W gminie Horyniec-Zdrój podwyżka podatków od przyszłego roku

Horyniec-Zdrój z lotu ptaka fot. archiwum Gmina Horyniec-ZdrójHoryniec-Zdrój z lotu ptaka fot. archiwum Gmina Horyniec-Zdrój

Jakie stawki podatków od nieruchomości zapłacą mieszkańcy gminy Horyniec-Zdrój w przyszłym roku? Poznaliśmy właśnie decyzję radnych i zgodnie z zapowiedziami, stawki zostały podwyższone.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Horyniec-Zdrój która odbyła się w poniedziałek (30.10), radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości. Zgodnie z jej treścią od 2024 roku za domy, mieszkania, działki, nieruchomości firmowe mieszkańcy gminy Horyniec-Zdrój zapłacą o około 15% więcej. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych, 1 się wstrzymał od głosu.

- Jest to mniej więcej wzrost inflacyjny. Dzięki tym podwyżkom planujemy zwiększyć dochody podatkowe o kwotę 385 tysięcy złotych. – mówił na sesji wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis

Poniżej prezentujemy informację dotyczącą stawek podatku od nieruchomości w przyszłym roku (2024), oraz dla porównania w roku obecnym (2023)

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 1,26 zł (w 2023 roku 1,10 zł)
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 6,66 zł (w 2023 roku 5,79 zł)
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,63 zł (w 2023 roku 0,55 zł)
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - od 1 m2 powierzchni - 4,39 zł (w 2023 roku 3,81 zł)

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 1,05 zł (w 2023 roku 0,90 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 25,00 zł (w 2023 roku 22,00 zł)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 15,50 zł (w 2023 roku 13,47 zł)
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,76 zł (w 2023 roku 5,87 zł)
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,00 zł (w 2023 roku 7,00 zł)

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian)

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.