Jak zasada 7W może pomóc w Twojej logistyce?

Logistyka to złożona nauka zajmująca się procesami transportowymi i magazynowymi w firmie. Aby mogła spełniać sprawnie swoje zadanie w przedsiębiorstwie, musi podlegać pewnym ścisłym regułom. Niektórzy uznają, że takimi nadrzędnymi zasadami opisującymi logistykę jest zasada 7W.

Czym jest zasada 7W?

Zasada 7W to zbiór siedmiu reguł opisujących warunki, jakie powinna spełniać dobrze wdrożona logistyka firmy. Jej nazwa wywodzi się od słowa siedem razy „właściwy”. Angielska nazwa to 7R od angielskiego słowa „right” co w dosłownym tłumaczeniu oznacza właściwy.

  • Właściwy produkt [angielskie — right product]
  • Właściwy stan [angielskie — right condition]
  • Właściwa ilość [angielskie — right quantity]
  • Właściwy czas [angielskie — right time]
  • Właściwe miejsce [angielskie — right place]
  • Właściwy klient/odbiorca [angielskie — right customer]
  • Właściwa cena [angielskie — right price]

Istnieje kilka różnych interpretacji modelu 7W, na które można natknąć się w sieci. Powyższe punkty, które opracowaliśmy niżej, są subiektywnie najistotniejszymi w ogólnej polityce logistycznej firm, jednak by móc precyzyjnie dostosować wszystkie elementy logistycznej układanki do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa najlepiej zlecić audyt potrzeb w tym zakresie np. firmie PROMAG S.A. Specjaliści z takich miejsc są w stanie na bazie swojej wiedzy i doświadczenia zdecydować, które elementy są najważniejsze, które marginalne, a które można pominąć. Firmy takie również oferują kompleksową realizację stworzonego planu włącznie z zakupem niezbędnego sprzętu on-line e-promag.pl

Szczegółowe omówienie poszczególnych elementów zasady 7W

Właściwy produkt

W pierwszym nurcie koncepcji 7W (7R) w logistyce pojawia się kluczowa zasada dotycząca dostarczania klientowi dokładnie tego, czego oczekuje. Obejmuje to nie tylko rodzaj produktu, ale także jego jakość, kolor, i wszelkie szczegóły, które wpływają na zadowolenie klienta. To nie jest jedynie kwestia dostarczenia produktu, lecz dostarczenia właściwego produktu. Błąd w tym aspekcie może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami, takimi jak niezadowolenie klienta i utrata reputacji firmy. Dlatego to kluczowa zasada, która kładzie nacisk na precyzję i dokładność w każdym etapie procesu logistycznego, od zamówienia po wysyłkę.

Właściwy Stan

W ramach koncepcji 7W (7R) w logistyce, ważnym aspektem jest zapewnienie właściwego stanu produktu. To oznacza, że każdy dostarczany produkt musi spełniać najwyższe standardy jakości, musi być wolny od wad i zgodny z oczekiwaniami klienta. Pracownicy magazynu przed wysyłką powinni precyzyjnie ocenić stan produktu, co chroni firmę przed potencjalnym niezadowoleniem klientów i reklamacjami.

Jakość produktów nie jest jedynym elementem – bezpieczeństwo jest równie ważne. Produkty powinny być starannie zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu. Dlatego właściwe opakowanie jest kluczowe, nie tylko dla ochrony towarów, ale także dla wizerunku firmy jako profesjonalnego partnera logistycznego.

Właściwa ilość

Zasada dotycząca właściwej ilości produktów nakazuje przygotować dokładnie tyle towaru, ile klient zamówił. To działanie redukuje marnotrawstwo związane z nadmiarem zapasów i minimalizuje koszty magazynowania. Kluczowe jest także zapewnienie dokładności w ilości oraz objętości ładunku, aby uniknąć problemów związanych z niedoborami lub nadmiarem towarów. Ta zasada ma szczególne znaczenie w logistyce dystrybucji, a także jest kluczowa dla handlu internetowego, gdzie zamówienia klientów muszą być realizowane z precyzyjną dokładnością. Współpraca spedytora, logistyka i odbiorcy jest tu kluczowa, by zachować kontrolę nad ilością produktów i zoptymalizować koszty.

Właściwy czas

Zasada właściwego czasu dostawy to fundament logistyki. Dostarczenie produktu w ustalonym terminie buduje renomę firmy i wzmacnia zaufanie klienta. Istotne jest, aby produkt dotarł do klienta dokładnie wtedy, gdy ten tego oczekuje. Terminowość ma ogromne znaczenie w branży logistycznej, ponieważ jej niewypełnienie może prowadzić do dodatkowych kosztów i utraty klientów.

Właściwe miejsce

W kontekście zasady właściwego miejsca w logistyce kluczowym jest dostarczenie zamówienia dokładnie tam, gdzie klient tego oczekuje. Przed każdą wysyłką pracownicy logistyczni muszą precyzyjnie sprawdzić aktualny adres dostawy, ponieważ może on ulec zmianie.

Nikomu nie zależy na niepotrzebnych pomyłkach lub długim oczekiwaniu na dostawę. Weryfikacja adresu dostawy jest kluczowa, aby uniknąć tego typu błędów w firmie logistycznej. Dodatkowo zasada ta promuje podejście ukierunkowane na precyzję, zamiast rutynowego wykonywania zamówień. Jeśli klient nie podał dokładnego adresu dostawy, kontakt z nim w celu potwierdzenia miejsca dostarczenia jest niezbędny.

Właściwy odbiorca

W kontekście zasady właściwego klienta/odbiorcy, kluczowe jest dostarczenie zamówienia dokładnie temu, kto jest jego odbiorcą. W sytuacjach, gdzie pod jednym adresem dostawy może znajdować się kilka firm, należy szczególnie zadbać o to, aby dostarczyć zamówienie do właściwego odbiorcy. Buduje to zaufanie klienta, który oczekuje precyzyjnej dostawy, eliminując ryzyko dostarczenia towaru do niewłaściwego miejsca. Odpowiednie przygotowanie towarów do wysyłki oraz dbałość o precyzję są kluczowe.

Właściwa cena

Ostatnim, ale kluczowym elementem koncepcji 7W jest jasna i przejrzysta cena. Klient powinien od samego początku mieć klarowną wiedzę na temat kosztów swojego zamówienia, w tym ceny produktu, opłat za dostawę oraz wszelkich innych możliwych opłat. To zapewnia przejrzystość cenową, która prowadzi do uniknięcia potencjalnych nieporozumień. Warto więc postawić na jasną i zrozumiałą politykę cenową, aby zapewnić klientowi pełną klarowność.

Podsumowanie

W świecie biznesu, w którym efektywność i zadowolenie klienta mają kluczowe znaczenie, zasada 7W jest fundamentalnym narzędziem dla firm dążących do perfekcji w zarządzaniu logistyką. Kluczowym celem jest dostarczanie dokładnie tego, czego klient oczekuje, zapewniając wysoką jakość produktów i terminowość dostaw.

Jasność cenowa i przejrzystość to kluczowe elementy budowania zaufania klienta, pozwalając firmom unikać nieporozumień i utrzymywać trwałe relacje.

Ostatecznie, zasada 7 W staje się kluczowym czynnikiem dla firm dążących do doskonałej logistyki i budowania lojalności klientów.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia