ZUS w powiecie lubaczowskim wypłacił ponad 2,5 mln zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymujemy na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Na Podkarpaciu w ubiegłym roku złożonych zostało ponad 11 tys. wniosków. 

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Prawo do świadczenia mają także Ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci.  RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli przyjęliśmy dziecko na wychowanie i wystąpiliśmy do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzymasz rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do: - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat; - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Nie otrzymasz rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli:

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

- zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,

- Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (wraz z ewentualnymi załącznikami) składamy wyłącznie
w postaci elektronicznej – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 800+. To aplikacja mZUS, portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną – wskazuje rzecznik.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który podasz we wniosku. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia – albowiem jeżeli złożyliśmy wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie mieliśmy profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

- odmowy przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego,

- uchylenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,

- zmiany wysokości rodzinnego kapitału opiekuńczego,

- nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

ZUS doręczy taką decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej – na profil wnioskującego na PUE ZUS. Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. A od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej doręczenia.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dane za okres od 1.01. do 31.12.2023 r.
(według stanu bazy na dzień 09.01.2024 r.)

Wyszczególnienie

Liczba złożonych wniosków o przyznanie kapitału

Kwota wypłaconych kapitałów w zł za okres od 1.01. do 31.12.2023 r.

PODKARPACKIE

11 322

125 735 500,00

BIESZCZADZKI

103

1 176 000,00

BRZOZOWSKI

338

3 866 000,00

DĘBICKI

766

8 538 500,00

JAROSŁAWSKI

787

7 092 000,00

JASIELSKI

524

5 728 000,00

KOLBUSZOWSKI

333

3 747 500,00

KROSNO - miasto

238

2 545 000,00

KROŚNIEŃSKI

554

6 116 000,00

LESKI

119

1 201 500,00

LEŻAJSKI

396

4 125 000,00

LUBACZOWSKI

222

2 568 000,00

ŁAŃCUCKI

489

5 583 500,00

MIELECKI

754

8 928 000,00

NIŻAŃSKI

308

3 515 000,00

PRZEMYSKI

420

4 654 500,00

PRZEMYŚL - miasto

205

2 299 000,00

PRZEWORSKI

438

4 767 500,00

ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

485

5 481 000,00

RZESZOWSKI

1 059

12 073 000,00

RZESZÓW - miasto

1 238

14 044 500,00

SANOCKI

392

4 612 000,00

STALOWOWOLSKI

435

5 109 000,00

STRZYŻOWSKI

292

3 397 500,00

TARNOBRZEG - miasto

187

2 077 000,00

TARNOBRZESKI

240

2 490 500,00

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.