http://zlubaczowa.pl/images/wybory-2018.jpg

Krzysztof Szpyt odpowiada na pytania czytelników portalu ZLUBACZOWA.PL!

Prezentujemy odpowiedzi kandydata na burmistrza Lubaczowa Krzysztofa Szpyta na pytania zadane przez naszych czytelników.

Zet: Kto zostanie wice burmistrzem w sytuacji Pana wygranej?

Krzysztof Szpyt: Jeśli mieszkańcy powierzą mi funkcję burmistrza na kolejną kadencję to wiceburmistrzem będzie, tak jak do tej pory, Pan Janusz Waldemar Zubrzycki.  

The End: Spadek szkół w rankingu sportowym! Jest MOSiR nie ma sportu! Jak zamierza Pan to rozwiązać?

Pytanie dotyczy dwóch różnych obszarów. Ranking szkół sporządzany jest na podstawie wyników zawodów szkolnych. To szkoły odpowiadają za udział i wyniki w poszczególnych zawodach sportowych.
Udział w zawodach sportowych jest ważny ale też nie może powodować znacznych nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych co w większości ma wpływ na proces dydaktyczny. Tak zwany „złoty środek” muszą znaleźć dyrekcje i rady pedagogiczne, pomiędzy wynikami sportowymi a wynikami w nauce.
MOSIR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)  zajmuje się sportem pozaszkolnym, a wszystkie informacje o tej instytucji można znaleźć na stronie www.mosir.lubaczow.pl

Tut2: Jak Pan zamierza znaleźć środki na dokończenie budowy basenu?

Jakie są miesięczne przewidywane koszty utrzymania basenu, po jego oddaniu do użytku? Jak Pan  zamierza rozwiązać problem finansowania basenu po jego wybudowaniu?

Jeszcze raz podkreślę, że twierdzenie nt. "częściowego" finansowania budowy basenu to tzw. "fake news" czyli fałszywa informacja, celowo rozpowszechniana w celu dezinformacji. Basen ma zapewnione 100% finansowanie tj.: dofinansowanie Ministra Sportu w kwocie: 5,69 mln zł, środki miasta 5,69  mln zł, natomiast podatek VAT: 2,62 mln zł, jest należny miastu do zwrotu z Urzędu Skarbowego (trzeba go najpierw zapłacić, a potem odzyskać). Wszystkie informacje nt. "częściowego" finansowania basenu, są zwykłym kłamstwem, celowo wprowadzającym w błąd Państwa opinię. Dziwi mnie powielanie tych kłamstw przez niektóre media.
Ministerstwo zanim przyznało pieniądze, badało sytuację miasta, tzn. czy stać Lubaczów na wydanie 5,69 mln zł na budowę basenu oraz czy ten basen później jest w stanie utrzymać. Gwarantuję, że gdyby ocena nie była pozytywna, Ministerstwo Sportu nie przyznałoby miastu 50% dotacji.
Szacunkowe roczne koszty funkcjonowania obiektu to 1.056.000,00 zł. Dla porównania roczne koszty funkcjonowania Biblioteki to ponad 700.000 zł, a MDK to blisko milion zł. Miesięczne koszty utrzymania basenu to kwota 88 tys. zł. Są to zarówno koszty osobowe pracowników, jak i koszty materialne (energii, uzdatniania wody itp.). Zatem dzienne utrzymanie to koszt ok. 2,9 tys. zł (1.056.000,00 zł/365 dni = 2.893,15 zł). W analizie przyjęto, że średnio z basenu na godzinę będzie korzystać 20 osób (na ośmiu torach pływackich średnio po 2,5 osoby). Przez 16 godzin  funkcjonowania basenu (od 6:00 do 22:00), dwadzieścia osób płacąc średnio 9 zł/godzinę powinno wpłacić do kasy basenu równowartość 2.880,00 zł (16 godz. * 20 osób * 9 zł/godz. =2.880 zł). Są to tylko średnie szacunki - w godzinach 8:00-15:00, kiedy będą korzystać szkoły, przewidywana frekwencja to od 40-48 osób. W godzinach 15:00-17:00 na części basenu będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjne - rowerki i bieżnie wodne, które są również dofinansowane przez Ministerstwo. W grupach tych maksymalnie może uczestniczyć po 20 osób, natomiast druga połowa basenu jest nadal wykorzystywana do pływania i może pobierać bilety.  Dodatkowo w godz. 6:00-8:00 oraz 17:00-21:00, 3 tory będą zajmowane przez klub sportowy, gdzie średnio w ciągu godziny będzie ćwiczyło 15 zawodników. To znacząco podnosi frekwencję i daje margines bezpieczeństwa dla „martwych” godzin w porze przedpołudniowej w dni wolne od pracy i święta.
Oczywiście cena biletów będzie zróżnicowana, tzn. zniżki dla szkół, młodzieży uczącej się, seniorów, a także dla posiadaczy karty dużej rodziny. Taka analiza została uznana za wiarygodną i została zatwierdzona przez Ministerstwo. Basen jest budowany w bardzo wysokim standardzie energetycznym i koszty energetyczne budynku są na niskim poziomie. W przyszłości planujemy pozyskanie taniego ciepła na ogrzewanie wody i budynku basenu ze źródeł typu biogazownia czy elektrociepłownia (trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami) oraz znaczne zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci dzięki zainstalowaniu ogniw fotowoltaicznych.
Tak więc odpowiadając na ostatnie pytanie: nie ma problemu finansowania basenu po jego wybudowaniu.

Ewa: Panie Burmistrzu, czy w związku z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości są przygotowywane jakieś atrakcje dla mieszkańców , czy jest planowany specjalny wystrój miasta. Co UM na ten dzień planuje?

Zachęcam do zapoznania się z dostępnym plakatem na stronie portalu ZLUBACZOWA, który przedstawia planowane wydarzenia związane ze 100 leciem odzyskania niepodległości.
http://zlubaczowa.pl/images/plakat-100lecie-odzyskania-niepodleglosci-web.jpg

Jaan: Panie Burmistrzu, gdzie są obiecane drogi w 2018 roku?

Wszystkie obiecane drogi na 2018 są zakontraktowane z terminem wykonania do połowy grudnia, a ul. Kasztelańska i ul. Kr Jadwigi w cyklu 2018-2019. W tym roku na skutek 4 dużych inwestycji wojewódzkich, możliwości "przerobowe" lokalnych firm znacząca zmalały, a jednocześnie ceny rynkowe poszły w górę. Podam przykład drogi Wojewódzkiej 865 z Zapałowa do Oleszyc, gdzie województwo przeznaczyło kwotę 24 mln zł, natomiast najtańsza oferta opiewała na kwotę 54 mln zł.
Wszystkie gminy doświadczyły zmian, które zaszły w branży budowlanej. Pierwszy przetarg na nasze drogi musieliśmy częściowo unieważnić, natomiast za drugim razem wydłużyliśmy maksymalnie terminy wykonania, oraz etapowaliśmy zadania, tak aby zachęcić jak najwięcej firmy do złożenia ofert.
Także proszę o cierpliwość, ponieważ do końca roku kalendarzowego pozostało jeszcze 2 miesiące, a część robót jest już zakończona, jak na przykład przebudowany odcinek ul. Starzyny.

Ania: Panie burmistrzu, na Pana plakatach wyborczych jest hasło: Obiecałem, realizuję! Co Pan w całej kadencji zrealizował? Bo chyba nie częściowych środków na budowę basenu i przebudowę MDK bo to wszystko załatwiała Pańska kontrkandydatka, Pani Alicja Antonik. Więc co Pan sam zrealizował?

Chciałbym aby to wyraźnie wybrzmiało – ani pani Alicja Antonik ani Krzysztof Szpyt niczego nie załatwiali !
Tak stawiane pytanie, to przede wszystkim brak szacunku dla mojej kontrkandydatki i urzędu burmistrza, bo sugeruje dziania poza prawem. To podważanie wiarygodności Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. To oskarżanie urzędników tych instytucji o działania zagrożone karą kodeksu karnego.
Niektórzy są przekonani, że w Polsce wszystko trzeba załatwiać, ale proszę mi wierzyć (lub nie), żeby otrzymać dotację, potrzebny jest przede wszystkim dobrze napisany wniosek.
Przypominam, że pierwszy wniosek na budowę basenu przy Zespole Szkół, uzyskał dotację Ministra Sportu w wysokości 33% kosztów, pozostałe finansowanie było po stronie Powiatu 33% i Miasta 34%. Po odmowie finansowania przez Powiat, zostałem zmuszony do rozwiązania  umowy o dofinansowanie z ministrem  i wycofania wniosku, a następnie zmianę lokalizacji basenu, dokumentacji projektowej i ponownego złożenia wniosku. Warunki konkursu za drugim razem pozwoliły miastu uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów budowy.  

Wyjaśnię też na przykładzie MDK i pokażę jak zdobywa się dotację.
W konkursie na MDK premiowane były wnioski dotyczące zabytków umieszczonych w rejestrze prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Takie projekty otrzymywały „na wejściu” 25 pkt na 100 pkt możliwych w konkursie. Dodatkowo regulamin przewidywał, że gdy projekt w całości zlokalizowany był na terenach objętych Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad i/lub Programem Strategicznym „Błękitny San” to uzyskiwał kolejne 5 pkt. Dlatego nasz projekt - rozbudowy MDK, na samym wstępie mógł uzyskać maksymalnie 70 pkt ze 100 pkt możliwych w konkursie. Ostatecznie projekt uzyskał 62 punkty i uzyskał dofinansowanie jako 4 w kolejności dom kultury w województwie. Większość wnioskodawców to były muzea, parafie lub gminy, które poddawały renowacji zabytki. MDK w Lubaczowie jak wiemy, nie posiada wpisu do rejestru zabytków. Pomimo tego jego "punktowana" skuteczność to 88,6%. W taki oto sposób zdobywa się punkty, a w ostateczności pieniądze z dotacji, ale żeby to robić potrzebna jest wiedza, jak tego dokonać.

Odpowiadając na sentencję pytania: „Więc co Pan sam zrealizował?” - poniżej zamieszczam listę wniosków, dzięki którym Lubaczów mógł się rozwijać. To ponad 18 mln zł uzyskanego dofinansowania oraz 8 mln zł, które najprawdopodobniej pozyskamy w najbliższym czasie.

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr P01687R ul. Mazury, drogi gminnej nr104894R ul. A. Gołuchowskiego, nr 104898R ul. Jaworowej, nr 104898R ul. Ostrowieckiej”
- w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych (2015r.)
Wartość ogółem: 2 589 444,55
Dofinansowanie: 1 294 722 zł

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 104917R ul. Technicznej od km 0+000 do km 0+587,50 wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubaczowie” realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wartość ogółem: 1 223 953,74 zł
Dofinansowanie: 611 976,00 zł

3. „Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie”
 -  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
Wartość ogółem: 1 873 307,43
Dofinansowanie:  807 417,66 zł

4. „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie” - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer wniosku:  RPPK.06.04.03-18-0088/16
Wartość ogółem:  1 546 280,24    
Dofinansowanie:    1 089 985,19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

5. „Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2” - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Numer wniosku: RPPK.03.02.00-18-0011/16
Wartość ogółem: 3 768 201,10
Dofinansowanie: 2 627 394,11    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

6. Zakup wyposażenia dla Miejskiego Domu Kultury  im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie (cyfryzacja kina)
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY 2016 - Infrastruktura domów kultury
Wartość ogółem: 168 000,00
Dofinansowanie: 75 000,00

7. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie”
- współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Numer wniosku: RPPK.04.04.00-18-0111/16
Wartość ogółem:  4,76 mln zł
Dofinansowanie: 3 mln zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.4 Kultura

8. Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia
50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017
Numer wniosku: 5715553
Ogółem brutto: 14 mln zł
Dofinansowanie: 5,69 mln zł
Kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu: 2,62 mln zł
Środki własne: 5,69  mln zł

9. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów
a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej,
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyszyńskiego”,
c) Budowa studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych w Lubaczowie.
d) Przebudowa rurociągów technologicznych na SUW
Numer wniosku: POIŚ.02.03.00-00-0222/16-00
Wartość ogółem: 3 591 600,00  
Dofinansowanie: 2 482 000,00

10. Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1   (termin realizacji 2019r.)
Numer wniosku: RPPK.03.02.00-18-0003/18
Wartość ogółem: 864 259,36
Dofinansowanie: 597 252,39    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

11. (Na 4 miejscu listy rezerwowej z możliwym dofinansowaniem):
Udostępnienie terenów inwestycyjnych SSE Euro-Park Mielec - Park Przemysłowy w Lubaczowie
Numer wniosku: RPPK.05.01.00-18-0029/17
Wartość ogółem: 6 377 550,00
Dofinansowanie: 5 389 552,50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

12. (Po ocenie formalnej, w trakcie oceny merytorycznej)
Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie
w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Wartość ogółem: 6 mln zł
Dofinansowanie:  3 mln zł

Fghij: Na pana stronie można przeczytać takie zdanie. "W obecnej kadencji udawało się rozwijać Lubaczów metodą zrównoważonego rozwoju" , co to oznacza, proszę rozwinąć to sformowanie i wytłumaczyć jak Lubaczów się rozwija metodą zrównoważonego rozwoju?

Zrównoważony rozwój Lubaczowa, to równomierne rozłożenie działań rozwojowych w sferze społecznej, edukacyjnej, środowiskowej, infrastrukturalnej, kładące nacisk zarówno na duże inwestycje w kluczowe projekty infrastrukturalne, takie jak uzbrojenie i dojazd do Parku Przemysłowego, budowa basenu czy rozbudowa MDK, nie zapominając o tych najważniejszych dla każdego mieszkańca, czyli stanu nawierzchni drogi czy chodników bezpośrednio w miejscu zamieszkania czy pracy. To też te "niezauważalne" ławki przy głównych ciągach komunikacyjnych, na których starsi mieszkańcy mogą odpocząć. To również uporządkowane i urządzone miejskie skwery, gdzie można przystanąć i odetchnąć czy też place zabaw, na które można przyjść z dziećmi.
Zrównoważony rozwój Lubaczowa w tej kadencji to dbanie o stan środowiska poprzez budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Wyszyńskiego, ul. Przemysłowa), jak modernizacja  sieci wodno-kanalizacyjnej na starych osiedlach (Jana Pawła II, Piaski, Słowackiego),  ale także modernizacja hydroforni i budowa nowych studni głębinowych, co ograniczyło koszty eksploatacyjne oraz zapewniło wystarczającą ilość wody w całym mieście. Środowisko to także wymiana starego oświetlenia na os. Folwarki na nowoczesne i energooszczędnego w technologii Led oraz budowę takiego oświetlenia, tam gdzie dotychczas panowały „egipskie ciemności”: na os. Mazury, przy garażach "za Lidlem". Środowisko to także termomodernizacja placówek oświatowych i przychodni rejonowej, na które otrzymano dotację unijne.
Zrównoważony rozwój to nowoczesne i doposażone szkoły i sale gimnastyczne, dzięki pozyskanym dotacjom unijnym (SP2) oraz ministerialnym (SP1 i SP2.).
Zrównoważony rozwój to szanowanie decyzji mieszkańców glosujących na budżet obywatelski i konsekwentne jego realizowanie, nawet jeżeli niektóre ze względów technicznych przesuwane są do realizacji na późniejszy okres, lub pomimo iż rzeczywiste koszty przekraczają te szacowane we wnioskach.
Zrównoważony rozwój to promocja gospodarcza miasta i wiele „rewizyt studyjnych" potencjalnych inwestorów. To firma Eldan która już rozpoczęła produkcję i przymierza się do budowy fabryki w naszej strefie przemysłowej, oraz dwóch kolejnych inwestorów, którzy dokonali rezerwacji działek w Parku Przemysłowym. To także udzielone zwolnienia podatkowe dla firmy Dall, która daje zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości.
Zrównoważony rozwój to finansowanie inwestycji przy jak największym udziale środków zewnętrznych, ale równoczesne przeznaczanie pieniędzy budżetowych na drogi i chodniki, na które nie ma możliwości pozyskania dotacji.
Zrównoważony rozwój to stymulowanie aktywności społecznej seniorów, młodzieży, ale także aktywności rodzinnej osób pracujących i wychowujących dzieci. To współfinansowanie klubów sportowych, organizacji społecznych, Towarzystwa Muzycznego, ale też "dzielenie" się przestrzenią publiczną i dostępem do jednostek organizacyjnych, dla akcji społecznych czy instytucji lokalnych (Gmina Lubaczów "kresowe jadło"/ Starostwo Powiatowe : piknik ekologiczny) i wszelkie wsparcie dla każdej inicjatywy społecznej (moto serce, biegi uliczne).
Zrównoważony rozwój w tej kadencji to przede wszystkim zmiana priorytetów, filozofii rozwoju i indywidualnego podejścia, wsłuchiwania się w argumenty mieszkańców i mądre rozwiązywanie ich problemów, które skutkują polepszeniem warunków życia wszystkim w Lubaczowie.

Fghij: Pani Alicja Antonik w swoim programie ujęła działania w kierunku wykorzystania środków na budowę mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” Czy pan takie plany ma, ewentualnie, czy pan podjął jakieś kroki w tym kierunku, mając na uwadze małą ilość mieszkań socjalnych w Lubaczowie?

Miasto posiada działki za os. Słowackiego, które w Studium uwarunkowań przestrzennych są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną i oczywiście jak najbardziej nadają się do programu „Mieszkanie Plus”. Jest tylko jeden problem, nie ma tam jak dojechać. Dlatego kluczem do programu „Mieszkanie Plus” jest dla miasta skomunikowanie tych terenów. Kto chciałby mieszkać w takim bloku, gdzie nie można nawet dojechać. Dlatego też po rozbudowie ul. Hubala, na którą został złożony wniosek, a następnie nowych dróg ul. Nakoniecznikoffa, ul. Ks. Haasa Paneckiego i drogi łączącej ul. Ofiar Katynia z ul. Kościuszki (przy Zespole Szkół), na które obecnie RDOŚ prowadzi postępowanie środowiskowe, powstaną 2 obszary zabudowy wielorodzinnej: MPZP „Słowackiego II” o powierzchni 3,43 ha oraz MPZP "Kurierów AK cz.II" o powierzchni 2,82 ha. Obecnie około 3 ha należy do miasta i jak najbardziej miasto może część z tych terenów przekazać do programu „Mieszkanie Plus”, jak i na pozostałej części wybudować mieszkania socjalne. Na chwilę obecną rządowe fundusze zapewniają finansowanie programu „Mieszkanie Plus”, natomiast mieszkania socjalne musiały być budowane z miejskich pieniędzy. „Mieszkanie Plus” jak najbardziej biorę pod uwagę, natomiast mieszkania socjalne pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego na ten cel, ponieważ program „Mieszkanie Plus” nie dotyczy stricte mieszkań socjalnych.

X25: Czy dokończenie budowy basenu, remont domu kultury, ewentualnie zalew oraz remonty dróg i chodników to nie za mało, zważywszy na to, że kadencja trwa 5 lat?

Wszystkie planowane inwestycje na przyszłe 20 lat w tym dla najbliższej 5-letniej kadencji, są zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Lubaczowa,
Są to zarówno:
a) kluczowe inwestycje dla rozwoju miasta, czyli całkiem nowe powiązania drogowe:
- wyznaczające "strefę urbanizacji" pomiędzy  ul. T. Kościuszki a ul. Ofiar Katynia, czyli połączenie ul. Hubala z ul. Słowackiego/Kolejową, drogi łączącej tereny Parku Przemysłowego z dworcem kolejowym, czy też budowę nowych dróg łączących ul. Ofiar Katynia z ul. Kościuszki (przy sklepie EURO i Zespole Szkół)
- oraz skomunikowanie terenów pod handel i usług , czyli przede wszystkim tereny przy obwodnicy ( za stadionem w stronę rzeki) wraz z połączeniem ul. Rzemieślniczej do obwodnicy, jak i  połączenie ul. Sadowej z ul. Nową wraz z budową nowego mostu na rzece Sołotwie,

b) bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców modernizacja oczyszczalni ścieków,

c) jak i te najważniejsze dla każdego mieszkańca:
- oświetlenie ul. Zbożowej, os. Niemirowska, os. Przemysłowa,
- konsekwentna budowa dróg osiedlowych na os. Mazury, os. Niemirowska,
- porządkowanie infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej  wraz z rewitalizacja dróg: os. Jana Pawła II, ul. Szopena,
- rozbudowa sieci wodociągowej w tym do ogródków działkowych,
- oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej m.in. na os. Niemirowska.

To pokrótce, bo nie sposób ich tu wymienić wszystkich w jednej odpowiedzi na pytanie zadane w taki sposób, tym bardziej nie sposób wymienić ich na plakacie wyborczym. Nie mniej dla zainteresowanych polecam zapoznać się ze strategią rozwoju miasta, gdzie została zaplanowana   każda  inwestycja w Lubaczowie w najbliższych latach zarówno chronologicznie jak i finansowo.

Ania z zielonego...: A co ze wzgórzem zamkowym, pół roku temu urząd miasta wspólnie ze starostwem oraz muzeum chwalił się planami złożenie wniosku na inwestycją w ramach działania 6.3 “Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” RPO WP na lata 2014 – 2020. Nabór miał się odbyć w czerwcu. Co z tymi planami ,czy złożono wniosek, jaki efekt?

Wyjaśnić należy, że Miasto nigdy nie „chwaliło się” takim projektem. Informacja do mediów wyszła z powiatu, nie było jednak żadnych uzgodnień co do realizacji tego projektu z Miastem.
Nabór wniosków w ramach naboru nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18 - RPOWP 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  trwał do 14 września 2018 r. Z otrzymanych informacji - Powiat do konkursu złożył wniosek: „Rewitalizacja budynku byłego kina w Lubaczowie oraz przywrócenie funkcji sportowych boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie" a nie projektu: „Rewitalizacja „starego” parku przy wzgórzu zamkowym w Lubaczowie”. W tym roku prowadziłem rozmowy ze starostą w celu przejęcia na własność miasta "starego parku". Była wstępna zgoda Powiatu na oddanie parku na współwłasność powiatu i miasta po 50%. Ostatecznie Powiat nie podjął takiej decyzji.  Będę nadal czynił starania o zwrot tego terenu do miasta. Przypominam że jeszcze kilkanaście lat temu park był własnością miasta i był ogólnodostępny dla mieszkańców. Po przekazaniu na rzecz powiatu, park został zamknięty. Na chwilę obecną o udostępnianiu, utrzymaniu zieleni decyduje Muzeum. Jest to dla mnie sytuacja wysoce niezadowalająca i za punkt honoru przyjmuję na przyszłą kadencję zwrot parku do miasta. Do tego czasu burmistrz ani radni miejscy nie mają żadnej możliwości decydowania w sprawie „starego parku”.

Łukasz: Jak się Kandydat odniesie do planów zalewu (kąpieliska) w Lubaczowie obok działek?

Proszę Państwa, odniosę się nie tylko do zalewu obok działek, w planie jest też budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Lubaczówce, ale jeszcze nie w przyszłej kadencji. Rozpoczęcie jego budowy dopiero za ok. 10 lat. Już Państwu tłumaczę, dlaczego to jedno z najważniejszych zadań miasta. Po wybudowaniu obwodnicy, tereny za stadionem staną się bardzo atrakcyjne dla inwestorów z branży handlowo-usługowej. Niestety teren jest podmokły i aby nadawał się do zabudowy, musi być wymieniony i nawieziony grunt. Piasek można sprowadzać spoza miasta, ale można go też wykopać na miejscu i odsprzedać w atrakcyjnej cenie oraz skrócić drogę transportu. Lubaczów staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla inwestorów, oferując atrakcyjne działki, tani piasek, zapewniając jednocześnie ochronę przeciwpowodziową tych terenów, ale też jednocześnie mieszkańców os. Folwarki, i „przy okazji” otrzymując zalew i tereny rekreacyjne przy kąpielisku.

Ze względów przeciwpowodziowych miastu potrzebna jest ochrona także na drugiej rzece. Zbiorniki zabezpieczą miasto nie tylko przed powodzią. Żyjemy w dobie zmian klimatycznych i jesteśmy świadkami upalnych miesięcy letnich z występującymi coraz częściej suszami oraz bardzo intensywnymi chwilowymi ulewami. Nikt nie poradzi sobie z tak gwałtownymi zjawiskami bez możliwości wpływania na retencję wód. Zbiorniki retencyjne zabezpieczą miasto również przed coraz bardziej prawdopodobną w naszym kraju suszą hydrologiczną.

Wracając do samego kąpieliska, gotowa jest koncepcja, wygospodarowano 53 działki na usługi i rekreację, gdzie będą mogły powstać hotele, restauracje i pensjonaty, które zapłacą podatki do kasy miasta i tylko z korzyścią dla mieszkańców, będzie możliwość wypoczynku nad wodą w naszym rodzinnym mieście. Obiecuję to i bądźcie Państwo pewni, że na pewno też zrealizuję.

Piotr Ważny: Dla mieszkańców północno-wschodniej części miasta sporym problemem jest poruszanie się wzdłuż ulicy Przemysłowej. Jest to długa, wąska arteria, wzdłuż której nie ma chodnika ani wyraźnego pobocza dla pieszych, a oświetlenie urywa się w obrębie osiedla Pod Borem, wystawiając mieszkańców wymienionej ulicy, jak też wsi Bałaje i Antoniki na pastwę rozpędzonych samochodów, które osiągają tu prędkości znacznie powyżej dopuszczalnych. Co Państwo planują w tym zakresie?

W projekcie Strategii Rozwoju Miasta Lubaczowa na lata 2018-2038 w priorytecie V.1. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, przewidziano na lata 2020-2021 do realizacji zadanie nr 7. Budowa oświetlenia ul.: Przemysłowa, Szpitalna, Dębickiego, Obrońców Lwowa, os. Pod Borem o szacunkowej wartości 400 tys. zł. I jest to najbardziej realny czas, kiedy ta inwestycja zostanie przeprowadzona przez miasto, ponieważ oświetlenie należy do zadań własnych miasta.

Natomiast ul. Przemysłowa jest drogą powiatową. W obecnej kadencji miasto prowadziło rozmowy z powiatem na temat przebudowy tej drogi, budowy kanalizacji deszczowej wraz z nowym odprowadzeniem wód do rzeki Sołotwa oraz budową ciągu pieszo-rowerowego (prawa strona) oddzielonego pasem zieleni. Została złożona propozycja, zgłoszenia projektu do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówki” i finansowania tej inwestycji przez powiat i miasto po 25% kosztów. Władnym w tej materii jednak jest powiat, ja natomiast mogę podtrzymać propozycję udziału finansowego miasta w tym przedsięwzięciu.

Piotr Wazny: Mieszkańcy ulicy Obrońców Lwowa od dawna starają się o wyrównanie i położenie jednolitej nawierzchni na dojeździe do swoich posesji. Inwestycja została rozpoczęta dwa lata temu, ulica została utwardzona tłuczniem i postawiono krawężniki, ale nie nastąpiły dalsze kroki. Wykonane prace marnują się coraz bardziej, wszechobecna glina stopniowo pokrywa utwardzoną warstwę, nie wspominając o coraz większych kałużach i pogłębiających się nierównościach. Toniemy w glinie! Czy miasto w przyszłości zaplanuje jakieś rozwiązania tego problemu?

Proszę Państwa w 2016 roku cała ulica Przemysłowa wraz pozostałymi drogami odchodzącymi od niej, w tym  ul. Obrońców Lwowa została "wyposażona" w kanalizację sanitarną. Jednocześnie w związku z prowadzonymi robotami, miasto zbudowało kanalizację deszczową na ul. Obróńców Lwowa, aby nie prowadzić kolejnych robót ziemnych na tej ulicy w późniejszym czasie. Mieszkańcy ulicy byli informowani, że z uwagi na warunki gruntowe (glina) oraz przekopy po kanalizacji deszczowej i sanitarnej, miasto wstrzyma sie z wykonaniem nawierzchni na okres co najmniej kilkunastu miesięcy, z uwagi na możliwość nierównomiernego osiadania wykopów i braku możliwości egzekwowania gwarancji od wykonawcy. Występowała również ewentualność wymiany gruntu i stabilizacji betonem koryta drogi, jednak związane byłoby to z poniesieniem przez miasto niewspółmiernych i nieracjonalnych kosztów.
Dlatego też w 2017 i 2018 droga ta była uzupełniana tłuczniem, gdyż zgodnie ze spodziewanym osiadaniem gruntu po wykopach, powstały dziury, spowodowane dogęszczaniem gruntu i podbudowy. Zgodnie ze złożoną przeze mnie obietnicą - nawierzchnia  z kostki brukowej zostanie wykonana do końca 2018 roku i dotrzymam jej. We wrześniu tego roku, Rada Miejska  wprowadziła uchwałą do budżetu miasta zadnie, a procedura wyboru wykonawcy została rozpoczęta. W pierwszej połowie listopada powinien zostać już wybrany wykonawca, zarówno na kostkę na ul. Obrońców Lwowa jak i ul. Armii Krajowej, a roboty zakończone do końca 2018roku.

Pan Wacek: Dlaczego nadal nie zostały zrealizowane wszystkie projekty budżetu obywatelskiego.

Od początku uruchomienia Budżetu Obywatelskiego, do realizacji przeznaczone są wszystkie projekty. Realizacja niektórych została przesunięta ze względów technicznych na kolejne lata. Tak było z projektami na poidełka, zieloną zonę czy parkingiem przy SP2. Ze względu na prowadzona inwestycję remontu i przebudowy sal dydaktycznych i sali gimnastycznej SP2, realizacja była możliwa dopiero w tym roku. Podobna sprawa dotyczy projektów na ul. Sadowej. Złożone projekty były na wartość 40 tys. zł, natomiast koszty wymiany gruntu pod wnioskowaną drogę pieszo-jezdną to 160 tys. zł. W tym roku został utwardzony ciąg drogowy długości 450 m od drogi wojewódzkiej 867 (za Orlenem), a kolejne 400 m zostanie utwardzone po sfinalizowaniu zakupu przez miasto działki, po której obecnie przebiega droga. Podobnie też sprawa wygląda z drogą pieszo-jezdną od ul. Obrońców Lubaczowa do rzeki Sołotwa, ponieważ wskazana we wniosku działka ma status działki rolnej i wymagane jest jej odrolnienie, co kosztować może więcej niż wartość tego projektu. Jednak w związku z planowaną budową połączenia ul. Nowej z ul. Sadową, zakładającą budowę mostka na rzece Sołotwie, po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, zostaną wydzielone działki pod nowy pas drogowy i wówczas miasto wykona ścieżkę pieszo-rowerową od ul. Nowej do ul. Sadowej.
Staramy się realizować wszystkie projekty, chociaż niektóre mogłyby zostać odrzucone z powodów formalnych, jako wykraczające poza regulamin konkursu. Dokłada się wszelkich starań, aby pomimo trudności, o których wnioskodawcy mogli nie mieć wiedzy na etapie składania projektu, takie projekty pomimo wszystko trafiły do realizacji. Tak więc nie ma projektu, który byłby wybrany przez mieszkańców poprzez głosowanie, a miasto postanowiło go nie wykonać.  

Pan Wacek: Czy planuje Pan rozbudowę stref płatnego parkowania.

W tym roku kończy się tzw. trwałość projektu przebudowy Rynku i od przyszłego roku pojawia się taka możliwość, aby strefę parkowania wprowadzić dla całego Rynku. Jednak w pierwszej kolejności przeprowadzę konsultacje społeczne i zasięgnę opinii wszystkich mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy Lubaczowa,

Wiele ostatnio mówi się o zmianach. Słowo zmiana odmieniane jest przez wiele przypadków. Pojawiają się hasła „czas na zmianę” , „szansa na zmianę”, „oni już byli” itp. Jednak rzadko kiedy pojawiają się argumenty przemawiające za tą zmianą.

Funkcja burmistrza miasta wymaga wszechstronnej wiedzy i doświadczenia, wymaga umiejętności pracy zespołowej i zarządzania dużymi zespołami pracowników. Decyzje podejmowane przez burmistrza skutkują na życie całego miasta i jego mieszkańców. To wielka odpowiedzialność a nie tylko przywilej władzy. Miasto jest jak wielka firma, w której pracuje kilkaset osób w różnych obszarach. Firma ta pracuje dla nas wszystkich a od jej powodzenia zależy nasza przyszłość i jakość życia. Wy Mieszkańcy Lubaczowa jesteście udziałowcami tej firmy i cztery lata temu zatrudniliście mnie do jej prowadzenia.

Obecnie Lubaczów się rozwija. Przeprowadziliśmy wiele inwestycji w drogi, chodniki, kanalizację i wodociągi, zmodernizowaliśmy nasze szkoły i przedszkola, modernizujemy Dom Kultury i rozpoczęliśmy budowę dawno oczekiwanego basenu. Przygotowaliśmy Lubaczów na nowe inwestycje gospodarcze i prowadzimy intensywną promocję zmierzającą do lokowania się tutaj nowych firm. Zaczyna to przynosić efekty w postaci nowych miejsc pracy. Ponadto toczymy rozmowy dotyczące uruchomienia w naszym mieście  firm zaawansowanych technologicznie. Sądzę, że wielu z Państwa zauważa jak  Lubaczów zaczyna się rozpędzać w różnych dziedzinach. Powstają obwodnice, staramy się o lepsze skomunikowanie z węzłem Jarosławskim i w efekcie z autostradą A4, zwiększa się ruch na przejściu granicznych w Budomierzu. Znacząco rośnie zainteresowanie naszym terenem inwestorów planujących produkcję jak i tych zajmujących się logistyką. To wielka szansa dla Lubaczowa. Będąc świadomym tych wszystkich rzeczy, zadam Państwu pytanie:

Czy dobrym rozwiązaniem jest dokonywanie zmiany fachowego i doświadczonego menedżera w trakcie takich przemian ?

Menedżera, który jest inicjatorem większości tych przemian i najlepszym gwarantem ich dokończenia. Moim zdaniem – nie.

Myślę, że wielu z Państwa myśli podobnie i daliście temu wyraz w głosowaniu w 1 turze wyborów. Te oddane na mnie 2148 głosów utwierdzają mnie, że doceniacie Państwo moją pracę. Pracę,którą ja określam raczej jako służbę naszej lokalnej społeczności, której przecież jestem częścią. Państwa wsparcie i docenianie mojej pracy daje mi wiele satysfakcji oraz pozwala na przezwyciężanie wszelkich trudności i stresów. Mam ogromne doświadczenie, zbudowałem wspaniały zespół zarządzający różnymi obszarami miasta i chciałbym to wykorzystać dla dalszego rozwoju Lubaczowa. Nie stać nas na marazm i zahamowanie. Wykorzystajmy ten pozytywny rozpęd i rozwijajmy Lubaczów.

Proszę więc o wsparcie w 2 turze wyborów 4 listopada.Burmistrzowi Krzysztofowi Szpytowi portal ZLUBACZOWA.PL dziękuje za udzielone odpowiedzi. Wam drodzy Czytelnicy dziękujemy za pytania. Pytań było bardzo dużo, niestety ze względu na ograniczony czas musieliśmy zmniejszyć liczbę pytań.

Komentarze   

chochoł
+2 # chochoł 2018-11-02 15:29
Z tym basenem to czcze bajki, wiadomo, że trzeba będzie dopłacać, ale to już inna bajka. Każdy kto jest ogarnięty wie, że baseny nie są dochodową inwestycją i na pewno nie wyjdzie na 0, to nie aquaparki w dużych miastach, gdzie jest postawione na zysk. Mnie ciekawi jedna rzecz, dlaczego przy budowie basenu nie pomyślano o najmłodszych, dziwne abym po pracy szedł na basen z dzieckiem kilku letnim, jak nie ma nawet malutkiego oczka dla najmłodszych. Dno podnoszone w tym wypadku nie pomoże. bo nie każdy będzie z dzieckiem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
chochoł
+1 # chochoł 2018-11-02 15:30
I jeszcze te 6 mln, to zapewne z kredytu, bo nie widziałem aby miasto ostatnio miało jakiś bilans budżetu na +.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
łochoch...oł
+2 # łochoch...oł 2018-11-02 22:27
Cytuję chochoł:
I jeszcze te 6 mln, to zapewne z kredytu, bo nie widziałem aby miasto ostatnio miało jakiś bilans budżetu na +.


a może z Urzedu Pracy na rozpoczęcie działalności
Panie chcochol
lochocho
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
123
+1 # 123 2018-11-02 23:23
Cytuję łochoch...oł:
Cytuję chochoł:
I jeszcze te 6 mln, to zapewne z kredytu, bo nie widziałem aby miasto ostatnio miało jakiś bilans budżetu na +.


a może z Urzedu Pracy na rozpoczęcie działalności
Panie chcochol
lochocho

zlubaczowa.pl/.../...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Dziwne
-4 # Dziwne 2018-11-02 16:14
Jak to jest ze przez 8 lat będąc zastępca starosty Pan Szpyt nie napisał żadnego projektu i nic nie zrobił dla miasta i powiatu, a teraz nagle za rządów Pis-u tyle się udało ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ama
-1 # Ama 2018-11-02 17:53
Przypominam , to nie jest basen ale pływalnia z torami
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
max
+2 # max 2018-11-02 18:13
Jak zwykle dużo pustosłowia u pana burmistrza
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Brachu
-6 # Brachu 2018-11-02 18:38
Cytuję max:
Jak zwykle dużo pustosłowia u pana burmistrza

Gdzie widzisz pustosłowie matole? To taki wasz sposób na dyskusję? I jeśli fakty nie potwierdzają waszych bredni to tym gorzej dla faktów nieprawdaż?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
neo
+6 # neo 2018-11-02 19:03
Tutaj padały konkretne odpowiedzi i kwoty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jano
-1 # Jano 2018-11-02 19:34
Da mnie wybór jest prosty nabyte doświadczenie w kontrze do teoretyka bez minimalnej praktyki w zarządzaniu jakimkolwiek zespołem ludzkim daje zdecydowaną wiarygodność temu pierwszemu kandydatowi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ada
+3 # Ada 2018-11-02 20:12
brakuje mi tutaj pomysłu dla młodych, program jest dla tych co są u władzy, dla urzędników, a gdzie oferta dla pozostałych.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Hanka
+1 # Hanka 2018-11-02 20:28
Takie jest podejście PO
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mgr
-4 # Mgr 2018-11-02 20:39
Zabrakło argumentów? Biedactwo. Może idź już spać :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Dziwne
-2 # Dziwne 2018-11-02 21:53
Argumenty ? to odpowiedz mi na to pytanie: Jak to jest ze przez 8 lat będąc zastępca starosty Pan Szpyt nie napisał żadnego projektu i nic nie zrobił dla miasta i powiatu, a teraz nagle za rządów Pis-u tyle się udało ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Pete
0 # Pete 2018-11-02 22:01
Powtarzasz się człowieku. A o pracy Pana Szpyta i jej efektach gówno wiesz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Union
0 # Union 2018-11-02 20:19
To panie Burmistrzu już wszystko wiem dlaczego do domu muszę chodzić i jeździć po błocie i dziurach.Czekam y aż się grunt zagęści.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mgr
+2 # Mgr 2018-11-02 20:42
Portal dziękuje Burmistrzowi Krzysztofowi "Szyptowi"? Wstyd redakcjo. Nazwisko przekręcone!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ol
-3 # Ol 2018-11-02 20:45
Na ulicy pod Borem było błoto przez ok. 6 LAT za rządów pani burmistrz i było ok cierpliwości
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Union
-1 # Union 2018-11-02 21:23
Cytuję Ol:
Na ulicy pod Borem było błoto przez ok. 6 LAT za rządów pani burmistrz i było ok cierpliwości

Daj spokój jest 21 wiek . Drogi i chodniki mają zapadłe wsie a ten tu obiecuje oświetlenie w 2021 albo 2028. To jest normalnie k.... kpina żeby miasto na swojej drodze przez lata nie zrobiło nic .Nawet taczki kamienia nie wysypało.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
droga
-8 # droga 2018-11-02 21:30
Drogę u siebie na ulicy Budowlanych od razu zrobił, teraz robi obok siebie na Sikorskiego i Kasztanowej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mgr inż
+1 # Mgr inż 2018-11-02 21:43
Co to za "ten tu" łajzo? Gdzie widziałeś 2028? Wy zamazani zwolennicy Pani AA każdy fakt przekręcicie. Do każdego kłamstwa jesteście zdolni. Wstyd mieć takich wyborców. To bardzo źle świadczy o kandydatce.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Union
-1 # Union 2018-11-02 22:14
Cytuję Mgr inż:
Co to za "ten tu" łajzo? Gdzie widziałeś 2028? Wy zamazani zwolennicy Pani AA każdy fakt przekręcicie. Do każdego kłamstwa jesteście zdolni. Wstyd mieć takich wyborców. To bardzo źle świadczy o kandydatce.

Tak się składa że nie jestem zwolennikiem p AA.A łajza to chyba twoje drugie imię.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
dobrewch
+4 # dobrewch 2018-11-02 21:55
wsie to mają
ale oświetlenie do 22, bo im pisowy wójt wyłącza jak kury 'ido' spać,
a drogi to takie, że się nie miniesz z drugim autem, trzeba się zatrzymać i modlić żeby cie minął.
Ale co racja to racja
majoł, majoł!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mgr
+10 # Mgr 2018-11-02 21:16
O i tu też redakcja zaczyna manipulować głosami? W imię wygranej Pani AA? Nie wygra ani oszustwem ani uczciwie a te plusy i minusy to można do kibla spuścić. Szkoda fatygi redakcjo.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ok
0 # ok 2018-11-02 21:54
Burmistrz powinien zostać na następną kadencje bardzo szybko działa jak rząd obniżył zarobki to bardzo szybko radni mu popodnosili dodatki by wyrównać straty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Pete
+3 # Pete 2018-11-02 22:04
I słusznie zrobili. Popieram. Jak by tobie tak rząd zrobił to byś tupał i toczył pianę. Ale nic tak nie cieszy jak nieszczęścia sąsiada co nie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Konwalia
+5 # Konwalia 2018-11-02 23:34
PIS obiecuje, obiecuje a naród się raduje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
wybieraj madrze
-2 # wybieraj madrze 2018-11-02 23:49
do wyborców Lubaczowa gdzie władza chce za wszelką cenę utrzymać stołki. dajmy szansę innym i zagłosujmy za zmianą i wybierzmy osobę, która ma takie zaplecze polityczne ,że naprawdę przełoży się to na rozwój Lubaczowa.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

 

 

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.