ZLUBACZOWA.PL PAMIĘTA

?Nie ma Europy sprawiedliwej,

bez Polski niepodległej na jej mapie?,

?Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.?

?Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je

na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości.?

To tylko niektóre spośród licznych myśli Józefa Piłsudskiego na temat polskiej niepodległości, a które zawsze warto przypominać przy okazji święta 11 Listopada.

Odrodzenie państwa polskiego nastąpiło 11 listopada 1918 roku. Nadeszła upragniona wolność. Święto Niepodległości to nasza duma, po wielu latach nieobecności powróciliśmy jako naród , który nigdy nie zapomniał o swojej tożsamości. Odzyskaliśmy suwerenność i integralność, staliśmy się ponownie wolnym państwem.

 Od 1795 roku kiedy upadła Rzeczpospolita minęło 123 lata niewoli, w ciągu których cztery pokolenia Polaków  oczekiwało odzyskania własnej państwowości. W polskich domach przekazywano z pokolenia na pokolenie pamięć o wolnej ojczyźnie i przywiązanie do niej.

Drogę narodu polskiego do niepodległości torował korzystny dla sprawy polskiej splot wydarzeń w ciągu lat 1914 ? 1918, z których na plan pierwszy wysuwają się klęski militarne wszystkich trzech zaborców ? Rosji, Niemiec i Austro-Węgier oraz wybuch rewolucji na terenie tychże państw.
W ciągu długich lat niewoli niejednokrotnie zdarzało się , że poszczególne państwa zaborcze przegrywały wojny, ale nigdy sprawy tak się nie ułożyły aby w nich wszystkich prawie jednocześnie wybuchła rewolucja.
Polacy potrafili dobrze wykorzystać tę historyczną szansę. W dużej mierze było to zasługą wybitnych polityków, reprezentujących społeczeństwo zarówno w kraju, jak i na zewnątrz. Należeli do nich m.in.: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Wszyscy ci ludzie o różnym pochodzeniu społecznym i odmiennych powiązaniach politycznych, czasami nawet zwalczający się osobiście, umieli podporządkować dzielące ich poglądy dziełu odbudowy wolnej ojczyzny. 20 XII 1918 J. Piłsudski do Bolesława Limanowskiego mówił cyt: ? Ja teraz nie należę do partii, ja należę do narodu?

I wojna światowa rozstrzygnęła się na froncie zachodnim 11 listopada 1918r. W lasku Compiegne pod Paryżem przedstawiciele rządu niemieckiego podpisali rozejm z państwami ententy( Wielka Brytania, Francja i Rosja).  Dzień ten był zarazem dla Polski pierwszym dniem niepodległości. 10 listopada powrócił do Warszawy zwolniony z niemieckiego więzienia  Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie zażądały od Rady Regencyjnej przekazania mu władzy. Rada Regencyjna podporządkowała się Piłsudskiemu i dekretem z 11 listopada oddała mu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem, a następnie w dekrecie  względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu.? Na ulicach miast polskich Warszawie rozpoczęło się, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Wszędzie gromadziły się tłumy świętujące odzyskanie niepodległości. Do tego szczęśliwego zakończenia przyczynił się wysiłek czterech pokoleń Polaków miłujących wolność i Ojczyznę. Pamięć o nich, i o tych którzy walczyli wówczas na wszystkich frontach wojny winna być przekazywana z pokolenia na pokolenie i uroczyście świętowana 11 listopada.

http://www.powiatdabrowski.pl/tl_files/content/aktualnosci/2011/11_listopad/11_swieto_niepodleglosci/11listopada02_650.jpg

Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają się w Warszawie i są transmitowane przez media masowego przekazu. Oglądamy wówczas wspaniałe defilady wojskowe, słuchamy przemówień ważnych osobistości i widzimy, jak oficjalne delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizowane są także uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla wielu osób lekcją patriotyzmu.

Z okazji Święta Niepodległości wszystkie gminy naszego powiatu przygotowały patriotyczne uroczystości.

Strzelcy z JS 2033 Lubaczów biorą udział w centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wywieszenie w dniu 11 listopada flag narodowych, dając tym samym wyraz naszym patriotycznym uczuciom i przywiązania do polskości.

 

UWAGA! KONKURS

Pierwsze pięć osób które prześlą na adres mailowy redakcja@zlubaczowa.pl hasło ?Jestem dumnym Polakiem? otrzyma smycze portalu ZLUBACZOWA.PL!

BM dla zlubaczowa.pl

{fcomment}{flike}

Wkrótce samorząd woj. przejmie uzdrowisko w Horyńcu

Samorząd woj. podkarpackiego wkrótce przejmie od Ministerstwa Skarbu Państwa uzdrowisko w Horyńcu Zdroju. Wszystkie procedury formalne związane z komunalizacją spółki uzdrowiskowej zostały zakończone ? poinformowała Agnieszka Woś z urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

W grudniu odbedzie się niezwykła impreza uczniów ZS w Oleszycach

image1

Dajesz + oddajesz = zyskujesz tak brzmi motto charytatywnego festiwalu pod nazwą "Mini Festiwal", który odbędzie się 6 grudnia w Zespole Szkół w Oleszycach. Jest to niezwykła akcja młodych osób połączona z możliwością oddania krwi. Warto się wybrać!

Czytaj więcej...

W Lubaczowie zbudują baseny

Samorząd Lubaczowa planuje budowę kompleksu odkrytych basenów kąpielowych przy ulicy Ofiar Katynia. Ogłoszono już konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej inwestycji, a jego zwycięzca zaprojekuje całość.

Czytaj więcej...

Pożar tartaku w Rudzie Różanieckiej

Minionej nocy (6.11) tuż po godzinie 2.30 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał zgłoszenie o pożarze w tartaku w miejscowości Ruda Różaniecka. Na miejscu pojawiło się 22 strażaków.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja parku w Horyńcu Zdroju

To jedna z najdroższych i najważniejszych inwestycji w Horyńcu. 10 milionów złotych ma kosztować rewitalizacja parku w Horyńcu Zdroju. Przetarg wygrała firma ERBUD z Rzeszowa i to ona zajmie się przebudową, która rozpocznie się być może jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...

Po raz 95 obchodzimy odzyskanie niepodległości

11 listopada odbędzie się 95 rocznica odzyskania niepodległości. W tym dniu w naszym powiecie odbędzie się wiele uroczystości związanych z tym świętem.

Czytaj więcej...

1 listopada zebrano prawie 5400 złotych

W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej odbyła się kwesta na rzecz odnawiania cennych nagrobków cmentarnych. W tym roku, dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać 5342,32 zł.

Czytaj więcej...

Dom Dziecka w Nowej Grobli ma nowe boisko wielofunkcyjne

5 listopada br. nastąpi oficjalne otwarcie boiska wybudowanego w ramach projektu pn. ?Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków?.

Czytaj więcej...