Wybory prezydenckie. Do 16 czerwca można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego

28 czerwca będziemy wybierać Prezydenta RP. Można to zrobić w sposób tradycyjny i korespondencyjny. Jeśli ktoś chce skorzystać z tej drugiej opcji, musi zgłosić to do swojego urzędu gminy do 16 czerwca.

Ze względu na epidemię koronawirusa wybory prezydenckie zostały przełożone na 28 czerwca. Aby jednak zagłosować korespondencyjnie, trzeba wcześniej zgłosić to do odpowiedniego urzędu. Szczegółowa instrukcja poniżej:

Głosowanie korespondencyjne
 
W przypadku głosowania w kraju, zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
 
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.
 
W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 
Załączniki – zgłoszenie zamiaru głosowania dostępne są TUTAJ.
 
Głosowanie korespondencyjne w drugiej turze
 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.
 
Jeśli ktoś nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.
 
W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.
 
Doręczenie pakietu wyborczego
 
Pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej nie później niż do dnia 23 czerwca – w przypadku głosowania w kraju. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.
 
W przypadku braku skrzynki pocztowej, w drzwiach mieszkania lub domu zostawiona zostanie zawiadomienie z adresem placówki pocztowej, w której można odebrać pakiet. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 
W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną.
 
Głosowanie
 
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.
 
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej, na której umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 
Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:
1) imię i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) własnoręczny podpis.
 
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 
W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r. wrzucić do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej w obwodowej komisji wyborczej właściwej dla danego wyborcy. Kopertę zwrotną można też dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).
 
Wyborca może także w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
 
W przypadku głosowania za granicą wyborca może najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula lub przesłać ją pocztą. Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 
Głosowanie tradycyjne odbędzie się w lokalach wyborczych, po pobraniu kart do głosowania. To w którym lokalu mamy głosować można sprawdzić na obwieszczeniach okręgowej komisji wyborczej.
 
Źródło: PKW, TVP Kielce

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

polak2010
-29 # polak2010 2020-06-15 08:55
Ja z rodzina zagłosuję korespondencyjn ie.
Zz
+23 # Zz 2020-06-15 09:53
Pilnuj rodzinę ! Jeszcze ktoś się odważy zagłosować inaczej jak Ty i co wtedy ???
Polak2010
-26 # Polak2010 2020-06-15 11:17
Cytuję Zz:
Pilnuj rodzinę ! Jeszcze ktoś się odważy zagłosować inaczej jak Ty i co wtedy ???


Mamy demokrację każdy głosuje jak chce.
pantoflarz
+4 # pantoflarz 2020-06-15 13:41
W domu to nie zawsze tak jest :)
xxxl
+2 # xxxl 2020-06-15 22:11
chyba...sracje i kazdy , z umysłem nezbyt za bardzo...zagłos uje na Dude!!
Wyborca
+10 # Wyborca 2020-06-15 10:29
Ja głosuję na Trampa. Clinton nie przemawia do mnie.
!!!!!?
+24 # !!!!!? 2020-06-15 12:22
Czy ty wiesz co to znaczy DEMOKRACJA , Polaku 2010! Z tym rządem? Zapomnij!
polak2010
-21 # polak2010 2020-06-15 15:21
Cytuję !!!!!?:
Czy ty wiesz co to znaczy DEMOKRACJA , Polaku 2010! Z tym rządem? Zapomnij!


Akurat wiem co to jest Demokracja, ale co mam zacytować definicję ?
demokracja
-19 # demokracja 2020-06-15 15:44
Cytuję polak2010:
Cytuję !!!!!?:
Czy ty wiesz co to znaczy DEMOKRACJA , Polaku 2010! Z tym rządem? Zapomnij!


Akurat wiem co to jest Demokracja, ale co mam zacytować definicję ?v.wpimg.pl/.../
AntyPiS
+24 # AntyPiS 2020-06-15 20:48
A propos wyborów prezydenckich. Gdzie wyniki waszej sondy prezydenckiej w której Duda przegrał z Bosakiem i to z kretesem. Czy trzeba będzie krzyczeć ,,wolne sondy", żeby doczekać się podsumowania. Bo już dziwnie długo trwa ta sonda. Już chyba z drugi tydzień :D Parafrazując Pawlaka z ,,Samych Swoich":A taki miał być ładny wynik dla Dudy, szkoda :D
oko
-23 # oko 2020-06-15 22:28
Niezdecydowanym i głosującym na RT przypominam ,że w 2015 roku min stawka płacy to 5 pln/h , dzisiaj jest to aż 17 pln/h. Paliwo w 2012 roku przekroczyło 6 pln/l a teraz jest około 4 pln/l. Inflacja za 2015 rok ponad 6% , teraz 3%. A zadłużenie Państwa było największe za okres rządów PO/PSL bowiem wzrosło o ponad 400 mld!!! A za 5 lat PiS niewiele ponad 200 mld. Licząc dodatkowo kryzys z powodu korona wirusa wzrośnie jeszcze o około 100 mld. No ale to siła wyższa! Jednak rezerwy złota dzięki PiS powiększono ze 120 ton do około 230 ton! Taki zakup został dokonany pierwszy raz od 1998 roku! A dług publiczny jaki ma PL w porównaniu do innych państw europejskich w stosunku do PKB jest jeden z najniższych i wynosi około 50% PKB podczas gdy średnia dla całej UE wynosi aż 80%!!!! Polska w tym rankingu jest na 12 miejscu najbardziej zadłużonych państw UE a przed nami są np. Francja, Belgia Niemcy , Włochy i wiele innych. Dlatego uważam ,że tylko rząd PiS w interakcji z prezydentem A.Dudą może dalej dobrze rządzić Krajem a reszta nadaje się do prowadzania drobiu szczać!
Optymista
+17 # Optymista 2020-06-15 22:39
Cytuję oko:
Niezdecydowanym i głosującym na RT przypominam ,że w 2015 roku min stawka płacy to 5 pln/h , dzisiaj jest to aż 17 pln/h. Paliwo w 2012 roku przekroczyło 6 pln/l a teraz jest około 4 pln/l. Inflacja za 2015 rok ponad 6% , teraz 3%. A zadłużenie Państwa było największe za okres rządów PO/PSL bowiem wzrosło o ponad 400 mld!!! A za 5 lat PiS niewiele ponad 200 mld. Licząc dodatkowo kryzys z powodu korona wirusa wzrośnie jeszcze o około 100 mld. No ale to siła wyższa! Jednak rezerwy złota dzięki PiS powiększono ze 120 ton do około 230 ton! Taki zakup został dokonany pierwszy raz od 1998 roku! A dług publiczny jaki ma PL w porównaniu do innych państw europejskich w stosunku do PKB jest jeden z najniższych i wynosi około 50% PKB podczas gdy średnia dla całej UE wynosi aż 80%!!!! Polska w tym rankingu jest na 12 miejscu najbardziej zadłużonych państw UE a przed nami są np. Francja, Belgia Niemcy , Włochy i wiele innych. Dlatego uważam ,że tylko rząd PiS w interakcji z prezydentem A.Dudą może dalej dobrze rządzić Krajem a reszta nadaje się do prowadzania drobiu szczać!

Cytuję oko:
Niezdecydowanym i głosującym na RT przypominam ,że w 2015 roku min stawka płacy to 5 pln/h , dzisiaj jest to aż 17 pln/h. Paliwo w 2012 roku przekroczyło 6 pln/l a teraz jest około 4 pln/l. Inflacja za 2015 rok ponad 6% , teraz 3%. A zadłużenie Państwa było największe za okres rządów PO/PSL bowiem wzrosło o ponad 400 mld!!! A za 5 lat PiS niewiele ponad 200 mld. Licząc dodatkowo kryzys z powodu korona wirusa wzrośnie jeszcze o około 100 mld. No ale to siła wyższa! Jednak rezerwy złota dzięki PiS powiększono ze 120 ton do około 230 ton! Taki zakup został dokonany pierwszy raz od 1998 roku! A dług publiczny jaki ma PL w porównaniu do innych państw europejskich w stosunku do PKB jest jeden z najniższych i wynosi około 50% PKB podczas gdy średnia dla całej UE wynosi aż 80%!!!! Polska w tym rankingu jest na 12 miejscu najbardziej zadłużonych państw UE a przed nami są np. Francja, Belgia Niemcy , Włochy i wiele innych. Dlatego uważam ,że tylko rząd PiS w interakcji z prezydentem A.Dudą może dalej dobrze rządzić Krajem a reszta nadaje się do prowadzania drobiu szczać!

Nigdy więcej, Duda pokazał co potrafi ! Hańba i tak mówi prezydent?
Zenek
+13 # Zenek 2020-06-15 23:21
Cytuję oko:
Niezdecydowanym i głosującym na RT przypominam ,że w 2015 roku min stawka płacy to 5 pln/h , dzisiaj jest to aż 17 pln/h. Paliwo w 2012 roku przekroczyło 6 pln/l a teraz jest około 4 pln/l. Inflacja za 2015 rok ponad 6% , teraz 3%. A zadłużenie Państwa było największe za okres rządów PO/PSL bowiem wzrosło o ponad 400 mld!!! A za 5 lat PiS niewiele ponad 200 mld. Licząc dodatkowo kryzys z powodu korona wirusa wzrośnie jeszcze o około 100 mld. No ale to siła wyższa! Jednak rezerwy złota dzięki PiS powiększono ze 120 ton do około 230 ton! Taki zakup został dokonany pierwszy raz od 1998 roku! A dług publiczny jaki ma PL w porównaniu do innych państw europejskich w stosunku do PKB jest jeden z najniższych i wynosi około 50% PKB podczas gdy średnia dla całej UE wynosi aż 80%!!!! Polska w tym rankingu jest na 12 miejscu najbardziej zadłużonych państw UE a przed nami są np. Francja, Belgia Niemcy , Włochy i wiele innych. Dlatego uważam ,że tylko rząd PiS w interakcji z prezydentem A.Dudą może dalej dobrze rządzić Krajem a reszta nadaje się do prowadzania drobiu szczać!

Przypomnę, że 29 października 2012 roku poinformowano o spłacie całego długu z tzw. „czasów Gierka. Dokonano tego za rządów PO (II kadencja).
Za baryłkę ropy w 2012 roku, inwestorzy płacili 128,36 dolarów. Benzyna w Polsce kosztowała ok 6 zł / L. Dzisiaj przy cenie baryłki 38$. Czyli dzisiaj benzyna powinna kosztować 1,77 zł / L.
Dzisiaj 100 zł nie ma siły nabywczej 100 złotych w 2012 roku.
Więc ochłoń i daj sobie spokój z propagandą.
AntyPiS
+14 # AntyPiS 2020-06-15 23:53
Panie oko. W tym ,,lukrowaniu" PiS w paru szczegółach naginasz pewne fakty. Argument o wzroście pensji minimalnej. Jej wysokość wzrastała, ale tak samo i wzrastała stopniowo i za PO-PSL i za SLD i od tego czasu jak wprowadzono pensję minimalną. Wzrasta wysokość, ale spada wartość pieniądza. To trochę jakby cieszyć się z tego, że za PRL-u było się milionerem a wartość nabywcza tego nie odwzorowuje. Zawsze wtedy lubię zadać pytanie: ,,Czy czujesz się z tego powodu bogatszy i możesz coś więcej sobie kupić do analogicznego okresu sprzed dajmy na to 5 lat. Ja jednak o wiele częściej spotykam się z opinią, że ludzie narzekają na drożyznę i, że w tym tzw. koszyku w tej samej cenie co dajmy 5 lat wcześniej znajduje się mniej towarów i musimy więcej zapłacić. Zresztą Duda się na ten temat wypowiadał, że pensja idzie do góry to i ceny idą a PiS o podwyżkach nic wcześniej nie mówił wręcz akcja z ich chowaniem podczas wizyty w ,,miesnym" jest podsumowaniem tego jak PiS wstydzi się tego, że za jego rządów wzrosły znacząco koszty choćby towarów spożywczych. Paliwo. W 2012 roku kiedy cena podskoczyła do rekordowych 112 dolarów za baryłkę ropy. Osłabienie złotego i sprawa irańska wpłynęły też wtedy na jej cenę, któraw szczytowym momencie osiągnęła 6 zł, ale z czasem spadła. Pod koniec 2019 roku ceny paliw były na poziomie 5,10-5,20 a sama baryłka kosztowała 61 USD. Na początku kwietnia kiedy swiat praktycznie stanął cena baryłki spadła do 13 USD. Zmniejszony popyt, ale nie zmniejszone wydobycie spowodowało nadwyżkę towaru na rynku i spadek cen do tych 4 zł. Widać już jak obecnie już pod obiciu ceny jak w tydzień ceny paliwa podskoczyły do góry o 30 gr kiedy baryłka weszła na 34 USD. Tak, wiec to nie ceny dane przez PiS tylko przez rynek światowy. PiS nie ma tu nic praktycznie do gadania. Może co najwyżej obniżyć podatki w paliwie, ale PiS prędzej doda niż ujmie jakiś podatek tak jak teraz od smartfonów. Inflacja. Nie wiem skąd ma Pan dane o 6% inflacji za PO-PSL, ale ostatnio raz taki poziom został osiągnięty w roku 2000 kiedy to w kraju rządził AWS z którego większość osób przeszła i jest w PiS. Inflacja czy za PiS czy PO-PSL jestw przedziale 2-4 % i nie wiemy jeszcze dokładnie jak koronawirus się odbije w inflacji. Zadłużenie wzrosło o 400 mld, ale 150 mld zostało splacone w 2014 czyli licząc wychodzi 250 mld nagromadzonego podczas ich kadencji długu. Natomiast PiS zadłużył Nas już na ponad 500 mln gdyż z 780 mln złotych mamy prognozowane teraz ponad 1 bilion 300 mld zł długu. PiS Nas zadłużył na dwa razy tyle i Pan zacheca jeszcze do głosowania na PiS. O reszcie rzeczy wspomnę w kolejnym komentarzu pod spodem bo brak miejsca.
AntyPiS
+12 # AntyPiS 2020-06-16 00:21
Zwiekszenie rezerw złota jest dobrym pomysłem. Pytanie tylko czy Nam to wyjdzie na dobre i czy Nas było rzeczywiście stać czy tylko bardziej się zadłużyliśmy. Dług wobec PKB na poziomie 50%-55% był już wcześniej za rządów PO-PSL i za PiS jest podobnie. Ranking najbardziej zadłużonych państw ma jedną wadę. Bo każdy jest każdemu coś winien. Jeśli trzymać się tego toku rozumowania to najbardziej zadłużony krajem na świecie nie jest jakiś biedny kraj z Afryki a tu uwaga bo może Was to zdziwić jest to USA. Następne są Chiny i Japonia. Pierwsze kraje europejskie to Francja i Wielka Brytania jedna Nas rzecz od nich rozni to są potęgi gospodarcze a Polska to jakichś wielkich krezusów gospodarczych nie należy. Te państwa miały też ciągłość swojego istnienia przez co dużo długów narosło już z zamierzchłych czasów bo te Państwa kiedyś też były światowymi potęgami. Jak widać PiS się nie sprawdził, więc należy rozpocząć jego demontaż zaczynając od osoby ,,Prezydenta" Dudy.a potem w 2023 roku podziękować PiS po całości pokazując im ,,czerwoną kartkę" bez możliwości powrotu do monowladzy.
Polak2010
-10 # Polak2010 2020-06-16 09:22
Inteligentni Polacy kochający swoją ojczyznę głosują na Andrzeja Dudę
AntyPiS
+5 # AntyPiS 2020-06-16 11:00
Hola hola Panie Polaku2010. Dlaczego uważasz tych co nie zagłosują na Dudę i krytykują obóz rządzący za niekochających ojczyznę i głupich. Okaż trochę więcej szacunku ludziom, którzy mają inne poglądy. Właśnie poprzez dyskusję także krytyczną coś dobrego się tworzy. Obecnie nie ma dyskusji a tylko rąbanka PiS i PO o to kto więcej złego zrobił. Jak jest coś źle to się mówi, ze jest źle a nie ślepo się w to wierzy bo potem to co złe staje się jeszcze gorsze wręcz patologiczne. Każdy z Nas kocha ojczyznę czy Ty czy ja i jest dla Nas ważna. Ale brakuje takiego czegoś, ze to nasza ojczyzna a nie PIS czy PO. Obie te partie próbują ją dla siebie zagarnąć. Także PiS, którego propagandę powielasz swoimi komentarzami. Zauważasz swoim komentarzu jak napisałeś ,,swoją" a nie naszą. PiS chce ją sobie zawłaszczyć tak samo jak monopol na religię czy inne rzeczy ważne dla Polaków. Np. nagle przed maratonem wyborczym przypomnieli sobie o składaniu kwiatów pod pomnikiem Witosa kiedy trzeba było im głosów ze wsi. Zakończę ten temat zdaniem Pauliny Kosiniak-Kamysz z Tarnowa z konwencji PSL przed tymi wyborami które bardzo mi się spodobało: ,,Polska jest albo biała albo czerwona. Dlaczego nie może być biało-czerwona? ". I z tym zdaniem zostawiam wszystkich czytających ten komentarz.
uwaga
-16 # uwaga 2020-06-15 22:43
Hołownia i Trzaskowski to nie są realni kandydaci. To wyborcze maski Donalda Tuska. Głosy oddane na jednego z nich to głosy na Tuska. Polacy nie bądźcie naiwni i nie dajcie się oszukać !!!
demokracja
+6 # demokracja 2020-06-16 06:11
Cytuję uwaga:
Hołownia i Trzaskowski to nie są realni kandydaci. To wyborcze maski Donalda Tuska. Głosy oddane na jednego z nich to głosy na Tuska. Polacy nie bądźcie naiwni i nie dajcie się oszukać !!!


jeszcze chwila i duda do domu

v.wpimg.pl/.../
uwaga
-17 # uwaga 2020-06-15 22:46
Teraz wiemy kto idzie po władzę. Doskonale wiemy ze Trzaskowski to tylko kukiełka w rekach wielkich a za tymi wielkimi staja pieniądze i mafia vatowska która za wszelka cenę chce odzyskać co straciła
Optymista
+16 # Optymista 2020-06-15 22:50
Polak2010 znowu szalejesz? Te wszystkie fałszywe nicki ci nie pomogą. Sam się zdradzasz nawet nie wiesz jak!
Polak2010
-12 # Polak2010 2020-06-16 09:31
Cytuję Optymista:
Polak2010 znowu szalejesz? Te wszystkie fałszywe nicki ci nie pomogą. Sam się zdradzasz nawet nie wiesz jak!


Uwierz mi że nie zniżam się do twojego poziomu i do twoich chorych i henterskich komentarzy nie odpisuje, tam sobie możesz słodzić z tą swoją lewacką patologią . Więc proszę cię jeszcze raz nie wycieraj się moim nickiem. Ale serdecznie pana pozdrawiam.
AntyPiS
+4 # AntyPiS 2020-06-16 11:07
Panie Polaku2010. Żeby nie było nie jestem adwokatem Optymisty ;) Nie odróżnia Pan krytyki od hejtu. Była ta akcja z nickami, gdzie próbował Pan mnie za przeproszeniem ,,zgnoić" która będzie się za Panem ciągnęła jeszcze przez długi czas i nie poradzi Pan nic na to bo jest Pan sam sobie winien. Hejterskie słowa to właśnie np. ,,lewacka patologia". To jest już hejt. Tak samo nazywanie kogoś ,,lemingiem" lub do czasu pokazania niejasnych związków UB i Kaczyńskich używał Pan słów ,,Platforma Ubywatelska" To są przykłady prawdziwego hejtu i to same cytaty z Twoich komentarzy.
ixi
-4 # ixi 2020-06-16 11:35
panie AntyPiS proszę odpowiedzieć co dobrego dla Polski wniosły rządy koalicji PO/PSL bo jedynie na forum zajmuje się pan krytykowaniem komentujących.
AntyPiS
+3 # AntyPiS 2020-06-16 18:31
Poprzednie rządy też nie były idealne. Ale chcesz tak bardziej ogólnie czy szczegółowo?
ixi
-4 # ixi 2020-06-16 22:55
ja nie pytam co było złe, ja się pytam co dobrego zrobiły dla Polski rządy PO/PSL . Krótkie i proste pytanie, skoro chcesz żeby rządy Pisu się skończyły, to napisz co dobrego zrobiła opozycyjna partia, bo chyba chodzi ci o to aby władze przejęła PO z PSL lub Konfederacją czy inną przystawką.
polak2010
-6 # polak2010 2020-06-16 23:52
Cytuję ixi:
ja nie pytam co było złe, ja się pytam co dobrego zrobiły dla Polski rządy PO/PSL . Krótkie i proste pytanie, skoro chcesz żeby rządy Pisu się skończyły, to napisz co dobrego zrobiła opozycyjna partia, bo chyba chodzi ci o to aby władze przejęła PO z PSL lub Konfederacją czy inną przystawką.


Zamilkł ,,Bo nie wie anty Pisior albo nie chce pamiętać o złodziejstwie PO-UB . Bo mógł by obrazić swoją ukochaną fanatycznie Platformę Ubywatelską i Cielca nad cielcami Tucka.
ixi
+1 # ixi 2020-06-16 00:13
większość do urn,pozostali będą żyć spokojnie :)
Orion
-7 # Orion 2020-06-16 07:15
Po co nam Trzaskowski jak mamy Merkel?
ixi
-6 # ixi 2020-06-16 11:30
Nieraz zastanawiałem się czym jest uzasadniona nienawiść przeciwników PISu do nich i do tego co robią. Nie mogłem znależć żadnych racjonalnych argumentów. Na przykład w kwestii uniezależnienia się Polski od dostaw rosyjskiego gazu i zwrócenie ponad 6 mld przez Gazprom z tytułu zawyżonych cen gazu dla Polski(w umowie podpisanej przez rząd Tuska) jaki może być argument negujący ten fundamentalny sukces PISu? Już za samo to część myślących członków opozycji powinna zmienić swe myślenie o PIS. Ale nie nic do nich nie trafia . Przez przypadek trafiłem na artykuł traktujący o metodach propagandy Goebbelsowskiej I oczy mi się otwarły. To co robił Goebbels podobnie, według podobnego schematu robią od 1992 (atak na premiera Olszewskiego) media. Przedstawianie zawsze w sposób karykaturalny braci Kaczyńskich.
latach 2005 -2007 jest tego najlepszym przykładem. Proszę sobie otworzyć grafiki z tamtego okresu – zdjęcia twarzy Kaczyńskich zrobione tak aby były one z grymasem, wykrzywioną twarzą, w niekorzystnej pozycji, tak aby w oglądających je osobom wywołać niesmak a potem niechęć i nienawiść. Podobnie przedstawiano na plakatach propagandowych .ydów aby zniechęcić do nich społeczeństwo niemieckie. No i oczywiście treści artykułów z z roku 1992, 2005 -2007 i obecnego. Jeden wielki atak, w większości oparty na faknewsach, z słownictwem mającym wywoływać niechęć i potem nienawiść, tytułami sugerującymi powiązanie wszystkiego złego z PIS. Efektem tej kampanii nienawiśći jest to, że część Polaków nigdy nie zagłosuje za PISem ani innym
ani innym patriotycznym ugrupowaniem nawet gdyby byli tam sami nieskazitelni politycy i dawali społeczeństwu złote góry i nie dla tego, że ma coś przeciwko programom politycznym, które oni reprezentują ale z powodu wtłoczonej im przez media nienawiści. Nienawiść w tej grupie jest tak mocno zakorzeniona, że nie trafiają do nich żadne argumenty. A co najgorsze dzieci z tych rodzin nienawidzących PISu są tak samo nastawione i rośnie nowe pokolenie, które zawsze będzie mówiło propatriotyczny m siłom działającym w INTERESIE PAŃSTWA POLSKIEGO– nie! Nie bo nie, Nie bo jestem przeciwko PIS. A dlaczego jesteś przeciwko? Bo Pis jest zły, bo Kaczyński jest niski, itrd.itd. Zamiast tego będą popierali każde ugrupowanie, nawet te, które prawie jawnie działają w interesie obcych państw, które najgłośniej będzie krytykowało PIS. Pytanie czy da się ten niszczący Polskę proces zatrzymać i odwrócić?
MPK
-10 # MPK 2020-06-16 17:22
W pełni się zgadzam. Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny i TVN skutecznie wyprały co niektórym mózgi. Teraz większość ludzi przesiąknięta ideologią Marksa i Engelsa nieustanie powtarza głupoty zasłyszane z mediów głównego nurtu.
polak2010
-9 # polak2010 2020-06-16 22:39
Ten cały ,anty pisior, i ta reszta lewctwa stosują pewien sposób socjotechniki piszą że niby zmieniamy nicki i my niby mamy sie z tego tytułu denerwować. To stara metoda pokłosia komunistycznego często widziana w szlamie polityki prowadzonej przez platformę ubywatelską.
polak2010
-7 # polak2010 2020-06-16 22:45
Obietnice wyborcze Czaskowskiego po zmianie za panią Kidawę Błońską to :
-małżeństwa homoseksualistów
-adopcja dzieci przez homoseksualistów
-indoktrynacja naszych dzieci w szkołach
-zakończenie budowy przekopu mierzei wiślanej a zaoszczędzone pieniądze do kieszeń komunistycznych popleczników.
-darmowe przedszkola, obiecuje już kolejny raz
-będzie modernizował armię, za rządów Platformy Ubywatelskie wyrzucano doświadczonych żołnierzy po 12 latach służby by nie płacić im emerytur.
-obiecywał wyremontować stadion SKRA
-oraz zatrzymać wszystkie programy i inwestycje rozpoczęte przez PiS
Czyli podsumowując : NIKT WAM NIE DA TYLE CO WAM PLATFORMA UBYWATELSKA I CZASKOWSKI OBIECUJE.
NOWY
-8 # NOWY 2020-06-16 22:49
Andrzej Duda to władza dla Polskiego Narodu, Trzaskowski to władza dla najbogatszych i wielkich obcych korporacji. Wybór dla Polaków jest banalnie oczywisty. Andrzej Duda Prezydentem Polski 2020-2025
Optymista
+9 # Optymista 2020-06-17 08:22
Cytuję NOWY:
Andrzej Duda to władza dla Polskiego Narodu, Trzaskowski to władza dla najbogatszych i wielkich obcych korporacji. Wybór dla Polaków jest banalnie oczywisty. Andrzej Duda Prezydentem Polski 2020-2025

Tak dla: socjalu, 500+, krowa+świnia+ 13,14,15 emerytury ale nie dla przedsiębiorców , służby zdrowia itd,itp. Polak2010 radził mi mądrze zagłosować, zrobię to napewno. Duda mojego głosu nie dostanie i nie tylko mojego!!!!!! Nie zasłużył sobie na to!
Za opozycją
+5 # Za opozycją 2020-06-18 09:43
Same fajne chłopaki:
Biedroń
Bosak
Hołownia
Kosiniak- Kamysz
Trzaskowski
Anonim
-6 # Anonim 2020-06-18 10:46
Kandydat PO-KO na prezydenta RP, pan Trzaskowski z wielkimi pretensjami do rządu, że nie informuje, kiedy skończy się pandemia!!!!! Tego jeszcze nie grali! Trzaskowski przebił wszystkich - i Kidawę, i znanego z kabaretowych wypowiedzi Petru. Ale Rzeczpospolita nie potrzebuje kabaretu w Pałacu Prezydenckim, panie Trzaskowski! Ma go Warszawa - ze strefą wypoczynku z drewnianych palet pod rurami wydechowymi w środku wielkiego skrzyżowania; z trupami kilkudziesięciu kóz na wiślanej wyspie (to nie kabaret, niestety); z "ożywczym" strumieniem guana z Czajki; z rozwożonymi po całej Polsce nieczystościami z tejże; z niebotycznymi opłatami za śmieci uzależnionymi od metrażu mieszkania, a nie od ilości osób, jak w całej Polsce; z finansowaniem szkoleń zadymiarzy ulicznych itd, itp. Tego w Polsce nie chcemy!!!!?
ABC
-5 # ABC 2020-06-18 12:50
Rozchodzi się taki fajny mem:
Sąsiad powiedział mi, że zagłosuje na Bosaka. A ja mu na to, że w butach też może :)))

UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.