Strażacy ochotnicy nie stracą mundurów. PSP tłumaczy jaki jest cel zmian w ustawie o OSP

fot. archiwum zlubaczowa.plfot. archiwum zlubaczowa.pl

W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.  W mediach pojawiło się jednak szereg błędnych interpretacji zapisów projektu ustawy o OSP i zarzutów w tej kwestii. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej publikuje wyjaśnienia i informacje, które przedstawią jasno i czytelnie założenia i cel ustawy.

Poniżej informacje, wyjaśnienia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie w sprawie projektu ustawy o OSP:

Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

Istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom długo oczekiwanego dodatku emerytalnego, jednolitej legitymacji oraz innych uprawnień.

Ochotnicza Straż Pożarna, będąc stowarzyszeniem, jest jednocześnie jednostką ochrony przeciwpożarowej — umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Stowarzyszenie wykonuje więc przewidziane ustawą zadania, obok takich jednostek, jak choćby Państwowej Straży Pożarnej.

Konsultacje społeczne i pierwsze wnioski

Prowadzone z udziałem członków OSP konsultacje społeczne projektu ustawy mają doprowadzić do wspólnych i konstruktywnych wniosków, w efekcie których wypracowany zostanie ostateczny projekt ustawy.

Informujemy, że są już pierwsze efekty dialogu i propozycje korekt do dokumentu, m.in.

- zapisanie wprost w ustawie że OSP jest formacją mundurową. Rozwieje to obawy w zakresie mundurów. Wyjaśniamy, że  aktualny projekt ustawy, nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych;

- dodanie wprost słowa BEZPŁATNIE do artykułu regulującego tematykę szkoleń strażaków OSP. Niemniej wyjaśniamy, że już w obecnym kształcie projektu ustawy, z art. 27 ust. 2 wynika, że szkolenie pokrywane będzie z budżetu państwa;

- rozważenie określenia strażak / ratownik lub innej formy. Podkreślamy, że nie jest intencją ustawy odbieranie tytułu „strażaka” członkom OSP. Jedynym założeniem było i jest dostosowanie nazwy do aktualnych zadań.  Obecnie członkowie OSP nie zajmują się już tylko pożarami ale realizują również inne zadania z zakresu ratownictwa. Warto dodać, ze obecna Ustawa o ochronie przeciwpożarowej używa sformułowania „Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych”. Tak więc projektowaną ustawą o OSP nikt nie odbiera określenia „strażak” członkom OSP, bowiem określenie to było i będzie zawsze używane potocznie a nie z mocy prawa;

- w kwestii wprowadzenia JRG OSP ideą było aby podkreślić profesjonalizm tych jednostek. W wyniku zgłoszonych uwag, rozważana jest możliwość pozostawienia jednostek operacyjno - technicznych ( JOT ).

Konsultacje projektu ustawy z Zarządem Głównym ZOSP RP

Podkreślić należy, że w 2020 r. na wniosek Komendanta Głównego PSP/Szefa Obrony Cywilnej Kraju, powołany został przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego do celów konsultacyjnych, interdyscyplinarny zespół badawczy do przygotowania założeń regulacji spójnego systemu bezpieczeństwa, w tym projektu ustawy dedykowanej OSP. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Waldemar Pawlak, do udziału w pracach tego zespołu wyznaczył swojego przedstawiciela, który brał w nich udział. 

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W 2017 r., kiedy zmieniano przepis w zakresie rozdziału środków otrzymywanych z odpisów firm ubezpieczeniowych (środki przekazywane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 4. o ochronie przeciwpożarowej), przedstawiciele ZOSP RP również alarmowali, że zabiera się pieniądze ochotnikom, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji OSP.

Tymczasem, baza lokalowo – sprzętowa jednostek OSP z roku na rok jest coraz lepsza. Po zmianie przepisu, środki trafiają w całości do dyspozycji komendanta głównego PSP, z czego  50% funduszu przeznaczane jest dla jednostek PSP i 50 % dla jednostek OSP. Środki OSP w całości przekazywane są na potrzeby jednostek OSP, m.in.: zakupy samochodów ratowniczo – gaśniczych, remonty strażnic, zakup umundurowania specjalnego, sprzętu i uzbrojenia oraz sprzętu łączności. (Wcześniej środki na poziomie 50% dedykowane OSP trafiały do dyspozycji Zarządu Głównego ZOSP RP).

W 2020 r. przy współudziale m.in. środków z firm ubezpieczeniowych zapewniono współfinansowanie ok. 600 samochodów dla OSP a w 2021 r. planowane jest dofinansowanie kolejnych 314 samochodów.

Konsultacje społeczne – dialog, który ma doprowadzić do spójnego stanowiska OSP i PSP

Podkreślamy więc, projekt ustawy konsultowany jest z druhami. Druhowie wypowiadają się i konsultują to na najniższym poziomie gminy. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy.

Celem tych uregulowań prawnych jest poprawa statusu każdego członka OSP i podkreślenie roli Ochotniczej Straży Pożarnej w bezpieczeństwie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

polak2010
-30 # polak2010 2021-05-14 18:07
Hahaha to nie była zła interpretacja ustawy,
Tylko celowa dezinformacja jaką codziennie możemy obserwować w WP, Onet, TVN,Gazeta Wyborcza i reszcie liberalno-lewic owych mediach.
Lemingi łykają jak pelikany.
AntyPiS
+19 # AntyPiS 2021-05-14 19:51
Cytuję polak2010:
Hahaha to nie była zła interpretacja ustawy,
Tylko celowa dezinformacja jaką codziennie możemy obserwować w WP, Onet, TVN,Gazeta Wyborcza i reszcie liberalno-lewicowych mediach.
Lemingi łykają jak pelikany.


Zauważ, że najpierw PiS swoją przepisy. Dopiero kiedy zobaczył, ze społeczeństwo tego właśnie ,,nie łyknęło" zaczęli wprowadzać uzgadniane z obywatelami korekty. I poprawnie tak powinno być, ze należy dążyć do dialogu i PiS widząc, że może stracić przez te przepisy OSP a wraz z nimi wieś to wtedy dopiero zaczęli rozmawiać.
Ciekawy
+21 # Ciekawy 2021-05-14 21:01
Cytuję polak2010:
Hahaha to nie była zła interpretacja ustawy,
Tylko celowa dezinformacja jaką codziennie możemy obserwować w WP, Onet, TVN,Gazeta Wyborcza i reszcie liberalno-lewicowych mediach.
Lemingi łykają jak pelikany.

Ty to taka wsza jesteś.
karol
+23 # karol 2021-05-14 20:57
Pisiory likwidują to czego nie stworzyli - niszczą wszystko po drodze , jak huragan
Cleo
-19 # Cleo 2021-05-15 06:51
Musiały się popisać pełowskie szumowiny. Znawcy w każdej dziedzinie, fachowcy i eksperci. Banda tumanów, frustratów i prymitywów. Z antypickiem na czele.
Ciekawy
+12 # Ciekawy 2021-05-15 07:31
Cytuję Cleo:
Musiały się popisać pełowskie szumowiny. Znawcy w każdej dziedzinie, fachowcy i eksperci. Banda tumanów, frustratów i prymitywów. Z antypickiem na czele.
W tym momencie to ty się popisałaś pełowska szumowino, znawco w każdej dziedzinie, fachowcu, ekspercie, tumanie, frustracie, prymitywie, antypicku. Jak się czujesz, przyjemnie? Nie umiesz komentować to nie komentuj.
Polak2010@
+19 # Polak2010@ 2021-05-15 08:14
Cytuję Cleo:
Musiały się popisać pełowskie szumowiny. Znawcy w każdej dziedzinie, fachowcy i eksperci. Banda tumanów, frustratów i prymitywów. Z antypickiem na czele.

Widzę że nauka z wysokich szczebli nie poszła w las!!!!
Typowy sposób pisowskiego porozumiewania !!!!!
...... NIE MÓJ STYL ALE ZAPYTAM TAK SAMO
KIM TY JESTEŚ CHAMIE, DEBILU, ITD, ITD
PRZYJEMNIE????? ?
Przyjemnie
Rydzyk
+16 # Rydzyk 2021-05-15 08:16
Cytuję Cleo:
Musiały się popisać pełowskie szumowiny. Znawcy w każdej dziedzinie, fachowcy i eksperci. Banda tumanów, frustratów i prymitywów. Z antypickiem na czele.

Katokurvva
AntyPiS
+14 # AntyPiS 2021-05-15 09:01
Cytuję Cleo:
Musiały się popisać pełowskie szumowiny. Znawcy w każdej dziedzinie, fachowcy i eksperci. Banda tumanów, frustratów i prymitywów. Z antypickiem na czele.


To się Pani popisała, że hej. Najpierw niech Pani spojrzy w lustro i zobaczy kto się popisuje bez elementarnej wiedzy a nie wyzywa innych.

UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.

Ostatnio dodane