Bakterie coli w wodociągu w gminie Stary Dzików. Mieszkańcom rozdawana jest woda

Wodę rozdają m.in strażacy fot. OSP Stary Dzików
Wodę rozdają m.in strażacy fot. OSP Stary Dzików

Wodę rozdają m.in strażacy fot. OSP Stary Dzików

W związku z pogorszeniem jakości wody z wodociągu w Starym Dzikowie, w tamtejszej gminie mieszkańcom rozdawana jest woda do celów spożywczych.

26 lipca sanepid kontrolował jakość wody z punktu czerpalnego w Szkole Podstawowej w Cewkowie. Okazało się, że woda zawiera bakterie Escherichia coli - jest 6 jkt/100 ml, a najwyższa dopuszczalna wartość bakterii coli to 0jkt/100 m. W związku z powyższym sanepid stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu w Starym Dzikowie i zakazuje jej spożywania. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Dlatego też Urząd Gminy w Starym Dzikowie rozdaje mieszkańcom wodę do celów spożywczych. W dniu dzisiejszym woda była rozdawana  w Starym i Nowym Dzikowie, Moszczanicy i Cewkowie na parkingach pod kościołami. Z kolei w czwartek  będzie wydawana od godziny 9.00 do godziny 15.30.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: