Wkrótce II Wyścig Rowerowy Pamięci Bitwy pod Oleszycami - jeszcze można się zapisać!

Wrzesień to miesiąc, który większości Polakom kojarzy się z wydarzeniami polskiego września 1939 r. Oleszyckie "Stowarzyszenie Czas na Pomoc" chcąc upamiętnić wydarzenia sprzed wielu lat organizuje II Rowerowy Wyścig Pamięci Bitwy Pod Oleszycami, który odbędzie się 19 września.

Wyścig ma na celu popularyzację aktywnego wypoczynku, rozpowszechnianie turystyki rowerowej, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii najbliższej okolicy, a także promowanie filantropii.  Mogą w nim uczestniczyć uczniowie Publicznego Gimnazjum w Oleszycach, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu powiatu lubaczowskiego; w kategorii gimnazjum – dziewczyny, chłopcy; open – kobiety, mężczyźni. Trasa wynosi 12 km, a start i meta znajdują się przy Leśniczówce Zabiała. Zawodnicy będą startować indywidualnie, co 30 sekund, a o pozycji w klasyfikacji końcowej będzie decydował najlepszy czas. Wyścig w ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem sympatyków jazdy rowerowej, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Udział w nim zgłosiło i wystartowało 53 zawodników. W tym roku organizatorzy ustalili limit - 80 zawodników.

Warunki uczestnictwa:
a) wypełnienie   właściwego  formularza zgłoszeniowego zamieszczonego  w regulaminie wyścigu i dostarczenie do organizatora:
- uczniowie gimnazjum dostarczają podpisany formularz do sekretariatu szkoły do dnia 16.09.2014r.,
- niepełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dostarczają wypełniony i podpisany formularz w dniu wyścigu w biurze wyścigu (niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych),
- pozostałe osoby mogą złożyć formularz drogą elektroniczną na adres e-mail: info@czasnapomoc.iap.pl do dnia 16.09.2014r. i podpisać go w dniu zawodów w biurze zawodów, lub wypełnić formularz przed startem w biurze zawodów.
b) w wyścigu mogą brać udział uczniowie gimnazjum i osoby starsze, bez względu na miejsce zamieszkania, które dokonają zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Osoby w przedziale wieku 15-18 lat mogą brać udział za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
c) każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym przez przedstawicieli Organizatora oraz służb porządkowych,
d) każdy z uczestników odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do jazdy na trasie wyścigu,
e) uczestnikom wyścigu zaleca się jazdę w kaskach rowerowych, powinni oni tez we własnym zakresie zadbać o odpowiedni ubiór i obuwie,
f) podpisanie zgłoszenia i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wyścigu,
g) niedopuszczalnie jest tarasowanie się i jazda równoległa,
h) organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wyścigu,
i) organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu,
j) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na punkcie: start – meta,
k) uczestnicy wyścigu rowerowego startują na własną odpowiedzialność,
l) udział w wyścigu jest bezpłatny,
m) nieprzestrzeganie regulaminu wyścigu oraz samowolna zmiana trasy wyścigu powodują wykluczeniu z udziału w wyścigu,
n) dojazd i powrót uczestników wyścigu odbywa się indywidualnie i na własną odpowiedzialność,
o) przekazanie swojego numeru startowego innej osobie jest równoznaczne z dyskwalifikowaniem,
p) zawodnicy podczas wyścigu stosują zasady Fair-Play,
q) zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego.

http://img.iap.pl/s/703/206470/Edytor/Image/trasa2.jpg

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Czas na Pomoc (kliknij aby przejść)

{flike}

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia