Do końca tygodnia można składać wniosek o stypendium na I rok studiów

Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie zaprasza tegorocznych maturzystów do aplikowania o stypendium na I rok studiów w wysokości 7 000 zł.

Aby ubiegać się o stypendium w XXI edycji programu (2022/2023) należy:

– ukończyć liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 r. i być maturzystą z 2022 roku;
– zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
– mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2107 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując  algorytm podany na stronie:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
– posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Aplikowanie o stypendium krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/
 2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić aby móc uczestniczyć w Programie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil- kandydata/
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/dokumenty/
 4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Dołącz do wniosku kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz) oraz – dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur), Wnioski o rekomendację należy składać do 31 lipca 2022 r. w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Posiedzenie Komisji Stypendialnej przy Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przyznające rekomendacje odbędzie się w okresie od 1 do 5 sierpnia 2022 r. Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową najpóźniej do 5 sierpnia 2022r.
 5. Jeśli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie – złóż wniosek online: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/
  Aplikacja będzie aktywna w dniach od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16:00
 6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 23 sierpnia 2022 r. dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.:
531 779 213, 730 320 469 lub mailowo: fundacja@bslubaczow.pl 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.

Ostatnio dodane