W Nowym Dzikowie powstanie izba tradycji

Urząd Gminy w Starym Dzikowie fot. wikipedia.org
Urząd Gminy w Starym Dzikowie fot. wikipedia.org

Urząd Gminy w Starym Dzikowie fot. wikipedia.org

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w Nowym Dzikowie zostanie zbudowana altana na dawny sprzęt rolniczy, która jednocześnie będzie pełniła funkcję izby tradycji.

Gmina Stary Dzików otrzymała pomoc finansową od Województwa Podkarpackiego w wysokości 11.591,00 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” w miejscowości: Nowy Dzików. Całkowita wartość zadania to 24.000,00 zł.

Realizacja tego zadania ma umożliwić społeczności lokalnej wykonanie inicjatywy, która pochodzi bezpośrednio od grupy społecznej funkcjonującej w sołectwie Nowy Dzików. Poprzez współpracę mieszkańców dojdzie do integracji lokalnych środowisk. Realizacja tej inwestycji wpłynie na rozwój obszarów wiejskich poprzez wspieranie integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej w aspekcie społecznym i kulturowym, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Lokalizacja inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej wzbogaci ofertę spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jak również zachęci turystów oraz osoby przejeżdżające przez miejscowość do odwiedzenia altany. Stworzenie izby tradycji będzie początkiem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu właściwego wykorzystania dostępnych przestrzeni wokół świetlicy. – wyjaśnia Urząd Gminy w Starym Dzikowie

Zadanie zostanie zrealizowane do 22 października 2021 roku.

Źródło: starydzikow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: