Nowe zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu powiatowym w Lubaczowie

Dyrekcja SP ZOZ w Lubaczowie poinformowała o nowych zasadach związanych z odwiedzinami pacjentów w szpitalu.

Jak przekazuje szpital w Lubaczowie, "mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów wprowadzono pewne ograniczenia w zakresie możliwości odwiedzin pacjentów w szpitalu w związku ze zwiększonymi zachorowaniami na COVID-19."

Decyzję o odwiedzinach chorych podejmują każdorazowo indywidualnie Kierownicy poszczególnych oddziałów szpitalnych. Kierownicy oddziałów wyrażają zgodę na odwiedziny chorych kierując się przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiologiczną w oddziale a także prawami pacjenta oraz rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19 z 6 września 2021 r. - informuje SP ZOZ w Lubaczowie

Ustalono podstawowe zasady, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:
Osobą odwiedzającą (za wyjątkiem odwiedzin u pacjentów w stanie terminalnym) może być:
- osoba, która ma udokumentowane pełne szczepienie przeciwko Covid 19
- osoba, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2
- dodatkowo osoba posiadająca aktualny negatywny wynik testu w kierunku SARS CoV-2.
Jak dodaje SP ZOZ w Lubaczowie, przez osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, należy rozumieć osobę, która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu.

- Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Kierownika oddziału tak aby nie kolidowały z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym.
- Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny jednej osoby bliskiej u jednego pacjenta.
- W jednej sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
- Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
- Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli jest to ze względów medycznych możliwe) w czasie odwiedzin są zobowiązane do założenia maski medycznej na usta i nos.
- Osoba odwiedzająca może przynieść dla pacjenta tylko rzeczy osobiste środki czystości i ewentualnie jedzenie, ale po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym.

W Oddziałach dla Dorosłych:
1. Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 18.00.
2. Odwiedziny w godzinach nocnych tj. między godz. 18.00 – 6.00 mogą odbywać się tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
3. Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego chorego.
4. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator zgodnie z regulaminem obowiązującym w oddziale lub lekarz dyżurny w szczególnych przypadkach.

Źródło: szpital.lubaczowski.com

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Stanislaw Przybylski
-1 # Stanislaw Przybylski 2022-01-28 08:12
Zasady NIELEGALNE w kazdym sadzie do wygrania i jeszcze o odszkodowanie ich szarpac. Ludzie nie dajcie sie!
dongahtv
-2 # dongahtv 2022-02-03 09:15
Since it was warmed up, Mujin's hands have also become busy. There is not enough time and there are many places to touch, but you are the only one who can do it. I have no choice but to move quickly.
Bansijin flows in an instant, and for the first time, this person steps into Cheongjukwon! I didn't hear anything. And the sound as soon as I entered... "Mujin priest! You said you're going down the mountain. Is that true?" "Oh! Mucheongsa type." You're coming right in time. Just

dongahtv.com/ - 샌즈카지노
gnotorious
-2 # gnotorious 2022-02-03 09:16
It's almost over. "Don't be there and help me move this." Four plates were held dangerously on both hands of Mujin. In front of the youngest priest, Muchung, whose usual coldness goes somewhere and becomes a completely different person, reflected his body first when Mu-jin asked for help. "Okay, okay. Can I move it to that table?" "Yes, death penalty. Take it carefully, then I'll...

gnotorious.com/sands/ - 샌즈카지노
andamenti
-2 # andamenti 2022-02-03 09:17
I'll come out with something else." "Okay. Priest. I just... Oh! This... This isn't it! Priest! Is it true that you are going down the mountain?" Mucheng, who put the plates down on the table, asked Mujin walking to the kitchen. Mujin replied with a bitter smile, although he couldn't see Mucheong because he turned around.

andamenti.com/ - 샌즈카지노

UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.

Ostatnio dodane