Do końca tygodnia można składać wniosek o stypendium na I rok studiów

Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie zaprasza tegorocznych maturzystów do aplikowania o stypendium na I rok studiów w wysokości 7 000 zł.

Aby ubiegać się o stypendium w XXI edycji programu (2022/2023) należy:

– ukończyć liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 r. i być maturzystą z 2022 roku;
– zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
– mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2107 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując  algorytm podany na stronie:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
– posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Aplikowanie o stypendium krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/
 2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić aby móc uczestniczyć w Programie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil- kandydata/
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/dokumenty/
 4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Dołącz do wniosku kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz) oraz – dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur), Wnioski o rekomendację należy składać do 31 lipca 2022 r. w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Posiedzenie Komisji Stypendialnej przy Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przyznające rekomendacje odbędzie się w okresie od 1 do 5 sierpnia 2022 r. Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową najpóźniej do 5 sierpnia 2022r.
 5. Jeśli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie – złóż wniosek online: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/
  Aplikacja będzie aktywna w dniach od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16:00
 6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 23 sierpnia 2022 r. dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.:
531 779 213, 730 320 469 lub mailowo: fundacja@bslubaczow.pl 

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia