Szkoły w powiecie lubaczowskim przyjmują dzieci uchodźców z Ukrainy

Kilkadziesiąt dzieci z Ukrainy zostało przyjętych do szkół w powiecie lubaczowskim po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów.

Jak poinformował na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Zenon Swatek od wybuchu wojny na Ukrainie, do szkół w powiecie lubaczowskim do szkół przyjętych zostało 48 uczniów. 36 dzieci uczy się w szkołach podstawowych, a 12 w szkołach ponadpodstawowych.

Zasady przyjęć do szkół i przedszkoli takie same dla wszystkich

Dzieci przyjmowane są do szkół na takich samych warunkach jak obywatele Polski. Jest to możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

MAG, zlubaczowa.pl

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: