Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Lubaczowa [RELACJA]

W poniedziałek (16.01) w Miejskim Domu Kultury burmistrz Lubaczowa spotkał się z mieszkańcami Lubaczowa. Tradycyjnie poświęcone było przedstawieniu budżetu Miasta na bieżący rok, ale były też rozmowy odnośnie spraw bieżących. 

Burmistrz Krzysztof Szpyt wymienił najważniejsze wydatki, które składają się na budżet, w tym na oświatę, gospodarkę komunalną i inwestycje. Zwrócił uwagę na rosnące ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego, które to nośniki odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie miejskich instytucji oraz infrastruktury komunalnej.

Pośród inwestycji aktualnie realizowanych, sporo uwagi poświęcił Burmistrz przebudowie ulicy Szopena, która realizowana jest wspólnie z Powiatem Lubaczowskim. W ramach tego zadania, poza budową nowej jezdni, zostanie uporządkowana kanalizacja sanitarna obejmująca ulicę Szopena i tereny przyległe, na których dotychczas występowały problemy z odprowadzeniem ścieków i nieszczelnością instalacji.

Mieszkańcy dowiedzieli się o planach rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego na nowych ulicach oraz o wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne lampy ledowe. Poznali też zamiary budowy kolejnych instalacji fotowoltaicznych w miejskich jednostkach. Burmistrz Szpyt przypomniał, że w ostatnim roku fotowoltaikę zainstalowano na budynku pływalni miejskiej oraz w oczyszczalni ścieków i hydroforni. Wszystkie te działania mają przynieść oszczędności w poborze energii elektrycznej z zewnętrznej sieci, a tym samym obniżyć rachunki za zużyty prąd. Budynek pływalni, oprócz fotowoltaiki wykorzystuje kompleks paneli słonecznych i ziemne pompy ciepła. Posiada też stolarkę o niskim współczynniku przenikania ciepła, docieplone ściany oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i dzięki temu jest budynkiem pasywnym energetycznie.

Burmistrz przybliżył mieszkańcom plany inwestycyjne dotyczące ulic miejskich. Głównym zadaniem pozostaje przebudowa ulic na osiedlu Piaski, a poza nim pojedyncze inwestycje w innych częściach miasta. W obecnym roku ma ruszyć realizacja dużego projektu Związku Powiatowo-Gminnego, którego członkiem jest Lubaczów. Na terenie naszego miasta powstać ma kamperownia w sąsiedztwie parku zamkowego, której inwestorem jest Powiat Lubaczowski. Miasto natomiast zaplanowało rewitalizację placu obok poczty, a także skweru przy Domu Kultury, gdzie zostanie odtworzony plac zabaw i powstanie miejsce obsługi rowerzystów.

Pierwszym pytaniem zgłoszonym przez mieszkańca była kwestia kontynuacji programu instalacji fotowoltaicznych na prywatnych posesjach, dla których zostały wykonane audyty energetyczne i opłacone przez właścicieli. Zostało wyjaśnione, że program z założenia ma być finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i z chwilą uruchomienia tego finansowania ruszą kolejne etapy realizacji instalacji.

Mieszkańcy ul. Herzoga zwrócili uwagę na trapiące ich problemy, przede wszystkim z niewykonaną nawierzchnią ulicy, z uciążliwością spowodowaną przejazdami ciężkich pojazdów do firmy Bazalux oraz nieznośnym hałasem z instalacji wentylacyjnych umieszczonych w pobliżu ich posesji, na terenie Fabryki Maszyn. Burmistrz zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z szefostwem Fabryki w celu rozwiązania problemu oraz do przeanalizowania kwestii ruchu ciężkich aut. Mieszkańcy przypomnieli też o sprawie niechcianego przez nich, planowanego masztu telefonii komórkowej, który ma stanąć przy hurtowni Bazalux. Temat ten ma być też omawiany na spotkaniu z Panią Poseł Teresą Pamułą. Burmistrz przyznał, że popiera protest mieszkańców, ale zaznaczył, iż obecnie takie inwestycje są trudne do zatrzymania z uwagi na aktualne przepisy w tej dziedzinie. Zapewnił, że Miasto chętnie wskaże inwestorowi inne lokalizacje na terenach miejskich, z dala od zabudowy mieszkaniowej, jeśli tylko inwestor zgodzi się na takie rozwiązanie.

Problemami zgłaszanymi przez kolejnych lubaczowian były: trudności z poruszaniem się po chodniku z lewej strony ul. Żeromskiego, na którym przejście utrudniają znaki drogowe; zły stan końcowego odcinka ul. Kwiatowej, który został rozjeżdżony przez pojazdy dowożące materiały do budowy domów; nawierzchnia tunelu pod linią kolejową, która ponownie wypełnia się wodą. Rozmowa dotyczyła ponadto ul. Krasickiego, przy której samochody parkują po obu stronach jezdni, zajmując również chodniki.

Burmistrz, w odpowiedzi na pytanie mieszkańca, zapewnił o planach budowy oświetlenia przy ul. Przemysłowej, przy której jest coraz gęstsza zabudowa, a brak chodnika dla pieszych zagraża bezpieczeństwu osób zmuszonych do poruszania się po jezdni.

Kolejną kwestią była możliwość umieszczenia na rewitalizowanym placu obok poczty tablicy przybliżającej historię lubaczowskiej synagogi, która niegdyś stała na tym terenie. Pytająca o to mieszkanka uzyskała zapewnienie, że tablica zostanie postawiona w tym miejscu.

Poruszona została też sprawa funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W opinii kierowców brakuje możliwości warunkowych skrętów w prawo, które ułatwiałyby opuszczanie tego skrzyżowania, nie zagrażając pieszym na przejściach. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnił, że kilkakrotnie zwracał się do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o zmiany w funkcjonowaniu świateł, ale dotychczas nie uzyskał żadnych odpowiedzi. W podsumowaniu padło stwierdzenie, że PZDW niechętnie odnosi się do jakichkolwiek wniosków dotyczących dróg wojewódzkich.

Występujący na koniec spotkania były mieszkaniec stwierdził, że jego zdaniem Miasto zbudowało „nikomu niepotrzebny” basen kryty, zamiast kompleksu odkrytych basenów, które mogłyby funkcjonować w lecie. Skrytykował też zagospodarowanie Rynku, który w jego opinii powinien być zadrzewiony jak niegdyś i stanowić miejsce rekreacyjne dla mieszkańców. Stwierdził też, że w Lubaczowie nie ma (!) placów zabaw dla dzieci, w ogóle w Lubaczowie nie ma co robić, a miasto to przecież firma, która powinna przede wszystkim zarabiać pieniądze. Pozostali mieszkańcy nie podjęli z nim dyskusji.

Źródło: lubaczow.pl

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.