Udar niedokrwienny mózgu objawy, rokowania i epidemiologia

Według obowiązującej definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu to zespół objawów neurologicznych, utrzymujących się dłużej niż 24 godziny, które zaistniały wskutek zaburzenia dopływu krwi do mózgu. Udar mózgu może być więc spowodowany całkowitym zamknięciem lub zwężeniem światła dużego naczynia tętniczego doprowadzającego krew do mózgu lub niewielkiej tętniczki podpajęczynówkowej, wówczas mamy do czynienia z tak zwanym udarem niedokrwiennym. Z kolei w sytuacji, gdy naczynie mózgowe pęknie, a krew wyleje się w pewnym obszarze mózgu mówi się o udarze krwotocznym, potocznie określanym jako wylew.

Epidemiologa udaru mózgu

Udar mózgu jest zaraz po schorzeniach sercowo-naczyniowych oraz nowotworach jedną z najczęściej występujących przyczyn zgonów wśród ludzi. Badania epidemiologiczne dowodzą iż corocznie na udar mózgu zapada 15 milionów ludzi na świecie. W Polsce roczna zachorowalność na to schorzenie sięga 75 tysięcy osób, z czego w co czwartym przypadku odnotowuje się zgon pacjenta. Co ważniejsze udar mózgu jest główną przyczyną niepełnoprawności ludzi po 40 roku życia. Aż 60% incydentów tej choroby prowadzi do całkowitego inwalidztwa oraz mniej lub bardziej nasilonej niepełnosprawności psycho-fizycznej. W związku z tym udar mózgu stanowi poważny problem nie tylko zdrowotny lecz również społeczno-ekonomiczny.

Niedokrwienny udar mózgu objawy

Udar mózgu jest poważnym schorzeniem neurologicznym, które podobnie, jak inne objawy chorób serca, stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a nawet życia chorego. Jak można przekonać się z następującego artykułu http://dbamoserce.pl/udar-niedokrwienny-czyli-zawal-mozgu-sa-konsekwencje/ okno terapeutyczne występujące w przypadku udaru mózgu jest niezwykle wąskie. Oznacza to, iż optymalny czas niezbędny do wdrożenia właściwego leczenie trombolitycznego wynosi zaledwie 4,5 godziny od pojawienia się pierwszych symptomów choroby. Im szybciej po wystąpieniu pierwszych dolegliwości pacjent trafi do szpitala, gdzie otrzyma odpowiednią pomoc medyczną, tym większe są jego szanse na przeżycie oraz uchronienie przed trwałym inwalidztwem. Dlatego tak istotne jest prawidłowe rozpoznanie objawów udaru mózgu. Wiedza ta umożliwi bowiem skrócenie czasu jaki upływa od wystąpienia pierwszych symptomów choroby do udzielenia pierwszej pomocy.

Objawy udaru mózgu mogą mieć charaktery zmian ogniskowych lub uogólnionych. Niedokrwienie półkul mózgowych przejawia się zazwyczaj niedowładem, czyli ograniczeniem zdolności ruchowych kończyn dolnych, górnych lub twarzy, najczęściej dotyczącym jednej strony ciała, zaburzeniami czucia w postaci drętwienie, osłabienia lub mrowienia, a także zaburzeniami mowy, takim jak bełkotanie, problemy z wysławianiem i rozumieniem słów. Wśród objawów udaru mózgu są także bóle i zawroty głowy, utrata świadomości, zaburzenia widzenia i równowagi.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: