Najlepsze szkoły – znamy ranking Perspektywy 2021. Jak wypadły nasze placówki?

fot. zlubaczowa.plfot. zlubaczowa.pl

Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY udostępniła wyniki najnowszego rankingu najlepszych szkół w Polsce – Perspektywy 2021. Znów w czołówce zabrakło szkół z powiatu lubaczowskiego. 

Przypomnijmy, że już od 23 lat Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przygląda się polskim szkołom i klasyfikuje je w rankingu, oddzielnie licea, oddzielnie technika. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Wyniki

Według rankingu najlepsze liceum w Polsce to XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie podobnie jak w ubiegłym roku najlepszym technikum.

W województwie podkarpackim spośród "ogólniaków" najlepiej w rankingu wypadło LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (33. miejsce w Polsce). Później I LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (47. miejsce w rankingu ogólnym). Na miejscu trzecim znajduje się I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (64. miejsce w Polsce). 

Z kolei jeżeli chodzi o technika, to pierwsze miejsce w naszym województwie piastuje Technikum nr 6 (ZSD-GiL im. A. Witkowskiego) w Jarosławiu (21 miejsce w kraju), na drugim miejscu Technikum nr 5 (ZSP nr 5) w Krośnie (29. miejsce w Polsce), a na trzecim Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) w Dębicy (31. miejsce w kraju) 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

W zestawieniu Perspektyw LO w Lubaczowie zajęło dopiero 871 miejsce w kraju. W rankingu województwa podkarpackiego na 68 szkół lubaczowskie LO znalazło się na 49 pozycji. Z roku na rok lubaczowski ogólniak jest coraz gorzej oceniany w rankingu. W poprzedniej edycji tego rankingu nasz ogólniak zajmował 43 miejsce, a dwa lata temu 42 miejsce. 

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Technikum w ZS im. gen. Józefa Kustronia w Polsce zajęło odległe 427 miejsce. Natomiast ZS w naszym województwie zajął 27 miejsce - w stosunku do ubiegłego roku, to również spadek, bowiem wtedy lubaczowskie technikum zajęło 16 pozycję.

W rankingach nie ujęto Zespołu Szkół w Oleszycach.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: