Zezwolenie na pobyt czasowy to szansa na legalny pobyt dla cudzoziemca

Liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła. Co ciekawe, w większości pochodzą oni z krajów nienależących do Unii Europejskiej. To przede wszystkim Ukraińcy i Białorusini, ale także Rosjanie, a nawet Ormianie. Poszukują oni w Polsce lepszego życia dla siebie i swoich najbliższych, a także podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W tym celu załatwiają niezbędne formalności. Jedną z nich jest zezwolenie na pobyt czasowy. Co ważne, wiąże się ono z szeregiem różnych obowiązków.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć odpowiedni wniosek do Wydziału do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Trzeba jednak załączyć do niego odpowiednie dokumenty. Chodzi tutaj mianowicie o aktualne fotografie, ważny dokument podróży, tak zwany „test rynku” czyli informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz miejsca zamieszkania, rozliczenie podatkowe i zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Jak zatem widać, załatwienie wszystkich formalności jest kwestią dość złożoną i nie każdy obcokrajowiec jest w stanie z nią sobie poradzić.

Informacje dodatkowe

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Powinien on być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca. Kartę pobytu również można odebrać tylko osobiście. Od wnioskodawcy pobrane zostaną odciski palców. Dokumenty powinny zostać złożone w języku polskim, natomiast od tych sporządzonych w języku obcym potrzebne będzie tłumaczenie.

Zdaniem specjalisty

Wzrost zainteresowania zezwoleniem na pobyt czasowy nie uszedł uwadze specjalistom. Zdaniem eksperta z firmy Visa and Work, Stosowane w urzędach procedury są słuszne, albowiem mają one na celu zapobieganie nadużyciom oraz kontrolowanie napływu cudzoziemców. Problemem bywa niekiedy złożenie wniosku. Nie wszyscy cudzoziemcy bowiem znają na tyle dobrze język polski, aby sobie z tym poradzić. W związku z tym w ostatnim czasie na rynku pojawiają się firmy, które pomagają im w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności. Pracownicy tego typu placówek mówią biegle w różnych językach, więc nie ma żadnych problemów, gdy idzie o komunikację. Jak zatem widać, obcokrajowcy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie m. in. firmy Visa and Work.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest niezwykle ważną formalnością z punktu widzenia każdego cudzoziemca. Niedopatrzenie w tym zakresie będzie skutkowało tym, że pobyt będzie nielegalny. Warto jednak dopilnować tego obowiązku, aby móc dalej pracować lub kontynuować naukę.  

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia