Lubaczów: Radni ustalili wysokość podatku od nieruchomości

fot. archiwum zlubaczowa.plfot. archiwum zlubaczowa.pl

Rada Miejska w Lubaczowie ustaliła stawki przyszłorocznych podatków od nieruchomości jakie będą obowiązywały na terenie Lubaczowa.

1.

od gruntów :

w 2016 roku w 2017 roku
1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,79 zł

0,79 zł

1.2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,58 zł

4,54 zł

1.3 pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

0,25 zł

1.4 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji(
Dz.U.poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

-

0,50 zł

2.

od budynków lub ich części :

   
2.1 mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,66 zł

0,66 zł

2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


21,00 zł

21,00 zł

2.3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


10,80 zł

10,59 zł

2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


4,70 zł

4,61 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,50 zł

5,50 zł

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

2%

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

robotnik
+12 # robotnik 2016-12-01 19:27
Teraz przydałby się radny, który zgłosiłby wniosek o obniżenie diet radnych i kolosalnych wynagrodzeń jak na warunki Lubaczowa burmistrzowi, jego zastępcy i gitara !
dron
+6 # dron 2016-12-02 18:17
Oby doczekać takiego dnia!!!

UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.

Ostatnio dodane