„Dwójka” z rozmachem wkracza w nowy rok szkolny

Szkoła Podstawowa Nr 2 od kilku lat realizuje różnorodne zadania edukacyjne i społeczne. W obecnym roku szkolnym również nie odpuszcza i zaczyna realizację dużych projektów pn. „Emocja” i „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt „Emocja” zakłada realizację 5 modułów: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW” (przy współpracy z Terapeutycznym ABC), „RÓWNOŚĆ” - DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY, „OSWAJANIE STRACHU” (przy współpracy z Bookarnik.pl). Działaniami zostaną objęci uczniowie klasy 7 „a”, którzy w czasie lekcji wychowawczych będą kształtować postawy społeczne wobec inności, rozbudzać wiarę w siebie oraz własne możliwości, podejmą działania mające na uwadze wychowanie do wartości, takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Podczas zajęć uczniowie przekonają się, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.

Z kolei projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ma wzmocnić kompetencje kluczowe uczestników, w tym m.in.: naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach działań realizowany będzie projekt „Co ma piernik do wiatraka”. Nauczyciele nawiązali współpracę ze szkołą holenderską Lucas Van Leyden School w Leiden. Odbywać się będą regularne spotkania w sieci z dziećmi z partnerskiej szkoły. Udział w projekcie, to również 5-cio dniowy wyjazd dla uczniów do Niderlandów i realizacja działań określonych w harmonogramie mobilności ponadnarodowej w szkole niderlandzkiej.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: