Inauguracyjna sesja Rady Gminy Lubaczów kadencji 2018-2023 za nami

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

W piątek (23.11). odbyła się pierwsza sesja w kadencji 2018 – 2023 zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu. 

Sesję rady otworzyła Pani Helena Frant - najstarsza wiekiem radna, która przewodniczyła jej do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów. Podczas sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej złożył sprawozdawanie z przebiegu wyborów samorządowych, a następnie wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Lubaczów oraz o wyborze Wójta Gminy Lubaczów.

W trakcie sesji nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy Lubaczów złożyli ślubowanie.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów radni ponownie wybrali Pana Romana Cozaca, a na wiceprzewodniczących Rady - Panią Agnieszkę Czyrny i  Pana Wiesława Kosiora.
Rada Gminy powołała pięć stałych Komisji:

    Komisję Rewizyjną w składzie:
        1) radny Szpyt Stanisław – przewodniczący Komisji,
        2) radny Załuski Eugeniusz,
        3) radny Bojarski Marek ,
        4) radny Borchowiec Janusz ,
        5) radna Huk Zofia,

    Komisję Skarg Wniosków i Petycji
        1) radna Młodowiec Bernadeta – przewodnicząca Komisji,
        2) radna Frant Helena
        3) radny Mindziak Andrzej
    Komisję Budżetową w składzie:
        1) radny Mindziak Andrzej – przewodniczący Komisji,
        2) radny Kuryś Jan,
        3) radna Frant Helena,
        4) radny Kosior Wiesław,
        5) radny Cozac Roman,
        6) radny Suchy Krzyszof,
        7) radna Smoliniec Wiesław,
        8) radny Szpyt Stanisław,
        9) radna Cozac Justyna,
    Komisję Rolnictwa w składzie:
        1) radny Bojarski Marek - przewodnicząca komisji
        2) radna Frant Helena,
        3) radna Czyrny Agnieszka ,
        4) radny Załuski Eugeniusz,
        5) radny Szpyt Stanisław,
        6) radny Borchowiec  Janusz,
        7) radna Huk Zofia,
        8) radny Kuryś Jan,
    Komisję Spraw Społecznych w składzie:
        1) radny Smoliniec Wiesław – przewodniczący komisji,
        2) radna Cozac Justyna,
        3) radna Huk Zofia,
        4) radna Czyrny Agnieszka,
        5) radny Załuski Eugeniusz,
        6) radny Mindziak Andrzej,
        7) radny Borchowiec Janusz,
        8) radny Kosior Wiesław.

Po ukonstytuowaniu się Rada podjęła dalszą pracę tj. przyjęty został protokół spisany na sesji w dniu 8 listopada 2018 r. Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, który złożył gratulacje radnym, życzył dobrej współpracy z mieszkańcami, samych sukcesów oraz umiejętności w rozwiazywaniu problemów w swoich okręgach wyborczych. Podziękował również mieszkańcom gminy za zaufanie i wybór jego osoby na kolejną kadencję oraz Komisjom Wyborczym  za  sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie gminy Lubaczów.

Wójt poinformował również, że w najbliższym czasie przedstawi program społeczno - gospodarczy na kadencję 2018-2023. Zwrócił uwagę, że w tej kadencji  ważną kwestią dla rozwoju regionu będzie współpraca Gminy Lubaczów z samorządem Województwa Podkarpackiego, samorządem Powiatu Lubaczowskiego oraz z samorządem Miasta Lubaczowa.

8c6d641508aa868b9cf3404fc7525597.jpg527c00e61e8bd05914262efab2b50d55.jpgaf560f401f7b8ac7484216776410d9b8.jpgb85025b668635e63bef12d23b870ddb2.jpgbdd0b0ab1288abb6e9198388a37da175.jpgbde1422adbf115f78e10182c04c440db.jpg

Źródło: lubaczow.com.pl


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: