CBC a ceny transferowe - co warto o nim wiedzieć?

Obowiązek stosowania cen transferowych dotyczy m. in. podmiotów powiązanych, których siedziby znajdują się na terenie różnych państw i które przeprowadzają między sobą różnego typu transakcje. Sposób powiązania pomiędzy podmiotami może mieć charakter kapitałowy (np. posiadanie sporej części udziałów jednej firmy przez drugą) albo osobowy (np. kiedy osoby fizyczne wchodzące w skład zarządu jednej firmy mają również bezpośredni wpływ na decyzje zapadające w drugiej). Celem właściwego stosowania cen transferowych jest uszczelnienie wpływów do budżetu państwa. Mają one zapewnić warunki transakcji identyczne z rynkowymi (przedsiębiorstwa zobowiązane są ustalać warunki transakcji tak, jak miałoby to miejsce pomiędzy podmiotami niepowiązanymi). Z koniecznością stosowania cen transferowych związana jest dokumentacja, jaką należy sporządzić, aby wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Jednym z takich dokumentów jest raportowanie CBC.

Czym jest raportowanie CBC?

CBC-R to skrót od ang. Country-by-Country Reporting, czyli raportowanie według krajów. Jest to element dokumentacji cen transferowych, który wprowadziły w swoim ustawodawstwie państwa należące do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz do G20 (grupa, na którą składa się UE oraz 19 państw, głównie spoza Europy). CBC-R stanowi sprawozdanie, w którym podmiot wykazuje m.in. wysokość dochodów oraz wysokość odprowadzonego podatku. Szczegółowe informacje o CBC znajdziesz tutaj: https://cenytransferowe.org/baza-wiedzy/cbc/.

Kto musi składać CBC-R?

Do raportowania CBC zobowiązane są podmioty krajowe, których przychody skonsolidowane (uzyskane zarówno na terytorium Polski, jak i w innych państwach, gdzie prowadzą one działalność), przekroczyły 750 mln euro. Międzynarodowe grupy kapitałowe informują w formie sprawozdania m.in. o wielkości prowadzonej działalności, o wielkości przychodów i zysków (lub strat), a także o wielkości zapłaconego (lub należnego) podatku oraz o miejscu prowadzenia działalności.

Jaka jest forma i termin składania CBC-R?

Sprawozdanie można składać w formie papierowej lub elektronicznej, przy czym zalecane jest korzystanie z tej drugiej, wygodniejszej opcji. Termin to 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy (czyli najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego grupy kapitałowej).

Zmiany w podmiocie a CBC

Różnego typu zmiany zachodzące w obrębie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, mogą mieć wpływ na treść sprawozdania CBC. Dotyczy to m.in. sytuacji takich jak wyjście spółki z grupy podmiotów, zmiana jednostki dominującej w grupie, konsolidacja spółek czy likwidacja spółki.

Podmiot zagraniczny a CBC

Treść sprawozdania oraz szczegółowe obowiązki związane z cenami transferowymi wynikają również z lokalizacji danego podmiotu oraz jego struktury własności. Problematyczne są zwłaszcza takie sytuacje, jak posiadanie po 50% udziału w spółce przez dwa podmioty znajdujące się na terenie różnych krajów.

Państwa, z którymi Polska dokonuje raportowania CBC

Wymiana raportów następuje pomiędzy Polską a państwami, z którymi Polska ma podpisane stosowne umowy. Lista tych państw dostępna jest na stronie OECD. Aktualnie liczy ona kilkadziesiąt pozycji i podlega stałej aktualizacji. Wymiana raportów następuje na mocy różnorodnych porozumień – np. na terenie UE stosownym dokumentem jest dyrektywa 2016/881/EU. 

Czy przy sporządzaniu CBC warto posiłkować się wsparciem specjalistów?

Ceny transferowe stanowią rozległe i skomplikowane zagadnienie – przede wszystkim dlatego, że wymagają stosowania się zarówno do krajowego prawodawstwa, jak i do wytycznych innych państw w tym zakresie. Liczne procedury upraszczające (takie jak mechanizm safe harbour) lub przeciwnie – zaostrzające zasady dokumentowania oraz kontrolę (jak np. w przypadku transakcji z rajami podatkowymi), mogą przekraczać możliwości księgowych. Dlatego też aby mieć pewność, że firma działa zgodnie z prawem, warto nawiązać współpracę ze specjalistami, zajmującymi się profesjonalnie tematyką cen transferowych, w tym CBC.

Dokumentacja cen transferowych jest obszerna a jej sporządzenie wymaga gruntownej wiedzy. Warto przy tym mieć świadomość, że zwiększona ilość pracy dotyczy zarówno przedsiębiorstw, które są zobowiązane do stosowania cen transferowych, jak i urzędników, zaangażowanych w procedury kontroli podatkowej. To utrudnienie ma jednak uzasadnienie z perspektywy interesu państwa – stanowi dość skuteczne zabezpieczenie przed oszustwami podatkowymi, polegającymi m.in. na wybieraniu do odprowadzania podatków tego kraju, w którym przepisy dla danej transakcji są korzystniejsze.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.