Do czego uprawnia e-zwolnienie L4?

E-zwolnienie lekarskie L4 to cyfrowy dokument poświadczający o tym, że pacjent jest okresowo niezdolny do pracy – z przyczyn zdrowotnych bądź konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. E-ZLA jednak nie tylko stanowi formę usprawiedliwienia nieobecności w pracy – jest również ważnym dokumentem uprawniającym do pobierania świadczeń chorobowych za czas swojej absencji. Co jeszcze warto wiedzieć o e-zwolnieniach L4 i świadczeniach chorobowych, do których uprawniają? Sprawdzamy!

Czym jest e-zwolnienie L4 i kto je wystawia?

Elektroniczne zwolnienia L4 to nowocześniejsze odpowiedniki zwolnień papierowych, które są jednak dostępne w wersji cyfrowej. Ich wprowadzenie to wiele udogodnień dla pacjentów, lekarzy, pracodawców oraz ZUS-u. Elektroniczne zwolnienie lekarskie L4 można otrzymać od lekarza POZ, lekarza specjalisty, a w razie potrzeby też od lekarza w szpitalu czy lekarza dentysty.

E-zwolnienie L4 może wystawić pacjentowi w razie wskazań nie tylko lekarz przyjmujący w ramach NFZ, ale też ten przyjmujący prywatnie. Co więcej, e-ZLA ma możliwość wystawić pacjentowi lekarz w czasie wizyty domowej, a nawet lekarz, z którym pacjent konsultuje się, korzystając z telemedycyny. Aby wystawić pacjentowi e-ZLA, lekarz musi mieć oczywiście do tego podstawy, czyli w jego opinii pacjent powinien być niezdolny do pracy z przyczyn zdrowotnych. Lekarz powinien zatem przeprowadzić z pacjentem rzetelny wywiad medyczny, a w razie konieczności też zbadać pacjenta lub zapoznać się z jego dokumentacją medyczną (np. wynikami badań).

E-zwolnienie L4 – do czego uprawnia?

Otrzymanie od lekarza e-zwolnienia L4 jest nie tylko formą usprawiedliwienia nieobecności w pracy danej osoby. Dokument e-ZLA upoważnia również pracownika do pobierania świadczeń chorobowych za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, które przynajmniej częściowo rekompensują obniżenie wynagrodzenia spowodowane absencją. Świadczenia chorobowe przysługują zarówno osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, jak i osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, które miały przez odpowiedni czas opłacane składki chorobowe (min. 30 dni przy ubezpieczeniu obowiązkowym i min. 90 dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym). Świadczenie chorobowe przysługuje za okres niezdolności do pracy nieprzekraczający w danym roku kalendarzowym 182 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy spowodowana ciążą lub gruźlicą – w tych przypadkach świadczenie chorobowe przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy do 270 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru (także za czas pobytu w szpitalu). W niektórych przypadkach pacjentom przysługuje świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru (również za pobyt w szpitalu) – dotyczy to kobiet w ciąży, osób niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem w pracy bądź w drodze do/z pracy, a także osób na L4 w związku z koniecznością poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek/tkanek/narządów czy osób poddających się zabiegowi pobrania komórek/tkanek/narządów.

Świadczenie chorobowe za czas przebywania na L4 – jak uzyskać?

Za absencję związaną ze zwolnieniem lekarskim L4 choremu przysługuje świadczenie chorobowe. W momencie wystawienia e-zwolnienia L4 pacjentowi automatycznie jest ono przesyłane do ZUS-u i płatnika składek osoby chorej. Jeśli to pracodawca wypłaca świadczenie chorobowe, nie ma konieczności składania wniosku o zasiłek, gdyż podstawę do jego wypłacenia przez pracodawcę stanowi już wystawiony dokument e-ZLA. Jeśli jednak świadczenie chorobowe wypłaca danej osobie ZUS, konieczne będzie złożenie wniosku o zasiłek – w imieniu pracownika złoży go do ZUS-u pracodawca (wysyłając zaświadczenie płatnika składek Z-3 traktowane przez ZUS jako wniosek o zasiłek). Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny natomiast samodzielnie złożyć wniosek do ZUS-u o zasiłek chorobowy, wypełniając dokument Z-3b.

Artykuł przygotowany z wsparciem TenDoktor.pl

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia