Podwyżka dla strażaków ochotników z gminy Stary Dzików

fot. OSP Stary Dzików
fot. OSP Stary Dzików

fot. OSP Stary Dzików

Od lipca druhowie z gminy Stary Dzików nareszcie będą otrzymywać więcej pieniędzy za ratowanie ludzkiego życia i mienia, a także udział w szkoleniach.

O tym, że strażacy-ochotnicy są bardzo potrzebni nie od dziś wiadomo. To właśnie oni często są pierwsi na miejscu nieszczęścia, do którego doszło z dala od Lubaczowa. To już nie są przypadkowi ludzie, ale profesjonalni ratownicy, od których zależy nasze życie. Dlatego też radni z gminy Stary Dzików podjęli decyzją o wzroście ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Do tej pory strażak-ochotnik gminy Stary Dzików za uczestnictwo w działaniu ratowniczym otrzymywał ekwiwalent pieniężny w wysokości 15 zł za godzinę, a za udział w szkoleniu 6 zł za godzinę. Te stawki regulowała uchwała rady gminy Stary Dzików sprzed prawie 10 lat, bowiem z 28 grudnia 2011 roku.

Teraz to się zmieni, bowiem zgodnie z podjętą uchwałą od 1 lipca wynagrodzenie druhów znacznie wzrośnie -  Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym otrzyma ekwiwalent pieniężny w wysokości 24,00 zł za każdą godzinę, natomiast za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzyma ekwiwalent pieniężny w wysokości 12,00 zł za każdą godzinę.

Łącznie w ubiegłym roku strażacy z gminy Stary Dzików do akcji wyjeżdżali 90 razy (OSP Stary Dzików - 47, OSP Cewków - 37, OSP Ułazów - 6)

zlubaczowa.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: