytuję Benek:
... po drugie dopłacać do basenu tak potężne pieniądze jak to Szpyt robi to tego nie widzisz.....blisko 1mln.zl rocznie i tu nie widzisz problemu...


Warto zaznaczyć, że dopłata do basenu przynosi korzyści nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również dla systemu opieki zdrowotnej. Regularna aktywność fizyczna w basenie może prowadzić do zmniejszenia liczby pacjentów wymagających opieki szpitalnej z powodu chorób związanych z brakiem ruchu, takich jak choroby serca, otyłość czy problemy z układem oddechowym.

W ten sposób, inwestycja w basen nie tylko poprawia zdrowie mieszkańców, ale także przyczynia się do redukcji obciążenia dla lokalnych placówek medycznych, co przekłada się na oszczędności w kosztach leczenia i efektywniejsze wykorzystanie zasobów służby zdrowia.

Ponadto basen przynosi korzyści dla osób z problemami kręgosłupa i chorobami neurologicznymi , umożliwiając łagodne ćwiczenia, poprawę ruchomości i rehabilitację po urazach. Dla tych osób stanowi on ważne środowisko terapeutyczne, wspierając poprawę równowagi, koordynacji i siły mięśniowej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+10 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:40
No dobrze, o korzyściach zdrowotnych wynikających z obecności basenu nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak tutaj chodzi o porównywanie zadłużenia szpitala, który właściwie w polskich realiach nie może zarabiać, z czymś takim jak basen. O ile rozumiem ideę basenu, to gdybym miała do wyboru: brak basenu vs zadłużony szpital, który jednak udziela świadczeń, to wolałabym szpital, bo mam takie doświadczenie że jednak jest to bardziej podstawowa potrzeba, zwłaszcza, gdy np. dostaję zawału albo mi nogę upier***.

W ogóle wyciąganie argumentu 'a Cencora to zadłużył szpital' jest takie powiedziałabym średnio rozsądne XD Ewentualnie proponowałabym przeprowadzenie eksperymentu pt. szpital nie wykona nic poza kontraktem NFZ i wtedy biorę popcorn i obserwuję, co lokalna społeczność by powiedziała przy pierwszej śmiertelnej ofierze takiej polityki (np. wyrostek robaczkowy)...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+6 # Benek 2024-04-17 20:29
Odnośnie basenu wy ludzie jesteście tacy tępi czy co????ja nie podważam basenu jako basenu tylko jego zarządzania trzeba stworzyć warunki by zaczął zarabiać na wypłaa nie dopłacać do folwarku szpyta i nie przekona mnie nikt że ta pływalnia to tylko strata kasy.wiec mi nie tłumaczycie jak krowie na rowie jakie pływanie jest dobre dla zdrowia bo to wiem ale pomysł na jego wykorzystanie by zarabiać a tu tego brak
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Furgi
+45 # Furgi 2024-04-13 20:21
Cytuję Aniołek:
"I w końcu miasto jest mocno zadłużone"
i mówi to gość który w 2023 r. wypracował w szpitalu stratę 4 mln zł, a za okres 2020-2023 łącznie ponad 8 mln zł, którą w poniedziałek na sesji powiatu będziemy pokrywać z naszych podatków
FARSA!


To teraz zapnij pasy. Na stronie BIP Lubaczowa jest dokument "RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubaczów na lata 2024 - 2040" w którym można zaleźć informację:

"Dług na koniec 2024 r. będzie wynosił 33 769 236,43 zł"

Czyje podatki pokryją ten dług? i kto za niego odpowiada? :-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mary85
+21 # Mary85 2024-04-13 18:28
Akurat przy powstaniu DAALA w Lubaczowie to dużo pomógł Cencora!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
+31 # cukier 2024-04-13 18:52
Panie Szpyt, profesjonalnie i na temat, a kwintesencją tego jest wiedz, doświadczenie z jakich programów pozyskać środki. To będzie przyjemność zagłosować po raz 3-ci na pana osobę Lubaczowianina z krwi i kości.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-16 # Benek 2024-04-13 20:16
Jak z jakich...podatn ików skroić i dopłacić na utrzymanie basenu który przynosi same straty a już nie wspomnę że tam zrobił się swoisty zakład pracy dla swoich
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
+31 # cukier 2024-04-13 20:30
Benek a ty co Strateg finansowy miasta Lubaczowa.
Wiesz doskonale że takie jednostki nigdy nie przynoszą dochodu jak szkoły, przedszkola biblioteki, baseny , ośrodki sportu. Zawsze będzie to dotowane- dofinansowywane z budżetów miast, miasteczek bo robi się to dla MIESZKAŃCÓW trudno to ci zrozumieć proste jak drut.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Furgi
+53 # Furgi 2024-04-13 20:33
A szpital to niby ma generować dochody tak? :D :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wina tuska
-48 # Wina tuska 2024-04-13 20:42
Szpital ma się zamykać w kontrakcie z NFZ
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Furgi
+28 # Furgi 2024-04-13 20:44
Cytuję Wina tuska:
Szpital ma się zamykać w kontrakcie z NFZ


A przed Cencorą się zamykał? hahaha
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Nosiek
-50 # Nosiek 2024-04-13 21:00
Zapytaj Zarząd w PRO-FAMILI w RZESZOWIE
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
rz
-2 # rz 2024-04-14 14:00
Porównaj fachowców.
Co oni by robili w PRO FAMILI?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-25 # Benek 2024-04-13 21:01
No właśnie i koło się zamyka Szpyt woli wydać kasę na basen niż na szpital a przypominam basem ma przynosić korzyści inaczej zarabiać a szpital tak ma leczyć za kasę podatnika więc po co nasze pieniądze dać na szpital jak trzeba dać na folwark ...basen
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-32 # Benek 2024-04-13 21:11
No nie powiesz mi że na basenie nie da się zarabiać.....da się i to duże pieniądze ale to trzeba zgrać wszystko a nie aby wygrać jeszcze jedną kadencję i szpyciu emerytura no i jak ze swojego folwarku m in z basenu pozwalniac... Nie oszukujemy się bo nie ważne czy ja prawica czy lewica i tak samo ty ale źle się dzieje i tyle.zreszto czas najwyższy na zmianę wladzy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wina tuska
-32 # Wina tuska 2024-04-13 20:45
Podpowiadam
oświetlenie ulic też jest nierentowne
wyłączyć i dorzucić oszczędności do szpitala
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-26 # Benek 2024-04-13 20:58
Wiesz co.....zaczynas z temat i pieprzysz trzy po trzy.a co basen jest rentowny???pora żka ty jak koń tylko do przodu widzisz
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-3 # Benek 2024-04-14 22:29
Cymbał z ciebie oświetlenie uliczne porownujesz do zdrowia ludzkiego czy placówki która to zdrowie poprawia a wręcz i życie ratuje.ale widać jakieś m intelektem władają zwolennicy obecnego burmistrza
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patriota
+8 # Patriota 2024-04-15 19:17
Cytuję Bolo:
Cytuję Ja234:
To jeszcze sprawdź jakie zadłużenie ma szpital i kto pokryje to i z czyjej kasy.


Ty patrzysz na zadłużenie szpitala który ma ratować ludzkie życie? Szpitale powiatowe są pozadłużane w całej Polsce, pokaż mi ile jest takich które nie mają długów. Jeśli jesteś zwolennikiem tego aby szpital nie przynosił długu to idź pozamykaj w Lubaczowie oddziały, odwołaj operacje i pozwalniaj lekarzy. Fakty są takie że dług miasta Lubaczów jest kilkukrotnie większy od długu szpitala pod który podlegają osoby z całej powiatu. Kto pokryje dług miasta?

Cytuję cukier:
Panie Szpyt, profesjonalnie i na temat, a kwintesencją tego jest wiedz, doświadczenie z jakich programów pozyskać środki. To będzie przyjemność zagłosować po raz 3-ci na pana osobę Lubaczowianina z krwi i kości.

Cytuję cukier:
Panie Szpyt, profesjonalnie i na temat, a kwintesencją tego jest wiedz, doświadczenie z jakich programów pozyskać środki. To będzie przyjemność zagłosować po raz 3-ci na pana osobę Lubaczowianina z krwi i kości.Panie cukier programy swoją drogą a gdzie podziękowanie dla Naszej Pani Poseł `Teresy Pamuła. Trochę wiedzy na ten temat
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Małgosia
-12 # Małgosia 2024-04-13 19:54
Ja rozumiem że burmistrz SZpyt chce wypaść nowocześnie i dlatego te angielskie nazwy słów city smart city,może podróżował i coś mu utkwiło ale na Boga Lubaczów to nie Bali że ludzie co pracują zdalnie potrzebują miejsca do pracy bo tym ludziom wystarcza dom i internet nie muszą przychodzić do jakiegoś miejsca żeby popracować online,jakie start upy to wszytsko by brzmiało nowocześnie ale w czasach kawiarenek internetowych. Jak do tej pory to burmistrz i Lubaczów jest slow a nie smart. No niesamowite to wszytsko
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+4 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:46
Dokładnie, też na to zwróciłam uwagę: smart city ^^ Podpowiem: żeby city było smart, to musi mieć np. smart obsługę w magistracie i dobre zarządzanie dla mieszkańców, a nie dla urzędników. Pracuję daleko stąd, zdalnie, od kilku lat i nie widzę choćby jednego powodu, dla którego miałabym tę pracę świadczyć w Lubaczowie i tam odprowadzać PIT, a nie np. w Janowie Lubelskim (swoją drogą piękne miasteczko, szkoda, że nasz burmistrz się na nim nie wzoruje)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Tomek!
-11 # Tomek! 2024-04-13 20:27
Jeśli chodzi o Pana K. Szpyta to te 100 mln skąd się wzięło - fajnie by było wiedzieć ile pieniędzy pozyskano samodzielnie. (bardzo dobrze, że mamy Posłankę z Naszego regionu - i tutaj z całą stanowczością proszę o poparcie RADNYCH, którzy z racji kontaktów pozyskali środki na Swoje działania).
Jeśli chodzi o Pana P. Cencorę to choćby w ciągu ostatniego roku środki pozyskane osobiście przez dyrektora szpitala to 500 tys na sprzęt rehabilitacyjny (już zrealizowane) i 10,3 mln złotych na modernizację SOR - realizacja w II połowie tego roku - mało ???
Pisząc komentarz pasowałoby się trochę wgłębić w temat
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Furgi
+1 # Furgi 2024-04-13 20:46
Masz odpowiedź z 2018 roku :-) wypowiedź opublikowana na portalu zlubaczowa:

"Przyznam, że mam bardzo dobre doświadczenia , jeśli chodzi o współpracę z radnymi klubu PIS oraz posłanką Anną Schmidt -Rodziewicz – naszym regionalnym posłem. Jest mi przyjemnie, że ta ekipa docenia moją pracę na rzecz miasta. Te duże i mniejsze inwestycje nigdy by się nie odbyły, gdyby nie współpraca – wyjaśnia Szpyt."
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+5 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:48
No ale najlepsze jest to, że armia zwolenników p. Szpyta stawia go w opozycji do 'pisiorów' zapominając, że gdyby nie te 'pisiory', to z tych 100mln mieliby może ułamek na potrzeby miasta XD
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
-21 # Mieszkaniec 2024-04-13 21:00
Dokładnie. Czas na zmiany bo Pan Szpyt co zrobił przez 10 lat ? Z mieszkańcami ulicy Zielnej i Miodowej nawet nie chce rozmawiać
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-19 # Benek 2024-04-14 07:59
To jest dziad nie burmistrz
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zbyszek
+45 # Zbyszek 2024-04-13 20:38
To może niech pan Cencora utnie wszystkie krążące plotki i opowie dlaczego jego partia matka zwolniła go z sanatorium skoro jest takim doskonałym fachowcem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-32 # Benek 2024-04-13 21:06
Tam było co innego
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ja234
+23 # Ja234 2024-04-14 07:16
No to opowiedz, co tam było ? Słuchamy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-10 # Benek 2024-04-14 14:07
Akurat to nie jest w twoim kręgu zainteresowań a po drugie nie zrozumiesz bo trzeba mieć łeb na karku a nie pusty baniak
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ja
+5 # Ja 2024-04-14 20:42
Odpowiedź godna typowego wyznawcy jedynego WoCa Jarosława, a Baniakow to sobie w rodzinie poszukaj.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+2 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:51
Po prostu pewnie mieli kogoś innego na ten stołek, tak trudno się domyśleć? To tylko pokazuje, że nie zawsze ktoś, kto wg Was jest 'pisiorem lvl 100000' rzeczywiście nim jest ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
inżynier
+47 # inżynier 2024-04-13 21:49
Pytanie ciekawe do dzisiaj. Po zatwierdzeniu projektów rozbudowy sanatroium, uzyskaniu środków i tuż przed ich wydatkowaniem nagle odwołano go. Oficjalnie nikt potem nie uzasadnił skąd tak nagła dymisja.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
-16 # Mieszkaniec 2024-04-13 20:43
Może mieszkańcy Lubaczowa wkoncu opamiętaja się i nastąpi zmiana burmistrza. Podstawowe pytanie co Pan Szpyt zrobił w Lubaczowie przez 10 lat ??? Proszę pisać ODPOWIEDZI ... Nowe osiedle Niemirowska Ulica Zielna i Miodowa wiele nowych domów młodzi ludzie a dojazd tragedia połamane płyty byłem u kuzyna chodzą mówią to Burmistowi od kilku lat i ciągle nic... Dla porównania gminna Cieszanow tak Pan Zadworny dalej wygrywa wybory bo działa w temacie drogi ścieżki rowerowe itd można można
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
prawo i niesprawiedl
-11 # prawo i niesprawiedl 2024-04-13 21:05
Cytuję Mieszkaniec:
Może mieszkańcy Lubaczowa wkoncu opamiętaja się i nastąpi zmiana burmistrza. Podstawowe pytanie co Pan Szpyt zrobił w Lubaczowie przez 10 lat ??? Proszę pisać ODPOWIEDZI ... Nowe osiedle Niemirowska Ulica Zielna i Miodowa wiele nowych domów młodzi ludzie a dojazd tragedia połamane płyty byłem u kuzyna chodzą mówią to Burmistowi od kilku lat i ciągle nic... Dla porównania gminna Cieszanow tak Pan Zadworny dalej wygrywa wybory bo działa w temacie drogi ścieżki rowerowe itd można można


Lodowiska nie potrzebujemy mamy je każdej zimy na drogach i chodnikach
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
-39 # Mieszkaniec 2024-04-13 22:03
Hehe tak jak mówisz...ale jak w Cieszanowie budowano boiska to w Lubaczowie nie śniło sie
Jeszcze więc pytanie jedno postawić małe miasteczko Cieszanow a Lubaczów to niebo a ziemia
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+6 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:53
Dokładnie, jak przyjeżdżam z Polski do Lubaczowa na święta, to w okolicach Sieniawy zakładam łańcuchy, mimo że pierwsze 300km drogi było czarne
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
prawo i niesprawiedl
-15 # prawo i niesprawiedl 2024-04-13 20:46
100 mln hmmm dziwne że miasto się dalej wyludnia młodzi tu wracają jedynie po resztę rzeczy gdzie tu te 100 mln inwestycje??? na rynku też się nic nie dzieje od kilku lat w czasie sylwestra czy wielkiej orkiestry... najlepiej to się tłumaczyć że nic nie można zrobić żadnych nowych miejsc pracy przez dwie kadencje szpyta to że nic się nie dzieje świadczy ze Lubaczów dalej się wyludnia zostaną tutaj sami emeryci i najbiedniejszy powiat w całej Polsce, obiecanki cacanki szpyta i następne 5 lat obecnego burmistrza to będzie tzw przeczekanie i pójście na emeryturę
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-36 # Benek 2024-04-13 21:14
Tak nic się nie dzieje ale sylwester czy WOŚP to też dyr.domu kultury powinien zadziałać ale z mojego punktu widzenia siedzi tak aby tylko kasę brać zero jakiejkolwiek inicjatywy by rozruszać lubaczow
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubacz
-33 # Lubacz 2024-04-13 21:17
Ludzie jakie wy bzdury piszecie. Prawda jest taka że gdyby nie PiS i Polski Ład to miało nie miałoby ani złotówki na inwestycje. Trudno to przyznać prawda? Ale chwalić się kasą, czemu nie? W końcu to 100mln! Z całym szacunkiem do obecnie panującego burmistrza, ale w mieście nie dzieje się absolutnie NIC. A Dall w Lubaczowie jest tylko dzięki cencorze. Czas na zmiany. I nie kompromitujcie się tym zasłużonym szpitalem... pokażcie mi szpital, który nie jest zasłużony!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+6 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:56
Cytuję Lubacz:
Ludzie jakie wy bzdury piszecie. Prawda jest taka że gdyby nie PiS i Polski Ład to miało nie miałoby ani złotówki na inwestycje. Trudno to przyznać prawda? Ale chwalić się kasą, czemu nie? W końcu to 100mln! Z całym szacunkiem do obecnie panującego burmistrza, ale w mieście nie dzieje się absolutnie NIC. A Dall w Lubaczowie jest tylko dzięki cencorze. Czas na zmiany. I nie kompromitujcie się tym zasłużonym szpitalem... pokażcie mi szpital, który nie jest zasłużony!

Dokładnie, ale wiadomość, że te pieniądze przyszły od złych pisiorów jest nie do przyjęcia dla zwykłego wyborcy obecnego układu lubaczowskiego. Taka informacja wywołuje szok poznawczy na poziomie komórkowym. Oni naprawdę myślą, że polityka lokalna = polityka centralna.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubacz
-29 # Lubacz 2024-04-13 21:17
Ludzie jakie wy bzdury piszecie. Prawda jest taka że gdyby nie PiS i Polski Ład to miało nie miałoby ani złotówki na inwestycje. Trudno to przyznać prawda? Ale chwalić się kasą, czemu nie? W końcu to 100mln! Z całym szacunkiem do obecnie panującego burmistrza, ale w mieście nie dzieje się absolutnie NIC. A Dall w Lubaczowie jest tylko dzięki cencorze. Czas na zmiany. I nie kompromitujcie się tym zasłużonym szpitalem... pokażcie mi szpital, który nie jest zasłużony!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-69 # Benek 2024-04-13 21:40
Sorry jeżeli uraziłem ale nie mogę udawać że nie widzę jak ktoś wypisuje ile to CENCORA szpital zadłużył itd nie patrząc ile Szpyt zadłużył Lubaczów nie wspomnę o następnym pomniku koło starostwa przy krzyżówce ze światłami.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Nosiek
-51 # Nosiek 2024-04-13 21:43
Inwestycja i pomysł Starostwa i Starosty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-2 # Benek 2024-04-14 14:10
To ciekawe że to pomysł starosty więc powiedz jakim cudem zubrzycki podejmował decyzje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ja
-45 # Ja 2024-04-14 10:17
Bzdury
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Janek
-38 # Janek 2024-04-13 22:13
Drodzy Mieszkańcy jako już straszy człowiek patrze w przeszłość to mogę jedno powiedziec w Lubaczowie od wielu lat nie dzieje się nic Pan Szpyt pełni obowiązki tylko Burmistrza i zero. Dla porównania Horyniec obecny Wójt Robert mega inwestycje i to się ceni bo gość wie co robi. Cieszanow to już całkiem odskocznia wielu krytyków gęby opadają Pan Zadworny wierny PSl robi robotę na skalę krajową wiele inwestycji drogi boiska byłem ostatnio w Szczecinie po samochód mówię jestem z Cieszanowa a Pani do mnie wiem to tam macie festiwal i burmistrza który czuje roka Zadworny Burmistrz nie trzeba mu kłaniać się potrafi wszystkich traktować równo.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
+3 # X-men 2024-04-14 20:40
Takie "mądrości" o Cieszanowie mogą pisać tylko Ci, którzy tam nie mieszkają i nie pracują. Ręce opadają... Które to inwestycje pana Zadwornego, który rządzi gminą już 22 lata przynoszą dochody? Co z tego, że miał pomysły jak efektów tych pomysłów niestety nie widać, a niektóre z chybionych inwestycji po prostu już tylko stoją. Cieszanowski Festiwal? W Szczecinie wiedziała jedna Pani, że jest festiwal? I to jest ten sukces? A może popatrzymy na liczby i zobaczymy ile kasy tudzież manka przynosi ten festiwal? A może popatrzymy na przypływ inwestorów do Cieszanowa przyciągniętych tą "reklamą", bo chyba o to chodziło w jego organizacji? Przybył choć jeden? I nie wliczamy Biedronki, bo jest już prawie wszędzie. W gminie są miejscowości w których prawie nikt nie zagłosował na pana Zadwornego, bo inwestycje ich jakoś omijają. Ścieżki rowerowe? No faktycznie kiedyś powstawały (ile to już lat?), ale jakiej były "dobrej" jakości? A proszę się teraz przejechać np. z Cieszanowa do Dachnowa taką "ścieżką". Ech... Ilu ludzi ubyło i ubędzie w najbliższym czasie w gminie. Cieszanów jest jedną z najbardziej, wyludniających się gmin w naszym przecież wyludniającym się powiecie (pod względem liczby osób które ją opuściły jest na 2 miejscu na 8 w naszym powiecie). I to jest ten wzór? Po co te teksty o Cieszanowie gdy temat jest o burmistrzu Lubaczowa...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+5 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 10:58
Cytuję X-men:
Takie "mądrości" o Cieszanowie mogą pisać tylko Ci, którzy tam nie mieszkają i nie pracują. Ręce opadają... Które to inwestycje pana Zadwornego, który rządzi gminą już 22 lata przynoszą dochody? Co z tego, że miał pomysły jak efektów tych pomysłów niestety nie widać, a niektóre z chybionych inwestycji po prostu już tylko stoją. Cieszanowski Festiwal? W Szczecinie wiedziała jedna Pani, że jest festiwal? I to jest ten sukces? A może popatrzymy na liczby i zobaczymy ile kasy tudzież manka przynosi ten festiwal? A może popatrzymy na przypływ inwestorów do Cieszanowa przyciągniętych tą "reklamą", bo chyba o to chodziło w jego organizacji? Przybył choć jeden? I nie wliczamy Biedronki, bo jest już prawie wszędzie. W gminie są miejscowości w których prawie nikt nie zagłosował na pana Zadwornego, bo inwestycje ich jakoś omijają. Ścieżki rowerowe? No faktycznie kiedyś powstawały (ile to już lat?), ale jakiej były "dobrej" jakości? A proszę się teraz przejechać np. z Cieszanowa do Dachnowa taką "ścieżką". Ech... Ilu ludzi ubyło i ubędzie w najbliższym czasie w gminie. Cieszanów jest jedną z najbardziej, wyludniających się gmin w naszym przecież wyludniającym się powiecie (pod względem liczby osób które ją opuściły jest na 2 miejscu na 8 w naszym powiecie). I to jest ten wzór? Po co te teksty o Cieszanowie gdy temat jest o burmistrzu Lubaczowa...

Na Cieszanowie 'się nie znam', ale zawsze fascynuje mnie brak jakiegokolwiek oświetlenia gdy tamtędy przejeżdżam wieczorem/nocą. Można na długich ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lukrecja
+68 # Lukrecja 2024-04-14 00:10
Panie Piotrze więcej konkretów i realizmu, a mniej próby zdobycia głosów krytyką kontrkandydata, bo daleko Pan tak nie zajdzie. Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Rxx
-32 # Rxx 2024-04-14 06:20
Tak jeden jak i drugi kandydat nic nie zmieni!!!ale to nic! Nowy włodarz w urzędzie pozmienia pracowników w ratuszu(na swoich) i 5latek jak z bicza strzeli, dotychczasowy to już wiemy jaka jest obsada(czyli bez zmian). I tylko mówią co oni by chcieli zrobić.Słuchać się tego nie chce!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-29 # Benek 2024-04-14 08:40
Tu rządza pachołki szpyta nie wygracie tu konwersacji
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ja
+5 # Ja 2024-04-14 20:44
Odezwał się pachołek, tylko pytanie, czyj ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-2 # Benek 2024-04-14 22:30
Racjonalnego myślenia blaznie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+3 # Jacek 2024-04-15 09:29
Siedzi taki benek i przeklina swój los. Przeklina też tych, którzy mają dach nad głową i sucho pod nogami. Bo benek, czy deszcz czy śnieg czy słońce, musi siedzieć i trzepać worki po cemencie. W chwilach, kiedy worków brak, benek trzepie co innego albo coś z trudem napisze. A pisze wolno, bo w szkole szło mu bardzo wolno. Nie zna takiego trudnego słowa, jak interpunkcja. Litery duże czy małe, jaka to dla niego różnica. To jak z workami, duży czy mały, i tak trzeba wytrzepać. Szanujemy benka, bo ma wiedzę i doświadczenie w swoim fachu, nikt tak worków nie wytrzepie jak on.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+2 # Jacek 2024-04-15 09:29
Siedzi taki benek i przeklina swój los. Przeklina też tych, którzy mają dach nad głową i sucho pod nogami. Bo benek, czy deszcz czy śnieg czy słońce, musi siedzieć i trzepać worki po cemencie. W chwilach, kiedy worków brak, benek trzepie co innego albo coś z trudem napisze. A pisze wolno, bo w szkole szło mu bardzo wolno. Nie zna takiego trudnego słowa, jak interpunkcja. Litery duże czy małe, jaka to dla niego różnica. To jak z workami, duży czy mały, i tak trzeba wytrzepać. Szanujemy benka, bo ma wiedzę i doświadczenie w swoim fachu, nikt tak worków nie wytrzepie jak on.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
0 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 11:08
Cytuję Jacek:
Siedzi taki benek i przeklina swój los. Przeklina też tych, którzy mają dach nad głową i sucho pod nogami. Bo benek, czy deszcz czy śnieg czy słońce, musi siedzieć i trzepać worki po cemencie. W chwilach, kiedy worków brak, benek trzepie co innego albo coś z trudem napisze. A pisze wolno, bo w szkole szło mu bardzo wolno. Nie zna takiego trudnego słowa, jak interpunkcja. Litery duże czy małe, jaka to dla niego różnica. To jak z workami, duży czy mały, i tak trzeba wytrzepać. Szanujemy benka, bo ma wiedzę i doświadczenie w swoim fachu, nikt tak worków nie wytrzepie jak on.

Ale że o co tu chodzi? Jak ktoś jest przeciw obecnie urzędującym, to na pewno fizyczny? I bez wykształcenia? Bo tak Wam powiedzieli w TVN, że wyborcy konserwatywni to nieuki i fizyczni? To tak w temacie tolerancji, europejskości, poprawności politycznej i diversity?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+5 # Jacek 2024-04-15 12:46
Tak dla jasności: gównianego tvn-u nie oglądam, więc źle trafiasz. Do ludzi, którzy pracują fizycznie nic nie mam. Nie cierpię jednak chamów podobnych do benka. Uważasz, że benkowi wolno obrażać wszystkich, bo ten żałosny benek wymaga specjalnej "tolerancji"? Takie "benki" nienawidzą każdego, komu jest od nich lepiej. Gdyby wygrał Pan Cencora, to taki benek już nastepnego dnia będzie go nienawidził. Nie bierz więc w obronę prymitywnego osobnika, który nie zasługuje na pozytywne traktowanie. Skąd Ty możesz wiedzieć jaką opcję ja popieram? Na pewno jestem przeciw chamom, ot i wszystko.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+1 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 13:19
No to jak można być przeciw chamom i jednocześnie w sposób dość chamski opisywać drugą osobę? Nikogo nie bronię, ale zauważyłam też chamstwo w Twoim wpisie, bardzo mocno kojarzące się ze stereotypowym podejściem do ludzi pracujących fizycznie, na co jestem szczególnie uczulona. Mówisz, że ja 'źle trafiam' i że nie oglądasz TVN/nie mogę wiedzieć, kogo popierasz, a jednocześnie wiesz, co zrobiłby ten Benek, gdyby ktoś wygrał wybory... Chcesz, żeby Ciebie oceniać sprawiedliwie i bez uprzedzeń, ale jednocześnie tak oceniasz innych. Doprawdy, zacne fikołki w myśleniu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-3 # Benek 2024-04-15 15:10
Oceniasz mnie względem siebie....brawo choć raz jest tu czysta prawda dziękuję jacusiu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-5 # Benek 2024-04-15 14:18
A skąd ty wiesz czy worki trzepie czy co robię....a jeżeli chodzi o interpunkcję litery duże czy małe....słaby z ciebie inteligent jak nie rozumiesz że to brak szacunku dla piszących tutaj z folwarku szpyta
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
goora
+13 # goora 2024-04-14 15:09
Turystyka i ciepłownia z wód geotermalnych! Na pewno. I po passacie dla wszystkich! Budowa ciepłowni to rola biznesu bo to ogromne ryzyko. Dotacja dla przedsiębiorstw a cieplnego to max 40% więc nawet przy koszcie 30 mln to wkład własny to 15 mln (a może być i ponad 100). A skąd ten wkład? Kredyt zaciągnięty przez miasto? Po 1 nie mamy takiej zdolności a po 2 jeśli biznes nie wypali bo ludzie nie zechcą ciepła z rury tylko dalej będą palić drewnem, a lasów w okól masa - to zostajemy z długiem! Wchodzi wtedy komisarz, i wprowadza plan naprawczy. Zamyka mdk, bibliotekę, basen itp. i cofa nas w rozwoju. A co robi Cencora? Pakuje walizki i przenosi się gdzieś w Polskę jak to niejednokrotnie czynił, a nas zostawia z całym tym syfem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+3 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 11:19
No nie wiem, nie znam się, ale takie mam przeczucie, że zanim coś takiego się zacznie, to - o dziwo - najpierw się robi analizy, prognozy, a dopiero potem zaczyna inwestycję. Ale rozumiem, że nie można było wytrzymać i trzeba było nakreślić apokaliptyczną wizję braku MDK, biblioteki i basenu :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-3 # Benek 2024-04-15 15:14
BRAWO PLAN NAPRAWCZY DLA MDK.....CZAS NAJWYZSZY
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Strefa
+9 # Strefa 2024-04-14 18:34
To ze powinny powstawac zaklady pracy to bardzo dobrze. Ale dlaczego do cholery na odbudowę Ukrainy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
-2 # slow Lubaczów 2024-04-14 20:10
Bo burmistrz Szpyt będzie finansował odbudowę Ukrainy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
prawda
+4 # prawda 2024-04-14 21:06
Cytuję Strefa:
To ze powinny powstawac zaklady pracy to bardzo dobrze. Ale dlaczego do cholery na odbudowę Ukrainy?

jakiej odbudowy ukrainy?? jak tam nawet wojna się jeszcze nie skończyła... a ziemie zostały sprzedane handlarzom
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
+6 # slow Lubaczów 2024-04-14 22:22
slow, smart, city, coworking, 100 mln, duży inwestor, odbudowa Ukrainy i jaja sobie gość robi. Zero wysiłku, gość schorowany, bojący się spotkań z mieszkańcami i wygra następne wybory.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
0 # Benek 2024-04-14 22:32
Paranoja jakby tak bylo
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
+4 # cukier 2024-04-15 08:46
Schorowany a pracuje cały czas, urzędasy mówią że nie był ani razu na L4. Do szlaka jasnego ma do roboty 15 Radnych. Do zastępcy się nie wypowiem mam swoje krytyczne zdanie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+5 # Zxzxzx 2024-04-15 09:25
Tak, tak pracuje i pracuje a efektów żadnych dla mieszkańców.

Może trzeba by zadać pytanie gdzie rzeczywiście poszły te 100mln, do czyich kieszeni... do których znajomków
ale podobno boi się nawet pokazywać i stawać do debaty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
-6 # Jacek 2024-04-15 10:58
Posłuchaj ćwoku, jeśli masz jakieś dowody to do prokuratury. Jeśli nie, to lepiej nie ryzykuj. Każdy złodziej widzi w innych takich samych złodziei. Jak miło z ukrycia pisać takie bzdury, mając nadzieję, że się komuś dołoży. Szkoda dyskusji z najpodlejszym typem trolli, który ty reprezentujesz. Po porostu brak dostatecznie obraźliwych słów, żeby ci odpowiedzieć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
-3 # Zxzxzx 2024-04-15 12:16
Ale ty jesteś przestraszony, szok.... Boisz się że pierwszy wylecisz z ratusza? Czas pewnie najwyższy
"Ćwoku"? spójrz w lustro...
Do mieszkańców Lubaczowa którzy przychodzą do ratusza też się zwracasz "Ćwoku"??

Warto też zobaczyć na inne wpisy, komentarze pana "Jacka" obrońcy pana Szpyta, nieźle, naprawdę nieźle... nie chce zgadywać co tam się dzieje w ratuszu, pewnie psychoza...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
-4 # Zxzxzx 2024-04-15 12:25
A i mieszkaniec miasta Lubaczowa (nie jakiś "cwok") zadaje pytanie do Pana burmistrza i jego urzędników, na co wydane zostały te 100mln zł, którymi się tak chwali.
Gdzie te inwestycje pana burmistrza, które rozwijają Lubaczów i powodują, że miasto i mieszkańcy się bogacą?Chcą tu żyć?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+2 # Jacek 2024-04-15 12:50
Ty wcale nie chcesz wiedzieć ćwoku, na które inwestycje wydano te pieniądze. Tobie ćwoku wystarczy, że zasiejesz zamęt, niepewność, a takie ćwoki jak ty będą to powtarzać, Na szczęście ćwok to gatunek wymierający... chyba.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
-5 # Zxzxzx 2024-04-15 12:57
Tak ciężko cokolwiek ci napisać o tych inwestycjach, o tych wielkich korzyściach dla mieszkańców tak, tego strasznie biednego i zadłużonego miasteczka,
że aż piana się z ciebie wylewa,
i to jest twój poziom
panie szanowny Jacek, agresywny, patologiczny trollu pana burmistrza i jego interesów 100mlnowych
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
-3 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-15 13:24
Cytuję Jacek:
Ty wcale nie chcesz wiedzieć ćwoku, na które inwestycje wydano te pieniądze. Tobie ćwoku wystarczy, że zasiejesz zamęt, niepewność, a takie ćwoki jak ty będą to powtarzać, Na szczęście ćwok to gatunek wymierający... chyba.

Panie Jacku, cytując klasyka: bardzo pięknie się nam Pan przedstawił przed milionami słuchaczy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-7 # Benek 2024-04-15 14:26
Coś za mocno się jacusiu unosisz chyba jest coś na rzeczy....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-3 # Benek 2024-04-15 14:23
Ależ się obuzyles....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
-2 # Jacek 2024-04-15 14:33
Cytuję Benek:
Ależ się obuzyles....

No i jeszcze analfabeta, biedny benek. :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
-5 # Benek 2024-04-15 15:15
A jak
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
-2 # Zxzxzx 2024-04-15 16:57
Lumpa krzykacza Jacusia zatkało i podkulił ogon. A może sam Szpyt kazał zamknąć Jacusiowi mordkę i szczerzyć kły bo szkodzi sprawie na ostatniej prostej :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ola 80
+21 # Ola 80 2024-04-15 07:22
Oświetlenie uliczne? Te światła to porażka, w nocy nie widać nikogo na pasach. A potem zdziwienie, że wypadek. Szkolnictwo to masakra, upychanie dzieci w licznych klasach by oszczędzić, a tak naprawdę im liczniejsze klasy to żadnego pożytku dla ucznia. Lepiej pomóc Ukrainie?. Nie idę tym razem na głosowanie, żaden kandydat mnie nie przekonuje. Stawiałam na młodość, ale nie udało się.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
+12 # ja 2024-04-15 07:35
Cytuję Ola 80:
Oświetlenie uliczne? Te światła to porażka, w nocy nie widać nikogo na pasach. A potem zdziwienie, że wypadek. Szkolnictwo to masakra, upychanie dzieci w licznych klasach by oszczędzić, a tak naprawdę im liczniejsze klasy to żadnego pożytku dla ucznia. Lepiej pomóc Ukrainie?. Nie idę tym razem na głosowanie, żaden kandydat mnie nie przekonuje. Stawiałam na młodość, ale nie udało się.

Też zastanawiałem się czy pójść, ale zawsze jakiś wybór jest. Przedstawione tu argumenty w wielu komentarzach świadczą o tym, że mieszkańcy nie są zadowoleni z dotychczasowego rozwoju Lubaczowa a to, co się zapowiada, to jedynie atrakcje i rozrywka. Może zatem warto dać szansę drugiemu kandydatowi? Szkoda, że nie będzie debaty między kandydatami.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+10 # Benek 2024-04-15 14:38
Racja debata mogłaby się odbyć.No nie są mieszkańcy zadowoleni z dotychczasowych rządzących w Lubaczowie.Pocz awszy od Bek a przez Zajaca Księżna Magoń skończywszy na Szpycie....pora żka.LUDZIE NIE WATPCIE W LEPSZE JUTRO I NIE REZYGNUJCIE Z POJSCIA DO WYBOROW.MAMY OKAZJE WYWALIC Z RATUSZA KOLEJNEGO RUTYNIARZA.DAJM Y SZANSE MLODEMU POKOLENIU NIE POZWOLMY ZEBY STOLEK BURMISTRZA BYL TYLKO STOLKIEM DO PRZETRZYMANIA KANDYDATOW DO EMERYTURY .NIKT NIE JEST KRYSTALICZNIE CZYSTY ALE W PRZYPADKU OBECNEGO BURMISTRZA DOSC JUZ RUTYNY I STANOWISKA DLA SAMEGO STANOWISKA .BYCIE BURMISTRZEM TO NIE ZAWOD TO SLUZBA.. SLUZBA MIESZKANCOM A JAK DO TEJ PORY TO BYL BIZNES.GLOSUJMY ZA SWIEZOSCIA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-6 # X-men 2024-04-15 21:06
A przepraszam Cię bardzo, w jakiej kategorii ta świeżość ma się objawiać? Obaj kandydaci są 50+.
Chodzi Ci o to, że pan Cencora nie był burmistrzem i z tego powodu powinien nim zostać? No faktycznie powód po zbóju...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+12 # Benek 2024-04-15 21:55
Nowe spojrzenie.sam wiesz jak jest za długo nie można być w jednym miejscu bo stajesz się mniej efektywny
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-4 # X-men 2024-04-16 06:48
Wiesz co, to bym jeszcze rozumiał, ale jak jest ktoś nowy, ze świeżym spojrzeniem to zawiera to co chciałby zrobić chociaż w programie wyborczym... Pan Cencora miał 10 lat od poprzedniego kandydowania na nowy program/plan, nie piszę tutaj o 100 konkretach na 100 dni ;-) , ale 10 konkretów na 5 lat byłoby ok. I niestety ja osobiście nie widzę ani tego w programie, ani w zaangażowaniu kandydata. Odnoszę takie wrażenie, że uda się to ok, nie to też ok. Mamy nową, starą Radę Powiatu więc dyrektorem w szpitalu ciągle będzie, tym bardziej pewnie nie widać wielkiego zaangażowania. Może to tylko moje wrażenie, ale...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Antyeko
-6 # Antyeko 2024-04-15 21:47
Mieszkam pod Warszawa. Moje miasto wydalo miliony na te odwierty. Szkoda kasy. Nikt nie ma pewnosci, ze woda bedzie tak goraca zeby mozna bylo ja ogrzewac mieszkanie lub wykorzysyac w celsch rekreacyjnych. Dajmy spokoj z fanaberiami. Lubaczow sie zmienia, nie ma co kombinowac. Wybieram Szpyta
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-3 # X-men 2024-04-15 21:53
W polskiej polityce i odnosi się to też do Lubaczowa, mamy przeważnie wybór mniejszego zła i w takich kategoriach trzeba popatrzeć na głosowanie na burmistrza. Nie interesuje mnie pieniactwo i trollowanie. Fakty.
Wyrażę swoją osobistą opinię, a każdy ma do niej prawo...
1. Pan Cencora nie przekonuje mnie programem, który faktycznie ma niewiele konkretów. Szczerze zauważyłem jeden - dworzec, ale bez żadnych szczegółów (gdzie, jak, za co), źródła geotermalne przy budżecie naszego miasta to fantasy, pomijam już to, że jest niewiele miejsc w Polsce gdzie ma to jakikolwiek sens, bo prawie wszyscy tą wodę dodatkowo podgrzewają.
2. Fachowość. Jakie doświadczenie ma pan Cencora? Że pracował w BRW w Dachnowie? Jako kto? Jakie miał tam obowiązki? A może, że był prezesem Uzdrowiska Horyniec? A dlaczego i jak nim został? Nikt też nie odpowiedział na pytanie dlaczego po 1,5 roku przestał nim być? To ma uspokoić mieszkańców Lubaczowa, że bez powodu przestał być prezesem? Nie, to rodzi wątpliwości i pan Cencora mógłby się po prostu wytłumaczyć/ sprostować. Nikt mu nic nie zarzuca, ale nie poprawia to jego wizerunku. Gdyby był takim fachowcem jak tu niektórzy piszą, to po odwołaniu z funkcji prezesa Uzdrowiska ze względu na krótką ławkę fachowców powiązanych z PiS powinien trafić do innej spółki, do urzędu itd. Być może za mało szukałem i ktoś mnie oświeci, ale po roku 2016 znika z naszego terenu i pracuje w Centrum Logistycznym w Ożarowie i jest prezesem Wspólnoty Mieszkaniowej w Duchnicach. Od maja 2022 r. wraca na nasze tereny i jest związany ze szpitalem, w końcu zostaje powołany na stanowisko dyrektora. Proszę wybaczyć, ale to nie jest doświadczenie, które rzuca na kolana i mnie przekonuje, ale każdy może sam oceniać. A jakie doświadczenie ma w samorządzie pan Cencora? Będzie się uczył w trakcie? A może nasze miasto nie ma na to czasu? Może trzeba kogoś kto od razu zajmie się pracą, a nie nauką?
3. Przynależność partyjna pana Cencory. Czy w obecnej sytuacji politycznej gdy już nie rządzi PiS to plus czy ogromny minus? Wręcz obciążenie. W powiecie wygrał PiS, ale jakie powiat ma pieniądze? Nawet na odśnieżanie brakuje, a co dopiero na inwestycje. Jaka współpraca? W w czym? W województwie rządzi PiS, a ile to województwo i sejmik dało kasy na nasz powiat w ostatnich 10 latach. Co drugi piszący tu zwolennik PiS ciągle wspomina o Polskim Ładzie, a nie o Sejmiku. To oczywiście ogromne uproszczenie z ich strony i próba udowodnienia łaski poprzedniej władzy (ale 100 mln z Polskiego Ładu, to już przegięcie i chamstwo), ale prawdą jest, że niestety w Rzeszowie o nas prawie nie pamiętają. Posłanka Anna Schmidt nam obecnie nie pomoże, bo jest w opozycji, a pani Teresa Pamuła tym bardziej. Więc gdzie te plusy pana Cencory?
Mamy kupować kota w worku?
Każdy sam zdecyduje na kogo zagłosuje...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
+15 # slow Lubaczów 2024-04-15 22:15
A jakie doświadczenie miał Pan Szpyt jak zaczynał być burmistrzem? I jak mówi, ciągle się też uczy. Od programów, pisania wniosków i pozyskiwania kasy są pracownicy urzędu. Lubaczów to miasto ewenement, żadnemu kandydatowi nie zależy na wygraniu wyborów. Nie było żadnej debaty czy też żadnego spotkania i dyskusji z wyborcami.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-5 # X-men 2024-04-15 22:36
Pan Szpyt został burmistrzem w roku 2014, a w latach 2002-2006 był wiceburmistrzem , czyli jakieś doświadczenie miał. W kwestii tego, że od pozyskiwania kasy i wniosków są pracownicy, to teoretycznie prawda, ale "pańskie oko konia tuczy"... Burmistrz musi się chociaż trochę znać na wszystkich aspektach pracy urzędu.
Nie chodzi mi o obronę pana Szpyta, tylko obecnie wydaje się On mieć po prostu mniej wad. Każdy wybiera jednak sam...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+16 # Zxzxzx 2024-04-16 07:20
A może dokonania pana Szpyta przez te 20 lat bycia urzedasem przy wcześniejszych burmistrzach...
Napiszesz coś, czy będzie wielka cisza.

To ja napisze to dokonanie pana Szpyta z przed chyba już kilkunastu lat: "Wielka Lubaczowska bezprzewodowa Sieć Internetowa" - jedno wielkie góó za kilka mln złotych, technologia na starcie już wielki niewypał tzw Wi- Max, pamiętacie co to, nie nie pamiętacie... bo zanim rozwinęło to już upadło.
ale Lubaczów zainwestował mimo wielkich protestów
Panie Szpyt pamiętasz jak przepierdol... mln złoty na tą sieć, oczywiście nie ze swojej kieszeni, tylko z kieszeni mieszkańców Lubaczowa
Co Pan jako burmistrz zrobił z nowym targowiskiem - niewypałem po Magoniowej, NIC stoi i niszczeje od 8 lat.

I takie są te pańskie dokonania i inwestycje, także ostatnie... rozmach pan ma widać ogromny (plany na kolejne duperele też
Kto zapłaci te 30mln długów za pana wielkie fanabarie,
tak jak i PSLówka Magoniowa nie zapłaciła i na koniec się zmyła
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+17 # Benek 2024-04-16 11:26
Bardzo dobrze napisales
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-11 # X-men 2024-04-16 16:15
Drogi Kolego, po co te nerwy? Dlaczego pytasz i sam sobie odpowiadasz na pytania? Niektórzy pracują i nie mają czasu od razu odnieść się do Twojego tekstu... Chyba, że nie oczekiwałeś odpowiedzi. Dlaczego wymieniłeś dwie kwestie, za przeproszeniem, od czapy? To, że nie pamiętasz, nie usprawiedliwia Cię. A jeśli piszesz na polityczne zamówienie, tudzież chcesz po prostu komuś dowalić, to wiesz... Nie ma co się napinać. :-)
Ale wracając do meritum. Pan Szpyt jest burmistrzem od 10 lat i za to może odpowiadać. Nie zawsze był urzędnikiem, wiele lat pracował w banku. To chyba dobrze. Piszesz o sieci i o targowisku. To nie za jego kadencji wybudowano targowisko, a z tego co pamiętam kilka razy próbował coś z tym zrobić, między innymi przystanek PKS, lubaczowska Shopa, ale zmusić ludzi do zmiany nawyków i tam przenieść targowisko, no cóż. Spróbuj. Powodzenia...
Chciałeś dokonań pana Szpyta. Wiesz, że jest XXI wiek i jest strona miasta, wiesz, że można poszperać? ile masz lat, że nie pamiętasz co się działo w tych ostatnich 10 latach? Pan Szpyt ani mi brat, ani swat, ale skoro pamięć Ci szwankuje to odkopałem Jednodniówki Lubaczów od roku 2015 do 2019 i chwilę przeglądnąłem. Od roku 2019 pan Szpyt odsyłał do papierowego informatora miejskiego Lubaczów.pl, a ja niestety mam raptem tylko dwa numery. :-) Ale gdybyś był ciekaw pewnie MBP mają.
To tak na szybko:
Rok 2015 – Przygotowanie ulicy Technicznej pod działalność gospodarczą (drogi, chodniki, przyłącza) – 1,8 mln euro. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego – pierwszego w powiecie.
2016 – Dokończenie 25 ha Parku Przemysłowego (uchwalenie zwolnienia z podatków gdyby pojawili się inwestorzy). Plac zabaw przy MDK, bieżnia wokół Orlika SP nr 2 i kilka innych rzeczy przy boisku, wyremontowano 10 ulic, 6 ulic skanalizowano, wiata przystankowa na Unii Lubelskiej, opłacenie poczekalni przy Norwida, gdy nikt inny tego nie chciał tego dotknąć, wyremontowanie 12 lokali socjalnych, pomoc finansowa przy rewitalizacji Starego Parku.
Tu kwestia przystanku na moment. Z przystanku korzystaliby wszyscy mieszkańcy powiatu i każdej gminy, czy ktokolwiek chciał pomóc naszemu miastu? Nie! A korzystać chcieliby wszyscy. Sprawiedliwe?
2017 – projekt rozbudowy MDK i Basenu, próba zagospodarowani chociaż czasowo Targowiska (Shopa), Centrum Aktywności Seniorów.
2018 – pozyskanie prawie 3 mln na przebudowę MDK (koszt całości 4,8 mln). Pozyskanie 5,7 mln na Pływalnię, 2,7 mln na termomodernizac ję budynków szkolnych i przedszkolnych, 1 mln na remont sal w SP nr 2.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-10 # X-men 2024-04-16 16:15
Od 2019 w jednodniówce informacje się urywają, a le przecież nie musze odwalać na Ciebie całej roboty. Podpowiem Ci tylko, że inwestycje się nie kończą. Z najbardziej oczywistych rzeczy kończy się przebudowa MDK, powstaje pływalnia. Pływalnia na którą miasto czekało od bodajże połowy lat 70-tych (grubo ponad 40 lat). Jeżeli ktoś poddaje w wątpliwość jej sens, to naprawdę trudno z takim kimś dyskutować. Z jednej strony ludzie chcą żeby w mieście więcej się działo, a z drugiej cokolwiek chce się zrobić to źle. Na koniec przypomnę niektórym, że miasto nie jest od sponsorowania szpitala (bo niektórzy by tak chcieli), miasto nie jest od tworzenia firm i miasto niestety nie ma w zanadrzu Dżina, który potrafi od ręki coś wyczarować i da na wszystko kasę. W Lubaczowie ubywa ludzi, a przybywa w zastraszającym tempie nowych domów i ulic, skąd na drogi, chodniki, sieci i wszystko inne wziąć kasę? Zadłużać się bardziej? A może po prostu trzeba czekać na programy unijne i pisać wnioski i znowu czekać. Nie usprawiedliwiam nikogo, ale też próbuję zrozumieć. Spróbujcie też... Jeśli ktoś myśli, że 11 tysięczne miasto może sobie pozwolić na wszystko i od ręki i to tylko i wyłącznie wola burmistrza, to cóż... Czas się obudzić. Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+18 # Zxzxzx 2024-04-16 17:15
Miasto, urzędy, urzędnicy, burmistrzowie też nie są od tego by pasożycić na mieszkańcach na swoje widzimsie i fanaberie. Niestety mentalność taka wciąż jest na wielu urzędach od czasu komunizmu - że mieszkańcy tylko są po to by dogadzać tam tym na stołkach
Zarządzanie miastem, utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury miejskiej to jedno (i też obowiązek) natomiast wymyślanie niedorzeczności , bzdur za mln nie adekwatnych do możliwości miasta i potrzeb, możliwości też w szczególności finansowych to ta druga sprawa.
Najpierw trzeba stworzyć warunki finansowe, rozwój gospodarczy by potem było z czego finansować te wszystkie 'relaksy i zabawy'
Jak widać pan Szpyt i jego folwark i też jego poprzednicy ma to całkiem gdzieś, zastaw się postaw tylko ze nie ma z czym...

Nerwy, psychoza przedwyborcza to ja tu widzę u innych, więc mi nie zarzucaj, takich śmieszności, dla mnie to bez różnicy jestem w Lubaczowie średnio kilka msc w roku, tak od lat.
Natomiast chciałbym by coś się w tym mieście zmieniło, by stare układy się rozpadły bo tylko to może spowodować jakaś zmienę, przynajmniej nadzieje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-10 # X-men 2024-04-16 18:10
Wróćmy do początku moich wywodów... Wybór mniejszego zła. Po prostu... Też pewnie jak większość tu piszących, może dlatego czasem z nerwem, chciałbym radykalniejszyc h zmian w mieście, super planów i mnóstwa innych rzeczy, które by nasze miasto odczarowały... Ale czy chcę, czy chcemy, musimy mierzyć siły na zamiary. Większość młodych i mniej, i bardziej zdolnych wyjeżdża i nie wraca. Brakuje ludzi z wizją i chęciami... Dlatego, pragmatycznie w tych "okolicznościac h przyrody", pomijając wiele różnych kwestii, dla mnie oczywiście, "mniejszym złem" wydaje mi się pan Szpyt. Po prostu. Nie jest idealny, ale idzie do przodu i na miarę naszego miasta, budżetu i wszystkiego wokół ma jakiś realny plan. Pan Cencora nie zmieni układu, nawet niekoniecznie z 2 radnymi uda mu się rządzić, może ewentualnie bardziej upolityczni urząd. Cóż... Po prostu tego nie widzę. A kto wygra okaże się w niedzielę. Mamy demokrację...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+10 # Zxzxzx 2024-04-16 20:32
Nie zgadzam się całkowicie, i ogromna ilość mieszkańców też się z tym nie zgadza, na szczęście są wybory. Pan Szpyt nie idzie do żadnego przodu, depcze w miejscu z całym folwarkiem który tam się zagniezdził pewnie już z kilkadziesiąt lat temu...

To tyle, dziękuję za przynajmniej dyskusje bez wyzwisk i agresji, tak jak np z Jacusiem (pewnie też z urzęda ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+14 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-16 23:02
Nie wiem dlaczego, ale nie mogę zaplusować powyższego komentarza, więc napiszę: 100% zgoda. Właśnie o to chodzi, że od wielu lat jedyne, na co była kasa w mieście to - ujmując zbiorczo - strefa relaksu. Oczywiście gratuluję rozbudowy MDK, przebudowy infrastruktury sportowej i wybudowania basenu, super. Tylko co z tego? Z tych sukcesów korzystają obecni mieszkańcy. Nie wyobrażam sobie, żeby młody, ogarnięty człowiek został w Lubaczowie tylko i wyłącznie z powodu tychże udogodnień, z prostej przyczyny: najpierw to miasto musi być atrakcyjne pod względem zawodowym (miejsca pracy), a dopiero później - po skończonej pracy - można iść się popluskać w basenie i kontemplować kulturę. Nie wiem, czy da się prościej to wyjaśnić. Żeby to miasto się rozwinęło potrzeba w nim młodych ludzi, którzy będą uważać je za atrakcyjne pod względem życiowym, a jednak większość normalnych ludzi kojarzy to z dobrobytem finansowym pochodzącym z pracy. Muszą powstawać inwestycje prywatne mieszkańców, ale przede wszystkim inwestorów zewnętrznych żeby osiągnąć ten cel. Może właśnie w tej kwestii to nie siedzenie całe życie w lubaczowskich bankach/urzędac h jest atutem, a doświadczenie biznesowe zdobyte w różnych miejscach kraju, bo właśnie w ten sposób się zawiera kontakty z biznesem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+12 # Zxzxzx 2024-04-17 08:55
Do tych urzędasów się nie przemówi. Oni są tak zapiekli i zasiedzieli z pokolenia na pokolenie od 45r (tak naprawdę) , i nie ma najmniejszych szans, że coś zrozumieją i załapią.
Mieszkańcy mają im służyć by im się wygodnie bezproblemowo, bezstresowo żyło i "pracowało na tych urzędach" i tylko to się liczy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zxzxzx
+10 # Zxzxzx 2024-04-17 09:03
Dla nich jakakolwiek zmiana to wielkie ZŁO i wielki STRACH, STRES że ktoś nie z ich kliki i ich poprzegania.


I tak sobie liżą i liżą, żyją w samozachwycie jacy oni wspaniali, jak się starają i jakie mają "wielkie" dokonania...
Tak jest w całej Polsce w samorządach
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
X-men
-9 # X-men 2024-04-17 15:48
Zgodzę się tylko z jedną kwestią... Potrzebujemy w naszym mieście więcej dobrze płatnych miejsc pracy. To jest oczywiste, ale... W Lubaczowie mamy Park Przemysłowy, mamy tereny pod inwestycje! To jak mamy tereny, mamy nawet prawo miejscowe, które pozwoli zwolnić przyszłych inwestorów z części, lub całości podatków, to co mamy w tej kwestii jeszcze zrobić? Uzbroić kolejne tereny i kolejne pod przyszłych inwestorów? Miasto inwestuje też po prostu w drogi, chodniki, sieci itd. Inwestuje także jak to określiłaś w "strefę relaksu", bo to jest konieczne do tego, żeby ludzie chcieli tu zostać.
Nie mamy inwestorów i nie za wiele w tej kwestii przez jeszcze przynajmniej kilka lat z przyczyn technicznych zrobimy. Miejscowi biznesmeni nam nie zapewnią tylu miejsc pracy, a miasto nie stworzy fabryki, mimo, że wielu by chciało, bo nie rozumie zasad działania samorządu. Nawet gdybyśmy rozpuścili wszystkich 11 tysięcy mieszkańców Lubaczowa w świat to tutaj praktycznie nic nie ugrają... Do Lubaczowa najprościej w świecie nie można... dojechać. Kolej do Jarosławia z prędkością miejscami 30 km/h? Nie ma póki co nawet w odległych klanach kasy na torowiska, a co dopiero na elektryfikację. Tą drogą jeszcze przez wiele, wiele lat nie zawojujemy świata. Droga do Jarosławia jeszcze przez przynajmniej kilka lat będzie robiona, a dłużej nawet ta w stronę Tomaszowa Lubelskiego. To jak ten inwestor 1, 2, 5, 10 ma tu zainwestować? Kasa na drogę z Oleszyc do Zapałowa była zapewniona w roku 2014, gdy władze kończył w naszym województwie PSL. Wygrało PiS i nasza jeszcze wtedy pani Radna Sejmiku Teresa Pamuła oznajmiła, że zmieniły się ceny itd. itp. i kasy starczy do... Lipiny. Tyle załatwiła! W tym czasie w okolicach zamieszkania innych prominentnych działaczy tej partii w naszym województwie szły ogromne pieniądze! I wiecie co mamy rok 2024 i wciąż ten PiS drogi nie zrobił. Ale w końcu jest szansa, tylko nie jestem przekonany czy kasa będzie pochodziła z Sejmiku PiS, czy będzie rządowa z tej "strasznej" Koalicji 13 grudnia. Dlatego wybaczcie, ale pan Cencora i jego przynależność partyjna nie przekonuje mnie, ale to oczywiście moja sprawa. Ostatnia kwestia jeśli chodzi o inwestycje... Wiecie ilu jest bezrobotnych w samym Lubaczowie? W lutym tego roku było 358. Nawet jak jakiś inwestor cudem pojawi się w Lubaczowie, to może nie znaleźć ludzi do pracy. Ja już pomijam różne wykształcenie bezrobotnych i ich chęci do jakiejkolwiek pracy. Spóźniliśmy się o 20 lat w kwestii dróg i teraz trudno będzie przekonać ludzi do powrotu do Polski na stałe. Oczywiście to możliwe, ale inwestor nie będzie czekał, nie będzie inwestował w miejscu gdy brakować może pracowników.
No i na koniec przypominam, po zmianie władzy w urzędach nic się nie zmieni, a zwolnić pracownika nie można od tak sobie. Zmieni się ewentualnie burmistrz, ale zanim się zorientuje jak wszystko działa, to. No nic. Zobaczymy w niedzielę. Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+18 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-17 17:45
No i właśnie tutaj jest pies pogrzebany, że jesteśmy odcięci od Polski komunikacyjnie. Lepiej jest dojechać do granicy z UA niż do czegokolwiek w Polsce. Wiadomo, wszystkie te zrujnowane drogi są wojewódzkie i niby 'miastu nic do tego', ale ciekawa jestem, jak intensywnie jako miasto ubiegaliśmy się o niezbędne remonty przez te ostatnie 20 lat. Czasu nie cofniemy i możemy tylko pluć sobie w brodę, że nasz rejon nie ma odpowiedniej siły przebicia w sejmiku, żeby 'ciągnąć' kasę na drogi. Ale tak poza tym, nie powinniśmy się nastawiać tylko na drogę do Jarosławia jako 'okno na świat' - za kilka lat (jeżeli nic nie pierdyknie) będzie dociągnięta s17 do Bełżca i jako król Lubaczowa to właśnie tamten kierunek bym widziała jako najbardziej obiecujący komunikacyjnie dla tego miasta.

Bezrobotnych jest mało, bo nie każdy jest zarejestrowany ;) jest jeszcze szara strefa i klasa pań, co to się pracą nie parały w życiu bo 'małżonek u gebelsa', więc chyba jakiś większy potencjał pracowniczy by był, ale tak czy inaczej, to wciąż za mało dla ewentualnego inwestora. Błędne koło: młodzi wyjechali bo tutaj nie widzieli swojej przyszłości (oprócz tych, co mieli plecy w urzędach/budżet ówce lub stalowe nerwy na założenie jdg) => brak potencjału ludzkiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek ten trend uda się odwrócić.

Dobrze, że przypomniałeś o prawie pracy - niejednemu urzędnikowi kamień spadł z serca, a i może niewygodne wpisy mniej minusów dostaną ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
+9 # slow Lubaczów 2024-04-15 22:55
Pan Szpyt jest już schorowanym człowiekiem, niemającym już sił na debaty, spotkania i dyskusje z wyborcami. Dobry gospodarz powinien mieć energię do pracy, wyjazdów służbowych (często zagranicznych), promocji terenów inwestycyjnych, rozmów z inwestorami i pozyskiwaniu inwestycji. Niestety obecnie ciężko się na Pana Szpyta patrzy. Nikt nie rodzi się z doświadczeniem, doświadczenie nabywa się w pracy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
-5 # slow Lubaczów 2024-04-15 23:55
Wybory w Lubaczowie to układ i kpiny. Karty zostały już rozdane, stołki podzielone: Starosta - Zenon Swatek (PIS), Burmistrz - Krzysztof Szpyt (PO), Przewodniczący Rady Miasta - Marek Małecki (PSL/Trzecia Droga).
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
-9 # cukier 2024-04-16 08:54
PRZEWODNICZĄCY RADY - NIE DO KOŃCA PRAWDA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Stefan.
-5 # Stefan. 2024-04-16 17:08
Jak mam wybierać, to wolę jednak obecnego burmistrza. Może wygląda na schorowanego, ale na chorobowe nie chodzi i cały czas pracuje. I ma też doświadczenie, praktykę i jest co ważne niezależny. A kandydat Cencora.- jego program to same ogólniki i okrągłe zdania bez szczegółów. Jak napisał w końcu coś konkretnego, to okazało się, ze to totalny geotermalny niewypał - dopiero by nas załatwił tymi mitycznymi źródłami !. Ale co najważniejsze - to człowiek całkowicie zależny od swoich mocodawców z PIsu i wykonujący ślepo ich polecenia. Cała jego droga zawodowa to pokazuje. Ostatni przykład - na polecenie posłanki stworzył w szpitalu nowe etaty i pozatrudniał jej współpracownikó w, którzy po przegranych wyborach w popłochu ewakuowali się z państwowej agencji rolnej. Jak niestety wygra, to będzie typowym figurantem, bo rządzić będzie z tylnego siedzenia posłanka św. Teresa od Orłosia poprzez swojego asystenta, który ma być jego zastępcą. I pisowska ośmiornica ogarnie cały Lubaczów. I dalej będą u żłoba...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
+4 # slow Lubaczów 2024-04-16 17:30
W takim razie życzę Panu Szpytowi dużo zdrowia, siły i wytrwałości
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+6 # Benek 2024-04-16 22:19
A kogo niby zatrudnił?????
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Benek
+8 # Benek 2024-04-16 22:20
A kto jest jego asystentem???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+15 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-16 23:07
Hej Stefan, może będzie to szokujące, ale generalnie tak już jest, że zawsze swój zatrudni swego. Przypominam, że żyjesz w mieście, w którym nawet najniższe stanowiska w państwowych placówkach różnej maści są obsadzane nie na drodze jawnej i publicznej rekrutacji, ale drogą nieoficjalnego przepychania konkretnych osób przez lokalnych działaczy. Może tak się do tego przyzwyczaiłeś, że nawet tego nie zauważasz, a może chodzi tylko o to, że owi decydenci nie są z PiSu, więc im wolno ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Metys
-11 # Metys 2024-04-17 07:47
Spójrz na starostwo, od lat pisowskie. Najlepszy przykład...hi.. .hi...hi
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Koala
-9 # Koala 2024-04-16 18:39
Kandydat przedstawiający się jako dynamiczny lider r skompromitował się zarządzając uzdrowiskiem w h został odsunięty i poszedł na boczny tor. Po latach w końcu władza pisowska przypomniała sobie o nim że w 2015 roku o mało nie wygrał wyborów w Lubaczowie, więc postanowili przywrócić go do gry partyjnej..Najp ierw został pracownikiem szpitala po te długi czas był p/o dyrektora,bo nie potrafił stworzyć sensownego programu i wygrać konkursu wreszcie na siłę go przypchali na dyrektora a teraz jest kandydatem na burmistrza. Człowiek idealny według lokalnych działaczy pis-u gdyż całkowicie sterowalny, poddany partii i ślepo realizujący polecenia odgórne.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
hahahaha
+17 # hahahaha 2024-04-16 20:55
Panie burmistrzu i radni ile miejsc pracy powstało w parku przemysłowym ? Jaki jest dochód miasta na mieszkańca z podatków i ze sprzedaży majątku gminy, bez dotacji z zewnątrz ,jakie jest zadłużenie miasta na mieszkańca? Jak to wyglądało przez ostatnie lata? Dlaczego przez 10 lat nie powstał zakład komunalny z prawdziwego zdarzenia który zadbałby min. o czystość miasta ? Dlaczego przez lata nie rewitalizuje się terenu w okolicy ulic św.Anny ,Krótka,Targowa ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slow Lubaczów
+13 # slow Lubaczów 2024-04-16 21:04
Apel do Burmistrza i dyrektorów szkół. Uczmy młodzież więcej j. angielskiego i organizujmy więcej dodatkowych bezpłatnych lekcji. To się zwróci z nawiązką.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cukier
-11 # cukier 2024-04-17 13:06
Cytuję slow Lubaczów:
Apel do Burmistrza i dyrektorów szkół. Uczmy młodzież więcej j. angielskiego i organizujmy więcej dodatkowych bezpłatnych lekcji. To się zwróci z nawiązką.


Brawo Brawo NAJMNIEJ 3-CH języków. Niech jadą w świat wykształceni. POPIERAM
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Erprise
+2 # Erprise 2024-04-17 13:52
Amerykańskie firmy technologiczne decydują się na lokalizację częściowo ze względu na efektywność podatkową. Korporacje mają obowiązek wobec swoich właścicieli (akcjonariuszy) maksymalizować zyski. Dlatego też, przy założeniu niezmienionych warunków, wiele korporacji będzie prowadzić swoją działalność w miejscach, w których podatki są niższe, umożliwiając im w ten sposób maksymalizację zysków dla akcjonariuszy po opodatkowaniu.
Polska ma konkurencyjne stawki podatku od osób prawnych (Polska Spółka Holdingowa), aby przyciągnąć innowacyjne przedsiębiorstw a. Polskie stawki podatku dochodowego od osób prawnych są niższe niż w wielu innych krajach UE i z pewnością niższe niż w Stanach Zjednoczonych (które mają najbardziej represyjny system podatku od osób prawnych wśród krajów rozwiniętych).
Same niskie stawki podatkowe nie wystarczyłyby, aby firma technologiczna z USA ulokowała swoje zakłady np. w Lubaczowie. Bez względu na to, jak niskie byłyby podatki w Zimbabwe, firmy nie przenosiłyby się tam. Jednak gdy weźmie się pod uwagę dobrze wykształconą, posługującą się j. angielskim kadrę, rozwiniętą infrastrukturę terenów inwestycyjnych, niskie koszty i wysoki standard życia, odpowiedni przyjazny klimat dla przedsiębiorczo ści, tworzony przez lokalne władze oraz otwarty rynek UE, wówczas efektywna struktura podatku od osób prawnych i odpowiedni klimat inwestycyjny sprawia, że Lubaczów dla wielu firm technologicznyc h staje się bardzo atrakcyjny .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Uśmiechnięta Polka
+12 # Uśmiechnięta Polka 2024-04-17 14:44
Tak! Tylko jeszcze gdyby się dało do Lubaczowa dojechać w jakiś cywilizowany sposób... ;) A tu ani drogi o odpowiedniej klasie, ani kolei...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Erprise
-1 # Erprise 2024-04-18 10:37
Dość dobra sytuacja Lubaczowa w zakresie atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie wiąże się z lepszą dostępnością transportową wynikającą z funkcjonowani a międzynarodoweg o lotniska Rzeszów-Jasionk a (zaledwie 2h jazdy samochodem). Ułatwia to przemieszcza nie się specjalistów i transport produktów czy podzespołów (ich wartość w stosunku do kosztów przewozu uzasadnia wykorzystanie tego środka transportu). Mocną stroną naszego regionu w zakresie czynników lokalizacji jest jakość zasobów pracy zasilanych dopływem absolwentów ze szkół zawodowych. Specyficzną rolę pełnią tu takie czynniki jak jakość środowiska i poziom rozwoju infrastruktury społecznej. Kształtują one w istotny sposób warunki życia na wysokim poziomie. Dzięki temu utrzymuje się napływ ludności, który wzbogaca rynek pracy. Na dobre warunki życia szczególnie wrażliwi są ludzie lepiej wykształceni – potencjalni pracownicy sektora zaawansowanych technologii. Poza tym wysoki poziom rozwoju infrastruktury społecznej – zwłaszcza infrastruktury kultury tworzy atmosferę tolerancji i warunki do wymiany poglądów, a więc sprzyja powstawaniu proinnowacyjneg o środowiska społecznego.
Odwołując się do przykładów innych krajów (wschodnie Niemcy, Irlandia (wyspa odcięta od świata)), można wręcz stwierdzić, że to nie infrastrukt ura drogowa, lecz elastyczna , odpowiadająca na zapotrzebowa nie gospodarki edukacja jest kluczem do sukcesu w przyciąganiu inwestycji. O roli infrastruktury kultury już wspomniałem – przyczynia się do tworzenia środowiska społecznego sprzyjającego innowacjom.
Przeciętny poziom atrakcyjności inwestycyjnej Lubaczowa implikuje pytanie o możliwości poprawy obecnego stanu rzeczy. Do najistotniej szych w tej grupie należy promocja naszego regionu za granicą i jakość obsługi inwestora w urzędzie, nastawienie władz lokalnych i społeczna akceptacja inwestycji. Niestety nasze władze samorządowe w obszarze promocji regionu i przyciąganiu inwestycji poległy i sobie nie radzą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.