Wiesław Kudyba: Powiat lubaczowski ma „swojego” posła! [FELIETON]

Polacy wybrali swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wśród 460 posłów, powiat lubaczowski będzie miał swoją przedstawicielkę. Mowa oczywiście o Teresie Pamule. W najnowszym felietonie dla portalu ZLUBACZOWA.PL, Wiesław Kudyba analizuje wyniki tegorocznych wyborów parlamentarnych.

Wiesław Kudyba: Nawet najdłuższy maraton ma swoją metę. Zwieńczeniem  każdej kampanii  jest dzień w którym głosujemy i obdarzamy  swoim zaufaniem określone ugrupowanie polityczne, czy określoną osobę.  W dniu 15 października 2023r. wybraliśmy na następną czteroletnią kadencję posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę i tych, którzy tą władzę będą kontrolować i recenzować. Przez tydzień toczyły się i zapewne  jeszcze przez jakiś czas będą się toczyć dyskusje analizujące  wynik wyborów i jaki to ma wpływ na funkcjonowanie państwa przez następne lata. Pomijając sprawy ogólnokrajowe powinniśmy przeanalizować wyniki wyborów na terenie powiatu lubaczowskiego i je w jakiś sposób ocenić i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Wybór pani Poseł Teresy Pamuły na drugą kadencję z terenu powiatu lubaczowskiego jest wydarzeniem bez precedensu w historii powiatu. To  pokazuje, że jest możliwe mieć „swojego” posła i co być może najważniejsze, nauczyliśmy się z tej możliwości robić użytek.

To, że taki wybór jest możliwy pisałem w dwóch felietonach przed wyborami, jedyną rzeczą, której powinniśmy unikać, to głosować na osoby, które „wyprowadzają” głosy na zewnątrz i my mieszkańcy z tego tytułu nie mamy żadnych korzyści. Prawo i Sprawiedliwość w okręgu 22 zdobyło 241 790 głosów, co stanowi 54,70% poparcia (najwyższy wskaźnik poparcia dla partii w Polsce), co przełożyło się na 7 mandatów, tj. 63,64% wszystkich z okręgu 22 Krosno. Ta informacja jest kluczowa przy analizie wyników wyborów na terenie powiatu lubaczowskiego. Lista Nowej Lewicy w okręgu 22 zdobyła 19 750 głosów, dla porównania pan Marek Kuchciński  sam jeden zdobył 50 519 głosów czyli 2,5 razy więcej niż cała lista Lewicy. Jaki z tego wniosek, przy całym szacunku dla pana Rydzika i wyborców tej partii, Lewica nie miała, nie ma i nie będzie miała potencjału do wyboru kiedykolwiek posła bez względu z jakiego miejsca na liście będzie startował. Nieco lepszą sytuację mają wyborcy Konfederacji, którzy w okręgu 22 Krosno zdobyli 38 080 głosów, co przełożyło się na jeden mandat. Nasz powiat na liście Konfederacji reprezentowała pani Połynkiewicz Magdalena zdobywając 1 313 głosów. Głosy oddane na listę Konfederacji z terenu powiatu, pozwoliły miastu Przemyśl uzyskać trzeci mandat poselski. Teoretycznie najlepszy wynik oprócz pani Poseł z kandydatów z powiatu lubaczowskiego uzyskał pan Piotrowski startujący z listy Koalicji Obywatelskiej.  Startując z trzeciej pozycji na liście uzyskał 4 235 głosów, z tego 1 697 na terenie powiatu lubaczowskiego. Zdanie wyżej napisałem, że to jest teoretycznie najlepszy wynik, ponieważ jest pytanie jakie znaczenie ma dla nas  to, że na pociąg spóźniliśmy się 2 min, 12 min czy godzinę. Dwie minuty ładniej brzmi ale dla sprawy nie ma żadnego znaczenia, ważne jest to żeśmy się spóźnili. Tak samo jest z trzecim wynikiem pana Piotrowskiego, ładnie wygląda, ale dla końcowego efektu nie ma żadnego znaczenia, Koalicja Obywatelska miała dwa miejsca biorące, które przypadły byłym parlamentarzystom, bo tylko taki potencjał wyborczy ma Koalicja Obywatelska w okręgu 22 Krosno. Jak znam życie, jeżeli Poseł Rząsa uzna, że pan Piotrowski będzie mu kiedykolwiek zagrażał w zdobyciu mandatu, to „romans” z polityką krajową pana Piotrowskiego tak samo szybko się skończy jak się zaczął. Z tego co napisałem wyżej nie należy wyciągać fałszywego wniosku, że ja czy ktokolwiek inny oczekuje, że wszyscy mieszkańcy powiatu lubaczowskiego będą głosować na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości. Tak nie jest i byłoby czystą utopią sądzić, że tak się stanie, każdy z nas ma inne poglądy i powinniśmy się wzajemnie szanować bez względu na nasze przekonania polityczne. Każdy z nas ma prawo głosować na kogo chce bez względu na to kto, które ma miejsce na liście czy do jakiej partii należy. Problem leży w uczciwości wobec wyborców, którzy niekoniecznie muszą się na polityce znać. Takiej elementarnej uczciwości politycznej wobec wyborców,  brakowało przez ponad dwie dekady członkom PSL-u na terenie powiatu lubaczowskiego. Reasumując, musimy mieć świadomość, że głosując na listę Lewicy nie wybierzemy żadnego posła, glosując na listę Konfederacji, Komitetu Obywatelskiego czy Trzeciej Drogi, wybieramy na posłów osoby, które są na liście na pierwszym lub pierwszym i drugim miejscu. Jedynie lista  Prawa i Sprawiedliwość z potencjałem blisko 250 000 głosów, może wprowadzić do parlamentu  7 posłów i dzięki temu pani Poseł Teresa Pamuła zdobyła powtórnie mandat kandydując z piątego miejsca. Pani Poseł Teresa Pamuła bez wątpienia osiągnęła największy sukces w tych wyborach, pozostali kandydaci „zrobili swoje”, ale w mojej ocenie największym przegranym tych wyborów jest pan Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. I to z kilu powodów. Ale na początku jeden pozytyw. Tym pozytywem jest to, że pan Zadworny ponad wszelką wątpliwość udowodnił, że to co napisałem we wcześniejszym felietonie jest 100% prawdą. Głosując na kandydata z listy PSL, czy teraz Trzeciej Drogi nigdy nie mieliśmy, nie mamy i nigdy nie będziemy mieli posła z tego ugrupowania, jeżeli ta osoba nie będzie na pierwszym miejscu na liście!!! Przez 22 lata wybieraliśmy posła Kasprzaka z Jarosławia , teraz będziemy wybierać posła Romowicza z Ustrzyk Dolnych, pytanie czy to dla nas mieszkańców powiatu ma jakikolwiek sens, w mojej ocenie żadnego! Używając sformułowania „wybieraliśmy” mam na myśli oczywiście tylko te osoby, które takiego wyboru dokonywały. Pan Zadworny startując z ostatniego miejsca  na liście miał tak zwane miejsce biorące, ponieważ pod względem potencjału wyborczego to miejsce porównywane jest często do miejsca trzeciego. Jeżeli tak, to 3496 głosów pana Zadwornego wygląda dość blado przy 4235 głosach pana Piotrowskiego. W porównaniu do wyniku pani Poseł, głosy uzyskane przez pana Zadwornego wyglądają bardziej niż blado. Stosunek głosów 15 273 do 3 496 jest najlepszym przykładem poparcia tych osób w powiecie lubaczowskim. Nawet w gminie Cieszanów  w której pan Zadworny jest ponad 20 lat burmistrzem, wygrana pani Poseł stosunkiem głosów 1218 do 863 jest dość znamienna. Ale już pojawiły się tłumaczenia dlaczego pan Zadworny osiągnął tak mizerne wyniki w wyborach, mianowicie mieszkańcy gminy Cieszanów nie głosowali na pana Zadwornego  ponieważ pan Zadworny jest tak dobrym Burmistrzem, że mieszkańcy gminy nie chcą go puścić!!! Trwają intelektualne burze mózgów jak uzasadnić słabe wyniki burmistrza w innych gminach, bo argument cieszanowski nie za bardzo pasuje do innych gmin!

„Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym”

W ostatnim felietonie wspomniałem, że w 2007r.  byłem kandydatem na posła z listy Prawa i Sprawiedliwość  z terenu powiatu lubaczowskiego. Ta informacja nie do końca była  prawdziwa, prawdziwa informacja jest taka, że powiat lubaczowski reprezentowałem w wyborach do Sejmu dwa razy, pierwszy raz za czasów Porozumienia Centrum, drugi raz w roku 2007 z listy Prawa i Sprawiedliwość.  Tą informację jedna z osób skomentowała, że przemawia przez mnie frustracja.  A więc kilka zdań o tej frustracji.

Startując w wyborach do Sejmu w roku 2007., dzięki „uprzejmości” pana Zadwornego startowałem  z pozycji osoby bezrobotnej, nie miałem takiego komfortu jak wspomniany wyżej, który z uporem lepszej sprawy na każdym kroku powtarzał, że jest burmistrzem  ponad dwadzieścia lat, co miało podkreślić, jak rozumiem kompetencje i doświadczenie.  Nie miałem też przywileju startować z ostatniego „biorącego” miejsca, tylko startowałem z miejsca 17 na liście, czyli  miejsca „zapchaj dziurę”. Mimo tak niekorzystnych dla mnie warunków pozwolę sobie porównać nasze wyniki, być może jest to jedyna   i ostatnia okazja.

Rok

Nazwisko i imię

Miejsce na liście

Ilość głosów

2007

Wiesław Kudyba

17

2 638

2023

Zdzisław Zadworny

22

3 496

Bezwzględna liczba głosów nie jest miarodajnym kryterium,  ponieważ na liczbę głosów ma duży wpływ frekwencja dlatego sprawiedliwszym kryterium jest procent głosów na kandydata.

Rok

Nazwisko i imię

Miejsce na liście

% głosów na kandydata

2007

Wiesław Kudyba

17

80%

2023

Zdzisław Zadworny

22

0,79%

Kolejnym kryterium jest ranking głosów dla osób startujących z tego samego miejsca w skali ogólnopolskiej. Rok 2007

Okręg

Siedziba

Nazwisko i imię

Ilość głosów

17

Radom

Sońta Karol

5904

11

Sieradz

Młynarczyk Karol

3656

37

Konin

Krawczyk Wojciech

3120

23

Rzeszów

Wyskiel Wojciech

3075

22

Krosno

Kudyba Wiesław

2638

Podsumowując, moje 2638 głosów było piątym wynikiem w Polsce wśród osób startujących z listy Prawa i Sprawiedliwość z miejsca 17.

Taka sama analiza dotyczącą wyborów z dnia 15 października 2023r.

Okręg

Siedziba

Nazwisko i imię

Ilość głosów

5

Toruń

Baranowski Krzysztof

5965

8

Zielona Góra

Kasza Rafał

4595

10

Piotrków Trybunalski

Bagiński Artur

4029

18

Siedlce

Orzechowska Iwona

4008

19

Warszawa

Petru Ryszard

24 192

23

Rzeszów

Surdy Leszek

3751

26

Gdynia

Dziambor Artur

9168

27

Bielsko Biała

Legierski Damian

3807

39

Poznań

Wiśniewska Agnieszka

3828

22

KROSNO

ZDZISŁAW ZADWORNY

3496

Podsumowując, 3496 głosów pana Zadwornego jest 10 (dziesiątym)wynikiem w Polsce wśród osób startujących z listy Trzeciej Drogi z miejsca ostatniego

I ostatnia grafika:

Nazwisko i imię

Rok

Procent głosów na kandydata

Kudyba Wiesław

2007

10,93

Zadworny Zdzisław`

2023

10,59

I tak wygląda moja frustracja, pytanie jak ta frustracja wygląda u pana Zdzisława Zadwornego.                   

Te szczegółowe wyliczenia przedstawiam m.in. dlatego żeby po raz kolejny udowodnić, że my mieszkańcy powiatu lubaczowskiego w zdecydowanej większości jesteśmy elektoratem konserwatywno –prawicowym, jednak przez błędy zawinione i niezawinione przez długie lata nie odnosiliśmy sukcesów wyborczych. Od dwóch kadencji, ta sytuacja się zmienia i blisko 15 000 głosów uzyskanych przez listę Prawa i Sprawiedliwość jest tego najlepszym dowodem. Utrzymanie mobilizacji przez następne kilka miesięcy powinno zaowocować sukcesem w wyborach samorządowych.

Wszystkim mieszkańcom powiatu lubaczowskiego  składam serdeczne podziękowania za poparcie listy Prawa i sprawiedliwość. Dzięki Waszemu poparciu, możemy po raz drugi cieszyć się z kolejnej  kadencji pani Poseł. Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób, choćby pomagających w roznoszeniu ulotek, czy rozwieszaniu banerów,  plakatów. Osoby zaangażowane w pracę komisji wyborczej czy mężowie zaufania to kolejna grupa osób, które przyczyniły się do sukcesu wyborczego. To pokazuje, że tylko wspólna praca i zaangażowanie może przynieść sukces.

Komentarze   

JANko
+26 # JANko 2023-10-23 20:23
i co z tego? moze pan i pana opcja jest zadowolona a mieszkańcy? niekoniecznie.. ..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
andrzejjj
+14 # andrzejjj 2023-10-23 20:27
***** ***
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
AK4Fun
-8 # AK4Fun 2023-10-24 10:52
Ojjj Rychu Rychu :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Bolek
+17 # Bolek 2023-10-23 20:31
2018 rok wybory na burmistrza MiG Ciesznów

ZZ 1781 głosów
WK 1429 głosów
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ula
+14 # Ula 2023-10-24 10:55
Panu Kudybie proponuję ponowny start w nadchodzących wyborach na Burmistrza Cieszanowa, przeciwko obecnemu włodarzowi. Pnu Zadwornemu.Bedz ie to aktualny test swojej popolarności, wiarygodności.D o dzieła.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Głębiej
+20 # Głębiej 2023-10-23 22:21
O boże, jaka wspaniała ANALIZA. Niczym z TVP!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
+19 # Krzysztof Kaiser 2 2023-10-23 22:38
Przeczytałem Pana cały artykuł. I niestety, ale jest on zrobiony w sposób zmanipulowany i skupiony na Pana prywatnej wojnie z Burmistrzem Zadwornym. Poseł Pamuła fakt powiększyła swój wynik, ale ogólnie PIs stracił ponad 10 procent poparcia na powiecieni te dane są dostępne na konkurencyjnym portalu. Jeśli myśli Pan, że ludzie nie czytają konkurencji to jest Pan w błędzie. Owszem Pan o uczciwości a sam Pan manipuluje danymi. Nie widzi Pan ile ludzi odwróciło się od PiS za ich kłamstwa? Niech Pan nawet nie udaje bo dobrze Pan o tym wie, że nie bez kozery PiS zdobył gorszy wynik. I w całym okręgu PiS stracił również ponad 10 procent i mandat a groziła im realnie utrata drugiego.
I tak wygrał bo jeszcze stały elektorat mają duży na okręgu 22, ale powoli już widać, że coś pęka i dalsze wybory tylko to potwierdzą. Niech się jeszcze TVPiS zmieni to tym bardziej PiS będzie upadać.

Porównuje Pan swoje wybiki z 2007 i Burmistrza Zadwornego z lat 2007 i 2023. Tyle lat Pan działa w polityce i wie Pan, że kazee wybroy są inne bo inni są kandydaci i miejsce ostatnie było modne w obecnych wyborach. Roman Giertych czy Ryszard Petru wszedł z ostatniego miejsca. I to była Warszawa a nie masz mały powiat lubaczowski. Inne wybory, kandydaci, świat i wiele innych części składowych. Burmistrz Zadworny zyskał głosy po Pośle Kasprzaku czyli ponad 600 głosów więcej względem 2019 roku.

Poza tym wiele błędów typu Komitet Obywatelski cyz to, że miał Pan 80% głosów na liście. No bez jaj. Z takim wynikiem to byłby Pan wiecznym Poseł a wiemy, że tak nie jest. Poza tym ile Pan zdobył głosów w 2023 roku. 0. Słownie zero czyli całe Ziobro.

Poza tym PiS co z tego, że wygrał jak przegrał. Przy takim zaangażowaniu mediów narodowych, które każdy ma. Przy kampanii w internecie gdzie dziennie PiS wkładał 120 00p0 zł dziennie czy wykorzystywał takie spółki państwowe jak Orlen to tylko PiS mógł to przegrać. PiS nie ma większości. Zaryzykował i przegrał. A nasza Poseł to tam w Warszawie sobie będzie co najwyżej kury liczyć lub co innego ze słynnego cytatu z Piłsudskiego. Za 4 lata jak Poseł Pamuła będzie miała 70 lat to już PiS się nie wybroni jak teraz. Poseł Pamuła naobiexywala w kampanii. Teraz jestem ciekaw jak spłaci je wszystkie z własnej kieszeni.

PiS przegrał i musi się Pan z tym pogodzić. A to tylko początek końca PiS również i w powiecie lubaczowskim.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacek
-15 # Jacek 2023-10-24 09:52
Masz powody do zadowolenia.PiS przegrał i teraz czeka na Ciebie dobra posadzka w podzięce z te wypociny. Żałosny jesteś w tej swojej zaciekłości i pluciu na PiS. Pamiętaj jest takie przysłowie: ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
A jak nie dostaniesz posadki to co wtedy zrobisz?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
+12 # Krzysztof Kaiser 2 2023-10-24 11:52
Jacku. Wiesz, że wjazd mi na ambicję nie ma sensu bo to są takie zlaosne ataki rozpaczy że strony PiS. Czy mnie czeka ,,ciepła posadka". Nie mnie o tym decydować. Nikt mi nic nie obiecał za pisanie tutaj moich opinii i komentarzy do różnych spraw i mojej działalności na rzecz odkłamywania propagandy PiS-u i stania na straży rozwiewania wszelkich manipulacji i rozliczenia trolli na usługach PiS
Mi nie o posadę tylko o Polskę chodzi w mojej działalności. Mam już swoją ciepła posadkę czyli firmę, którą prowadzę i mogę sobie robić co chcę. Ludzie nie wiedzą kim jestem. Tak jak Ci z PiS tak i Ci z mojego otoczenia. To jak mam dostać ciepła posadkę skoro nie wiadomo kto ma ta posadkę dostać ;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Rydzol
+9 # Rydzol 2023-10-24 05:46
Podsumowując, gul skacze aparatczykowi
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Prawdziwy Kmicic
+15 # Prawdziwy Kmicic 2023-10-24 16:08
Wybory do Sejmu do już historia. Teraz druga tura, wybory samorządowe i tu można być pewnym że PiS znacząco osłabnie. To naturalne, że jak się nie jest u władzy, nie ma się tylu możliwości. Czyli powolne schodzenie ze sceny. PiS miał swoje 5 minut i słabo to wykorzystał.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-1 # Aleksander W 2023-10-25 15:07
Niby wygraliśmy, ale to pyrrusowe zwycięstwo. Nie mogę pojąć jak to możliwe, że na partię zdrady, która reanimowała komunistów, która chce UB-ekom naprawiać krzywdy, która chce zabijać dzieci nienarodzone, która atakuje Kościół zagłosowało ponad 30 procent moich rodaków.
Mam 45 lat i będę musiał patrzeć jak zdrajcy, za zagraniczne pieniądze, pozbywają się suwerenności mojej Ojczyzny i to pod szczytnymi hasłami ratowania wolności – jak w XVIII wieku. To ból nie do zniesienia. Miej Boże Polskę w opiece
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Prawdziwy Kmicic
+4 # Prawdziwy Kmicic 2023-10-25 16:50
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-4 # Aleksander W 2023-10-25 19:47
Cytuję Prawdziwy Kmicic:
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.


rp.pl/.../...
Poczytaj troszkę zanim coś napiszesz o zbrojeniu się " wszystkich" i nie kłam,m bo Polska była lideram w wydatkach na uzbrojenie ale tobie TVN zjadł mózg i nie wiesz o tym!!!!
Proszę powiedz mi kolego jakie to inwestycje były realizowane za rządów PO w powiecie lubaczowskim na przykład, wymień choć jedną!!!!?!!!!
Tu...nie do potęgi entej, chciałbym ci przypomnieć, że to za rządów PiS wybudowano obwodnice Oleszyc, Lubaczowa, Cieszanowa, Narola, drogę z Oleszyc do Lipny a teraz Lipina Zapałów oraz Zapałów-Koniacz ów z mostem na Sanie a także droge Oleszyce- Cieszanów, promesy dal wójtów i Burmistrzów z powiatu lubaczowskiego na kilkadziesiąt milionów zł. Nie wspomnę o 300 zł wyprawki, 500 plus od stycznia 800 plus, 13 i 14 emerytura dla seniorów. Bezrobocie na dzień dzisiejszy 5,1% za rządów PO 13,6%
I ty śmiesz kłamco pisać do mnie cokolwiek???!!! ! Pragnę jak mało kto, żeby ten rząd PO-PSL-Lewica zabrał wszystko ,to co dostaliście od PiS , pragnę tego jak mało kto, a dopiero wtedy się przekonasz co to bieda i nędza. Ja pamiętam rządy PO i pracę za 4 zł , kreski w sklepach i chcę tego, aby to powróciło i przekonało takich jak ty, co znaczą PRAWDZIWE RZĄDY, brak perespektyw, bezrobocie, bieda, to była laurka tamtych rządów. Ludzie mają krótką pamięć, przyzwyczajają się bardzo szybko do dobrego ale jestem pewien, że szybko pamięć wróci jak tylko zaczną rządzić !!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
dog
+3 # dog 2023-10-25 20:09
Cytuję Aleksander W:
Cytuję Prawdziwy Kmicic:
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.


rp.pl/.../...
Poczytaj troszkę zanim coś napiszesz o zbrojeniu się " wszystkich" i nie kłam,m bo Polska była lideram w wydatkach na uzbrojenie ale tobie TVN zjadł mózg i nie wiesz o tym!!!!
Proszę powiedz mi kolego jakie to inwestycje były realizowane za rządów PO w powiecie lubaczowskim na przykład, wymień choć jedną!!!!?!!!!
Tu...nie do potęgi entej, chciałbym ci przypomnieć, że to za rządów PiS wybudowano obwodnice Oleszyc, Lubaczowa, Cieszanowa, Narola, drogę z Oleszyc do Lipny a teraz Lipina Zapałów oraz Zapałów-Koniaczów z mostem na Sanie a także droge Oleszyce- Cieszanów, promesy dal wójtów i Burmistrzów z powiatu lubaczowskiego na kilkadziesiąt milionów zł. Nie wspomnę o 300 zł wyprawki, 500 plus od stycznia 800 plus, 13 i 14 emerytura dla seniorów. Bezrobocie na dzień dzisiejszy 5,1% za rządów PO 13,6%
I ty śmiesz kłamco pisać do mnie cokolwiek???!!!! Pragnę jak mało kto, żeby ten rząd PO-PSL-Lewica zabrał wszystko ,to co dostaliście od PiS , pragnę tego jak mało kto, a dopiero wtedy się przekonasz co to bieda i nędza. Ja pamiętam rządy PO i pracę za 4 zł , kreski w sklepach i chcę tego, aby to powróciło i przekonało takich jak ty, co znaczą PRAWDZIWE RZĄDY, brak perespektyw, bezrobocie, bieda, to była laurka tamtych rządów. Ludzie mają krótką pamięć, przyzwyczajają się bardzo szybko do dobrego ale jestem pewien, że szybko pamięć wróci jak tylko zaczną rządzić !!!!

Za te wszystkie "dobroci" Polacy wypieli się na PiS, mieli tak dobrze, że juz nie chca rzadów, rzadów hipokrytow, tlustych kotów, dojacych z kasy państwowej na wlase interesy kasiorę
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-3 # Aleksander W 2023-10-25 20:21
Cytuję dog:
Cytuję Aleksander W:
Cytuję Prawdziwy Kmicic:
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.


rp.pl/.../...
Poczytaj troszkę zanim coś napiszesz o zbrojeniu się " wszystkich" i nie kłam,m bo Polska była lideram w wydatkach na uzbrojenie ale tobie TVN zjadł mózg i nie wiesz o tym!!!!
Proszę powiedz mi kolego jakie to inwestycje były realizowane za rządów PO w powiecie lubaczowskim na przykład, wymień choć jedną!!!!?!!!!
Tu...nie do potęgi entej, chciałbym ci przypomnieć, że to za rządów PiS wybudowano obwodnice Oleszyc, Lubaczowa, Cieszanowa, Narola, drogę z Oleszyc do Lipny a teraz Lipina Zapałów oraz Zapałów-Koniaczów z mostem na Sanie a także droge Oleszyce- Cieszanów, promesy dal wójtów i Burmistrzów z powiatu lubaczowskiego na kilkadziesiąt milionów zł. Nie wspomnę o 300 zł wyprawki, 500 plus od stycznia 800 plus, 13 i 14 emerytura dla seniorów. Bezrobocie na dzień dzisiejszy 5,1% za rządów PO 13,6%
I ty śmiesz kłamco pisać do mnie cokolwiek???!!!! Pragnę jak mało kto, żeby ten rząd PO-PSL-Lewica zabrał wszystko ,to co dostaliście od PiS , pragnę tego jak mało kto, a dopiero wtedy się przekonasz co to bieda i nędza. Ja pamiętam rządy PO i pracę za 4 zł , kreski w sklepach i chcę tego, aby to powróciło i przekonało takich jak ty, co znaczą PRAWDZIWE RZĄDY, brak perespektyw, bezrobocie, bieda, to była laurka tamtych rządów. Ludzie mają krótką pamięć, przyzwyczajają się bardzo szybko do dobrego ale jestem pewien, że szybko pamięć wróci jak tylko zaczną rządzić !!!!

Za te wszystkie "dobroci" Polacy wypieli się na PiS, mieli tak dobrze, że juz nie chca rzadów, rzadów hipokrytow, tlustych kotów, dojacych z kasy państwowej na wlase interesy kasiorę


Oczywiście, masz rację , teraz nie będzie tłustych kotów, tylko rabunek przez 24 h/ dobę, będą rządy wspaniałych ludzi, prawych przede wszystkim i uczciwych. Chciałbym przypomnieć jaki był powód, że w 2015 r Tusc i jego banda przegrali wybory?!!! Jakiś konkret?!! Co zmusiło Polaków do pokazania środkowego palca temu niemieckiemu pachołkowi i głosowania na PiS tak znienawidzony ?!?!! Nie uczymy się na błędach?!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzyś
-4 # Krzyś 2023-10-25 20:41
Cytuję dog:
Cytuję Aleksander W:
Cytuję Prawdziwy Kmicic:
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.


rp.pl/.../...
Poczytaj troszkę zanim coś napiszesz o zbrojeniu się " wszystkich" i nie kłam,m bo Polska była lideram w wydatkach na uzbrojenie ale tobie TVN zjadł mózg i nie wiesz o tym!!!!
Proszę powiedz mi kolego jakie to inwestycje były realizowane za rządów PO w powiecie lubaczowskim na przykład, wymień choć jedną!!!!?!!!!
Tu...nie do potęgi entej, chciałbym ci przypomnieć, że to za rządów PiS wybudowano obwodnice Oleszyc, Lubaczowa, Cieszanowa, Narola, drogę z Oleszyc do Lipny a teraz Lipina Zapałów oraz Zapałów-Koniaczów z mostem na Sanie a także droge Oleszyce- Cieszanów, promesy dal wójtów i Burmistrzów z powiatu lubaczowskiego na kilkadziesiąt milionów zł. Nie wspomnę o 300 zł wyprawki, 500 plus od stycznia 800 plus, 13 i 14 emerytura dla seniorów. Bezrobocie na dzień dzisiejszy 5,1% za rządów PO 13,6%
I ty śmiesz kłamco pisać do mnie cokolwiek???!!!! Pragnę jak mało kto, żeby ten rząd PO-PSL-Lewica zabrał wszystko ,to co dostaliście od PiS , pragnę tego jak mało kto, a dopiero wtedy się przekonasz co to bieda i nędza. Ja pamiętam rządy PO i pracę za 4 zł , kreski w sklepach i chcę tego, aby to powróciło i przekonało takich jak ty, co znaczą PRAWDZIWE RZĄDY, brak perespektyw, bezrobocie, bieda, to była laurka tamtych rządów. Ludzie mają krótką pamięć, przyzwyczajają się bardzo szybko do dobrego ale jestem pewien, że szybko pamięć wróci jak tylko zaczną rządzić !!!!

Za te wszystkie "dobroci" Polacy wypieli się na PiS, mieli tak dobrze, że juz nie chca rzadów, rzadów hipokrytow, tlustych kotów, dojacych z kasy państwowej na wlase interesy kasiorę


A z jakiej kasy mieli dawać jak z nie państwowej?!!
Masz rozum , to go używaj. Rządzący obecnie dawali z państwowej kasy, bo mieli na to pieniążki, potrafili je wypracować, tamci tylko zabierali i narzekali, że piniędzy nie ma i nie będzie. Taka różnica
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-5 # Aleksander W 2023-10-25 19:47
Cytuję Prawdziwy Kmicic:
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.


rp.pl/.../...
Poczytaj troszkę zanim coś napiszesz o zbrojeniu się " wszystkich" i nie kłam,m bo Polska była lideram w wydatkach na uzbrojenie ale tobie TVN zjadł mózg i nie wiesz o tym!!!!
Proszę powiedz mi kolego jakie to inwestycje były realizowane za rządów PO w powiecie lubaczowskim na przykład, wymień choć jedną!!!!?!!!!
Tu...nie do potęgi entej, chciałbym ci przypomnieć, że to za rządów PiS wybudowano obwodnice Oleszyc, Lubaczowa, Cieszanowa, Narola, drogę z Oleszyc do Lipny a teraz Lipina Zapałów oraz Zapałów-Koniacz ów z mostem na Sanie a także droge Oleszyce- Cieszanów, promesy dal wójtów i Burmistrzów z powiatu lubaczowskiego na kilkadziesiąt milionów zł. Nie wspomnę o 300 zł wyprawki, 500 plus od stycznia 800 plus, 13 i 14 emerytura dla seniorów. Bezrobocie na dzień dzisiejszy 5,1% za rządów PO 13,6%
I ty śmiesz kłamco pisać do mnie cokolwiek???!!! ! Pragnę jak mało kto, żeby ten rząd PO-PSL-Lewica zabrał wszystko ,to co dostaliście od PiS , pragnę tego jak mało kto, a dopiero wtedy się przekonasz co to bieda i nędza. Ja pamiętam rządy PO i pracę za 4 zł , kreski w sklepach i chcę tego, aby to powróciło i przekonało takich jak ty, co znaczą PRAWDZIWE RZĄDY, brak perespektyw, bezrobocie, bieda, to była laurka tamtych rządów. Ludzie mają krótką pamięć, przyzwyczajają się bardzo szybko do dobrego ale jestem pewien, że szybko pamięć wróci jak tylko zaczną rządzić !!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-5 # Aleksander W 2023-10-25 19:47
Cytuję Prawdziwy Kmicic:
Niewiele wie pan o geopolityce, o zagrożeniach mocarstw takich jak Chiny, Rosjanie, kraje arabskie i to w jakim miejscu historii teraz jesteśmy w związku ze zmianami klimatycznymi. Żyje sobie pan rzeczywistością dwudziestolecia międzywojennego i marzy o potędze Polski... tymczasem te prawdziwe potęgi się zbroją ekonomicznie i militarnie. PiS prowadził nas do zagłady ekonomicznej, alienacji międzynarodowej i karłowatej dyktatury jak w Korei.


rp.pl/.../...
Poczytaj troszkę zanim coś napiszesz o zbrojeniu się " wszystkich" i nie kłam,m bo Polska była lideram w wydatkach na uzbrojenie ale tobie TVN zjadł mózg i nie wiesz o tym!!!!
Proszę powiedz mi kolego jakie to inwestycje były realizowane za rządów PO w powiecie lubaczowskim na przykład, wymień choć jedną!!!!?!!!!
Tu...nie do potęgi entej, chciałbym ci przypomnieć, że to za rządów PiS wybudowano obwodnice Oleszyc, Lubaczowa, Cieszanowa, Narola, drogę z Oleszyc do Lipny a teraz Lipina Zapałów oraz Zapałów-Koniacz ów z mostem na Sanie a także droge Oleszyce- Cieszanów, promesy dal wójtów i Burmistrzów z powiatu lubaczowskiego na kilkadziesiąt milionów zł. Nie wspomnę o 300 zł wyprawki, 500 plus od stycznia 800 plus, 13 i 14 emerytura dla seniorów. Bezrobocie na dzień dzisiejszy 5,1% za rządów PO 13,6%
I ty śmiesz kłamco pisać do mnie cokolwiek???!!! ! Pragnę jak mało kto, żeby ten rząd PO-PSL-Lewica zabrał wszystko ,to co dostaliście od PiS , pragnę tego jak mało kto, a dopiero wtedy się przekonasz co to bieda i nędza. Ja pamiętam rządy PO i pracę za 4 zł , kreski w sklepach i chcę tego, aby to powróciło i przekonało takich jak ty, co znaczą PRAWDZIWE RZĄDY, brak perespektyw, bezrobocie, bieda, to była laurka tamtych rządów. Ludzie mają krótką pamięć, przyzwyczajają się bardzo szybko do dobrego ale jestem pewien, że szybko pamięć wróci jak tylko zaczną rządzić !!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzyś
-4 # Krzyś 2023-10-25 20:34
No przecież, za rządów PO-PSL zbroiliśmy się na potęgę likwidując garnizony wojskowe, kupując najnowocześniej sze w owym czasie Tablice Mendelejewa do ochrony przed rakietami. No to był prestiż na skalę światową , szkoda ,że nie dobry PiS nastał i kupił niepotrzebne wyrzutnie Haimars, czołgi Abrams, armatohaubice ,samoloty F-35 i inne z Korei Południowej o przywróceniu zlikwidowanych jednostek wojskowych na wschodzie nie wspomnę. Przecież tak dobrze uzbrojeni byliśmy przed tymi rządami PiSiorów , jak śmiecie przekazywac 2% PKB na uzbrojenie, przecież my PO i Lewica tego nie chcemy, wolimy jednak Tablice Mendelejewa. Ot durny Polaczek wymyślił się zbroić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzyś
-4 # Krzyś 2023-10-25 20:38
Geopolityka polegająca na poddaniu i zakładaniu alkoholikowi z Brukseli marynarek?!!! O taką ci chodzi?!!Ja jednak chciałbym troszkę innej geopolityki ale zrozumiesz to za kilka lat jak masz choć troszkę oleju w głowie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
dog
+4 # dog 2023-10-25 20:53
Cytuję Krzyś:
Geopolityka polegająca na poddaniu i zakładaniu alkoholikowi z Brukseli marynarek?!!! O taką ci chodzi?!!Ja jednak chciałbym troszkę innej geopolityki ale zrozumiesz to za kilka lat jak masz choć troszkę oleju w głowie

W tvpis nie powiedzieli, że o tym pijaku z Białorusi marszałek senatu z nadania PiS mówił, że to ciepły czlowiek (sic!)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
dog
+2 # dog 2023-10-25 17:46
Cytuję Aleksander W:
Niby wygraliśmy, ale to pyrrusowe zwycięstwo. Nie mogę pojąć jak to możliwe, że na partię zdrady, która reanimowała komunistów, która chce UB-ekom naprawiać krzywdy, która chce zabijać dzieci nienarodzone, która atakuje Kościół zagłosowało ponad 30 procent moich rodaków.
Mam 45 lat i będę musiał patrzeć jak zdrajcy, za zagraniczne pieniądze, pozbywają się suwerenności mojej Ojczyzny i to pod szczytnymi hasłami ratowania wolności – jak w XVIII wieku. To ból nie do zniesienia. Miej Boże Polskę w
opiece

Koń ma klapki na oczach a w żłobie sieczkę a co ma niejaki Aleksander?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-5 # Aleksander W 2023-10-25 19:49
Merytorycznie co?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
dog
+3 # dog 2023-10-25 20:10
Cytuję Aleksander W:
Merytorycznie co?

tj stwierdzenie faktów
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-5 # Aleksander W 2023-10-25 20:25
Cytuję dog:
Cytuję Aleksander W:
Merytorycznie co?

tj stwierdzenie faktów

Cieszę się z tych wyborów, wreszcie się przekonacie niedowiarki, za kogo i przez kogo jesteście głupi i biedni!!! Ale myślę ,że za kilka miesięcy się to zmieni i z podkulonym ogonkiem ,skomląc, przyznacie rację
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Wiesław
+8 # Wiesław 2023-10-25 20:00
Wiesiek, o co ty jeszcze walczysz? Aż tak ciężko przełknąć tę gorzką pigułkę po bęckach, które dostałeś od Zdzicha w poprzednich wyborach samorządowych? Daj już spokój. Lepiej powiedz gdzie podziały się artykuły o firmach krzak, o pomówieniach i innych twoich rewelacjach publikowanych na tym patoportalu podczas wspomnianych przeze mnie wyborów? Wstydzisz się? Głupio ci? Słusznie.

I na koniec. Porównywanie wyników wyborów z 2007 roku do wyniku z 2023 - tylko ty to mogłeś wymyślić i połączyć. Jak już ktoś tu słusznie zauważył - stawaj w szranki ze Zdzichem jeszcze raz. Sprawdzimy twoją sprawczość i zaufanie publiczne ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Aleksander W
-6 # Aleksander W 2023-10-25 20:22
Czerwony Wiesław z Oleszyc może?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
+3 # Krzysztof Kaiser 2 2023-10-25 21:24
Czytam tak to jak Aleksander W czy Krzyś komentują. Patrzę na Wasze komentarze i recenzje ioadają. Sławne słowa Stonogi o PiS-ie co będzie robił tym co im uwierzą są teraz jakże celne. Już wiele razy odpisywałem na taką propagandę jaką Wy szerzycie. To jest efekt gdy za dużo oglada się propagandy TVPiS bo słyszę normalnie te same słowa co od funkcjonariuszy PiS co jak orkiestra z Titanica grają do końca. Już wiecie co będzie a nawet rządu jeszcze nie ma. Kadencja mijającs się jeszcze nie skończyła a już piszecie, że będzie to i tamto. Ja jak PiS obejmował władzę w 2015 miałem swoje przemyślenia, ale nie dzieliłem się nimi publicznie bo nowym trzeba dać szansę się wykazać. A PiS zostawił Nas z długami bo pieniądze nagle się nie pojawiły po PO-PSL. PiS zrobiło Nam życie na kredycie. Pobudowali obwodnice w polach. A drogę wojewódzką ledwo z Oleszyc do Lipiny zrobili. I mieli na to 8 lat a nie tylko 4 lata Poseł Pamuły.

Rozumiem rozczarowanie wyborców PiS, ale musicie uznać wyższość ludzi, którzy nie chcą PiS ilu władzy bo PiS to wielkie zło schowane za pystymi wznioslymi hasłami dla naszego kraju i naszego społeczeństwa. Cała Europa a nawet świat się cieszy, że pogoniliśmy naszych populistów. USA też jest zadowolone z takiego obrotu spraw. Jeśli tak nie jest to niech wskaże mi kraj, który jest z tego niezadowolony.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzyś
-3 # Krzyś 2023-10-25 22:49
haha jak się nie ma o czym pisać, to się pisze ogólnikami, a ja podałem fakty. Obwodnice w polach a gdzie mają być w miejscowościach ???!!! Nie masz o czym pisać, bo poprzednia władza nic nie zrobiła dla powiaty , zero!!!! A taka obwodnica Oleszyce , to jest kilka tyś samochodów mniej w miejscowości!!! ! Jak można być tak zaślepionym człowiekiem, żeby tego nie widzieć. Droga z Oleszyc do Jarosławia czemu nie została wyremontowana przez 7 lat rządów PO-PSL?!!! Już wiem ,zepsuła się w pierwszym roku urzędowania PiSu.
Rozczarowanie ,to dopiero nastąpi i wtedy się przekonacie, kto miał rację, ale głupota i nauka kosztują. Piszesz o długach a przez osie lat rządów jakoś nie zbankrutowaliśm y i pieniądze były na wszystko, co to było cud? Osiem lat SBckie media Tusc Visoin Network obwieszczały bankructwo i ogromny dług , tylko ten dług jest zawsze jak do rządu przychodzi PO, kolejny cud
Nawet nie chce mi się odpisywać, bo ja przeżyłem czasy Tusca i pamiętam ile zarabiałem 1200 zł na rękę z małymi dziećmi w domu i wiecznymi długami w sklepie, wiem co znaczą rządy tego oszusta i kłamcy. Więc i tobie życzę tak wspaniałych czasów aby powróciły , wtedy się przekonasz. Nie pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Krzysztof Kaiser 2
+5 # Krzysztof Kaiser 2 2023-10-25 23:33
Krzysiu. Widać jak przez Ciebie przemawia nienawiść. Nawet tutaj jest na tym portalu info o tym z lutego 2015 roku, że powstaną do 2018 roku obwodnice. Czyli jeszcze za rządów PO-PSL Ortyl musiał dogadać pieniądze na te inwestycje bo inaczej by jej nie ogłoszono publicznie.

Mówisz, że poprzednia władza nie zrobiłam nic ślą powiatu. Drogi lokalne były robione. Np. Jak się jedzie na Nową Groblę. Ludzie z miłą chcecie zmieniliby te obwodnice na zrobienie drogi wojewódzkiej.

Zresztą z tego co wiem a trochę wiem to za Karapygy było mówione, że ten newralgiczny fragment Oleszyce-Dachno w planowany był właśnie do zrobienia na 2018 rok. Ale przyszedł PiS i drogę wojewódzką zamienił na obwodnicę Oleszyc i Cieszanowa. I przez te lata droga się rozleciała i dopiero jak TIR się wywalił ze zbożem to zalali i są ,,kocie łby".

Długi. PiS Nas zadłużył. A wiesz kto za to zapłaci. Twoje dzieci i ich dzieci. Właśnie dlatego, że takie długi jak PiS zrobiłntak rząd PO-PSL w końcu spłacił Gierka bynPolska mogła rozwinąć skrzydła po długach z czasów komuny. Tylko po Gierku chociaż bloki zostały i mieszkania. A po PiS co zostanie. Nic. Parę obwodnic i maly kawałek drogi wojewódzkiej. I toniemy w długach i rozwlaonych finansach publicznych przez co dług tylko się będzie zwiększał. Dlatego podwyższenie minimalnej było prowadzone z głową. Poza tym ile Pan zarabiał z apierwszego PiS? Bo rząd PO-PSL podniósł minimalna z 936 zł brutto do 1750 zł brutto.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
dog
+4 # dog 2023-10-25 22:51
Oleszyce - Lipina droga wojewodzka a Ortyl z PiS rzadzi 11 lat
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia