Miejsce do nauki w MBP w Lubaczowie

fot. MBP Lubaczówfot. MBP Lubaczów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie powstało miejsce do indywidualnej nauki w ramach projektu „Nauka dla każdego” realizowanego przez lubaczowską młodzież. „Czas na młodzież” to ogólnopolski projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych młodych ludzi.

Celem głównym projektu lubaczowskiej grupy było stworzenie możliwości dostępu do różnych pomocy naukowych. Dzięki nim młodzież ucząca się, osoby niepełnosprawne oraz starsze z miasta i powiatu lubaczowskiego będą mogły rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębiać wiedzę na różnych płaszczyznach naukowych poprzez wykorzystywanie zakupionych przez grupę materiałów, w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Ważnym elementem zadania było także rozwijanie u młodzieży odpowiedniego gospodarowania czasem podczas nauki, aby przynosiła ona zamierzone efekty oraz ukazanie w jaki sposób, wykorzystując zakupione pomoce naukowe, można urozmaicić naukę, by stała się ciekawa i sprawiała więcej przyjemności.

Słowa podziękowania MBP w Lubaczowie kieruje do lubaczowskiej grupy, którą stworzyły: Paulina Damm, Katarzyna Czura, Weronika Hojdak i Agnieszka Damm.

Dziewczyny swój projekt napisały pod czujnym okiem coacha- opiekuna ks. Sławomira Skowrońskiego, a do współpracy zaprosiły właśnie MBP w Lubaczowie. Jak już sytuacja epidemiczna się uspokoi, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z miejsca do nauki. Tutaj znajdziecie książki naukowe oraz pomoce dydaktyczne, m.in. mikroskopy i zestawy szkiełek, które pozwolą Wam podnosić kompetencje i osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce. - czytamy na stronie MBP w Lubaczowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetów 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Partnerem projektu jest Caritas Polska. Ideą działań proponowanych w ramach projektu jest to, by uczestnicy dzięki udziałowi w nim, stali się pewnymi swoich mocnych stron ludźmi, którzy umieją dostrzegać problemy wokół siebie i odpowiadać na nie mądrym, dobrym i przemyślanym działaniem.

Zdjęcia: MBP Lubaczów

20210326_141120-scaled.jpg20210326_141234-scaled.jpg20210326_141247-1024x768.jpg20210326_141329-scaled.jpg20210326_141453-scaled.jpg20210326_141540-scaled.jpg20210326_141540-scaled_1.jpg20210426_103622-scaled.jpg20210426_104003-scaled.jpg

Źródło: MBP Lubaczów

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: