Nowi funkcjonariusze Podkarpackiej Służby Celno-Skarbowej [ZDJĘCIA]


W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu, w obecności kadry kierowniczej podkarpackiej KAS oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, odbyło się ślubowanie kolejnej grupy nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej (KAS).

W czwartek, 24 października br. kolejna grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy podkarpackiej KAS złożyła uroczyste ślubowanie. Swoje obowiązki wykonywać będą w granicznych oddziałach celnych, podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu.

W uroczystości ślubowania wzięła udział kadra kierownicza Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu na czele z Dyrektorem IAS w Rzeszowie podinsp. Grzegorzem Skowronkiem a także Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej ślubuję wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego, rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania oraz strzec dobrego imienia służby, honoru i godności funkcjonariusza, a także przestrzegać zasad etyki zawodowej- to tekst roty ślubowania, którą funkcjonariusze składają zwróceni w kierunku sztandaru Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podinsp. Grzegorz Skowronek gratulując nowo przyjętym funkcjonariuszom zaznaczył, że służba w strukturach Służby Celno- Skarbowej to nie tylko zadania z zakresu obsługi obrotu towarowego z zagranicą czy ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego UE, ale także stabilność zatrudnienia oraz duma i satysfakcja z obowiązków wykonywanych na rzecz naszego państwa.

Jak podkreślił Dyrektor- „To także w miarę upływu profesjonalnie, rzetelnie i uczciwie wykonywanych obowiązków, możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju ścieżki karier m.in. w oparciu o przemyską filię Krajowej Szkoły Skarbowości".

Zwracając się do funkcjonariuszy, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop podkreślił znaczenie doskonalenia jakości wykonywanej pracy, którą wspierają zarówno szkolenia zawodowe oraz pomoc doświadczonej kadry nadzorującej pracę nowo przyjętych osób.

Nowych funkcjonariuszy czeka teraz 2- letni okres służby przygotowawczej, której celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych.

W tym czasie będą samodzielnie wykonywać swoje obowiązki na terenie przejść granicznych pod nadzorem opiekuna.

Od stycznia 2018 r. obsada funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej realizujących zadania bezpośrednio na drogowych przejściach granicznych w Medyce, Korczowej, Krościenku i Budomierzu zwiększyła się średnio o 17 %. Największy wzrost obsady, o 28 %, odnotowano na przejściu granicznym w Korczowej.

Zdjęcia: podkarpackie.kas.gov.pl

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Źródło: podkarpackie.kas.gov.pl


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: