Woda w gminie Stary Dzików jest już zdatna do spożycia [AKTUALIZACJA]

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie poinformował, że woda z wodociągu w Starym Dzikowie jest już zdatna do spożycia.

Aktualizacja 30.07.2021 r. godz. 11:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie poinformował w czwartek, że po ponownym badaniu wody stwierdza się, że jest ona już zdatna do spożycia.


W dniu dzisiejszym PSSE w Lubaczowie wydał komunikat o pogorszeniu jakości wody na wodociągu w Starym Dzikowie.

W ramach przeprowadzonej kontroli, która odbyła się wczoraj (26.07) pobrano do badania wodę z wodociągu sieciowego w Starym Dzikowie, z punktu czerpalnego w Szkole Podstawowej w Cewkowie. badania wykazały, że woda zawiera bakterie Escherichia coli - jest 6 jkt/100 ml, a najwyższa dopuszczalna wartość bakterii coli to 0jkt/100 m.

W związku z powyższym sanepid stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu w Starym Dzikowie i zakazuje jej spożywania. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Jednocześnie sanepid zobowiązał Urząd Gminy w Starym Dzikowie do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia dla wodociągu sieciowego w Starym Dzikowie wody spełniające wymagania mikrobiologiczne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z natychmiastowym terminem wykonania.

Komunikat odnośnie niezdatnej do spożycia wody wydał też Urząd Gminy  w Starym Dzikowie:

Niezdatność wody do spożycia

W związku z negatywnym wynikiem badań wody pod względem bakteriologicznym zakazuje się używania wody z wodociągu gminnego do celów spożywczych.

Można używać do celów bytowych.

Zakaz obowiązuje do odwołania! – poinformował Urząd w Starym Dzikowie

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: