Funkcja radnego to służba na rzecz mieszkańców - rozmowa z Anną Kordys, kandydatką do Rady Miejskiej w Lubaczowie

fot. Anna Kordys
fot. Anna Kordys

fot. Anna Kordys

17 grudnia mieszkańcy ulicy Słowackiego w Lubaczowie wybiorą nowego radnego. Jedną z kandydatek jest popierana przez Prawo i Sprawiedliwość Anna Kordys, z którą przeprowadziliśmy rozmowę. Zachęcamy do lektury.

Anna Kordys urodziła i wychowała się w Lubaczowie. Ma 33 lata. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz dodatkowo studia podyplomowe, z zakresu zarządzania w samorządzie terytorialnym. Pracuje na stanowisku Asystentki Zarządu w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Redakcja ZLUBACZOWA.PL: Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na radnego Rady Miejskiej w Lubaczowie?

Anna Kordys: Prawdę mówiąc zamierzałam startować do Rady Miejskiej z tego okręgu w wyborach samorządowych w 2018 roku. Jednak w związku ze śmiercią śp. Pana Stanisława Witko oraz koniecznością przeprowadzenia uzupełniających wyborów, zdecydowałam się spróbować swoich sił już teraz. Chciałabym zwiększyć moje uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju Lubaczowa oraz przyczynić się do polepszenia jakości życia jego mieszkańców. Funkcja radnego to dla mnie przede wszystkim praca na rzecz mieszkańców. Poza tym chciałabym wzmocnić Klub Radnych PiS.

Jak ocenia Pani rozwój miasta na przestrzeni ostatnich lat?

Oceniając rozwój naszego miasta, należy przede wszystkim odnieść się do działań, podejmowanych na rzecz jego mieszkańców oraz przedsiębiorców, prowadzących u nas swoją działalność gospodarczą. Myślę też, że odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na wkład Pani Poseł Anny Schmidt-Rodziewicz oraz jej interwencje związane  z potrzebami mieszkańców. A są to m.in: przywrócenie Punktu Dystrybucji Gazu w Lubaczowie, termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 2, zakup cyfrowego projektora filmowego dla kina "Melodia" w MDK ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozbudowa Miejskiego Domu Kultury z RPO Województwa Podkarpackiego, poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC o tereny Parku Przemysłowego w Lubaczowie, jak również uzyskanie koncesji Ministra Środowiska na wydobycie siarki ze złoża Basznia. Wzmocnienie pozycji Lubaczowa na obszarze całego regionu, wymagać będzie nie tylko intensywnych działań, ale przede wszystkim współpracy z władzami wojewódzkimi i parlamentarzystami. Dlatego w mojej ocenie, najlepszym gwarantem dalszego rozwoju naszego miasta, będzie wybór do Rady Miejskiej przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

Jeżeli obejmie pani funkcję radnego, co w pierwszej kolejności zrobi Pani dla mieszkańców ul. Słowackiego?

Jednym z istotnych problemów naszego osiedla, którym zamierzam się zająć jest konieczność poprawy jakości drogi wyjazdowej z osiedla oraz remont ulicy Słowackiego wraz z kanalizacją.  Dla mieszkańców ważne jest również zwiększenie ilości miejsc parkingowych  w obrębie osiedla. Są to istotne kwestie i zamierzam pracować na rzecz ich rozwiązania. Oprócz tego przy współdziałaniu z innymi członkami Klubu Radnych PiS, w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz rozwoju naszego miasta. Pomysłów jest naprawdę dużo. Są to co prawda wybory uzupełniające, na niepełny rok mam jednak nadzieję, że mieszkańcy wesprą nasze działania również w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Jak będzie wyglądać Pani współpraca z mieszkańcami miasta w przypadku wyboru do rady?

Istotą współpracy mieszkańców oraz władz samorządowych powinno być zawsze dobro wspólne całej społeczności. Dlatego też zamierzam rozsądnie wspierać pomysły i inicjatywy, zmierzające do polepszenia jakości życia w naszym mieście. Każdy, kto chciałby się ze mną skontaktować będzie mógł to uczynić, chociażby za pośrednictwem poczty elektronicznej. Będzie również możliwość, aby umówić się na spotkanie w biurze Pani Poseł Anny Schmidt-Rodziewicz, działającym w Lubaczowie, przy ul. Rynek 2/3. W moim okręgu widuję się z sąsiadami i mieszkańcami na codzień, więc cały czas istnieje możliwość rozmowy ze mną.

Jakie cechy powinien mieć dobry radny?

Przede wszystkim powinien być osobą kompetentną, której pracowitości i zaangażowanie w sprawy miasta i mieszkańców nie wzbudza wątpliwości. Poza tym dobry radny powinien działać. Powinien posiadać umiejętność analizowania powstałych problemów oraz wyszukiwania skutecznych rozwiązań. Należy pamiętać o tym, że funkcja radnego to nie kolejne „stanowisko”, lecz służba na rzecz mieszkańców.

Co Pani najbardziej podoba się w Lubaczowie?

W Lubaczowie najbardziej cenię sobie poczucie bezpieczeństwa. Poza tym bardzo pozytywnie oceniam lokalną społeczność. Uważam, że mieszkańcy Lubaczowa to ludzie otwarci i życzliwi. Nie należy również zapominać o tym, że na uznanie zasługuje zaangażowanie oraz udział mieszkańców, w różnego rodzaju inicjatywach społecznych  i kulturowych oraz religijnych naszego miasta. Wysoko oceniam również bogactwo artystyczne i walory przyrodnicze jak i krajoznawcze, nie tylko samego Lubaczowa ale całego regionu.

Jak wyobraża sobie Pani współpracę z burmistrzem Krzysztofem Szpytem?

Podobnie jak radni Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście, będę zawsze wspierać inicjatywy zmierzające do jego rozwoju i poprawy standardów życia mieszkańców. Myślę, że przez ostatnie lata radni PiS w Lubaczowie udowodnili ponad wszelkimi podziałami, że dobro naszej społeczności stanowi dla nich wartość nadrzędną. Nie możemy jednak ignorować faktu, że naszemu miastu potrzebne są zmiany. W mojej ocenie, przyszłoroczne wybory samorządowe, będą kluczowe jeśli chodzi o Lubaczów. Nasi mieszkańcy wskażą, czy są zadowoleni z istniejącego stanu rzeczy, czy jednak otwierają się na nowe możliwości i perspektywy.

Prawo i Sprawiedliwość cieszy się w Polsce wysokim poparciem. Czy według Pani w najbliższych wyborach samorządowych mieszkańcy Lubaczowa wybiorą przedstawicieli tej partii?

Podejmowane z inicjatywy Klubu Radnych PiS oraz osób związanych z tą partią działania, na rzecz naszego miasta, jednoznacznie wskazują, na zaangażowanie i troskę o dobro naszych mieszkańców. Wybory samorządowe stanowią dla miasta szansę na obranie nowego kierunku rozwoju. Lubaczów potrzebuje nowych koncepcji, przede wszystkim na gruncie gospodarczym. Obecna sytuacja polityczna w Polsce, tworzy dla naszego miasta bardzo dobre perspektywy w powyższym zakresie. Znajduje to potwierdzenie w wypowiedziach oraz wizytach osób piastujących najważniejsze stanowiska w naszym kraju. Przykładem może być, chociażby ostatnia wizyta Pana Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Lubaczowie, który mówił o potrzebie zjednoczenia wszystkich wokół naprawy państwa. Myślę, że przyszłoroczne wybory wskażą nam, czy mieszkańcy są rzeczywiście gotowi wstąpić na drogę realnych przemian w naszym mieście.

Dziękuje za rozmowę.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

123
-32 # 123 2017-11-26 13:21
Zatrudniona przez byłego prezesa wiadomo dlaczego.
Czy kandydatka do tej pory wyraziła jakie kolwiek zainteresowanie ulicą Słowackiego?
Podpieranie się Panią poseł to słabe argumenty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
325
+29 # 325 2017-11-26 14:22
Odezwał się, pierwszy reformator Lubaczowa. Tak się składa, że wsparcie P. Poseł daje w końcu dla tego miasta szansę na zmiany. Jakoś dziwnym trafem, dotychczasowi włodarze zawsze tłumaczyli się po wyborach, że z uwagi na brak wsparcia (w województwie i od centrum) nie uda się im się niestety zrealizować tego co obiecali. Może nareszcie to się zmieni. Ale 123 masz rację, łatwiej hejtować zza ekranu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
wito
+16 # wito 2017-11-26 13:34
a mi się podoba, zwłaszcza te słowa o służbie dla mieszkańców. Wielu radnych chyba o tym zapomniało.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
zio
-15 # zio 2017-11-26 13:42
Obiecywać i mówić może każdy i można dużo, lecz niestety mało kto, potrafi się z obietnic wywiązać. Można przytoczyć wiele przykładów, od naszej władzy lokalnej zaczynając a na centralnej kończąc.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+8 # oko 2017-11-26 14:24
nie wiem o jakich partiach piszesz, bo rząd PIS się wywiązuje ze swoich obietnic wyborczych.A o władzy lokalnej mogę powiedzieć tylko tyle, że wiele nie obiecywali i mało zrobili.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zio
-13 # Zio 2017-11-26 14:38
Już podaje przyklady: PiS nie wywiązał sie chociażby z małego zusu dla przedsiębiorców , tanich leków dla emerytów też nie ma, frankowicze też sa w dalszym ciągu poszkodowani i wiele, wiele innych, a w przytoczony wcześniej komentarzu nie chodziło mi o ówczesną władzę tylko każda, która rządziła: )
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+27 # oko 2017-11-26 14:50
widzę, że jesteś niedoinformowan y np tanie leki dla 75+
2,2 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
564 mln zł na realizację projektu w 2017 roku
40 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
15 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
1530 pozycji na liście leków 75 plus
więcej tutaj 75plus.mz.gov.pl/
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+7 # oko 2017-11-26 16:41
ZUS nie tylko mały ale wcale przez pierwsze 6 miesięcy: : „Ulga na start” od 31 marca 2018 r. – pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek ZUS
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musieli opłacać składek ZUS. Tak zwaną „ulgę na start” przewiduje Prawo przedsiębiorców , czyli zasadnicza część pakietu pięciu ustaw, zwanych Konstytucją Biznesu. Celem tych nowych przepisów jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zostały one przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i aktualnie czekają na rozpoczęcie prac legislacyjnych w Sejmie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zulugul
-4 # Zulugul 2017-11-26 22:42
Wiec na 6 miesiecy zwolnienie z ZUS, a teraz jest 2 lata połowa składki. Policz co wychodzi lepiej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+1 # oko 2017-11-27 08:36
6 miesięcy bez ZUS, potem 2 lata małego ZUS-u , nie wiesz nie komentuj specjalisto od kodowskiej krytyki. Przeczytaj o potem pisz, nikt nie pisał, że zabiorą mały ZUS. W planach PIS jest też wydłużenie okresu niskiego ZUS-u do 3 lat.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zulugul
0 # Zulugul 2017-11-27 19:44
Ja i kodowska krytyka?? To tak jak ty to SSman!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zulugul
-3 # Zulugul 2017-11-27 19:30
A co to mały zus? I oświeć jak będzie ze świadczeniami z zakresu zerowego zusu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asd
-5 # Asd 2017-11-27 09:33
A po dwoch latach "czar pryska", bo przedsiebiorca, ktory ledwo przedzie musi najpierw zarobic 2 tys na ZUS i lokal plus rachunki a pozniej dopiero na zycie. A mialo byc tak pieknie, a mialy byc skladki adekwatne do wysokosci zarobkow, a miala byc kwota wolna od podatku podniesiona i ni ma. Zero wsparcia dla malych przedsiebiorstw , wsparcie jest tylko dla leniow :(
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zulugul
-1 # Zulugul 2017-11-27 19:34
Nic sie nie martw bo jest 500Plus.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
osiedlowy
-6 # osiedlowy 2017-11-26 14:21
Pytanie do Pani kandydatki na radną. Czy zechciałaby Pani zająć się meliną urządzoną w pewnym sklepie?
Mieszkając blisko chyba wie Pani o co się rozchodzi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Olo
-14 # Olo 2017-11-26 15:12
I czar prysł :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Alek
+37 # Alek 2017-11-26 15:21
A to w Lubaczowie nie ma prężnie działającej straży miejskiej, która powinna się tym zająć już dawno temu?
Za co biorą kasę?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
n
+8 # n 2017-11-27 10:56
Cytuję Alek:
A to w Lubaczowie nie ma prężnie działającej straży miejskiej, która powinna się tym zająć już dawno temu?
Za co biorą kasę?

Jest jeszcze policja ,komenda znajduje się 100 metrów od meliny.Czyżby ten problem nie był znany naszym policjantom,obo wiązuje przecież ustawa o wychowaniu w trzeżwości i interweniowanie w takim przypadku jest ich obowiązkiem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pulmax
-1 # pulmax 2017-11-29 19:26
Cytuję Zulugul:
Nic sie nie martw bo jest 500Plus.

Cytuję n:
[quote name="Alek"]A to w Lubaczowie nie ma prężnie działającej straży .......

I bądź tu przedsiębiorcą- pracodawcą jak ci zazdrośnicy
co tylko czekają żeby im miasto stworzyło zakłady idało miejsca pracy nie pozwolą ci działać.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
kl
-9 # kl 2017-11-26 15:20
Na czym polega praca Asystentki Zarządu
jaki jest zakres obowiązków.Tak pytam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
lks
+11 # lks 2017-11-26 15:23
Zatrudnij się na jakąś to się dowiesz, albo sprawdź sobie na pracuj.pl
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asdf
-26 # Asdf 2017-11-26 15:41
Ta pani jeszcze nigdy nie byla zainteresowana czym kolwiek co dzieje się w mieście i na Słowackiego, PiS na sile szuka kogoś młodego.... sprzedała się dla Pisu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zik
+15 # Zik 2017-11-26 15:52
Za to ty się interesujesz za pięciu. Jak byś przeczytał co powiedziała to byś zobaczył co chciałaby zmienić. Na tym polegają wybory, żeby dać szansę młodym a nie ciągle ta sama, stara ekipa i stagnacja w mieście.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asdf
-8 # Asdf 2017-11-26 16:32
Cytuję Zik:
Za to ty się interesujesz za pięciu. Jak byś przeczytał co powiedziała to byś zobaczył co chciałaby zmienić. Na tym polegają wybory, żeby dać szansę młodym a nie ciągle ta sama, stara ekipa i stagnacja w mieście.

Co powiedziała ? Ona powtarza program pisu, swoich pomysłów nie ma.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Dron
+11 # Dron 2017-11-26 16:47
Bo jest z Pisu geniuszu. To jest jej program, który zamierza realizować przy wsparciu radnych i partii.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asdf
-12 # Asdf 2017-11-26 16:50
Cytuję Dron:
Bo jest z Pisu geniuszu. To jest jej program, który zamierza realizować przy wsparciu radnych i partii.

Geniuszu, jest popierana przez PiS a realizuje ich program. Dlaczego? Bo sama nie potrafi nic powiedzieć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Dron
+7 # Dron 2017-11-26 16:54
Nie rozumiem skąd pomysł że to nie jest jej program. Przeczytaj geniuszu najpierw ze zrozumieniem co w pierwszej kolejności zrobi a potem mów że to nie jej program.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bezstronny
-2 # bezstronny 2017-11-27 21:20
jakos jak patrze na poparcie dla pis-u to sami po podstawówce albo po zawodówce, a ci co chcą sie wybic to po studiach!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cymbalista
+15 # cymbalista 2017-11-26 17:49
Cytuję Asdf:
Ta pani jeszcze nigdy nie byla zainteresowana czym kolwiek co dzieje się w mieście i na Słowackiego, PiS na sile szuka kogoś młodego.... sprzedała się dla Pisu.


czyżby kontrkandydat?. ..;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jan
+8 # Jan 2017-11-29 21:29
Jesteś w błędzie. Pani Ania Kordys pracowała w biurze posła PiS Andrzeja Matusiewicza i dała sie poznać jako osoba odpowiedzialna o wysokiej kulturze osobistej. Dowodem Jej zaangażowanie w sprawy miasta jest projekt (remont chodnika przy Słowackiego) został ujęty w budżecie miasta. A jakie osiągnięcia mają kontrkandydaci? .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
asdf
-4 # asdf 2017-11-30 08:27
Cytuję Jan:
Jesteś w błędzie. Pani Ania Kordys pracowała w biurze posła PiS Andrzeja Matusiewicza i dała sie poznać jako osoba odpowiedzialna o wysokiej kulturze osobistej. Dowodem Jej zaangażowanie w sprawy miasta jest projekt (remont chodnika przy Słowackiego) został ujęty w budżecie miasta. A jakie osiągnięcia mają kontrkandydaci?.

hahaha większej ściemy nie słyszałem.
Na 13 projektów odpadły 3 w tym właśnie ten, także nie wiem skąd masz takie informacje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asdf
-5 # Asdf 2017-11-26 16:35
Słowackiego to droga powiatowa także nie wiem skąd pomysł by ja remontowac ze środków miejskich.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Semi26
+15 # Semi26 2017-11-26 16:50
Skoro powiat i tak się nią nie interesuje tyle lat, to może przekazać w drodze jakiejś sprytnej uchwały dla miasta. I wtedy zadania z zakresu zarządu i inwestycji będzie realizować miasto.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asdf
-12 # Asdf 2017-11-26 17:10
Cytuję Semi26:
Skoro powiat i tak się nią nie interesuje tyle lat, to może przekazać w drodze jakiejś sprytnej uchwały dla miasta. I wtedy zadania z zakresu zarządu i inwestycji będzie realizować miasto.

Hahhahah....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
lolek
+7 # lolek 2017-11-28 08:35
Cytuję Semi26:
Skoro powiat i tak się nią nie interesuje tyle lat, to może przekazać w drodze jakiejś sprytnej uchwały dla miasta. I wtedy zadania z zakresu zarządu i inwestycji będzie realizować miasto.

Wątpię że powiat chciałby coś swojego przekazać miastu. Ale to i tak jedynie za zgodą miasta. Co to by miała być ta "sprytna uchwała"? Brednie! Kompletny brak wiedzy! A wy to popieracie hahahahaha
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pulmax
+2 # pulmax 2017-11-29 19:45
[quote Skoro powiat i tak się nią nie interesuje tyle lat, to może przekazać w drodze jakiejś sprytnej uchwały dla miasta.............
A dlaczego miasto ma dokładać się do drogi powiatowej.Utrz ymanie drogi należy do powiatu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
aa
-22 # aa 2017-11-26 17:21
Koryto jej pachnie i dieta a pozniej sie wypnie jak reszta bandy.....kolej ny za nia sztubak szuka.......... .echh brak slow
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krak
+18 # Krak 2017-11-26 17:25
Brak słów to do takich jak ty, co nie znają a oceniają.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
xxx
-19 # xxx 2017-11-26 18:18
Czyżby '' zlubaczowa.pl" stało się wzorem telewizji publicznej pijarowcem Pis-owskim? dlaczego brak wywiadów z pozostałymi kandydatami?Z góry sterowane media już były! czyżby powrót do PRL-u?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ada
+14 # Ada 2017-11-26 18:24
Bo jest przecież tyle niezależnych źródeł np: wybiórcza. Nikt Ci nie każe czytać tego co się tutaj piszą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
PPK
+35 # PPK 2017-11-26 18:45
Jedyna rozsądna kandydatka o dużych kwalifikacjach docenionych przez posłów PiS. Pozostali kandydaci co tu dużo gadać, Pan Łańcucki był radnym wiele lat i kompletnie nic nie zrobił dla mieszkańców Słowackiego.
Pozostali dwaj młodzi kandydaci, syn byłego zastępcy burmistrzyni Magoniowej oraz syn byłego radnego. Czas rozpędzić kliki tego typu i rozwalić Lubaczowski Układ wzajemnej adoracji.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
jaco
+11 # jaco 2017-11-26 19:42
brawo!!! popieram
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bolo
-2 # bolo 2017-11-26 19:52
Doceniona również przez pracodawcę czyli urząd marszałkowski który przejął uzdrowisko,stąd nic dziwnego że należy do Pis-u,każdy popiera swojego,ale tak napradę to brakuje tutaj samych spotkań z mieszkańcami, a przecież to jest najważniejsze zadanie radnego, powinny to być spotkania mieszkańców z radnymi organizowane kilka razy w ciągu roku,by kazdy miał możliwośc wypowiedzenia sie, a zresztą przecież to radny ma być głosem mieszkańców.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
POLAK
-4 # POLAK 2017-11-27 10:21
Cytuję PPK:
Jedyna rozsądna kandydatka o dużych kwalifikacjach docenionych przez posłów PiS. Pozostali kandydaci co tu dużo gadać, Pan Łańcucki był radnym wiele lat i kompletnie nic nie zrobił dla mieszkańców Słowackiego.
Pozostali dwaj młodzi kandydaci, syn byłego zastępcy burmistrzyni Magoniowej oraz syn byłego radnego. Czas rozpędzić kliki tego typu i rozwalić Lubaczowski Układ wzajemnej adoracji.


jakich kwalifikacjach? studia podyplomowe robione dla potrzeb stworzonego stanowiska w horyńcu i TYLE!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Se
+3 # Se 2017-11-27 11:31
Polak nie znudziło ci się jeszcze plucie jadem? A może ktoś ci za to płaci?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ama
-17 # Ama 2017-11-26 19:46
Ja myśle ze w Lubaczowie nie potrzeba ani radnych ani burmistrza, wszystko załatwi pani Schmid / i jakie będą oszczędności , nie będzie diet radnych ani poborów burmistrza, to jest naprawdę dobra zmiana.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ulik
+18 # Ulik 2017-11-26 20:15
Bo przecież burmistrz i radni świetnie sobie radzą bez żadnego wsparcia. Nie jest im potrzebna pomoc ani nowe pomysły a Lubaczow pod ich rządami kwitnie. I tak już ta bajka trwa kilkanaście lat. Bez zmian.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mac
-2 # Mac 2017-11-26 20:25
Radnych nie trzeba, wiekszosc swietnych pomyslow wychodzi z glow ludzi, ktorzy nie potrzebuja wsparcia wsrod wlodarzy tylko wsrod mieszkancow, aby je zrealizowac i mam tu na mysli wspaniale projekty w ramach Budzetu Obywatelskiego. Szkoda tylko, ze inicjatywa cieszy sie tak niska frekwencja uprawnionych do glosu, przechodza projekty, ktore powinna realizowac Rada Miasta (jak remont chodnikow), a odpadaja te skierowane do wszystkich mieszkancow Lubaczowa z powodu brakow formalnych czy merytorycznych :(
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Sdfs
+19 # Sdfs 2017-11-26 20:32
Może i radnych nie potrzeba aż tylu ilu obecnie mamy. Ale nie zapominaj że tych świetnych pomysłów nie da się zrealizować bez funduszy. Dlatego potrzeba dla naszego miasta wsparcia z innych struktur. Każda pomoc się przyda, jeśli spowoduje zmianę na lepsze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kris
-19 # Kris 2017-11-26 20:31
Cytuję: "należy zwrócić uwagę na wkład Pani Poseł Anny Schmidt-Rodziew icz oraz jej interwencje związane z potrzebami mieszkańców. A są to m.in: przywrócenie Punktu Dystrybucji Gazu w Lubaczowie, termomodernizac ja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 2, zakup cyfrowego projektora filmowego dla kina "Melodia" w MDK ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozbudowa Miejskiego Domu Kultury z RPO Województwa Podkarpackiego, poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC o tereny Parku Przemysłowego w Lubaczowie, jak również uzyskanie koncesji Ministra Środowiska na wydobycie siarki ze złoża Basznia"
To co: jak PIS-uary czegoś nie poprą to znaczy, że tego nie będzie? Koncesja na "siarkę" przeszła całą procedurę, zostały spełnione wszystkie wymagania a z artykułu wynika, że gdyby nie interwencja przydupaski Jarka, to nic by z tego nie wyszło! Czyli nie liczy się prawo tylko "chody"? Ale to już było, jak by ktoś nie pamiętał ... PZPR. Kiedyś można było coś załatwić wstępując do jedynie słusznej partii. I Nic, poza nazwą (PIS, jakby ktoś nie kimał) się nie zmieniło. No może poza hasłem "Dobra zmiana" (ale tylko dla swoich).
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ziaja
+19 # Ziaja 2017-11-26 20:41
Jak by nie wsparcie P. Poseł to byś sobie zgodnie z prawem czekał do tej pory na koncesję. Sprawa Baszni ciągnie się od 2011 roku. Sam inwestor prosił o pomoc Marszałka i Poseł.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bezstronny
-1 # bezstronny 2017-11-27 21:17
tylko baranku boży na to są terminy, a ta sprawa miała pozytywny przebieg, tylko czas biegł nieubłaganie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
x
+3 # x 2017-11-28 10:34
tak to sobie tłumacz
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
aa
+22 # aa 2017-11-26 20:56
Powiedz mi gdzie przez tyle lat byli inni posłowie? Np. Marek Rząsa z PO czy Mieczysław Kasprzak z PSL. Są posłami od wielu lat i NIC dla Lubaczowa nie zrobili, a mogli, gdyby chcieli mogliby zrobić bardzo dużo. Wiec na twoim miejscu doceniłbym wkład Pani Poseł Anny Schmidt-Rodziew icz. Już nie wspomnę, ze obecny Burmistrz, przez 8 lat był zastępcą Starosty i również nic dla Lubaczowa nie zrobił, ale oczywiście wysoką pensją brał. Do tego dochodziło jeszcze wsparcie Mieczysława Karapyty, czyli najpierw Wojewody, a następnie Marszałka, i co ? i nic! Ważne ze PSL-owcom i PO-wcom dobrze się żyło.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bezstronny
+1 # bezstronny 2017-11-27 21:14
akurat Karapyta zrobił dla Lubaczowa więcej niz pisuarki!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
niejesteś bezstronny
+5 # niejesteś bezstronny 2017-11-27 21:56
Hahahaha i może jeszcze Janusz Waldemar Zubrzycki?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
e
+16 # e 2017-11-26 20:33
Ja nie rozumiem i o co tyle krzyku.....prze cież to wybory tylko uzupełniające.. ...niekonieczni e musi być tak , że ta Pani w normalnych wyborach samorządowych w 2018 roku wyjdzie na radną......jak się sprawdzi to może:) droga przed nią otwarta....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bolekx
+14 # bolekx 2017-11-26 21:42
Cytuję e:
Ja nie rozumiem i o co tyle krzyku.....przecież to wybory tylko uzupełniające.....niekoniecznie musi być tak , że ta Pani w normalnych wyborach samorządowych w 2018 roku wyjdzie na radną......jak się sprawdzi to może:) droga przed nią otwarta....

Dokładnie! Chce dziewczyna próbować niech próbuje! Ja podziwiam ze dała jakis wywiad, można było przypuszczać ze tu zaraz fala hejtu spadnie. A gdzie reszta kandydatów? Może zamiast podszywac się pod kogoś innego i wylewać pomyje sami by coś przemowili?:-) Zwycięstwa i porażki sa dla ludzi. Powodzenia!;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Vfg
+16 # Vfg 2017-11-26 22:01
Racja bolekx. Wyrażanie swoich poglądów często wymaga odwagi. Zwlaszcza kiedy zdajemy sobie sprawę na co natrafimy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
radny
+10 # radny 2017-11-26 21:56
Krótka informacja do wypowiedzi kandydatki na radną : "Obecna sytuacja polityczna w Polsce, tworzy dla naszego miasta bardzo dobre perspektywy w powyższym zakresie. Znajduje to potwierdzenie w wypowiedziach oraz wizytach osób piastujących najważniejsze stanowiska w naszym kraju. Przykładem może być, chociażby ostatnia wizyta Pana Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Lubaczowie, który mówił o potrzebie zjednoczenia wszystkich wokół naprawy państwa. Myślę, że przyszłoroczne wybory wskażą nam, czy mieszkańcy są rzeczywiście gotowi wstąpić na drogę realnych przemian w naszym mieście." -------Wizyta Marszałka Sejmiu Rzeczypospolite j Polskiej jest zasługą radnego Wojciecha Mamczura który swoją pracą zareklamował Miasto Lubaczów w całej Polsce poprzez prasę , radio i Tv. Jego zasługą są sztandary i chorągwie które wiszą w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej a teraz Pan Marszałek RP Marek Kuchciński na prośbę Pana Radnego Wojciecha Mamczura ufundował II kopię sztandaru I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego , (pierwsza kopia znajduje się u Prezydenta Rzeczypospolite j Polskiej) Też z inicjatywy Radnego Wojciecha Mamczura została wręczona statuetka "Bogu i Ojczyźnie" przez Marszałka Sejmu RP fotografowi Adamowi Bujakowi, który m.in. ponad 40 lat towarzyszył z aparatem Janowi Pawłowi II. !7 lat Festiwalu Patriotycznego w Lubaczowie. To są radni PiSu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ama
-2 # Ama 2017-11-26 22:45
Mamo chwała nas. Co było w Zagórzu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-7 # Polak 2017-11-27 06:42
Posłowie pisu za jakiś czas będą się grubo tłumaczyć w sadach za to co z Polska robią.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-7 # Polak 2017-11-27 07:22
Ludzie!!! Patrzcie na osiągnięcia tej Pani których niestety nie ma...a podszywanie się pod zasługi kogoś innego to nie tedy droga.
PiS niszczy wszystko a ludziom wmawiają ze to dobra zmiana, rozdają pieniądze, wydają pieniądze ale nikt o tym nie mówi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Adi
+13 # Adi 2017-11-27 09:26
Prawdziwy głos ludu☺z ciebie nawet nick adekwatny.
A na poważnie to przeczytaj najpierw ze zrozumieniem zanim skomentujesz. Nie podszywa się pod niczyje osiągnięcia. Pisze o rzeczach które zostały zrealizowane przez PiS dla Lubaczowa i o tym co planuje zrobić działając ze wsparciem tej partii. Moim zdaniem to logiczne przy każdych wyborach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-5 # Polak 2017-11-27 09:36
Cytuję Adi:
Prawdziwy głos ludu☺z ciebie nawet nick adekwatny.
A na poważnie to przeczytaj najpierw ze zrozumieniem zanim skomentujesz. Nie podszywa się pod niczyje osiągnięcia. Pisze o rzeczach które zostały zrealizowane przez PiS dla Lubaczowa i o tym co planuje zrobić działając ze wsparciem tej partii. Moim zdaniem to logiczne przy każdych wyborach.

Pisze o czym? O parkingach na Słowackiego? Chyba podziemnych bo nie ma możliwości innego zrobić, a dlaczego ten temat jest poruszany? Bo wiele osób w blokach na Słowackiego ma problem z parkingiem ale tego problemu miasto nie rozwiąże bo nie ma tam miejsca i terenu. Pisać można wszystko ale jak się ktoś zastanowi co można z tego zrobić to okazuje się ze nic.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Omo
+9 # Omo 2017-11-27 09:44
Zawsze jest możliwość żeby coś zrobić dla mieszkańców i jakoś polepszyć sytuację. Nie ma usprawiedliwien ia jedynie dla braku jakichkolwiek działań. Dobrze ze zwraca uwagę na ten problem, to może w końcu ktoś siądzie i pomyśli co można by zrobić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bezstronny
-1 # bezstronny 2017-11-27 21:11
przeciez pis cuda robi, beda parkingi na dachu!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ona
-4 # ona 2017-11-27 18:17
Polak ile w tobie nienawisci ze az wstyd czytac:)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+13 # oko 2017-11-27 08:27
Pis rozdaje pieniądze np. na dzieci, a PO-PSL okradało wszystkich.Czy wtedy było lepiej?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-8 # Polak 2017-11-27 08:33
Cytuję oko:
Pis rozdaje pieniądze np. na dzieci, a PO-PSL okradało wszystkich.Czy wtedy było lepiej?

Nie było lepiej ale tez nikt nie okradał nikogo.
Myślisz ze te pieniądze co dają na dzieci to są nadwyżki budżetu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Arn
+17 # Arn 2017-11-27 09:08
Szczerze mówiąc to wolę już partię, która mimo wszystko robi coś dla ludzi. PiS wprowadziło programy socjalne i nagle wszyscy znawcy prawa finansowego z posłami PO i Nowoczesnej na czele podnieśli raban bo przecież PiS rujnuje budżet. Ale skoro tak im zależy na budżecie, to dlaczego nie zaczną od siebie? Dlaczego przez tyle lat nie obniżyli sobie uposażeń, albo nie zredukowali kosztów działania administracji. Odpowiedź jest prosta, bo nikt nigdy tego nie zrobi. Dlatego mówcie co chcecie na PiS ale jest to partia, która daje coś zwykłym Polakom. Może i nie jest tego za wiele ale to i tak o niebo lepiej niż przez 8 lat zielonej wyspy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-15 # Polak 2017-11-27 09:23
Cytuję Arn:
Szczerze mówiąc to wolę już partię, która mimo wszystko robi coś dla ludzi. PiS wprowadziło programy socjalne i nagle wszyscy znawcy prawa finansowego z posłami PO i Nowoczesnej na czele podnieśli raban bo przecież PiS rujnuje budżet. Ale skoro tak im zależy na budżecie, to dlaczego nie zaczną od siebie? Dlaczego przez tyle lat nie obniżyli sobie uposażeń, albo nie zredukowali kosztów działania administracji. Odpowiedź jest prosta, bo nikt nigdy tego nie zrobi. Dlatego mówcie co chcecie na PiS ale jest to partia, która daje coś zwykłym Polakom. Może i nie jest tego za wiele ale to i tak o niebo lepiej niż przez 8 lat zielonej wyspy.


No właśnie daje coś, bo durne Polaki za to coś się sprzedadzą i o to im chodzi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kristof
+15 # Kristof 2017-11-27 09:30
W takim razie co sądzić o tych co głosowali za PO 8 lat temu, że sprzedali się za nic??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
xxx
-13 # xxx 2017-11-27 19:43
poczytaj troche o korycie Pisowskim....na wet za PO tego nie było~~
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bezstronny
-6 # bezstronny 2017-11-27 21:09
ale tak a propos to pis zwieksza budzet na funkcjonowanie administracji!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
-2 # oko 2017-11-27 09:47
czy uważasz, że wyłudzanie podatku VAT to nie kradzież?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
kt
0 # kt 2017-11-27 08:47
No to mamy przedsmak tego co będzie się działo za rok, wojna polsko-polska zarazi samorządy, jedna wielka kłótnia to spełnienie marzeń ... no właśnie kogo ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+18 # oko 2017-11-27 09:44
kandydatka mówił o potrzebie zjednoczenia wszystkich wokół naprawy państwa, nie krytykuje opozycji, faktem natomiast jest, że władze samorządowe będą robić wszystko aby nic się u nas nie zmieniło.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Olo
-13 # Olo 2017-11-27 10:02
Cytuję oko:
kandydatka mówił o potrzebie zjednoczenia wszystkich wokół naprawy państwa, nie krytykuje opozycji, faktem natomiast jest, że władze samorządowe będą robić wszystko aby nic się u nas nie zmieniło.

O potrzebie naprawy państwa. Kurczę to ona do sejmu kakandyduje czy do rady miejskiej ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Gg
+13 # Gg 2017-11-27 10:08
Marszałek o tym mówił jak był w Lubaczowie. Czytajcie ze zrozumieniem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Asdf
-21 # Asdf 2017-11-27 10:10
Haha..Cytuję Olo:
Cytuję oko:
kandydatka mówił o potrzebie zjednoczenia wszystkich wokół naprawy państwa, nie krytykuje opozycji, faktem natomiast jest, że władze samorządowe będą robić wszystko aby nic się u nas nie zmieniło.

O potrzebie naprawy państwa. Kurczę to ona do sejmu kakandyduje czy do rady miejskiej ?

Hahhaa...pisowc y maja zbyt bujna wyobraźnie hahha
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Se
+19 # Se 2017-11-27 10:16
Spokojnie. Patrząc na twoje komentarze to jeszcze ci nie dorównali.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Piotr
+13 # Piotr 2017-11-27 10:19
Kandydatka z Prawa i Sprawiedliwości bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę dla kontrkandydatów startujących w wyborach uzupełniających . Dlatego zrobił się taki szum nieprzyjemny w wokół wyborców. Ja uważam, że kandydatka rozwiązała już problem w wyborach jednym posunięciem i dała im szach mat.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Pw
-18 # Pw 2017-11-27 10:23
Hehehe zawiesiła wysoko poprzeczkę i załatwiła cała reszta bo napisała artykuł? :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
oko
+25 # oko 2017-11-27 10:36
jako jedyna kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-17 # Polak 2017-11-27 10:39
Cytuję oko:
jako jedyna kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.


Bo reszta kandydatów nie jest popierana przez żadną partie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cymbalista
+15 # cymbalista 2017-11-27 11:33
Cytuję Polak:
Cytuję oko:
jako jedyna kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.


Bo reszta kandydatów nie jest popierana przez żadną partie.

hahahaha kogo ty chcesz oszukać człowieku?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Polak
-14 # Polak 2017-11-27 12:00
Cytuję cymbalista:
Cytuję Polak:
Cytuję oko:
jako jedyna Cytuję cymbalista:
Cytuję Polak:
[quote name="oko"]jako jedyna kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.


Bo reszta kandydatów nie jest popierana przez żadną partie.

hahahaha kogo ty chcesz oszukać człowieku?

kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.


Bo reszta kandydatów nie jest popierana przez żadną partie.

hahahaha kogo ty chcesz oszukać człowieku?[/


Gdyby byli popierani przez partie to mogliby również się podpierać zasługami posłów a tego nie robią.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cymbalista
+12 # cymbalista 2017-11-27 12:08
Cytuję Polak:
Cytuję cymbalista:
Cytuję Polak:
Cytuję oko:
jako jedyna Cytuję cymbalista:
Cytuję Polak:
[quote name="oko"]jako jedyna kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.


Bo reszta kandydatów nie jest popierana przez żadną partie.

hahahaha kogo ty chcesz oszukać człowieku?

kandydatka otwarcie oznajmiła, że popiera ją PIS, w przeciwieństwie do innych kandydatów, którzy nie przyznają się, kto ich popiera.


Bo reszta kandydatów nie jest popierana przez żadną partie.

hahahaha kogo ty chcesz oszukać człowieku?[/


Gdyby byli popierani przez partie to mogliby również się podpierać zasługami posłów a tego nie robią.

Bo niby czym mają się chwalić? zasługami których posłów? Bez odbioru....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zulugul
+4 # Zulugul 2017-11-27 19:35
To polać jej !!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Pcva
-17 # Pcva 2017-11-27 10:41
Nie oszukujmy sie, co by nie obiecali i tak nic nie zrobia w ciagu roku.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
PPK
+17 # PPK 2017-11-27 10:51
Ta nie jest wcale haha. Lepiej nic już nie pisz bo tych twoich wywodów nie da się czytać.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bolek
-18 # bolek 2017-11-27 11:51
kasa co ja bym zrobila ale kasa jak jest pusta no co .....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Hhk
+19 # Hhk 2017-11-27 12:30
Dlatego trzeba wsparcia z centrum
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pppp
+18 # pppp 2017-11-27 14:04
Ja bym obecną sytuację określił tak: z jednej strony mamy najlepszy Rząd od 89 roku a z drugiej najbardziej żałosną opozycję od 89 roku. Faktycznie zgadzam się iż lepiej jest poczytać atlas kotów niż wysłuchiwać i oglądać żenadę w wykonaniu największego idioty i pajaca w Sejmie od początku jego istnienia czyli Michała "proszę nie obrażać prezydenta" szczerby. Kto tego kretyna wybrał ? jak on się nie nadaje nawet na portiera. Całe to towarzystwo z opozycji jest popieprzone, przecież wyraźnie widać jak tę zgraję boli utrata koryta. Fajnie się żyło- ośmiorniczki, amber gold, reprywatyzacja a dziś sądy. Proszę Państwa tu nie chodzi o żadne wolne sądy a o to iż niektórym z tej kasty pali się koło ogona. Brawo ministrowie Ziobro i Jaki. Największym zwycięzcą jest jednak Jarosław Kaczyński. Ja go podziwiam że on tak znosi te obelgi i to wieloletnie ze strony oponentów,fakt raz wybuchł w Sejmie ale to święty by nie wytrzymał. To najbardziej skuteczny polityk od 89 roku . Wykreował 2 prezydentów (Prezydenci Duda i śp. Lech Kaczyński, u trzeciego TW Bolka był w sztabie wyborczym), 3 premierów (on sam, być może teraz znów niedługo, Marcinkiewicz co pluje teraz na niego jak ostatnia świnia i Pani Szydło). Spokojnie realizuje naprawianie Polski. Adwersażom pozostaje darcie mordy i robienie z siebie idioty np. kładąc się na ulicy i udawać martwego. PiS-nie przejmować się i jazda do przodu niczym taran,ja i tak was podziwiam za cierpliwość
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
qwert
-13 # qwert 2017-11-27 14:11
Cytuję pppp:
Ja bym obecną sytuację określił tak: z jednej strony mamy najlepszy Rząd od 89 roku a z drugiej najbardziej żałosną opozycję od 89 roku. Faktycznie zgadzam się iż lepiej jest poczytać atlas kotów niż wysłuchiwać i oglądać żenadę w wykonaniu największego idioty i pajaca w Sejmie od początku jego istnienia czyli Michała "proszę nie obrażać prezydenta" szczerby. Kto tego kretyna wybrał ? jak on się nie nadaje nawet na portiera. Całe to towarzystwo z opozycji jest popieprzone, przecież wyraźnie widać jak tę zgraję boli utrata koryta. Fajnie się żyło- ośmiorniczki, amber gold, reprywatyzacja a dziś sądy. Proszę Państwa tu nie chodzi o żadne wolne sądy a o to iż niektórym z tej kasty pali się koło ogona. Brawo ministrowie Ziobro i Jaki. Największym zwycięzcą jest jednak Jarosław Kaczyński. Ja go podziwiam że on tak znosi te obelgi i to wieloletnie ze strony oponentów,fakt raz wybuchł w Sejmie ale to święty by nie wytrzymał. To najbardziej skuteczny polityk od 89 roku . Wykreował 2 prezydentów (Prezydenci Duda i śp. Lech Kaczyński, u trzeciego TW Bolka był w sztabie wyborczym), 3 premierów (on sam, być może teraz znów niedługo, Marcinkiewicz co pluje teraz na niego jak ostatnia świnia i Pani Szydło). Spokojnie realizuje naprawianie Polski. Adwersażom pozostaje darcie mordy i robienie z siebie idioty np. kładąc się na ulicy i udawać martwego. PiS-nie przejmować się i jazda do przodu niczym taran,ja i tak was podziwiam za cierpliwość


Naprawienie polski poprzez niszczenie wszystkiego wraz z niszczeniem stosunków zagranicznych z całą Europą, Ameryką i Rosją. Tak źle nie było nigdy, to co oni mówią to kłamstwa ale niektórzy w to wierzą i później piszą takie głupoty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wojciech
-8 # Wojciech 2017-11-27 17:06
NIEWĄTPLIWA MISTRZYNI OTRZYMANYCH KOMENTARZY !! !! !!

Przepraszam za duże litery. ale musiałem :)

Jak pójdzie tak dalej to wygrana w kieszeni!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
radny
-10 # radny 2017-11-27 18:24
PZPR też wszystko robiła dla ludzi.
A ta pani kandyduje na I sekretarza czy co.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
otto
+10 # otto 2017-11-27 19:32
Skończcie już z tą zawiścią w komentarzach. Pali was, że nie macie jaj wystąpić pod własnym nazwiskiem i z konkretnymi pomysłami i zaśmiecacie forum takimi niekonstruktywn ymi komentarzami.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
mieszkaniec
-12 # mieszkaniec 2017-11-27 18:41
Ja mam pytanie do Pani kandydatki na radną, czy wstanie Pani na sesji rady miasta, jeśli oczywiście zostanie Pani wybrana na radną i zgłosi Pani do przewodnicząceg o rady wniosek o obniżenie diet radnym o 70% i obniżenie pensji burmistrza o 40% jeśli jest Pani społeczniczką to proszę o pokazanie tego społeczeństwu i swoim wyborcom, jeśli Pani tego nie uczyni to startuje Pani tylko po pieniądze. CZEKAM NA ODPOWIEDŹ !!!!!!!!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Sten
+14 # Sten 2017-11-27 19:36
Po co zgłaszać wniosek, którego i tak nikt nie poprze. Jeśli do tej pory to nie zostało zrobione to raczej nie liczmy, że się zmieni prędko.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bolo
-13 # bolo 2017-11-27 19:40
nie zapomnij ,ze teraz jest dobra zmiana...takze bez niczego powinni to pisowcy uchwalic
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Sten
+13 # Sten 2017-11-27 19:50
nie zapominajmy, że PiS nie ma większości w radzie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
mieszkaniec
-12 # mieszkaniec 2017-11-27 21:11
Cytuję Sten:
Po co zgłaszać wniosek, którego i tak nikt nie poprze. Jeśli do tej pory to nie zostało zrobione to raczej nie liczmy, że się zmieni prędko.


A po to należy zgłosić taki wniosek i go przegłosować by do rad miast, gmin, powiatów, sejmików starowali prawdziwi społecznicy a nie koryciarze, skoro Pani kandydatka jest tak zawziętą społeczniczką podobnie jak pozostali kandydaci, to niech złoży taki wniosek lub każdy ze startujących na radnego publicznie zadeklaruje się że nie będzie pobierał diety, lub w całości co miesiąc przeznaczy dietę na cele społeczne, zgłaszając wniosek o obniżenie wynagrodzenia burmistrza o 40% ma takie same potrzeby jak każdy człowiek!!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bezstronny
+2 # bezstronny 2017-11-27 21:22
kandydatów na radnych w ogóle nie uswiadczysz!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
as
+13 # as 2017-11-27 21:56
Zdefiniuj proszę pojęcie: "prawdziwi społecznicy" bo nie rozumiem jakim kryterium się kierujesz, przy wyrażaniu swoich poglądów. Wydaje mi się, że pomyliłeś pojęcie działacza społecznego z pojęciem przedstawiciela władzy lokalnej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Z
+16 # Z 2017-11-27 21:25
Panie mieszkańcu, niech pan się zdecyduje, czy to wybory do sztabu WOŚP, Szlachetnej Paczki, czy do funkcji rajcy miejskiego, który wykonuje na rzecz społeczeństwa określoną pracę za określone wynagrodzenie. Jak Pan murujesz ścianę, to ze względów idealistycznych robisz to za darmo? Czy dobry obyczaj wymaga docenienia w formie zapłaty za pracę? Przestań pleść głupoty o korycie i społecznictwie, samorząd i polityka to robota na zlecenie jak każda inna, Lepperów co chcieli robić za darmo było dużo, tylko ich zazwyczaj wyśmiewano.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bolekx
+12 # bolekx 2017-11-27 21:44
Cytuję Z:
Panie mieszkańcu, niech pan się zdecyduje, czy to wybory do sztabu WOŚP, Szlachetnej Paczki, czy do funkcji rajcy miejskiego, który wykonuje na rzecz społeczeństwa określoną pracę za określone wynagrodzenie. Jak Pan murujesz ścianę, to ze względów idealistycznych robisz to za darmo? Czy dobry obyczaj wymaga docenienia w formie zapłaty za pracę? Przestań pleść głupoty o korycie i społecznictwie, samorząd i polityka to robota na zlecenie jak każda inna, Lepperów co chcieli robić za darmo było dużo, tylko ich zazwyczaj wyśmiewano.

Nareszcie ktoś przegadal ludzkim glosem;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
...
+4 # ... 2017-11-27 22:30
ciąg dalszy nastąpi za rok :-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
as
+16 # as 2017-11-27 21:51
Słusznie. Za pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Jest to podstawowa zasada prawa pracy. Mieszkaniec widocznie nie może się pogodzić z tym, że nie każdy pracuje stricte fizycznie i część z naszych obywateli, wykonuje jakkolwiek pożyteczną pracę dla społeczeństwa ale innych warunkach. Jeśli ktoś poświęca swój czas i angażuje się w sprawy miasta, to dlaczego nie przyznać mu za to wynagrodzenia?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
słowackiego
-15 # słowackiego 2017-11-28 06:33
Ale pisiory tu hauczą, a co najgorsze sami nie wiedzą czego chcą, nawet wygrana kandydatki PIS nie będzie odzwierciedleni em wyborów samorządowym w przyszłym roku, a już na pewno nie w całym kraju, w co szczerze wątpię jeśli chodzi o wybór tej Pani na radną, ja oddam swój głos na kandydata Tomka !!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
slowackiego2
-15 # slowackiego2 2017-11-28 08:54
Cytuję słowackiego:
Ale pisiory tu hauczą, a co najgorsze sami nie wiedzą czego chcą, nawet wygrana kandydatki PIS nie będzie odzwierciedleniem wyborów samorządowym w przyszłym roku, a już na pewno nie w całym kraju, w co szczerze wątpię jeśli chodzi o wybór tej Pani na radną, ja oddam swój głos na kandydata Tomka !!!!!!

a ja na Łukasza.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
słowackiego2
-13 # słowackiego2 2017-11-28 10:08
Cytuję slowackiego2:
Cytuję słowackiego:
Ale pisiory tu hauczą, a co najgorsze sami nie wiedzą czego chcą, nawet wygrana kandydatki PIS nie będzie odzwierciedleniem wyborów samorządowym w przyszłym roku, a już na pewno nie w całym kraju, w co szczerze wątpię jeśli chodzi o wybór tej Pani na radną, ja oddam swój głos na kandydata Tomka !!!!!!

a ja na Łukasza.

hahahaah....tia ..... bez komentarza
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
fdg
+13 # fdg 2017-11-28 10:35
Tak właśnie prowadzą swoją kampanię inni kandydaci :) brak kreatywności, czy zwyczajne lenistwo?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
słowackiego2
+11 # słowackiego2 2017-11-28 10:47
Cytuję fdg:
Tak właśnie prowadzą swoją kampanię inni kandydaci :) brak kreatywności, czy zwyczajne lenistwo?

bo to "pewniaki"..... rozumiesz.....c o się będą produkować. A może "w odwecie" któryś wyskoczy jeszcze jak królik z kapelusza....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
słowackiego2
-12 # słowackiego2 2017-11-28 08:59
Cytuję słowackiego:
Ale pisiory tu hauczą, a co najgorsze sami nie wiedzą czego chcą, nawet wygrana kandydatki PIS nie będzie odzwierciedleniem wyborów samorządowym w przyszłym roku, a już na pewno nie w całym kraju, w co szczerze wątpię jeśli chodzi o wybór tej Pani na radną, ja oddam swój głos na kandydata Tomka !!!!!!

Nikogo to nie obchodzi na kogo oddasz głos. A kto hauczy ten hauczy - myślę jednak, że odciągane od koryta świnie raczej KWICZĄ a nie hauczą....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
mieszkaniec
-10 # mieszkaniec 2017-11-28 13:53
Mnie obchodzi
Mieszkam na Słowackiego i wiem że mieszkańcy oddadzą głos na Tomka
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
słowackiego2
+11 # słowackiego2 2017-11-28 14:19
Cytuję mieszkaniec:
Mnie obchodzi
Mieszkam na Słowackiego i wiem że mieszkańcy oddadzą głos na Tomka

yhy....każdy wie swoje....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Daniel
+20 # Daniel 2017-11-28 10:21
Hahaha nawet nie wiesz, że twoj kandydat też był członkiem PiS u☺
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
M
-14 # M 2017-11-28 15:17
Ale ja nie glosuje na partie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Piotr
+14 # Piotr 2017-11-28 11:13
A ja oddaję głos na Annę, jak większość mieszkańców z naszego okręgu. Dlatego, że nie widzę tu lepszego kandydata, tym bardziej żadnego programu z ich strony.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
mirka
-16 # mirka 2017-11-28 15:11
Ja i moi znajomi też oddamy głos na Tomka, nie oddam głosu na kogoś kogo trudna spotkać nawet na chodniku i tylko dlatego, że jest z PiS im popierany przez PiS, to że ktoś był kiedyś w PiS lub innej partii jest najmniej ważne, ważne jest to, by znać swojego kandydata wiedzieć jakim jest naprawdę człowiekiem. Poparcie Pis w żadnym razie nie wpłynie na mój wybór
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ssss
+15 # ssss 2017-11-28 15:27
Skończcie już z tym lansowaniem się pod czyimś artykułem bo się robi śmiesznie. Wybory pokażą kto zyska głos większej liczby mieszkańców. Trzeba było samemu wykazać trochę inicjatywy i kreatywności, a nie teraz wylewacie swoje żale w komentarzach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
.nh
+19 # .nh 2017-11-28 15:32
W takim razie zapytaj się swojego kandydata dlaczego już nie jest w PiS-ie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
.hn
-5 # .hn 2017-11-28 20:13
Cytuję .nh:
W takim razie zapytaj się swojego kandydata dlaczego już nie jest w PiS-ie.


nie jest w PiS bo tzw grupa a członkowie tej partii doskonale wiedzą o co chodzi nie mogą pogodzić się z poglądami innych członków, szkoda, że nie próbują zatrzymać fajnych ludzi u siebie a stawiają na chorągiewki, martwi mnie to osobiście, ale po wyborach w których przegrają zmienią zdanie, nie wolno żadnego człowieka traktować przedmiotowo!!! !!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
.nh
+5 # .nh 2017-11-28 21:02
Jestem przekonany ze nie to było przyczyną☺ zainteresowani wiedzą o co chodzi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
henryk
-16 # henryk 2017-11-28 15:46
Cytuję mirka:
Ja i moi znajomi też oddamy głos na Tomka, nie oddam głosu na kogoś kogo trudna spotkać nawet na chodniku i tylko dlatego, że jest z PiS im popierany przez PiS, to że ktoś był kiedyś w PiS lub innej partii jest najmniej ważne, ważne jest to, by znać swojego kandydata wiedzieć jakim jest naprawdę człowiekiem. Poparcie Pis w żadnym razie nie wpłynie na mój wybór


Ja też zagłosuję na Tomka, mieszkam na tym osiedlu i trudno spotkać Panią na naszym osiedlu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
weronika
-13 # weronika 2017-11-28 16:53
Cytuję henryk:
Cytuję mirka:
Ja i moi znajomi też oddamy głos na Tomka, nie oddam głosu na kogoś kogo trudna spotkać nawet na chodniku i tylko dlatego, że jest z PiS im popierany przez PiS, to że ktoś był kiedyś w PiS lub innej partii jest najmniej ważne, ważne jest to, by znać swojego kandydata wiedzieć jakim jest naprawdę człowiekiem. Poparcie Pis w żadnym razie nie wpłynie na mój wybór


Ja też zagłosuję na Tomka, mieszkam na tym osiedlu i trudno spotkać Panią na naszym osiedlu


Ja nie dość że nie zagłosuję na Panią to poproszę o oddanie głosu na Tomka swoich znajomych z okręgu wyborczego, trudno Panią spotkać, większość czasu spędza pani po za naszym okręgiem wyborczym i po za granicami naszego miast Lubaczowa licząc godziny pracy w Horyńcu i doliczając do tego Pani dojazd do pracy i z pracy, można by stwierdzić, że w Lubaczowie to pani spędza krótkie popołudnie i noc, a gdzie czas na solidne wypełnianie obowiązków radnej i czas na troskę i zainteresowanie się naszymi problemami??? Przykro mi, ale nie zagłosuję na Panią.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
bolekx
+9 # bolekx 2017-11-28 17:57
Cytuję weronika:
Cytuję henryk:
Cytuję mirka:
Ja i moi znajomi też oddamy głos na Tomka, nie oddam głosu na kogoś kogo trudna spotkać nawet na chodniku i tylko dlatego, że jest z PiS im popierany przez PiS, to że ktoś był kiedyś w PiS lub innej partii jest najmniej ważne, ważne jest to, by znać swojego kandydata wiedzieć jakim jest naprawdę człowiekiem. Poparcie Pis w żadnym razie nie wpłynie na mój wybór


Ja też zagłosuję na Tomka, mieszkam na tym osiedlu i trudno spotkać Panią na naszym osiedlu


Ja nie dość że nie zagłosuję na Panią to poproszę o oddanie głosu na Tomka swoich znajomych z okręgu wyborczego, trudno Panią spotkać, większość czasu spędza pani po za naszym okręgiem wyborczym i po za granicami naszego miast Lubaczowa licząc godziny pracy w Horyńcu i doliczając do tego Pani dojazd do pracy i z pracy, można by stwierdzić, że w Lubaczowie to pani spędza krótkie popołudnie i noc, a gdzie czas na solidne wypełnianie obowiązków radnej i czas na troskę i zainteresowanie się naszymi problemami??? Przykro mi, ale nie zagłosuję na Panią.

A ja wam powiem ze też mieszkam na tym osiedlu i doskonale tą panią kojarzę:-) argumenty typu "nie widzę jej na chodniku" czy "pacuje w Horyńcu i traci czas na dojazdy" nie wymagają chyba komentarza. Jeśli takie jest kryterium waszej oceny to współczuję horyzontu myślowego. Tak się boicie o tej swój po-PSL raj... uważam ze miastu potrzebne sa nowe twarze i nowe nazwiska. Tamtej klice serdecznie dziękuję. Z miłą chęcią zagłosuje na tą panią i życzę myślenia perspektywistyc znego;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
władek
-11 # władek 2017-11-28 20:04
Cytuję bolekx:
Cytuję weronika:
Cytuję henryk:
Cytuję mirka:
Ja i moi znajomi też oddamy głos na Tomka, nie oddam głosu na kogoś kogo trudna spotkać nawet na chodniku i tylko dlatego, że jest z PiS im popierany przez PiS, to że ktoś był kiedyś w PiS lub innej partii jest najmniej ważne, ważne jest to, by znać swojego kandydata wiedzieć jakim jest naprawdę człowiekiem. Poparcie Pis w żadnym razie nie wpłynie na mój wybór


Ja też zagłosuję na Tomka, mieszkam na tym osiedlu i trudno spotkać Panią na naszym osiedlu


Ja nie dość że nie zagłosuję na Panią to poproszę o oddanie głosu na Tomka swoich znajomych z okręgu wyborczego, trudno Panią spotkać, większość czasu spędza pani po za naszym okręgiem wyborczym i po za granicami naszego miast Lubaczowa licząc godziny pracy w Horyńcu i doliczając do tego Pani dojazd do pracy i z pracy, można by stwierdzić, że w Lubaczowie to pani spędza krótkie popołudnie i noc, a gdzie czas na solidne wypełnianie obowiązków radnej i czas na troskę i zainteresowanie się naszymi problemami??? Przykro mi, ale nie zagłosuję na Panią.

A ja wam powiem ze też mieszkam na tym osiedlu i doskonale tą panią kojarzę:-) argumenty typu "nie widzę jej na chodniku" czy "pacuje w Horyńcu i traci czas na dojazdy" nie wymagają chyba komentarza. Jeśli takie jest kryterium waszej oceny to współczuję horyzontu myślowego. Tak się boicie o tej swój po-PSL raj... uważam ze miastu potrzebne sa nowe twarze i nowe nazwiska. Tamtej klice serdecznie dziękuję. Z miłą chęcią zagłosuje na tą panią i życzę myślenia perspektywistycznego;-)


Tomek nigdy nie był w PSL, był w PiS i jego dawna przynależność partyjna nie ma nic do znaczenia, też będę namawiał do głosowania na Tomka, do Pani nic nie mam, ale racja jest taka, że brakuje Pani czasu na zajmowanie się problemami mieszkańców, ja też Pani dziękuję
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Z
+9 # Z 2017-11-28 17:04
Widać niektórzy już wybrali radnego nic nie wiedząc do końca o opisywanej kandydatce i pozostałych. O Ile Pana Romana to pewnie mieszkańcy już 'spalili" bo był kilka kadencji i chyba był nawet zastępcą przewodnicząceg o Rady - a osiedle jak straszyło tak straszy, to pozostali kandydaci mają jakiś potencjał.
Warto wziąć pod uwagę to, że klasycznie kampania wyborcza rozpoczyna się dwa tygodnie przed wyborami, czyli jeżeli te są 17 grudnia, to kampania rozpocznie się 4 grudnia, czyli za tydzień.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
stanisława
-21 # stanisława 2017-11-28 20:47
Zgadzam się z z tym, że ta Pani nie ma czasu na zajmowaniem się sprawami i problemami mieszkańców w swoim okręgu wyborczym, brak Jej na to czasu, więc i ja na Panią nie zagłosuję, nie wypowiem się też na kogo oddam głos, ale na pewno nie na Panią !!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
.nh
+18 # .nh 2017-11-28 21:03
A skąd wiecie że nie ma czasu? Podejrzewam że każdy z kandydatów gdzieś pracuje więc to nie jest żaden argument. -
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
.nh
+18 # .nh 2017-11-28 21:06
Pewnie zaglosujesz na siebie ...yyy tzn.na innego kandydata chciałem powiedzieć ☺
Tylko to potraficie, biadolic i hejtowac na forach w internecie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Paweł
-14 # Paweł 2017-11-29 06:56
Cytuję .nh:
Pewnie zaglosujesz na siebie ...yyy tzn.na innego kandydata chciałem powiedzieć ☺
Tylko to potraficie, biadolic i hejtowac na forach w internecie.


Mam 48 lat troszkę za sobą i też nie zagłosuję na Panią i im bardziej kandydaci podpierają się działaczami partyjnymi tym mniej są w stanie zrobić sami. Może Pani mieć nawet zdjęcie z samym prezesem PiS to i tak Pani nie pomoże, ja głosuje na swojego kandydata, głos Na Panią niech oddają inni, ja się nie nabiorę na sztuczki z poparciem partii,
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
osiedle
+14 # osiedle 2017-11-29 09:28
Argumenty najwyższych lotów...niewido czna na chodnikach i czas. Co niektórzy chyba nie wiedzą o czym piszą albo mylą pojęcia. Ta kandydatka jako jedyna spośród wszystkich kandydatów jakoś znalazła ten czas, żeby zapukać do moich drzwi i porozmawiać na temat spraw osiedla. Nie mieliśmy z małżonką tego zaszczytu, żeby porozmawiać z resztą. A przecież mają tyle czasu? Widać potrzeby mieszkańców reszty nie interesują. A zaangażowanie tej pani oceniam bardzo pozytywnie. p. Anno mój głos też pani ma. pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
asdf
-9 # asdf 2017-11-29 10:45
wyCytuję osiedle:
Argumenty najwyższych lotów...niewidoczna na chodnikach i czas. Co niektórzy chyba nie wiedzą o czym piszą albo mylą pojęcia. Ta kandydatka jako jedyna spośród wszystkich kandydatów jakoś znalazła ten czas, żeby zapukać do moich drzwi i porozmawiać na temat spraw osiedla. Nie mieliśmy z małżonką tego zaszczytu, żeby porozmawiać z resztą. A przecież mają tyle czasu? Widać potrzeby mieszkańców reszty nie interesują. A zaangażowanie tej pani oceniam bardzo pozytywnie. p. Anno mój głos też pani ma. pozdrawiam

starczy ze przyszła pogadała głupoty i juz ma głos nie ważne że nic nie zrobi,
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
asdf
0 # asdf 2017-11-29 10:44
Wszyscy oddajecie głosy w internecie a później na wyborach frekwencja to ok. 20% z czego 5% to ludzie korzystający z internetu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ama
-7 # Ama 2017-11-29 15:34
A pan Tomek jak będzie radnym to przeprosi się z PIS i będzie głosował jak mu zagrają. Głosuje na Łukasza
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Koronawirus - najważniejsze informacje

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Porady

W kinie

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.