Szkoły średnie w Lubaczowie wspierają uczniów z Ukrainy

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  i Zespół Szkół im. Gen Józefa Kustronia w Lubaczowie – zorganizowały wsparcie dla swoich uczniów z Ukrainy.

Od 2014 roku w lubaczowskich szkołach średnich uczą się uczniowie pochodzący z Ukrainy. Wszystko zaczęło się  8 lat temu, gdy do lubaczowskiego liceum, po raz pierwszy, zostali zaproszeni  uczniowie z Ukrainy, posiadający polskie korzenie. Od tego momentu oferta została rozszerzona i do tej pory naukę w obu szkołach  ukończyło ponad 150 uczniów z Ukrainy, którzy przez te lata zawiązali przyjaźnie, znajomości i bardzo często pozostali w naszym kraju, aby kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Obecna sytuacja związana z wojna sprawiła, że sytuacja uczniów z Ukrainy bardzo się pogorszyła – zostali sami, muszą zbyt szybko uczyć się dorosłości a ich rodzice zostali w Ukrainie.

W związku z tym dyrekcje obu szkół oraz nauczyciele postanowili wspólnie zrobić wszystko, aby pomóc ukraińskim uczniom. W tym celu nawiązano współpracę z Instytutem Polskim w Rzymie i Szkołą Polską w Rzymie. W ramach tego działania  planowane są wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz zorganizowano zbiórkę pieniędzy wśród Polaków mieszkających we Włoszech, która w całości ma być przeznaczone na wsparcie uczniów z Ukrainy (w tej chwili w obu szkołach uczy się 28 uczniów), na opłacenie kosztów utrzymania, wyżywienie, zakup pomocy szkolnych, kosmetyków itp.

Pieniądze na ten cel cały czas gromadzone są  na specjalnym koncie walutowym, planowane jest uruchomienie zbiórki publicznej na terenie Polski na jednym z portali zbiórkowych.

Poniżej zamieszczamy List intencyjny podpisany przez dyrektorów obu lubaczowskich szkół, skierowany do Dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie oraz odpowiedź Dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie.