W Wielkich Oczach wybory odbędą się ponownie


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Alberta Hawrylaka, w Wielkich Oczach odbędą się wybory uzupełniające.

Albert Hawrylak wkrótce obejmie urząd wójta gminy Wielkie Oczy. Nowy włodarz wygrał także wybory na radnego w okręgu nr 13, obejmującym Leśna, Mielniki. W związku z tym, że nie można sprawować obu funkcji, Komisarz Wyborczy w Przemyślu podjął decyzję o konieczności zorganizowania wyborów uzupełniających na radnego w wspomnianym wcześniej okręgu 13.

Wybory odbędą się 3 lutego 2019 roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: