Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach poszukuje pracownika do pracy na stanowisku: konserwator. Miejsce pracy: Oleszyce, os. Pod Kasztanami.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • uprawnienia gazowe E, D do obsługi kotłowni z piecami gazowymi;
 • umiejętności min. z jednego obszaru: ślusarstwo, hydraulika;
 • zdolność do pracy na wysokości – powyżej 3m;
 • zdolności manualne oraz zmysł techniczny;
 • chęci i predyspozycje do pracy z mieszkańcami;
 • dyspozycyjność, uczciwość, samodzielność, komunikatywność.

Ogólny zakres obowiązków:

 • Usuwanie awarii i usterek w zasobach SM Oleszyce,
 • Obsługa kotłowni gazowych,
 • Wykonywanie remontów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych,
 • Prowadzenie rejestru i zestawienia wykonania usterek i awarii,
 • Rozliczanie się z materiału zgodnie z faktycznym zużyciem w zestawieniu zleceń roboczych,
 • Znajomość warunków technicznych wykonywania robót instalacji c.o. wod. – kan.
 • Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych,
 • Solidne i terminowe wykonywanie zleconych czynności.

Oferujemy:

 • pełny etat;
 • stabilne i uczciwe warunki pracy;
 • przyjazne godziny pracy, tj. pn.- śr. i piątek 7:00 - 15:00

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny do biura Spółdzielni numer tel. 16 6315263.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w tym procesie. Przykładową treść zgody zamieszczamy poniżej:

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane wskazane w CV i liście motywacyjnym (o ile został on załączony) przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ w Oleszycach w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Spółdzielnię aktualnej rekrutacji.

Dodatkowo, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia także przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię, również na inne stanowiska, przez okres 2 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po dniu udzielenia niniejszej zgody*.

* Zgoda jest dobrowolna.

 1. Administratorem danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Oleszycach (37-630) os. Pod Kasztanami 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: finanse@smoleszyce.pl
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółdzielnia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane mogą zostać w przyszłości podmiotom zewnętrznym jeżeli dojdzie do zawarcia z nimi umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu (przy czym obecnie taka sytuacja nie występuje).
 4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji oraz okres 2 lat (liczonych od 1 stycznia następnego roku po dniu udzielenia zgody) w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w każdym jednak przypadku nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 5. Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.