Założenie firmy, podstawowe i niezbędne informacje

Założenie i prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z dopełnieniem wielu formalnych wymogów. Obecnie polscy przedsiębiorcy mają znacznie ułatwione to zadanie, dzięki nowelizacji przepisów prawnych związanych z niektórymi procedurami. Na czym polegają te zmiany?

Założenie firmy krok po kroku

Dużym ułatwieniem dla procedury założenia firmy jest możliwość załatwiania formalności online, za pomocą systemu informatycznego instytucji powiązanych ze sferą przedsiębiorczości. Tą drogą można przeprowadzić wszystkie kolejne etapy.

Złożenie wniosku o uzyskanie wpisu do CEIDG

Założenie firmy wymaga przede wszystkim wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej. Odpowiedni formularz można znaleźć w Internecie.

Wniosek CEIDG powinien zawierać kluczowe informacje:

 • rodzaj działalności - zakres czynności podejmowanych w danej branży,
 • wybór formy naliczania podatku dochodowego - na zasadach ogólnych w oparciu o skalę podatkową, podatek liniowy lub w formie uproszczonej jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • sposób prowadzenia księgowości - samodzielnie lub przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

Rzetelną księgowość online znajdziesz: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online

Formularz można wypełnić online i również tą drogą przesłać go do organu rządowego właściwego dla rozpatrywania wniosków o założenie firmy.

ZUS PUE - rejestracja firmy

Od 2023 roku powstał obowiązek rejestracji w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Założenie profilu na tej platformie pozwala na elektroniczne przesyłanie do ZUS wszelkiej dokumentacji. Złożenie wniosku wiąże się z automatycznym zgłoszeniem przedsiębiorcy do ZUS jako płatnika składek. Założenie firmy wymaga wypełnienia dokumentów:

 • zgłoszenie właściciela firmy jako płatnika składek - druk ZUS ZFA,
 • podanie adresu prowadzenia działalności gospodarczej - druk ZUS ZAA,
 • informacja o numerach bankowych - druk 
 • ZUS ZBA.

Ponadto, w ciągu tygodnia od rozpoczęcia działalności należy wypełnić i przesłać druki:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do objęcia ubezpieczeniem społecznym,
 • ZUS ZZA - dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego.

Za pomocą ZUS PUE można przesłać te wszystkie wnioski oraz prowadzić z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wszelką korespondencję.  Na przykład udzielanie pełnomocnictw lub uzyskiwanie zaświadczeń dotyczących płatności składek.

Na stronie internetowej ZUS, po zalogowaniu się do swojego profilu można znaleźć szereg informacji dotyczących należności, zalegania w płatnościach, listy osób zgłoszonych do ubezpieczenia, liczby pracowników korzystających ze zwolnienia lekarskiego. Można też robić okresowe przeglądy wysłanych deklaracji rozliczeniowych.

Ważna jest terminowość opłacania składek 

Płatnicy posiadający osobowość prawną mają obowiązek wpłacać składki do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca. Ubezpieczenie własne przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i podmiotów bez osobowości prawnej musi być opłacone do 20 dnia miesiąca.

Założenie firmy - jak obniżyć koszty działalności?

Ulgi w wysokości składek

Jeżeli przedsiębiorca po raz pierwszy rozpoczyna działalności może skorzystać z ulgi Na start. Dotyczy to również osób, które prowadziły działalność przed upływem 5 lat oraz wspólników spółki cywilnej. Warunkiem jest zgłoszony wniosek CEIDG. O ulgę Na Start nie mogą się ubiegać osoby, które prowadzą działalność na rzecz podmiotu gospodarczego z samej branży, u którego były uprzednio zatrudnione. Korzystając z ulgi Na start nadal należy opłacać składki zdrowotne, które zostaną naliczone na podstawie dochodów i sposobu opodatkowania firmy.

Wniosek o ulgę można zawrzeć podczas rejestracji firmy, w formularzu CEIDG, na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności. Wniosek do ZUS może być dostarczony również z profilu ZUS PUE poprzez platformę ePłatnik, formularz w programie Płatnik sygnowany podpisem kwalifikowanym, listownie lub osobiście.

Alternatywą dla tej ulgi jest ZUS preferencyjny, z podobnymi kryteriami. Z tej ulgi można korzystać przez 2 lata od dnia, w którym nastąpiło założenie firmy. Stawka preferencyjna może wynosić co najmniej 30% wynagrodzenia minimalnego. Ulga dotyczy jedynie przedsiębiorcy, za pracowników muszą być odprowadzane składki w normalnej wysokości. Wystąpić o ulgę ZUS preferencyjny można  na wniosku CEIDG-1 z dołączonym formularzem ZUS ZUA, za pośrednictwem ZUS PUE, programu Płatnik lub na osobnym piśmie.

Warto podjąć różne kroki, aby zminimalizować koszty prowadzenia firmy. Ciekawą opcją jest Mały ZUS Plus, który można wprowadzić po upływie 2 lat. Ten wariant jest dostępny w przypadku:

 1. uzyskiwania przychodów, które nie są wyższe od 12 tys. zł,
 2. w poprzedzającym roku kalendarzowym jednoosobowa działalność gospodarcza była prowadzona co najmniej przez 2 miesiące.

Formalności z załatwieniem tej ulgi są proste; przed upływem 7 dni do końca korzystania z ZUS preferencyjnego należy przesłać do ZUS formularz ZUS ZWUA, co oznacza wyrejestrowanie się z ubezpieczenia społecznego. Następnie na druku  ZUS DRA należy określić wysokość składki należnej od następnego okresu. Nie dotyczy to jednak składek zdrowotnych, które należy opłacać w pełnej kwocie. Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają kryteriów do uzyskania ulg opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości minimum 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Założenie firmy - informacja dodatkowa

Chociaż już w roku 2013 został zniesiony obowiązek zgłaszania firmy do Państwowej Inspekcji Pracy i do Sanepidu, może to być nadal obowiązujące dla niektórych branży lub firm o specyficznym rodzaju działalności.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat rejestracji firmy? Sprawdź: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.