Urząd Miejski w Lubaczowie zatrudni informatyka

Urząd Miasta w Lubaczowie zatrudni o pracy wykwalifikowanego informatyka. Kandydat do pracy w lubaczowskim urzędzie musi mieć m.in. wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku: informatyki, zarządzania systemami IT lub telekomunikacji.

I.I Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku: informatyki, zarządzania systemami IT lub telekomunikacji.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Bardzo dobra znajomość obsługi:- systemów rodziny Windows,
- systemów Windows z rodziny serwerowej w tym obsługi i zarządzania Active Direktory,
- obsługi i zarządzania centralami telefonicznymi,
- obsługi serwerów i routerów opartych na systemie LINUX,
- tworzenia, modyfikowania, wdrażania i zarządzania systemami portalowymi,
- znajomość pakietów biurowych MS Office oraz rozwiązań open source,
- znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, MySQL, Progress, Firebird,
- umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC,
- zarządzania usługami hostingu serwerów www/ftp/mail,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN, WAN, WiFi.

5. Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu bazami danych, doświadczenie w tworzeniu dynamicznych stron www.
6. Portfolio z zakresu stworzonych stron www oraz stron zarządzanych.
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

I.II Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi Systemów Zarządzania Biblioteką.
2. Poświadczone szkolenia z zakresu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3. Znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego (min. ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, KPA).
4. Umiejętność analitycznego podejścia do problemów.
5. Cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w tym:
- tworzenie i administrowanie siecią komputerową LAN, WAN, WiFi,
- administrowanie serwerami i bazami danych (MS SQL, FireBird, Progress),
- zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie domeny urzędu,
- zarządzanie usługami i danymi w ramach sieci,

2. Administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi funkcjonującymi w urzędzie, instalacja posiadanych i nowo zakupionych aplikacji/programów na stacjach roboczych.
3. Administrowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami komputerowymi eksploatowanymi w urzędzie, obsługa techniczna sprzętu komputerowego oraz kontrola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu. 4) Wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-Urząd):

 - administrowanie systemu obiegu dokumentów w zakresie e-usług,
- administrowanie platformą e-PUAP,
- wdrażanie i utrzymanie podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego dla pracowników Urzędu,
- wdrażanie i utrzymanie rozwiązań komunikacji elektronicznej (platformy komunikacyjne, poczta elektroniczna).

5. Nadzór pod względem technicznym nad funkcjonowaniem oficjalnej strony internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami licencjonowanych programów komputerowych oraz innych programów, które nie wymagają licencji. Ewidencjonowanie posiadanego oprogramowania i licencji, egzekwowanie legalności oprogramowania.
7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego.
8. Kontrola i monitoring zgodnego z prawem użytkowania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania będącego własnością Urzędu oraz w ramach sieci Urzędu.
9. Planowanie rozwoju narzędzi informatycznych oraz organizowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych.
10. Nadzór nad pracą centrali telefonicznej Urzędu oraz między jednostkowej sieci teleinformatycznej - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
11. Współpraca z firmami zewnętrznymi, w zakresie outsorsingu usług w tym:

- koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwerów http i mail Urzędu,

 1. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych i usług informatycznych.
  13. Nadzór właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, uprawnienia dostępu, itp.).
  14. Przygotowanie i realizacja budżetu przeznaczonego na informatyzację Urzędu Miasta.
  15. Szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi aplikacji biurowych i wdrażanych systemów.
  16. Utrzymanie sprawności oraz aktualizacja Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib M21.
  17. Wykonanie zadań Administratora Systemu Informatycznego.
 1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
  4. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
  8. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie” w terminie do dnia 21.10.2015 r. do godz. 15:30.
2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: lubaczow.pl

{flike}

Komentarze   

dudek
-4 # dudek 2015-10-16 06:35
to jeszcze nie obsadził PSL swoimi paciotkami, dziwne
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
JONNY
-18 # JONNY 2015-10-16 07:06
Cytuję dudek:
to jeszcze nie obsadził PSL swoimi paciotkami, dziwne

Bo tam nie rządzi PSL tylko PO jedyna uczciwa i prospołeczna partia na świecie. DOBRE!!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
jon
0 # jon 2016-02-25 00:10
Cytuję JONNY:
Cytuję dudek:
to jeszcze nie obsadził PSL swoimi paciotkami, dziwne

Bo tam nie rządzi PSL tylko PO jedyna uczciwa i prospołeczna partia na świecie. DOBRE!!!!!!

chyba cię porąbało!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zbychu
0 # Zbychu 2015-10-16 07:08
a ile mają zamiar płacić ??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
urzędas
+11 # urzędas 2015-10-16 07:13
Przy takich wymaganiach pracownik powinien zarabiać od 4- 6 tysięcy a wątpię aby urząd miasta przeznaczył taką kwotę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Arek
-7 # Arek 2015-10-16 18:55
Chyba sobie żartujesz z tą kwotą ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Marek
-5 # Marek 2015-10-16 19:14
Faktycznie przegiął. Powinno być 3x więcej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
M.
+17 # M. 2015-10-21 14:49
Kolejny pseudo-znawca, wymagania wcale nie są wygórowane, tymbardziej nie na poziom 4-6 tys (3x w wypadku Twojego komentarza) ;-)
Pozdrawiam zza biurka IT.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pop-aprany
+16 # pop-aprany 2015-10-21 16:23
Wreszcie normalna opinia. To są tacy "informatycy" z bożej łaski. Dla nich te wymagania to Mont Everest, stąd te rozpaczliwe posty :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
o
-18 # o 2015-10-22 22:03
Odezwał się urzędas co nie ma o niczym pojęcia, jak już to Mount Everest.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pop-aprany
+18 # pop-aprany 2015-10-23 19:07
Odezwał się erudyta po stażu w rzeźni. Jestem w szoku, że znasz takie trudne słowa. :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Sekretariat
-2 # Sekretariat 2015-10-16 08:42
1500 złotych miesięcznie, netto!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Marek
-5 # Marek 2015-10-16 19:21
Dziękuję za cynk. Miałem aplikować, ale jeszcze mam szacunek do siebie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pop-aprany
+3 # pop-aprany 2015-10-16 20:21
Jakbyś był naprawdę inteligentny to byś zajarzył, że tego nie napisał żaden sekretariat, tylko jakiś złośliwy matoł.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pop-aprany
+11 # pop-aprany 2015-10-17 18:09
Ojej jakie minusy złapałem! Jeśli jesteś faktycznie taki inteligentny, jak się powyżej wykazałeś, to z tego choćby powodu nie nadajesz się do poważnej pracy. Ale myślę, że to ściema. Masz 16 lat, nie odchodzisz od kompa, jedna ręka na klawiaturze, druga w rozporku i jak ojciec nie widzi to "dokładasz" komu się da, hehehe :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
o
-18 # o 2015-10-18 12:00
Mówisz z własnego doświadczenia urzędasie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pop-aprany
+16 # pop-aprany 2015-10-18 15:15
Po prostu znam takich jak ty obszczymurku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
kolo
-9 # kolo 2015-10-16 10:47
Panie burmistrzu i radni oddajcie połowe swoich wynagrodzeń to konkretny informatyk się znajdzie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
zz
-6 # zz 2015-10-16 11:59
ale w urzędzie chyba pracuje informatyk... chyba że nie daje rady
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
infor
-3 # infor 2015-10-16 14:22
i co będzie zarabiał 2000 na miech za takie wymagania? Chyba sobie jaja robicie, chory kraj, by 5 lat studiów zakuwania na tytuł inżyniera nie wystarczało by dostać taką byle jaką posadę. Nie wiem na czym te bazy są postawione, że wymagacie 4 różnych środowisk do obsługi istny kosmos. Minimum 2 letnie doświadczenie w - oto jak się robi w konia wykształconych młodych ludzi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Marek
-10 # Marek 2015-10-16 19:16
Spokojnie, znajdzie się jakiś murzyn na pewno.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
luk
-7 # luk 2015-10-16 15:09
ja pierdziele wymagania jak zawsze na 4 kartki płaca takaże jej nie widać
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ktoś
-9 # ktoś 2015-10-16 18:57
Obawiam się, że wszyscy informatycy z doświadczeniem dawno już wyjechali. Znam takich. Mieć doświadczenie, zarabiać sporo i wrócić tu, wątpię...
No i te wymagania, płaca powinna być spora.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Informatyk
-1 # Informatyk 2015-10-16 19:44
Może by tak zacząć od poprawy błędów "outsorsingu" ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
RYBAK
-14 # RYBAK 2015-10-16 19:50
Brakuje jeszcze programowania w C++, obsługa AUTOCADA, CORELA i PHOTOSHOPA :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Opfor
-7 # Opfor 2015-10-16 20:11
Panowie i Panie, jeżeli spełniacie takie wymagania, to spokojnie i z łatwością znajdziecie pracę w Rzeszowie (np. Dolina lotnicza). Zarobki będą podejrzewam nawet 5-10 razy większe, zależy jak traficie.
Pozdrowienia z Jasionki.
Lubaczowianin.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
pop-aprany
+21 # pop-aprany 2015-10-17 20:57
Ale się rozpisali "informatycy" po sołtysówkach. Jakież wymagania! Jakie oczekiwania!! Ci dobrzy to roboty po pipidówach nie szukają, to ich robota szuka. Wam zostają łopaty i gumiaki :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zbyszek
0 # Zbyszek 2015-11-25 17:38
Hehe, niezłe wymagania... Z płacą już gorzej. Jestem z Lubaczowa, mam MCSA, kursy Cisco, wieloletnie doświadczenie w administracji AD, Na linuksie różne cuda się tworzyło bo wiecznie brak kasy, etc. Wszystko w budżetówce. Ale na państwowym garnuszku nie da się wyżyć. Wiem bo pracowałem i się zwolniłem - nawet "kuroniówka" nie przysługiwała bo za mało zarabiałem. I jak tu ma być dobrze?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.