Marek Chmiel oficjalnie dyrektorem LO w Lubaczowie

fot. Starostwo Powiatowe w Lubaczowiefot. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

We wtorek (01.12) starosta lubaczowski Zenon Swatek w obecności naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Mariusz Pieroga przekazał Markowi Chmielowi akt mianowania na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Od 1990 roku funkcję dyrektora LO w Lubaczowie pełnił Zbigniew Hypiak. Po 30 latach pracy, w lipcy 2020 roku Z. Hypiak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W celu wyłonienia nowego dyrektora lubaczowskiego ogólniaka Zarząd Powiatu ogłosił dwa konkursy. Pierwszy z powodów formalnych został unieważniony. Drugi natomiast został pozytywnie rozstrzygnięty 19 listopada.

Oficjalnie Marek Chmiel stanowisko objął 1 grudnia. Tego dnia starosta lubaczowski wraz z naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Mariuszem Pierogiem przekazał akt mianowania.

Znam go jako znakomitego, cenionego przez rodziców i uczniów nauczyciela. Z powodzeniem prowadzi również Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie, które promuje najzdolniejszą młodzież powiatu. Mam nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie jakie zdobył na polu pracy oświatowej i społecznej przełoży się na podniesienie jakości funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, a przede wszystkim stworzy młodzieży warunki do nauki, które umożliwią im dostanie się na wymarzone kierunki studiów – mówi o Marku Chmielu starosta Zenon Swatek

Starosta lubaczowski zaznacza również, że Marek Chmiel miał duży udział w pozyskaniu środków z projektu pn. „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”, z którego udało się pozyskać ponad 576 tysięcy dofinansowania z UE na podniesie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym i doposażenie szkoły, a także łącznie ponad 1 mln złotych dla Zespołu Szkół w Lubaczowie i Zespołu Placówek w Lubaczowie.

Dodajmy, że Marek Chmiel jest wieloletnim nauczycielem języka polskiego w LO w Lubaczowie. Założył Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie, które wspiera najzdolniejszych uczniów z powiatu lubaczowskiego poprzez stypendia. Jest tez prezesem Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie która zajmuje się wspieraniem różnych przedsięwzięć o charakterze społecznym i charytatywnym.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: