Marek Chmiel ponownie wygrał konkurs na dyrektora LO w Lubaczowie

Marek Chmiel fot. archiwum MBP LubaczówMarek Chmiel fot. archiwum MBP Lubaczów

Marek Chmiel po raz drugi wygrał konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Zastąpi on Zbigniewa Hypiaka, który zarządzał liceum od 1990 roku.

Przypomnijmy, że 31 sierpnia Zarząd Powiatu w Lubaczowie ogłosił konkurs na dyrektora lubaczowskiego „ogólniaka”.  W sumie do 25 września zgłosiło się dwoje kandydatów. W celu wyłonienia nowego dyrektora Zarząd Powiatu 21 września powołał komisję konkursową w skład której weszło 12 przedstawicieli starostwa powiatowego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładów organizacji związkowych. Komisja przeanalizowała kandydatury i zdecydowaną większością głosów na nowego dyrektora wybrano Marka Chmiela. Co ciekawe, w trakcie weryfikacji kandydatur okazało się, że jedna z kandydatek nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów, dlatego kandydatura ze względów formalnych została odrzucona.  

Okazało się jednak, że po rozstrzygnięciu konkursu, kandydatka wniosła odwołanie z powodu nieprawidłowości w ogłoszeniu o konkursie.  W związku z powyższym Zarząd Powiatu unieważnił konkurs i w październiku ogłosił nowy.

Przyczyną unieważnienia były nieprawidłowości, które pojawiły się w ogłoszeniu. W związku z tym, że nieprawidłowości mogą budzić wątpliwości, zarządzono ponowne przeprowadzenie konkursu. – mówiła w październiku dla portalu ZLUBACZOWA.PL Alicja Czernysz-Kawa - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Tylko jeden kandydat

Tym razem do ponownie ogłoszonego konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat – Marek Chmiel. 19 listopada komisja konkursowa dokładnie przeanalizowała dokumenty, które dostarczył kandydat i przeprowadziła „rozmowę kwalifikacyjną”.  Finalnie po weryfikacji wszystkich wymaganych formalności komisja konkursowa na nowego dyrektora wybrała Marka Chmiela.

Oficjalnie Marek Chmiel stanowisko obejmie 1 grudnia.

Marek Chmiel jest wieloletnim nauczycielem języka polskiego w LO w Lubaczowie. Założył Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie, które wspiera najzdolniejszych uczniów z powiatu lubaczowskiego poprzez stypendia. Jest tez prezesem Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie która zajmuje się wspieraniem różnych przedsięwzięć o charakterze społecznym i charytatywnym.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: