Kto zostanie nowym burmistrzem Oleszyc? Kandydaci odpowiadają na nasze pytania

Mieszkańcy Miasta i Gminy Oleszyce będą mieć nowego burmistrza. W II turze o to stanowisko powalczą Mariusz Obirek oraz Michał Jabłoński. Kandydatom tym zadaliśmy te same pytania. Sprawdźcie, jak odpowiadali.

ZLUBACZOWA.PL: Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce?

Mariusz Obirek: Kandyduje na urząd burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, ponieważ stąd pochodzę, tu się wychowałem i tutaj mieszkam i nie wyobrażam sobie innego miejsca do życia. Dlatego też widzę, że w ostatnich latach Gmina Oleszyce zamiast się rozwijać, idzie w zupełnie innym kierunku. Nie mogę na to pozwolić. Znam dokładnie problemy mieszkańców i wiem jak je rozwiązać. Mam też pomysły na szybki i dynamiczny rozwój naszej gminy, z którymi można zapoznać się na mojej stronie internetowej: www.mariuszobirek.pl.  


Michał Jabłoński: Moja kandydatura to jeden ze scenariuszy, który realizuje nasz Komitet Wyborczy. Od kilku lat widzimy, że pewna formuła zarządzania, rozwiązywania problemów czy pozyskiwania środków zewnętrznych, niezbędnych do realizacji wartościowych inwestycji, wyczerpała się. Okazje do podnoszenia jakości życia w Gminie Oleszyce - uciekły. To pytanie, na które odpowiadałem już wiele razy, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Komitetu – https://rgoleszyce.pl/, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje.

ZLUBACZOWA.PL: Jak wyobraża sobie Pan rządzenie gminą bez doświadczenia samorządowego?

Mariusz Obirek: Nie mogę powiedzieć, że nie mam doświadczenia samorządowego. Choć nie byłem radnym czy burmistrzem, to od wielu lat angażuje się społecznie i rozmawiam z mieszkańcami na temat koniecznych zmian. Wiem doskonale jak funkcjonuje Urząd, kto i za co odpowiada. Wiem, że istotną rolę w miejskich władzach pełnią radni. Tutaj chciałbym dodać, że aż 8 radnych z mojego komitetu – KWW Lepsze Jutro obejmie mandaty na nową 5-letnią kadencję. To oznacza, że mamy większość. To też potwierdzenie tego, że potrafię skutecznie dobierać osoby na odpowiednie stanowiska. Pragnę również dodać, że od 17 lat z powodzeniem prowadzę działalność gospodarczą, co jest gwarantem tego, że potrafią dobrze zarządzać. Istotną rolę w moim życiu odegrała funkcja prezesa klubu jak również praca trenera w lokalnych klubach, co zaowocowało nabyciem doświadczenia w zarządzaniu grupą ludzi.


Michał Jabłoński: Samorządy różnego szczebla w mojej pracy zawodowej przeplatają się od 2012 roku. Realizowałem wiele projektów we współpracy z samorządami. Ponadto - pracowałem w sektorze administracji publicznej, m.in. przy zamówieniach publicznych. Moje doświadczenie zawodowe nie jest znikome. Oczywiście - jest bardzo dużo rzeczy do nauki i przyswojenia. Jestem m.in. po lekturach ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o pracownikach samorządowych czy o oświacie, ale to tylko niewielka część i teoria. Na szczęście, nasze zaplecze merytoryczne w postaci doświadczonego kapitału ludzkiego, to ogromna pomoc, doświadczenie, dobre praktyki. Z pewnością to duża wartość, która zostanie wniesiona do Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

ZLUBACZOWA.PL: Co jest w Pana ocenie dzisiaj największym problemem mieszkańców gminy Oleszyce i jak trzeba go rozwiązać?

Mariusz Obirek: Zdecydowanie za mała ilość inwestycji. Nie wystarczy nam plac zabaw i piękna roślinność. Potrzebujemy realizować zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, wodno-kanalizacyjną, a także rekreacyjną. Będę starał się pozyskiwać dofinansowania zarówno rządowe jak i unijne, dzięki którym zmodernizujemy szkoły i budynki gminne, drogi i chodniki, a także utworzymy żłobek oraz Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Chcę również poprawić zagospodarowanie naszego parku, bo uważam, że to miejsce może stać się atrakcją turystyczną nie tylko naszej gminy, ale również powiatu lubaczowskiego. Nie zapomnę o sieci wodno-kanalizacyjnej, która wymaga modernizacji, włącznie z oczyszczalnią ścieków. Zamierzam również dokończyć realizację inwestycji, które zostały rozpoczęte w trakcie kadencji Pana Andrzeja Gryniewicza. Dokończymy przebudowę budynku przychodni i stadionu. Zmodernizujemy infrastrukturę oświetleniową. Zamierzamy również wybudować zaplanowany zbiornik rekreacyjny przy Zespole Parkowo-Pałacowo w Oleszycach. Inwestycje to także praca. Praca dla osób wykonujących roboty budowlane, ale później również przy utrzymaniu nowych obiektów. Na tym mi zależy. Chcę zapewnić możliwość zatrudnienia jak największej ilości naszych mieszkańców, a inwestycje są takim bodźcem. Istotnym problemem jest także funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce. Nie zamierzam tego zrobić drastycznie, bo przecież pracują tam mieszkańcy naszej gminy, którzy mają rodziny. Zatem nikogo nie zwolnię. Będę jednak wymagał większego zaangażowania w pracę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Oleszyce, bo nasi urzędnicy przecież pracują dla nas – osób, które tutaj mieszkają. Co więcej, zamierzam zatrudnić dodatkowe osoby, aby usprawnić działanie naszego urzędu.


Michał Jabłoński:  Największymi problemami naszego społeczeństwa są z pewnością wieloletnie zaniedbania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ten temat na pewno da się nam jeszcze we znaki w najbliższym czasie. Są obszary na terenie naszej Gminy, w których brakuje tej usługi komunalnej. Jest to inwestycja oscylująca w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych, która musi być rozłożona w perspektywie kilku najbliższych lat. Na szczęście ciągle trwają nabory wniosków z funduszy zewnętrznych, po które możemy sięgnąć, aby podnieść jakość usług komunalnych w naszej Gminie. Mieszkańcy podczas spotkań wyborczych, zgłaszali nam problemy dotyczące braku dostępu do interesujących ich informacji i problemy z ich pozyskaniem. Na pewno chcemy poprawić sposób komunikacji w relacji Urząd-Mieszkańcy, zadbać o lepszą obsługę petentów. Sam wielokrotnie nie otrzymałem interesującej mnie informacji, w trybie dostępu do informacji publicznej. W naszej Gminie nie ma ani jednego metra ścieżki rowerowej. Niemal wszystkie gminy w powiecie lubaczowskim posiadają takie udogodnienia. Przy budowie lub modernizacji infrastruktury drogowej, chcemy uczestniczyć w procesie przedprojektowym i optować za ciągami pieszo-rowerowymi, wzorem Gminy wiejskiej Lubaczów. Ponadto, brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, słaba infrastruktura energetyczna, bardzo mała ilość instalacji OZE redukująca koszty z tytułu szeroko rozumianej energetyki, to tylko niektóre problemy, z którymi mierzą się Mieszkańcy naszej Gminy.

ZLUBACZOWA.PL: Po objęciu stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, jakie będą pierwsze trzy decyzje, które zamierza Pan podjąć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy?

Mariusz Obirek: Pierwszą decyzją będzie przeanalizowania działania Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce. Będę chciał sprawdzić, których referatów należy poprawić funkcjonowanie. Wiemy też, że Gmina Oleszyce zmaga się ze sprawami sądowymi m.in. w związku z przedszkolem czy anteną na budynku przychodni. Mamy też nieodebrane inwestycje. Krótko mówiąc – będzie potrzebna dokładna analiza, dzięki której dokładnie dowiemy się, jakie problemy w chwili obecnej ma nasza gmina. Druga decyzja to kontynuacja realizowanych bądź zaplanowanych inwestycji. Nie chcę zaprzepaścić takich zadań jak modernizacja przychodni, stadionu czy remonty dróg. Jak wspomniałem wcześniej, zamierzam też zrealizować zaplanowane zadania takie jak np. budowa zbiornika rekreacyjnego w Oleszycach. Trzecia decyzja to zorganizowanie spotkań z mieszkańcami. Gdy obejmę stanowisko burmistrza Oleszyc, gdy dokładnie zapoznam się z problemami, z jakimi zmaga się nasza gmina, to w przeciągu dwóch miesięcy zorganizuje spotkania z mieszkańcami wszystkich miejscowości Gminy Oleszyce i przedstawię im plan działania na najbliższe miesiące i lata.


Michał Jabłoński: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć precyzyjnie, jeżeli chcemy pozostać fair play w relacji burmistrz-społeczeństwo. Chcemy szczegółowo poznać stan gminy i inwestycji, tych zaczętych i tych oddanych, z którymi Urząd boryka się m.in. w postępowania sądowych. Duży niepokój budzą w nas informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w sprawie byłej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto Oleszyce. Droga została nam przekazana metodą kaskadową, w myśl ustawy o drogach publicznych. Chcemy sprawdzić, na którym etapie – być może - nie dopełniono pewnych formalności lub działań, aby temu zapobiec. Otrzymaliśmy byłą drogę wojewódzką „w prezencie”, którą musieliśmy wyremontować i jest już na naszym utrzymaniu. Na pewno chciałbym zdementować wszelkie nieprawdziwe informacje na temat likwidacji świetlic czy zwalniania pracowników. Nigdy nie mieliśmy takich zamierzeń i planów. Wiemy, że z roku na rok pracy w Urzędzie przybywa. Jest nam bliżej do zatrudniania nowych osób, niż zwalniania kogokolwiek.

ZLUBACZOWA.PL: Jaka cecha charakteru może Panu pomóc w sprawowaniu tak ważnej funkcji burmistrza?

Mariusz Obirek: Cechą która pomoże w sprawowaniu funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce na pewno jest wytrwałość która pozwala osiągać wyznaczone cele, ale nie wolno zapominać, że chęć do wytężonej pracy jest też niezwykle istotną cechą, która mnie charakteryzuje i dzięki której osiągnąłem w życiu to co posiadam.


Michał Jabłoński: Dociekliwość i upartość w dążeniu do celu, ale nie za wszelką cenę. W przypadku naruszenia interesu prawnego, prywatnego lub organizacji, którą reprezentuję, widząc realne podstawy i argumenty do walki, dążę do zaspokojenia tegoż interesu. Nie poddaję się i szukam wszelkich rozwiązań, aby osiągnąć zamierzony cel.

ZLUBACZOWA.PL: Na koniec. Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom Gminy Oleszyce?

Mariusz Obirek: Przed nami druga tura wyborów samorządowych. Już 21 kwietnia zdecydujecie Państwo, kto zostanie nowym Burmistrzem Miasta i Gminy Oleszyce. Zapewniam Państwa, że jako Burmistrz będę efektywnie współpracował z Radą Miejską, w której znajdzie się aż 8 przedstawicieli mojego komitetu wyborczego - Lepsze Jutro. To daje realne możliwości na sukcesywny i przede wszystkim dynamiczny rozwój Miasta i Gminy Oleszyce. Jestem osobą energiczną, pracowitą i ambitną. Dlatego zadbam o rozwój i pozytywną energię w gminie Oleszyce. Nie jestem osobą anonimową. Jestem związany z Oleszycami od zawsze, dlatego też znam Państwa problemy, które na pewno będę rozwiązywał, bo dla mnie liczy się człowiek. Proszę o Państwa zaufanie. Wspólnie zmieńmy Miasto i Gminę Oleszyce, by zapewnić nam wszystkim LEPSZE JUTRO. 21 kwietnia proszę o Państwa głos.


Michał Jabłoński: Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania za każdy jeden z 975 oddanych na mnie głosów. To ogromne wyróżnienie i radość. Znakomite doświadczenie i ogromny kredyt zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście. Cały nasz Komitet jest Państwu wdzięczny. Na najbliższą niedzielę zaplanowana jest druga tura wyborów. Już dziś zachęcam Państwa do wzięcia udziału i proszę o poparcie mojej kandydatury. Zwracam się również z prośbą, aby nie wierzyć we wszystkie informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Nie dajcie się Państwo złapać w pułapkę dezinformacyjną.

 

Komentarze   

Wojcio
-11 # Wojcio 2024-04-17 20:45
Panie Michale - ma Pan mój głos
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jaro
+9 # Jaro 2024-04-18 23:31
Pozwolę sobie nakreślić kilka słów po spotkaniu dzisiejszym wyborczym.
Odni
1. Napisał Pan w swoim CV , że ma Pan doświadczenie w administracji , otóż wg mnie żadne, Pan sporządzał tylko projekty z branży IT, a żadnego innego doświadczenia Pan nie ma, i każdy ma prawo się nauczyć, ale Pan to podaję w swoim doświadczeniu życiowym i mija to się z prawg.
2. Nie mieszka Pan w Oleszycach, tylko w Lubaczowie jak Pan stwierdził, ma Pan się zamiar budować, mnie to nie przekonuje, nie zna Pan żadnych problemów zwykłego mieszkańca, tylko jest Pan przejazdem, a problemy słyszy Pan od znajomych.
3. Stwierdził Pan, że na warunki zabudowy czeka się w Urzędzie Miasta 7 m cy, kolega czeka piec m cy, to prawda , która była jeszcze 2 m ce temu. Po zmianie pracownika od 2 m cy warunki zabudowy wydaje się bez zbędnej zwłoki don2 mcy, jeśli nie ma innych przeszkód np odrolnianie gruntów, do 70 m budynki b szybko,
Skoro Pan podaję okres 7 m cy po raz kolejny mija się Pan z prawdą i warto, zanim coś się powie zweryfikować to a nie używać w kampanii jakiś faktów, których już nie ma.
Fakt szybszego wydawania warunków zabudowy, nie ściągnie tutaj do Oleszyc więcej ludzi do mieszkania, mają na to wpływ czynniki ekonomiczne, praca i zasób finansowy, tutaj pracy nie ma, a ja nie usłyszałem konkretów, co ma Pan zamiar zrobić w tym kierunku. Przykład Lisich Jam czy też Dabkowa, to napływ ludzi, którzy pracują za granicą, lub maja b dobra pracę w mundurowce i administracji, bo w Lubaczowie też pracy za dużo nie ma prócz sklepów spożywczych
4. Wspomniał Pan o domu dla seniorów i przykład domu weselnego, kolejny raz wychodzi Pana niewiedza, organ administracji publicznej nie może stawać do przetargu na zakup prywatnej nieruchomosci, rzucił Pan tylko hasło i idzie w eter a to nieprawda, nawet nie podał Pan zadłużenia tej nieruchomości.
5. To co mnie najbardziej zastanowiło, powiedział Pan , za ma Pan 11 radnych, bo 7 że swojego komitetu i 4 z komitetu Pana Obirka, z którym będzie Pan współpracował, że już Pan z nimi rozmawiał, i jest jeszcze 2 radnych, którzy jak Pan stwierdził, są skłonni z Panem współpracować.
Jestem ciekawy co na to Ci radni, czy mówił Pan prawdę?
Bo ja już wiem, że Pan kłamał, samowolnie przywłaszczyl Pan sobie ich przychylność bez ich zgody i mówi Pan noeprawde na spotkaniach z wyborcami.
Każdy z nas jako wyborca czytając moje refleksje po spotkaniu niech sobie odpowie czy warto oddać głos na kandydata na Pana , gdzie często mówi Pan frazesy, mija się z prawdą a ja osobiście uważam, że osoba, która nie mieszka w moim mieście nie powinna być burmistrzem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jaro
+10 # Jaro 2024-04-18 23:31
Pozwolę sobie nakreślić kilka słów po spotkaniu dzisiejszym wyborczym.
Odni
1. Napisał Pan w swoim CV , że ma Pan doświadczenie w administracji , otóż wg mnie żadne, Pan sporządzał tylko projekty z branży IT, a żadnego innego doświadczenia Pan nie ma, i każdy ma prawo się nauczyć, ale Pan to podaję w swoim doświadczeniu życiowym i mija to się z prawg.
2. Nie mieszka Pan w Oleszycach, tylko w Lubaczowie jak Pan stwierdził, ma Pan się zamiar budować, mnie to nie przekonuje, nie zna Pan żadnych problemów zwykłego mieszkańca, tylko jest Pan przejazdem, a problemy słyszy Pan od znajomych.
3. Stwierdził Pan, że na warunki zabudowy czeka się w Urzędzie Miasta 7 m cy, kolega czeka piec m cy, to prawda , która była jeszcze 2 m ce temu. Po zmianie pracownika od 2 m cy warunki zabudowy wydaje się bez zbędnej zwłoki don2 mcy, jeśli nie ma innych przeszkód np odrolnianie gruntów, do 70 m budynki b szybko,
Skoro Pan podaję okres 7 m cy po raz kolejny mija się Pan z prawdą i warto, zanim coś się powie zweryfikować to a nie używać w kampanii jakiś faktów, których już nie ma.
Fakt szybszego wydawania warunków zabudowy, nie ściągnie tutaj do Oleszyc więcej ludzi do mieszkania, mają na to wpływ czynniki ekonomiczne, praca i zasób finansowy, tutaj pracy nie ma, a ja nie usłyszałem konkretów, co ma Pan zamiar zrobić w tym kierunku. Przykład Lisich Jam czy też Dabkowa, to napływ ludzi, którzy pracują za granicą, lub maja b dobra pracę w mundurowce i administracji, bo w Lubaczowie też pracy za dużo nie ma prócz sklepów spożywczych
4. Wspomniał Pan o domu dla seniorów i przykład domu weselnego, kolejny raz wychodzi Pana niewiedza, organ administracji publicznej nie może stawać do przetargu na zakup prywatnej nieruchomosci, rzucił Pan tylko hasło i idzie w eter a to nieprawda, nawet nie podał Pan zadłużenia tej nieruchomości.
5. To co mnie najbardziej zastanowiło, powiedział Pan , za ma Pan 11 radnych, bo 7 że swojego komitetu i 4 z komitetu Pana Obirka, z którym będzie Pan współpracował, że już Pan z nimi rozmawiał, i jest jeszcze 2 radnych, którzy jak Pan stwierdził, są skłonni z Panem współpracować.
Jestem ciekawy co na to Ci radni, czy mówił Pan prawdę?
Bo ja już wiem, że Pan kłamał, samowolnie przywłaszczyl Pan sobie ich przychylność bez ich zgody i mówi Pan noeprawde na spotkaniach z wyborcami.
Każdy z nas jako wyborca czytając moje refleksje po spotkaniu niech sobie odpowie czy warto oddać głos na kandydata na Pana , gdzie często mówi Pan frazesy, mija się z prawdą a ja osobiście uważam, że osoba, która nie mieszka w moim mieście nie powinna być burmistrzem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
fr.
+9 # fr. 2024-04-19 00:02
W pełni zgadzam się z #Jaro. Dość blisko znam pana Obirka jak i jego 8 radnych. Żaden z nich nie o otrzymał poparcia pana Jabłońskiego ani nie były z nimi prowadzone żadne rozmowy. KŁAMSTWO zdementowane 17.04.2024 podczas zebrania p. M.Obirka z wyborcami w Starych Oleszycach. Za to nazleży się pozew w trybie wyborczym!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ole
-9 # ole 2024-04-19 06:30
Byli już "miejscowi" burmistrzowie i szału nie było
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wojcio
+6 # Wojcio 2024-04-17 20:51
Panie Mariuszu co to znaczy cyt. " Nie jestem osobą anonimowa?" Proszę sprecyzować? A kto jest?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca3
+13 # Wyborca3 2024-04-17 22:34
Cytuję Wojcio:
Panie Mariuszu co to znaczy cyt. " Nie jestem osobą anonimowa?" Proszę sprecyzować? A kto jest?

Wydaje mi się że w tej wypowiedzi Pana Mariusza chodzi o to że do tej pory był w życiu Oleszyc a Pan Michał nie bardzo tak to rozumiem że pojawił się tak naprawdę z nikąd
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
0 # Mieszkaniec 2024-04-17 22:50
I tu się nie zgodzę Pan Michał mieszkał między nami cały czas , mama Pana Michała pochodzi z rynku w Oleszycach
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
+2 # Mieszkaniec 2024-04-17 22:50
I tu się nie zgodzę Pan Michał mieszkał między nami cały czas , mama Pana Michała pochodzi z rynku w Oleszycach
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
+11 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 22:58
ja wiem o tym, że jego rodzice są z Oleszyc, ale on sam stąd się wyprowadził i w ogóle się nie interesował nasza gmina. W sumie dobrze napisales "mieszkal" - to sie zgadza, bo juz tutaj nie mieszka, a chce byc burmistrzem. To jakis absurd, ze burmistrz nie musi mieszkac na terenie gminy zeby byc burmistrze, a radny juz tak... Mam nadzieje tylko, ze ludzie sa choc troche rozsadni.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
+2 # Mieszkaniec 2024-04-17 23:06
Jednak się interesował co się w Oleszycach dzieje , jeśli się porywa ma urząd burmistrza , stawiam na młodych . Panie Jabłoński ma pan mój głos.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jasiek
+7 # Jasiek 2024-04-18 12:48
Interesował się możliwością przejęcia korytka, niczym więcej
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jasiek
+4 # Jasiek 2024-04-18 12:48
Interesował się możliwością przejęcia korytka, niczym więcej
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca1
+19 # Wyborca1 2024-04-17 21:13
Michał jabłoński został wybrany jako radny, i uważam że tak powinno zostać. Jak zostanie burmistrzem to dalej czekać będziemy na następne wybory radnego a na to Oleszyce nie mają czasu. Taki radny jest potrzebny ale czy od razu burmistrz nie wydaje mi się.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca2
-13 # Wyborca2 2024-04-17 21:22
Absurdalne podejście! Oleszyce beda miały czas podziałać co najmniej od następnego roku. Determinowanie kandydata ze względu na wydłużone oczekiwanie na wybór radnego to bardzo słaby argument. Michał ma mój głos. Młodzi niech działają! Będą również rozliczani przez społeczeństwo.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubacz
+12 # Lubacz 2024-04-17 21:27
A ilu Jabłoński wprowadził radnych? bo to jest kluczowe jeśli chodzi o rządzenie jako burmistrz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aj
+2 # Aj 2024-04-17 22:38
4
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
-1 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 22:46
Pan Michał ma ode mnie głos. Byłem na wszystkich spotkaniach Panów o widać kto kłamie .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Zalesie
+1 # Mieszkaniec Zalesie 2024-04-17 22:58
Oj widać że ludzie od Pana Obirka nie spispia . Łapka w dół na każdą pozytywną wypowiedź na Pana Jabłoński uwagi
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca1
-3 # Wyborca1 2024-04-17 23:10
Cytuję Lubacz:
A ilu Jabłoński wprowadził radnych? bo to jest kluczowe jeśli chodzi o rządzenie jako burmistrz.

Cytuję Aj:
4


Dokładnie 3 radnych nie licząc kandydata.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca1
+10 # Wyborca1 2024-04-17 22:52
Cytuję Wyborca2:
Absurdalne podejście! Oleszyce beda miały czas podziałać co najmniej od następnego roku. Determinowanie kandydata ze względu na wydłużone oczekiwanie na wybór radnego to bardzo słaby argument. Michał ma mój głos. Młodzi niech działają! Będą również rozliczani przez społeczeństwo.


Od następnego roku!!!? Oleszyce nie mają na to czasu, inwestycje są w toku potrzebują gospodarza. 5 milionów przyznane z rzędu marszałkowskieg o na wodociągi oraz pieniądze na gospodarkę wodnościekową to jest argument aby głosować na Obirka który zna się na tych sprawach,
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
tomi
+14 # tomi 2024-04-17 22:03
patrząc na obecny rozkład sił w powiecie i województwie i tego kto będzie rządził i rozdysponowywał środki na inwestycje, to moim zdaniem lepszą opcją dla oleszyc jest obirek
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
-8 # Mieszkaniec 2024-04-17 23:09
Na rok może i tak a później będzie jak za pana Gtyniewicza
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca2
-20 # Wyborca2 2024-04-17 21:30
A co zrobią radni pana Mariusza w razie porażki? Będą musieli starać się układać z panem Michałem. Sytuacja jest wielowątkowa.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca1
+26 # Wyborca1 2024-04-17 21:37
Nie o układy tutaj chodzi ale dobre rządy dla Oleszyc! !!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca2
-3 # Wyborca2 2024-04-17 21:42
Chodzi o dobre współdziałanie z okolicznymi podmiotami samorządowymi i tutaj pan Michał sporo ma kontaktów które mogą być korzystne dla dobrych rządów dla Oleszyc :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
mig
+27 # mig 2024-04-17 21:42
Cytuję Wyborca2:
A co zrobią radni pana Mariusza w razie porażki? Będą musieli starać się układać z panem Michałem. Sytuacja jest wielowątkowa.


każdy doskonale wie, jak się rządzi gdy nie ma się swoich ludzi w radzie, więc nie wiem komu, chcesz zamydlić oczy. oleszyce nie mają czasu na kolejne stracone lata i przepychanki
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
krzak
+13 # krzak 2024-04-17 21:59
Zgadzam się w 100%. Burmistrz bez rady ma totalnie związane ręce i nic nie może zrobic..... Obirek wprowadzil wiekszosc do Rady i to on ma realne szanse na wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Jablonski bez rady nic nie zrobi i kazdy oddany głos na niego, jest glosem straconym. A tak wogole, to choc nie mieszkan w Oleszycach, tylko w Futorach, to podobnie jak mowi tutaj jeden z forumowiczow, o panu Jablonskim tez wczesniej nie slyszalem. jestem z duzym szoku, ze ludzie glosuja na kogos, kogo nie znaja.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mig Oleszyce
+2 # Mig Oleszyce 2024-04-17 22:15
Za to burmistrz z większością swoich radnych robi co chce , co bylo widać przez ostatnie lata za Gryniewicza.Wsz ystko robili jak im burmistrz zagrał, żadnego sprzeciwu, wystarczy tylko zobaczyć na protokoły z głosowań.
To że nie znał Pan pana Jabłońskiego nic nie znaczy , było wiele możliwości przed pierwszą turą jak i teraz przed drugą żeby coś się dowiedzieć.
Ja pana Obirka też nie znam, dlatego będąc na jego spotkaniu , utwierdzilem się tylko w tych średnich opiniach uslyszanych od wielu osób. Pozdrawiam
I oddaje głos na Pana Jabłońskiego.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ole
-9 # ole 2024-04-18 06:46
Cytuję krzak:
Zgadzam się w 100%. Burmistrz bez rady ma totalnie związane ręce i nic nie może zrobic..... Obirek wprowadzil wiekszosc do Rady i to on ma realne szanse na wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Jablonski bez rady nic nie zrobi i kazdy oddany głos na niego, jest glosem straconym. A tak wogole, to choc nie mieszkan w Oleszycach, tylko w Futorach, to podobnie jak mowi tutaj jeden z forumowiczow, o panu Jablonskim tez wczesniej nie slyszalem. jestem z duzym szoku, ze ludzie glosuja na kogos, kogo nie znaja.


8 radnych i ich pociotkowie minusują równo Jablońskiego. Szykuje sie na nowa klika rządzącą Oleszycami
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
+14 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 21:47
dzisiaj dowiedziałem się, że Pan Michał Jabłoński od lat mieszka w Lubaczowie... a teraz powiedział, że uczy się jak być burmistrzem z książek. Ludzie, zastanówcie się kogo chcecie mieć za burmistrza... Człowieka, bez żadnego doświadczenia w zarządzaniu, który w Oleszycach nie mieszka, ktorego w zasadzie nikt nie zna? To juz lepiej w ogole nie glsoowac, jezeli burmistrzem ma byc ktos, kto od wielu lat z Oleszycami nie ma nic wspolnego, oprocz tego, ze tutaj z rodzicami przez jakis czas mieszkal.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca2
-4 # Wyborca2 2024-04-17 21:51
Dowiedział się pan, nie wiadomo od kogo, na pewno nie od pana Michała i tutaj jest ciągle problem, plotki rządzą lokalnym "rzyciem" a nie merytoryka :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
+6 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 21:55
Mieszkam 35 lat w Oleszycach, przeprowadziłem się tutaj mając 8 lat. Z całym szacunkiem, ale nigdy nie widziałem Pana Michała w Oleszycach, ani w sklepie, ani w kościele, ani na ulicy, wiec jak taka osoba ma byc burmistrzem?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca2
-3 # Wyborca2 2024-04-17 22:24
Pana Mariusza też nie miałem okazji poznać i się spotkać :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Futory
+7 # Mieszkaniec Futory 2024-04-17 23:06
Szczerz nie ma czego żałować.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca3
+5 # Wyborca3 2024-04-17 22:29
Cytuję Wyborca2:
Dowiedział się pan, nie wiadomo od kogo, na pewno nie od pana Michała i tutaj jest ciągle problem, plotki rządzą lokalnym "rzyciem" a nie merytoryka :)

A tak się zapytam to skąd te plotki przecież ludzie mieszkają w Oleszycach. Pana Obirka jakoś ludzie kojarzą A Pan Michał jakoś nie . To zatem skąd te plotki
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ole
+3 # ole 2024-04-18 06:48
Cytuję Wyborca3:
Cytuję Wyborca2:
Dowiedział się pan, nie wiadomo od kogo, na pewno nie od pana Michała i tutaj jest ciągle problem, plotki rządzą lokalnym "rzyciem" a nie merytoryka :)

A tak się zapytam to skąd te plotki przecież ludzie mieszkają w Oleszycach. Pana Obirka jakoś ludzie kojarzą A Pan Michał jakoś nie . To zatem skąd te plotki

Może i kojarzą, ale czy zawsze z dobrej strony?!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kamila
+14 # Kamila 2024-04-18 08:45
Cytuję Wyborca3:
Cytuję Wyborca2:
Dowiedział się pan, nie wiadomo od kogo, na pewno nie od pana Michała i tutaj jest ciągle problem, plotki rządzą lokalnym "rzyciem" a nie merytoryka :)

A tak się zapytam to skąd te plotki przecież ludzie mieszkają w Oleszycach. Pana Obirka jakoś ludzie kojarzą A Pan Michał jakoś nie . To zatem skąd te plotki


Właśnie z czego kojarzą? Z tego, że jest niesłowny jako wykonawca? Czy z tego, jak poprowadził Oleszycki klub? Ledwo to zipie..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
VVV
+9 # VVV 2024-04-18 09:45
Wiele racji i nawet MObirek to przyzna że klub mu nie wyszedł a telefon wyłączony
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ole
+3 # ole 2024-04-18 11:51
Cytuję VVV:
Wiele racji i nawet MObirek to przyzna że klub mu nie wyszedł a telefon wyłączony


Istotną rolę w moim życiu odegrała funkcja prezesa klubu jak również praca trenera w lokalnych klubach, co zaowocowało nabyciem doświadczenia w zarządzaniu grupą ludzi.
Doświadczenie ma, to strach się bać jak będzie w zarzadzaniu gminą
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca3
-1 # Wyborca3 2024-04-18 15:45
Cytuję Kamila:
Cytuję Wyborca3:
Cytuję Wyborca2:
Dowiedział się pan, nie wiadomo od kogo, na pewno nie od pana Michała i tutaj jest ciągle problem, plotki rządzą lokalnym "rzyciem" a nie merytoryka :)

A tak się zapytam to skąd te plotki przecież ludzie mieszkają w Oleszycach. Pana Obirka jakoś ludzie kojarzą A Pan Michał jakoś nie . To zatem skąd te plotki


Właśnie z czego kojarzą? Z tego, że jest niesłowny jako wykonawca? Czy z tego, jak poprowadził Oleszycki klub? Ledwo to zipie..

Pan Mariusz z tego co wiem to troszkę już nie prowadzi klubu z Oleszyc. To co cię stało z klubem jest winą innych osób
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ole
0 # ole 2024-04-18 16:17
Cytuję Wyborca3:
Cytuję Kamila:
Cytuję Wyborca3:
Cytuję Wyborca2:
Dowiedział się pan, nie wiadomo od kogo, na pewno nie od pana Michała i tutaj jest ciągle problem, plotki rządzą lokalnym "rzyciem" a nie merytoryka :)

A tak się zapytam to skąd te plotki przecież ludzie mieszkają w Oleszycach. Pana Obirka jakoś ludzie kojarzą A Pan Michał jakoś nie . To zatem skąd te plotki


Właśnie z czego kojarzą? Z tego, że jest niesłowny jako wykonawca? Czy z tego, jak poprowadził Oleszycki klub? Ledwo to zipie..

Pan Mariusz z tego co wiem to troszkę już nie prowadzi klubu z Oleszyc. To co cię stało z klubem jest winą innych osób


Uciekł z Titanica?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wojcio
-2 # Wojcio 2024-04-17 21:54
A ile lat Pan Mariusz był we Włoszech?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
+10 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 22:03
nie wiem i ile byl, ale to ze ludzie jezdza za praca za granice, to chyba nic dziwnego? Pojechal na jakis czas i wrocil tutaj, by zapewnic godny byt rodzinie i postawic dom. To jest tez doswadczenie zyciowe.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
+12 # Mieszkaniec 2024-04-17 22:51
A pan Obirek jakie ma doświadczenie , jedynie w swojej firmie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
+2 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 23:03
Skoro 17 lat ma firmę, to oznacza, że potrafi nią zarządzać i ciężko pracować. To jest istotne doświadczenie. A pan Jablonski? Co w chwili obecnej robi? Jest bardzo malo informacji o nim na jego stronie, a ja jestem bardzo ciekawy co on teraz robi, pracuje gdzies?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec 12
+13 # Mieszkaniec 12 2024-04-18 09:17
Bylem na spotkaniach u obu Panów i zdecydowanie mogę powiedzieć,że Pan Jabłoński wie na temat Oleszyc bardzo dużo ,wręcz więcej niż my sami . Widać,że się interesuje i jest dociekliwy w każdej sprawie.Wszystk o zapisuje .Samo spotkanie miało formę dyskusji,było bardzo rzeczowe i konkretne . Śmiało mogę rzec,że to jedyny Kandydat,który nie prowadził monologu i słuchał uważnie co inni mają do powiedzenia .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Bartłomiej
-1 # Bartłomiej 2024-04-18 09:34
Jak chodzę na spotkania to od razu czuć kto ma "fejkowych" zwolenników i nasyła z głupimi pytaniami. Jak myślisz który?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ania
+9 # Ania 2024-04-18 10:25
Uczy się podstaw prawnych co bardzo dobrze o
nim świadczy. Nie udaje, że wszystko wie. Czyli się rozwija i wraca do Oleszyc. Nie tego chcemy? Ściągać młodych h ambitnych...?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mah
+1 # Mah 2024-04-17 23:01
Mieszkam
Tu od urodzenia 30 lat mam dwoje dzieci non stop spacerujemy cały czas poza domem i nigdy nie widziałam pana jabłońskiego nawet żeby mi autem kechal ... pochodzić a mieszkać to są ogromne różnice.... Pana obirka ciągle gdzieś widzę jak nie w sklepie to autem jedzie jest znana twarzą każdy w oleszycach się nawzajem kojarzy a ten pań się urwał skąd?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca 1
0 # Wyborca 1 2024-04-17 23:24
Ten pan spędził całe dzieciństwo w Oleszycach i miał prawo wyjechać na studia i spróbować życia poza Oleszycami, a Pan Obierek już ma na dorosłe dziecko i też jakolody człowiek wyjeżdżał , jak dobrze pamiętam kilkanaście lat był poza granicami kraju
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
+7 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 23:28
Wyjechał na studia do Lubaczowa? xD
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca
+3 # Wyborca 2024-04-17 23:33
A zapytałeś i się dowiedziałeś , byłeś na spotkaniu żeby porozmawiać?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
VVV
-1 # VVV 2024-04-18 09:40
Jabłoński z Dzikowa był 15 lat w Ameryce i wygrał poprzednie wybory i teraz tak samo więc zarzucania że nie mieszka w Oleszycach to chwytanie brzytwy lub brak innych argumentów:)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
neo
+3 # neo 2024-04-18 18:31
W jakiej Ameryce, kto ci takich głupot nagadał, z tego co wiem to w Norwegii.
A Wasz Jabłoński jak ma charakter swojego dziadka ze Starego Dzikowa to cięzko to widzę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
neo
-4 # neo 2024-04-18 20:05
Wygrał wybory bo jest z PISu a nasza gmina to sam PIS, pchali pieniądze dla swojego. Zobaczymy co teraz zrobi, skończyły się kartony i trzeba szukać pieniędzy, pisać wnioski, teraz nikt mu nie przywiezie w teczce.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ejdifier
-5 # ejdifier 2024-04-17 23:10
a ja nie mialam styczności z obu kandydaytami, ale zaglosuje na Pana Obirka, bo jakoś tak mu dobrze z oczu patrzy, w przeciwieństwie do Pana Jabloniskiego :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca 1
-5 # Wyborca 1 2024-04-17 23:20
Panu Andrzejów też dobrze z oczu patrzyli , i nie mogę powiedzieć że jest złym człowiekiem ,ale byl złym włodarzem i tak samo będzie z Panem Obirkiem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca
+3 # Wyborca 2024-04-17 23:16
Każdy ma prawo zastosować na kandydata jakiego popiera, lecz proszę pamiętać , że ten który ma mniej rodziny w Oleszycach powiązanych z gminą będzie miał lepsze podejście np. do oświaty pamiętajmy że w samej szkole w Oleszycach z rodziny Pana Obirka pracuje 3 odoby
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Oleszyc
-6 # Mieszkaniec Oleszyc 2024-04-17 23:27
Jak można miec lepsze podejscie do miejscowosci, w ktorej sie nie mieszka? Jak takiemu kandydatowi moze zalezec na Oleszycach, skoro mieszka w Lubaczowie? A jezeli w szkole pracuje jego rodzina to tymbardziej bedzie panu Obirkowi zalezec na jej modernizacji.

Wyobrazacie sobie sytuacje, ze premierem Polski jest osoba, ktora mieszka w Niemczech?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca
+11 # Wyborca 2024-04-17 23:36
Nie wypowiem się bo mogę kogoś obrazić dowiesz się jak jak będziesz mieć dzieci w szkole
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca
-1 # Wyborca 2024-04-17 23:40
A jest inaczej kto został premierem Polski Tusk ile lat był poza granicami Państwa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca
-5 # Wyborca 2024-04-17 23:41
A jest inaczej kto został premierem Polski Tusk ile lat był poza granicami Państwa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec Osiedla
+9 # Mieszkaniec Osiedla 2024-04-18 07:06
To ,że ktoś nie mieszka akurat w Oleszycach to nie znaczy ,że będzie źle wykonywał swoją pracę.Czy gdyby mieszkał na Starym Siole lub na Grobli to jak dużo osób by go znało? P. Gryniewicz mieszka w Oleszycach i co to dało ? Jeżdżąc do pracy nie widział w jakim stanie jest droga ... ,a jedyne miejsce gdzie najczęściej można było go spotkać to Kościół.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca Oleszyce
+5 # Wyborca Oleszyce 2024-04-17 23:32
Czytam Państwa komentarze ( nie głosuje za żadnym z panów) i wyraźnie rzuca mi się w oczy hejt na Pana Jabłońskiego . Każdy pozytywny komentarz łapka w dół .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Szczotka
+5 # Szczotka 2024-04-18 00:50
Wielkie Oczy nie narzekają na swojego wójta, młody, wykształcony, ambitny, tacy mają powera do działania.

A Oleszyce? Mieszkańcy licytują się, kogo częściej widzieli na ulicy. Widać monitoring osiedlowy jest tutaj kluczowy ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
JANko
-6 # JANko 2024-04-18 06:51
Cytuję Szczotka:
Wielkie Oczy nie narzekają na swojego wójta, młody, wykształcony, ambitny, tacy mają powera do działania.

A Oleszyce? Mieszkańcy licytują się, kogo częściej widzieli na ulicy. Widać monitoring osiedlowy jest tutaj kluczowy ;)

SITWA BĘDZIE RZĄDZIĆ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Oleszycki baciar
-13 # Oleszycki baciar 2024-04-18 07:19
JEDYNYM GODNYM PIASTOWANIA URZĘDU BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE BYŁ PAN ANDRZEJ GRYNIEWICZ, JESZCZE BĘDZIECIE ZA NIM PŁAKAĆ JAK BOBRY.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Joma
-1 # Joma 2024-04-18 07:54
?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Joma
+10 # Joma 2024-04-18 07:55
Pytanie do Pana Obirka, kogo chce Pan zrobić swoim zastępcą?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lupko
-1 # Lupko 2024-04-18 09:47
Wiadomo kogo i Oleszyce też wiedzą
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Szymon
+6 # Szymon 2024-04-18 11:41
Cytuję Joma:
Pytanie do Pana Obirka, kogo chce Pan zrobić swoim zastępcą?

Może pan Jabłoński pochwali nam się kogo proponuje na zastępcę. Słuchy chodzą że Daniela Gałasa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lupko
+5 # Lupko 2024-04-18 12:27
A Obirek od brata jego startuje i żona Jana zadawala bardzo dziwne pytania obecnemu jeszcze Burmistrzowi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Daniel
-4 # Daniel 2024-04-19 20:56
Słuchy są nieprawdziwe
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Olek
-5 # Olek 2024-04-18 08:36
Tutaj nie chodzi o łapki a o dobro mieszkańców Oleszyc.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kamila
+22 # Kamila 2024-04-18 08:43
O dobru Oleszyc zadecydują mieszkańcy w niedzielę przy urnach!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Redakcja ZLUBACZOWA.PL
+13 # Redakcja ZLUBACZOWA.PL 2024-04-18 09:22
Człowieku, podający maila: . Widzimy, że piszesz wiele komentarzy pod różnymi nickami. Jeszcze raz tak zrobisz, to zostaniesz zablokowany. Ponadto twoje wpisy są obraźliwe nie tylko w stosunku do jednego z kandydatów, ale również jego rodziny. Jeżeli nie potrafisz merytorycznie dyskutować to nie zabieraj głosu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Bartłomiej
+7 # Bartłomiej 2024-04-18 09:29
Hejt na Jabłońskiego z ukrytych kont. Ciekawe która partia tak robiła zawsze i to nawet na swoich
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Szymon
-2 # Szymon 2024-04-18 11:37
Cytuję Bartłomiej:
Hejt na Jabłońskiego z ukrytych kont. Ciekawe która partia tak robiła zawsze i to nawet na swoich

Ja tu widzę raczej hejt na pana Obierka
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
VVV
+9 # VVV 2024-04-18 09:37
Oleszyce wybierzmy mądrze. Jabłoński jest młody i uważam że to jest lepsza opcja jak w Wielkich Oczach bo nie będzie szedł na układy a wiadomo...dopis zcie sobie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
VVV
0 # VVV 2024-04-18 10:25
Następne porównanie wójt Starego Dzikowa przed urzędem był 15 lat w Ameryce i nitk nie zarzucal mu ze mieszkał gdzieś 3000 km od swojego domu a dziś wygrywa drugi raz gromadząc 75 procent zadowalając mieszkańców. Nie przez przypadek MJ zdobył tyle głosów i jest w drugiej turze faworytem bo głosy Gryniewicza pójdą na Jabłońskiego i to jest logiczne. Banery sponsorowane z sp.z.o.o to nie wszystko.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Olek
+7 # Olek 2024-04-18 10:37
Wójt Dzikowa wyjeździł do pracy za granicę aby utrzymać rodzinę, a kandydat Michał pojechał do Lubaczowa chyba nie do pracy, bo nic o tym nie pisze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mikel
-2 # Mikel 2024-04-18 10:46
To jest gówniana argumentacja i wstyd dla Ciebie że piszesz o tym. To jest śmieszne i pokazuje prostactwo drugiej strony że ciągle tylko że nie mieszka w Oleszycach. To jest śmieszne. Nie żył w Oleszycsch bo nie mógł się patrzeć jak umierają na oczach Wielkim faworytem jest Jabłoński i Oleszyce to czują
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jasiek
+6 # Jasiek 2024-04-18 12:54
Haha nikt go nie zna a głosy dostał jedynie dlatego, że nie chcieli głosować na Gryniewicza a Jabłoński był drugi . Z tych 975 głosów, które otrzymał to może ze 100 osób go znała reszta zrobiła na złość Gryniewiczowi, taki to jest jego fenomen. Kto o Jabłońskim słyszał 5 - 6 miesięcy temu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ania
+5 # Ania 2024-04-18 11:01
Te banery to trochę przerost ambicji nad...treścią. A gdyby tak te pieniądze przeznaczyć chociażby na edukację dzieci? Nie czuję potrzeby oglądania wizerunku tak znanego (wynika z wpisów) kandydata na każdym zakręcie i płocie ...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lupko
+2 # Lupko 2024-04-18 11:14
Partia towarzowi daje, kiedyś do rady gminny miał herb parti a dziś tylko barwy pozostawil.To jest w porządku robienia z ludzi debili na starcie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ania J
-2 # Ania J 2024-04-18 17:17
Cytuję Ania:
Te banery to trochę przerost ambicji nad...treścią. A gdyby tak te pieniądze przeznaczyć chociażby na edukację dzieci? Nie czuję potrzeby oglądania wizerunku tak znanego (wynika z wpisów) kandydata na każdym zakręcie i płocie ...

Przykro kochana musisz patrzeć na obydwu kandydatów. Niestety p. Jabłoński powiesił swoje plakaty wszędzie tam gdzie p. Obierek. Nawet na to nie miał swojego pomysłu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ania
+4 # Ania 2024-04-18 21:50
A gdzie miał powiesić, skoro Pan Mariusz gabarytowo zajął całą przestrzeń publiczna? Na rondach go jednak nie widziałam, zdrowy rozsądek chyba nie pozwolił . Co nie zmienia faktu, że obaj Panowie przesadzili z zaśmiecaniem miasteczka.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Oleszyce
+4 # Oleszyce 2024-04-18 10:40
Mariusz to mój kolega i z serca dla niego nienadaje się na to stanowisko przez wiele czynników. M.in. pycha, zawiść, na pierwszym stopniu ja później reszta. Czy to cechy gospodarza miejskiego?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Olek
+3 # Olek 2024-04-18 10:54
Kolega nigdy nie pisał by w ten sposób o koledze tylko konkurencja, ale za to bardzo mnie interesują cechy charakteru Michała Jabłońskiego, dlaczego nie miał stałej pracy ani działalności.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Oleszyce
+11 # Oleszyce 2024-04-18 11:04
Napisałby i napisał dla dobra Mariusza i mieszkańców Oleszyc. Polityka nie dla niego. Rib Pan swoją robotę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Michał$
+2 # Michał$ 2024-04-18 11:21
Jak widać kolegą jego nie jesteś, pewnie potrzebowałeś jego pomocy której na pewno ci nie odmówił. To przez ciebie przemawia zawiść i nienawiść do drugiego człowieka a do tego zazdrość że ktoś ciężko pracą osiągnął tak wiele w życiu. Zróbcie rachunek sumienia a wtedy oceniajcie innych
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Oleszyce
+6 # Oleszyce 2024-04-18 11:35
Mariusz schowaj już telefon do kieszeni i niedodawaj jakim jesteś dobrym chłopem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jasiek
+4 # Jasiek 2024-04-18 13:19
Cytuję Oleszyce:
Mariusz to mój kolega i z serca dla niego nienadaje się na to stanowisko przez wiele czynników. M.in. pycha, zawiść, na pierwszym stopniu ja później reszta. Czy to cechy gospodarza miejskiego?


Kolego a czy rozmawiałeś kiedyś z Jabłońskim? To dopiero zobaczysz pychę , wyższość nad drugą osobą, zarozumiałość . Do niczego nie doszedł swoją postawą życiową a teraz pcha się do koryta oby społeczeństwo mądrze wybrało w niedzielę
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Szymon
+6 # Szymon 2024-04-18 13:52
Cytuję Jasiek:
Cytuję Oleszyce:
Mariusz to mój kolega i z serca dla niego nienadaje się na to stanowisko przez wiele czynników. M.in. pycha, zawiść, na pierwszym stopniu ja później reszta. Czy to cechy gospodarza miejskiego?


Kolego a czy rozmawiałeś kiedyś z Jabłońskim? To dopiero zobaczysz pychę , wyższość nad drugą osobą, zarozumiałość . Do niczego nie doszedł swoją postawą życiową a teraz pcha się do koryta oby społeczeństwo mądrze wybrało w niedzielę

Cytuję Jasiek:
Cytuję Oleszyce:
Mariusz to mój kolega i z serca dla niego nienadaje się na to stanowisko przez wiele czynników. M.in. pycha, zawiść, na pierwszym stopniu ja później reszta. Czy to cechy gospodarza miejskiego?


Kolego a czy rozmawiałeś kiedyś z Jabłońskim? To dopiero zobaczysz pychę , wyższość nad drugą osobą, zarozumiałość . Do niczego nie doszedł swoją postawą życiową a teraz pcha się do koryta oby społeczeństwo mądrze wybrało w niedzielę

Jestem kolegą p. Jabłońskiego i masz rację, ego u niego jest bardzo wygórowane i nie potrafi współpracować z ludźmi, pięknie potrafi za to obracać kota ogonem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kasia Horeczy
+3 # Kasia Horeczy 2024-04-19 08:53
Hmmm to jak może się Pan uważać i podawać za jego kolegę? Trochę ironiczne!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kasia Horeczy
+4 # Kasia Horeczy 2024-04-19 09:10
Nie jest Pan zadnym kolega Mariusza i na to wychodzi ze nigdy nim Pan nie był! A wszyscy wiemy o kogo chodzi..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wiola
0 # Wiola 2024-04-18 12:30
Obirek odpowiada wprost co zamierza robić a Jabłoński wymijająco lub ogólnie mało konkretów. Głosuję na Obirka jako gospodarza bo się nadaje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Coke
+5 # Coke 2024-04-18 13:07
W końcu jakiś merytoryczny komentarz odnośnie wywiadu. Również się zgadzam z tym, że Pan Obirek konkretniej odpowiadał on Pana Jabłońskiego. Ten drugi bardzo leje wodę i mam wrażenie, że nie bardzo wie co chce zrobić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysiek Rz.
+13 # Krzysiek Rz. 2024-04-18 12:30
Na wstępnie zaznaczę że nie mieszkam w Oleszycach, ale z wykształcenia jestem politologiem i przyglądam się sytuacji w tejże gminie. Jestem bardzo zaskoczony wyborem jaki dokonali mieszkańcy Oleszyc w pierwszej turze. Rozeznałem sytuację, popytałem znajomych z Oleszyc i okolic i nikt mi nic nie potrafił powiedzieć na temat pana Jablonskiego oprócz, że jest młody. Nawet dwie osoby przyznało, że na niego głosowało. Zapytałem: dlaczego taki wybór? Odpowiedzi: bo nie chciałem Gryniewicza, a druga: bo był drugi na liście. To jest jakiś ewenement - To co w tej gminie się dzieje. Podkreślę - nie znam obu panów, ale jako człowiek, który zajmuje się polityką, radzę mieszkańcom Gminy Oleszyce, aby nie wybierali na burmistrza osoby,
która szerszej społeczności nie jest znana. W przeszłości to się bardzo źle kończyło, nie tylko dla samych burmistrzów, których nie słuchały lokalne rady, ale również mieszkańców. A dlaczego? Bo okazało się, że tacy burmistrzowie nie znają problemów mieszkańców i ich nie czują. Pozdrawiam serdecznie i przepraszam za ewentualne błędy, ale jadę pociągiem i pisze z telefonu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
OleszyceMiasto
-8 # OleszyceMiasto 2024-04-18 12:38
Gdybyś w tym siedzial to nie pisałabyś takich glupot. U nas nie ma poważnych polityków w powiecie nawet a co dopiero w Oleszycach. Nawet nie stali obok polityka jeden i drugi, lecz młodszy szybciej się nauczy zarządzania w XXI wieku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysiek Rz.
+7 # Krzysiek Rz. 2024-04-18 13:03
Z całym szacunkiem, ale ja nie odnoszę się do wieku kandydatów. Mówię tylko o tym, że burmistrz jest przedstawiciele m lokalnej społeczności i powinien z tą społecznością się utożsamiać. Będzie to jednak trudne, gdyż mieszkańcy go nie znają. Poza tym nie można mówić, że nie ma tu powaznych polityków. Oni są, tylko działają w zupełnie inny sposób niż ci politycy,
Których znamy z telewizji.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-7 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 14:31
Wtrącę również swoje trzy grosze. Ja osobiście zagłosowałbym za kandydaturą Pana Jabłońskiego. Tak się składa, że wiem kto to jest. I według mnie jak już wymieniać to na całego a nie na PiS, którego przedstawiciele m jest Pan Obirek choćby nie wiadomo jak by się od tego odżegnywał, ale kto zna ten wie, ze chwalił się znajomościami z ludźmi z PiS i jak wieść gminna niesie jest kandydatem Pana Zagrobelnego, więc kandydatura zastępcy chyba jest wiadoma.

Z całym szacunkiem do Pana Obirka, ale kojarzy mi się z kolejnymi latami marazmu a i słyszałem na gminie Oleszyce, że zaraz obok krytycznych głosów na Pana Gryniewicza zaraz za nimi były na Pana Obirka. Natomiast Pan Jabłoński współpracował już z wieloma samorządami i się zna z tymi ludźmi. Z tego co wiem też wywierał presję na ratusz i pisał pisam. Jakie kontakty ma Pan Obirek? Myślę, że mniejsze.

Miejsce zamieszania. No Lubaczów jest strasznie daleko. Każdy z kandydatów ma okres poza miastem bo u Nas się nie wykształcisz i o pracę zwłaszcza w sektorze IT ciężko. Dlaego Pan Jabłoński jest przykłądem kogoś kto wrócił w te strony by je zmieniać na lepsze wykorzystując swoje doświadczenie.

Wiem, że zaraz hordy z PiS mnie zminusują, ale cóż. Takie widać mają tam standardy. Wyczuli krew na przejęcie władzy w Oleszycach to próbują wszystkich zagryźć co myślą inaczej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
2x
+9 # 2x 2024-04-18 14:51
Panie, dla pana najważniejsze byle nie z pisu, jak tam 100 konkretów tuskacza? Co z dalszym niszczeniem Polski socjalem? Idź pan w ...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-16 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:26
Cytuję 2x:
Panie, dla pana najważniejsze byle nie z pisu, jak tam 100 konkretów tuskacza? Co z dalszym niszczeniem Polski socjalem? Idź pan w ...


Co ma to wspólnego z wyborami Burmistrza Oleszyc te 100 konkretów. Poza tym nie da sie wszystkiego zrobić na już. Zwąłszcza jak PiS robi taki cyrk i zostawił po sobie zgliszcza bo gdzie się nie obrócisz to tam wypadają trupy z szafy po PiS. Poza tym nie było obiecanie ich zrobienia tylko podjęcia nad nimi prac. Część z nich jest w takie początkowej wersji, ze nie ma się czym jeszcze chwalić i nie jest w fazie dokumentów, które można przegłosować.

Niszczenie Polski socjalem. Tutaj jest po prostu zmiana nazwy i rozszerzenie programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy o tzw. babciowe i cały program tak z tego powodu jest nazywany, 500+ czy 800+ nie poprawiło dzietności i premiowało wręcz robienie dzieci pod świadczenie dla tych co pasożytują na socjalu w Polsce. Program nowej władzy premiuje tych którzy idą do pracy i zarabiają na ten socjal anie tylko korzystają. Czy polepszy to dzietność. Zobaczymy. Próbować trzeba bo jest zła sytuacja i trzeba to zmienić. Ale zmienić z pomysłem a nie rozdawając kasę na ślepo i promując dzietność a nie produkcję dzieci pod świadczenia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
2x
+4 # 2x 2024-04-18 15:39
"I według mnie jak już wymieniać to na całego a nie na PiS" - a co ma wspólnego lokalny kandydat z PiS z tym, co robił PiS w skali kraju? Fikołki na obronę obecnego socjalu na miarę akrobaty z cyrku.

"Poza tym nie było obiecanie ich zrobienia tylko podjęcia nad nimi prac." - no to fajnie, to na następne wybory POwców nie słuchać w ogóle, bo podjąć pracę nad czymś, na przykład nad lekiem na raka to i ja mogę, a sam zakup zeszytu w kratkę już pod takie podjęcie pracy można moim zdaniem zaliczyć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-19 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:54
Kandydat PiS reprezentuje PiS i ich hasła.Nawet jak w tych chowa swój partyjny szyld. Bo Gminie Oleszyce tak jest, ze idą komitety własne a nie partyjne.

Dochodzą mnie informacje jakoby Pan Obirek chwalił się znajomością z osobami z PiS. I prywatnie też ludzie mi donoszą, że był za nimi. No i są informacje i to nigdzie nie zdementowane, ze jest kandydatem popieranym przez lokalnego lidera PiS czyli Pana Zagrobelnego. I tutaj na forum widać, ze ludzie o tym piszą, ze nie jest niezależny od tego Pana jeśli wygra wybory i Obirek będzie głową a ten drugi Pan szyją która będzie kręcić gdzie będzie chciała.

Tak obiecano podjąć prace i podjęto. Od razu nie będzie widać wszystkiego bo nie zrobisz wszystkiego. Są rzeczy bardziej priorytetowe i mniej. Jak choćby poruszono temat in vitro. Wiele rzeczy jest jeszcze w początkowej wersji tworzenia projektów. Zawsze mozna robic jak PiS. Nieprzygotowane i pisane na kolanie, które trzeba było 100 razy poprawiać a i tak potem były tak powykręcane, ze już nikt nie wie co jest w tych projektach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
JANko
-7 # JANko 2024-04-18 16:25
I tutaj na forum widać, ze ludzie o tym piszą, ze nie jest niezależny od tego Pana jeśli wygra wybory i Obirek będzie głową a ten drugi Pan szyją która będzie kręcić gdzie będzie chciała.

A jaką część ciała przepiszesz do niedoszłej kandydatki sejmiku wojewódzkiego? :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-15 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 16:50
Napisałbym, ale się wstydzę :lol: A tak na serio nie ma co się narażać brnąc dalej w tą anatomię ;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+4 # Jacek 2024-04-19 11:25
Ludzie Ci donoszą a kim ty jesteś, byłym ORMOwcem czy SBekiem?!?! Jak słuszę takie słowo, to tylko jedno mi do głowy przychodzi , były komuch lub jego dziecka albo pociotek. Jabłońskiemu bliżej do PSL , Trzecia Droga czy PO ( tatuś PSL) zawiadomi , że jabłko nie spada daleko od Jabłonki, jeszcze jest w stanie gdy wygra Gryniewicza zastępcą zrobić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-8 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 13:27
Ja jestem młodym człowiekiem na którego sercu leży los mojego kraju jakim jest Polska i mojej Małej Ojczyny powiatu lubaczowskiego. SB nie istaniało jak się pojawiłem na tym świecie. Moi przodkowie nie byli komuchami czy jakimiś członkami elit komunistycznych . Byli to zwykli obywatele, którzy pracowali na rzecz kraju i swojej społeczności. Jak Ci nie podoba się słowo ,,donosić" to napisze inaczej. Zasięgnąłem języka oraz po prostu wyszedłem na pole i po prostu pochodziłem i posłuchalem tu i ówdzie.

A co do kandydatury byłego Burmistrza na zastępcę. To ostatnio słyszałem, że te informacje były dementowane przez sztab Jabłońskiego.

I komu będzie sprzyjał Jabłoński. To się okaże w praniu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
2x
+10 # 2x 2024-04-18 14:52
Ciekawe jest też jak szybko po pańskim komentarzu pojawił się komentarza od Kmicic, niebywała zbieżność, chociaż nie zdziwiłbym się, jakby te kilkadziesiąt komentarzy wyprodukowanych pod tym artykułem było od max kilku osób
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-13 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:37
Cytuję 2x:
Ciekawe jest też jak szybko po pańskim komentarzu pojawił się komentarza od Kmicic, niebywała zbieżność, chociaż nie zdziwiłbym się, jakby te kilkadziesiąt komentarzy wyprodukowanych pod tym artykułem było od max kilku osób


Mnie też to zdziwiło. Jeszcze tutaj go brakowało z tymi propagandowymi tekstami ;-) A może ma coś wspólnego z jedną ze stron które startują i dlatego próbuje wylewać swoją propagandę.

I tak jak napisałeś. Redakcja zwróciła uwagę na to, ze ktoś się przelogowuje i minusuje oraz zmienia nicki i pod wieloma nickami komentuje za jedna stroną wyborczą. Nie po raz pierwszy widać tutaj, że ktoś zmienia nicki i ucieka się do takich haniebnych i obrzydliwych rzeczy. Dla mnie to chwyty poniżej pasa. Ktoś taki dla mnie nie ma żadnego honoru i jest po prostu złym i zgorzchniałym cżłowiekiem bez zasad moralnych.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Kmicic
+5 # Kmicic 2024-04-18 14:36
Nasze piękne Podkarpacie jest kolebką zdrowej Polski z wartościami Bóg Honor i Ojczyzna

Niestety w naszych szkołach już zachodzą zmiany w nauczaniu czego sam jestem świadkiem bo chodzę na wywiadówki. Nas już nie zmienią więc chcą indoktrynować nasze dzieci i wpajać im chorą ideologię.
Ale podstawowymi wzorcami dla naszych dzieciaków jesteśmy my rodzice i my normalności, naszej kultury chrześcijańskie j nauczymy dzieci w domu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-18 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:42
Co ma to wspólnego z wyborami na Burmistrza Oleszyc?

To co napisałeś to wygląda niczym komentarz od jakiegoś wariata co podczas dyskusji drze się o byle czym tylko by go słyszano. Idź sonie propagaduj gdzieś indziej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+9 # Jacek 2024-04-19 11:33
Ma wiele wspólnego , bo później te nieuki i tumany , będą głosować za lewakami i ich ideologią , bo szkoła nie nauczyła miłości do ojczyzny, postaw patriotycznych , wiedzy , pokory, szacunku. To twory stworzone przez Tusc Vision Network , bezmyślnie i kłamliwej narracji tego dewianta Lempart i jego ***** *** , piórka w d….ie , ataku na kościoły. To właśnie robi teraz ministra Nowacka odpolszcza i ogłupia młodzież aby za kilka lat bezmyślnie szli i głosowali na lewackie ideologie przekazywane przez TVNowski reżim!!!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-14 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 13:07
Nie ma nic wspólnego. Jesteś Jacku tylko kolejnym ,,nawiedzonym" wierzącym bezgranicznie w PiS, które pomiata Tobą jak chce. Mi również nie podobają się te skrajne lewicowe akcje. Zresztą to właśnie Lewica robii najwięcej złego nowej władzy, która z chęcią pozbyła by się jej, ale większość wyborcza na to nie pozwala.

Kolejna rzecz. Robisz właśnie typowe porównanie pisowskie. Kto nie za PiS to wedgług tych ,,nawiedzonych" , że jak nie jesteś za PiS to nie jesteś katolikiem czy patriotą tylko jakimś degenaratem. Otóż nie Jacku. PiS nie równa się patriotyzm. I można mieć inne poglądy polityczne niż PiS i kochać swój kraj i być katolikiem. Ja osobiście dlatego, że kocham swój kraj nie chce by nim rządził PiS czyli udawani patrioci i udawani obrońcy Kościoła. U nich został zbudowany cały system na oszustwie tak jak zakłamany jest życiorys Kaczyńskiego, który nie jest wielkim patriotą jak go się kreuje tylko zakłamanym cżłowiekiem, który nie chce przyznać się do tego publicznie, ze jest prawdziwym spadkobiercą PZPR w Polsce. I mam na to argumenty.

Ogłupiać to nie chce Nowacka tylko Czarnek chciał zbudować wzorowego obywatela PiS-owskiego poprzez m.in. wprowadzenie słynnego HiT-u, którego zadaniem było wyprać mózgi młodym ludziom na rzecz propagandy pisowskiej. A podręczniki w takich przedmiotach jak WOS czy PO powinny być apolityczne i jedno uczyć Nas jak funkcjonuje państwo i jak w nim żyć, ale samemu dokonywać świadomego własnego wyboru odnośnie politycznych poglądów a drugie jak przeżyć w czasie wony a nie przechwalać się umowami, które potem nie doczekują się realizacji w kwestii obronności.

Starsi ludzie dali się ogłupić tej propagandzie, Młodzi widzą jednak więcej niż telewizor i od razu widać kto nie dał się złapać na tanie chwyty manipulacji PiS. I reżim w telewizji był. Za Kurskiego. Na szczęście upadł i dobrze, że już tego ścieku pisowskiego nie ma. Szkoda, że ostał się na Republice, ale tam mam nadzieję, że też się pozjadają wzajemnie,

Jacku. Widzę, że chcesz pomóc Kmicicowi. Ale wychodzisz na takiego ,,nawiedzonego" jak on. Nie idź tą drogą bo ośmieszysz się na tym forum jak on.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+2 # Jacek 2024-04-19 14:24
Widzisz jakie masz klapki na oczach TVN cię stworzył i prowadzi przez życie. Pokaż w jakim poście napisałem,że popieram PiS i cokolwiek związane z PiSem dla ciebie jak ktoś myśli po polsku i jest za Polską a przeciw dewiantom i psychopatom z lewicy to już PiSior. Poszerz swoje horyzonty i nie oglądaj namiętnie tego paszkwila
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-9 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 15:06
Nie stworzył mnie żaden TVN. Ja weryfikuję informacje i Pan widać w swojej bańce medialnej się związanej z m.in. Republiką czyli teraz główną telewizją PiS-u. Nie popiera Pan PiS-u? To czeka powiela Pan ich jeżyk i propagandę. Ja też myślę po polsku i za Polską. A ,,PiSiorem" nie jestem. A to co napisałeś dalej to jest właśnie potwierdzenie tego co ja napisałem. Wszystkich co nie za PiS czy nawet za tą Konfą, która jakby tylko dało zaprzedała się PiS-owi nie myśli uważasz za niePolaków. Odsądzasz mnie od polskości dlatego, że się z Tobą nie zgadzam. Tak ma wyglądać dyskusja. No chyba nie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+4 # Jacek 2024-04-19 15:10
A kogo mam powielać i czyją propagandę? Twoją? Rudego Tusca? Czy może pupilka TVNu Hołownię a może tego babo chłopa Lempart i jej język miłości w stosunku do drugiej osoby?!?!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-4 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 15:28
Sam przecież powielasz ,,język miłości" PiS. Jak nawet tego nie zauważasz to nie dziw się, ze napisałem o Twoim ,,nawiedzeniu" i braku własnego myślenia. Widzisz. Ja nie trawię PiS-u, ale nie wyzywam np. Kaczyńskiego od ,,kaczorów" itp.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
xx
-4 # xx 2024-04-19 16:44
Cytuję Jacek:
A kogo mam powielać i czyją propagandę? Twoją? Rudego Tusca? Czy może pupilka TVNu Hołownię a może tego babo chłopa Lempart i jej język miłości w stosunku do drugiej osoby?!?!

Zapomniałes o kurduplu, Pinokio, świrze i innych z twojej bajki
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-18 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:43
Cytuję Kmicic:
Nasze piękne Podkarpacie jest kolebką zdrowej Polski z wartościami Bóg Honor i Ojczyzna

Niestety w naszych szkołach już zachodzą zmiany w nauczaniu czego sam jestem świadkiem bo chodzę na wywiadówki. Nas już nie zmienią więc chcą indoktrynować nasze dzieci i wpajać im chorą ideologię.
Ale podstawowymi wzorcami dla naszych dzieciaków jesteśmy my rodzice i my normalności, naszej kultury chrześcijańskiej nauczymy dzieci w domu.


Co ma to wspólnego z wyborami na Burmistrza Oleszyc?

To co napisałeś to wygląda niczym komentarz od jakiegoś wariata co podczas dyskusji drze się o byle czym tylko by go słyszano. Idź sonie propagaduj gdzieś indziej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-12 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:43
Cytuję Kmicic:
Nasze piękne Podkarpacie jest kolebką zdrowej Polski z wartościami Bóg Honor i Ojczyzna

Niestety w naszych szkołach już zachodzą zmiany w nauczaniu czego sam jestem świadkiem bo chodzę na wywiadówki. Nas już nie zmienią więc chcą indoktrynować nasze dzieci i wpajać im chorą ideologię.
Ale podstawowymi wzorcami dla naszych dzieciaków jesteśmy my rodzice i my normalności, naszej kultury chrześcijańskiej nauczymy dzieci w domu.


Co ma to wspólnego z wyborami na Burmistrza Oleszyc?

To co napisałeś to wygląda niczym komentarz od jakiegoś wariata co podczas dyskusji drze się o byle czym tylko by go słyszano. Idź sonie propagaduj gdzieś indziej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-6 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-18 15:56
Przepraszam za powielenie komentarza. Wcześniej nie był widoczny.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Publiczna
+25 # Publiczna 2024-04-18 19:14
Ludzie ,ja się zastanawiam czy Wy macie wybrać nowego burmistrza czy jakiegoś Boga. Te wasze komentarze że to jest kolega tego czy tamtego, że chodzisz do kościoła a go nawet w Mnim nie widziałeś, że nie widzisz go w Oleszycach. To chyba piszą księża i panowie pilnujący swoich kostek na mieście. Był burmistrz P. Gryniewicz źle ,ma być nowy też szukacie jakiś brudów. Ogarnijcie się, wiadomo że jaki burmistrz by nie był, raczej musi dokończyć to co zaczal jeszcze burmistrz który jest. A co innego jeszcze zrobi to się okaże. A Wy szukacie za przeproszeniem nie wiadomo czego aby pogrążyć jednego czy drugiego. Zajmijcie się swoim życiem bo napewno je macie, wybierzcie kogo będziecie uważali za słuszne Wy i nie szukajcie sensacji tam gdzie jej nie ma , obgadując życie jednego czy drugiego kandydata. Nikt nie jest święty, i myślę że broniąc teraz jednego czy drugiego, jeśli wyjdzie na burmistrza i okaże się że jednak miał dużo ambicji które go przerosły, będziecie go i tak obgadywać i psioczyć na niego. Więc życzę powodzenia Panom. A zainteresowanym ich życiem życzę aby widzieli czubek swojego nosa A nie czyjegoś.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Zenon
+10 # Zenon 2024-04-18 21:40
Ale wybierając burmistrza trzeba o nim cos wiedzieć np. jakie ma doświadczenie, czy potrafi współpracować z ludźmi, czym się zajmował, dlaczego zrezygnował z pracy, jakie ma hobby. Takie pytania zawsze padają kiedy przyjmuje się do pracy zwykłego pracownika nie mówiąc o tak odpowiedzialnym stanowisku jak urząd Burmistrza.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wiktoria
+4 # Wiktoria 2024-04-19 07:08
dlaczego nie odbiera telefonów od Klientów.. pytań jest wiele :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Adaś
-5 # Adaś 2024-04-19 08:57
Cytuję Wiktoria:
dlaczego nie odbiera telefonów od Klientów.. pytań jest wiele :D

Pytań i pretensji ma Pani wiele, to dlaczego dla ich zaspokojenia nie była na spotkaniu. Można było zaspokoić swoją ciekawość, ale uważam że niec straconego, można zawsze jeszcze porozmawiać. Dlaczego nie odbiera telefonu... hymm- nie zastanawiała się Pani, że może pracuje i nie zawsze jest taka możliwość. Nie wszyscy w pracy mogą siedzieć i odbierać tel. Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Adaś
+8 # Adaś 2024-04-19 15:41
Cytuję Zenon:
Ale wybierając burmistrza trzeba o nim cos wiedzieć np. jakie ma doświadczenie, czy potrafi współpracować z ludźmi, czym się zajmował, dlaczego zrezygnował z pracy, jakie ma hobby. Takie pytania zawsze padają kiedy przyjmuje się do pracy zwykłego pracownika nie mówiąc o tak odpowiedzialnym stanowisku jak urząd Burmistrza.

Dokładnie tak jak Pan pisze. P. Jabłoński może wreszcie udzieli informacji gdzie pan w końcu pracuje. Drugie pytanie- dlaczego zmuszony był Pan zwolnić się z banku w Lubaczowie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca2
-5 # Wyborca2 2024-04-19 17:06
No i właśnie jak Pan wspomniał można to pytanie zadać rownież Panu Michałowi na spotkaniach podobnie jak pan napisał o pytaniach do Pana Mariusza. Pięknie wylała sie tutaj hipokryzja :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Publiczna
+2 # Publiczna 2024-04-19 18:09
Oczywiście że trzeba wiedzieć, I po to kysle kandydaci robią spotkania aby móc odpowiedzieć na pytanie zadawane przez państwa. A nie wyciąganie jakiś brudów na jednego czy drugiego kandydata. Więc myślę że czas pomyśleć o sobie i swoim oddaniu głosu, q nie głupim komentowaniu kandydatów. Myślę że jakby na plakatach pojawił się ,,za przeproszeniem, , proboszcz albo ktoś inny też byście znaleźli brudy, na każdego. Taka ludzka , głupia polityka tak naprawdę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca
+11 # Wyborca 2024-04-19 09:57
Mam nadzieję ,że Burmistrzem Oleszyc nie zostanie kłamca!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-2 # Patryk 2024-04-19 19:51
[quote name="Wyborca"] Mam nadzieję ,że Burmistrzem Oleszyc nie zostanie kłamca![/quo
Obirek nie zostanie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
MarekS
+1 # MarekS 2024-04-19 20:25
Cytuję Patryk:
[quote name="Wyborca"]Mam nadzieję ,że Burmistrzem Oleszyc nie zostanie kłamca![/quo
Obirek nie zostanie

Jedynym kłamcą jest p. Jabłoński, pokazał to wielokrotnie na swoich spotkaniach, mydli oczy ludziom swoją gadką a to same kłamstwa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
MarekS
+4 # MarekS 2024-04-19 20:25
Cytuję Patryk:
[quote name="Wyborca"]Mam nadzieję ,że Burmistrzem Oleszyc nie zostanie kłamca![/quo
Obirek nie zostanie

Jedynym kłamcą jest p. Jabłoński, pokazał to wielokrotnie na swoich spotkaniach, mydli oczy ludziom swoją gadką a to same kłamstwa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-6 # Patryk 2024-04-19 19:01
Prośba o nie głosowanie na Obirka. Dosyć mamy pisu. Ile można tkwić w tym ciemnogrodzie.. .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-9 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 19:26
Obejrzałem nowy spot Pana Obirka. I kto tam go popiera. Józef Ozimek radny powiatowy z PiS. Babula były kandydat na Burmistrza z ramienia PiS. Ile razy mnie tutaj ludzie związani z Panem Obirkiem psiali, że nie ma nic wspólnego z PiS. A tutaj mamy jawne poparcie że strony lokalnego PiS. Takie udawanie jest dla mnie mocno nieszczere. Wybierając Pana Obirka tak naprawdę pozwalamy rządzić PiS-owi w Gminie Oleszyce ich lideom a Pan Mariusz będzie wykonywał co najwyżej rozkazy kogoś kto za nim stoi i wiemy kto jest główną osobą w PiS w Oleszycach. Wole zagłosować za szansą na rozwój i coś nowego niż na PiS, który sprawi, że w Oleszycach nic się nie zmieni bo znów włażą centralną będzie inna niż w Oleszycach. No i jakie znajomości ma Pan Obirek. Jak Ci co u niego na spocie no to za wiele nie ma w tej kwestii do.zaproponowan ia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-6 # Patryk 2024-04-19 19:37
Ale gdzieś o dziwo zagrobelny cicho siedzi :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ahaa
+12 # Ahaa 2024-04-19 19:55
Oj Radziu, Radziu. Jeszcze niedawno widziałam baner Pana Obirka u Ciebie… coś chwiejne Twe poglądy..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-9 # Patryk 2024-04-19 20:04
Cytuję Ahaa:
Oj Radziu, Radziu. Jeszcze niedawno widziałam baner Pana Obirka u Ciebie… coś chwiejne Twe poglądy..


Coś błądzisz personalnie i zarazem kłamliwe coś insynuujesz
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
MarekS
+10 # MarekS 2024-04-19 19:45
Cytuję Patryk:
Prośba o nie głosowanie na Obirka. Dosyć mamy pisu. Ile można tkwić w tym ciemnogrodzie...

Prośba o nie głosowanie na Jabłońskiego. Dość takich ludzi którzy tylko potrafią oczerniać ludzi, żeby tylko dojść do władzy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wyborca3
+6 # Wyborca3 2024-04-19 20:50
Cytuję Patryk:
Prośba o nie głosowanie na Obirka. Dosyć mamy pisu. Ile można tkwić w tym ciemnogrodzie...

Szanowny Panie Patryku moim zdaniem narzucając swój tom myślenia robi Pan tylko i wyłącznie sobie krzywdę . Niestety Pan Jabłoński bardzo dużo razy kłamał odnośnie radnych. Odnośnie pieniędzy które jest winnien i wiem to od osoby która z nim kiedyś współpracowała. Dlaczego odszedł z pracy w banku ,dostał ultimatum albo odchodzi albo dyscyplinarka bo nie umiał się dogadać z ludźmi pracującymi . Zatem moje pytanie nie mógł dogadać się z paroma to jak dogada się z całą gminą Oleszyce? . Nie pisze aby Pana urazić tylko trzeba spojrzeć prawdzie prosto w oczy Pan Mariusz to lepszy wybór Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-6 # Patryk 2024-04-19 20:59
'Wiem od osoby która..."; - i to już mi wystarczy :D . Bardzo to płytkie.
Nigdy więcej pisu!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jackk
0 # Jackk 2024-04-19 23:48
Cytuję Wyborca3:
Cytuję Patryk:
Prośba o nie głosowanie na Obirka. Dosyć mamy pisu. Ile można tkwić w tym ciemnogrodzie...

Szanowny Panie Patryku moim zdaniem narzucając swój tom myślenia robi Pan tylko i wyłącznie sobie krzywdę . Niestety Pan Jabłoński bardzo dużo razy kłamał odnośnie radnych. Odnośnie pieniędzy które jest winnien i wiem to od osoby która z nim kiedyś współpracowała. Dlaczego odszedł z pracy w banku ,dostał ultimatum albo odchodzi albo dyscyplinarka bo nie umiał się dogadać z ludźmi pracującymi . Zatem moje pytanie nie mógł dogadać się z paroma to jak dogada się z całą gminą Oleszyce? . Nie pisze aby Pana urazić tylko trzeba spojrzeć prawdzie prosto w oczy Pan Mariusz to lepszy wybór Pozdrawiam


Kubus jak znam Michala to za chwile bedziesz musial rozbic skarbonke z komunii za te klamstwa ktore tutaj wypisujesz. Szykuj sie na procesik i wplate na jakieS OSP, KGW czy inny twor. Michal w egzekwowaniu takich rzeczy jest akurat dobry
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Janusz1
+4 # Janusz1 2024-04-19 20:19
Byłem na spotkaniu u Jabłońskiego, zero konkretów tylko lanie wody szkoda było czasu na tego gościa. Głosuję na Obirka.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-9 # Patryk 2024-04-19 20:24
Cytuję Janusz1:
Byłem na spotkaniu u Jabłońskiego, zero konkretów tylko lanie wody szkoda było czasu na tego gościa. Głosuję na Obirka.


Za to u obirka same pisowskie kłamstwa i fantasta
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-6 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 20:28
Kolejny nowy nick,.który dziwnym przypadkiem popiera Pana Obirka. Dziwne nie znałem :lol: Już jednego gościa co zmieniał nicki wyłapałem. Widzę kolejny taki odważny się znalazł. Jak widać w PiS mają takie standardy, że do takich chwytów poniżej pasa się posuwają.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-3 # Patryk 2024-04-19 20:42
Dokładnie, to są właśnie ich standardy - żałośni są.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+4 # Jacek 2024-04-19 21:22
Żałosne ,to twoje całe życie w niewiedzy i zakompleksieniu człowieczku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-6 # Patryk 2024-04-19 22:40
Naprawdę żałosny jesteś....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
+6 # Jacek 2024-04-19 21:23
Cytuję Patryk:
Dokładnie, to są właśnie ich standardy - żałośni są.

ich czyli czyje? Na pewno nie twoje PO PSLowski krzykaczu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
-7 # Krzysztof Kaiser 2 2024-04-19 21:52
Odpowiem do swojego komentarza bo Patryk też pewnie swoje odpowie. Takie sa standardy pisowskie. Już raz złapałem gościa co robił multikonta. I wtedy i teraz Redakacja napisała, że jest taki gość. Jeden był w 24 osobach. Ktoś będący za Obirkiem jest tak wyzuty z zasad morlanych, że robi to samo. A dlaczego uważam, że to od tej strony sporu. Zobaczmy jak te nowe nicki dziwnym trafem są za Obirkiem. Czy Wy macie ludzi za takich idiotów, że uwierzą w tą szemraną akcję. Bo.inaczej tego.jie można nazwać. Jacku wiem dużo o polityce i z tej wiedzy korzystam ;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-6 # Patryk 2024-04-19 22:41
Między innymi twoje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Patryk
-6 # Patryk 2024-04-19 22:45
Powyższe oczywiście adresowane do pisiorka "Jacka"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Phill
0 # Phill 2024-04-23 08:19
Mariusz Obirek ,jeśli z tych wyborów wyciągniesz wielką lekcje pokory razem z żoną ,to było warto.Czasami dobrze jest spojrzeć na siebie cudzymi oczami.Szczerze pozdrawiam.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.