Zespół Szkół w Oleszycach oficjalnie szkołą ministerialną

Zespół Szkół w Oleszycach fot. powiatlubaczowski
Zespół Szkół w Oleszycach fot. powiatlubaczowski

Zespół Szkół w Oleszycach fot. powiatlubaczowski

Od 1 stycznia Zespół Szkół w Oleszycach dołączył do grona szkół resortowych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takich placówek w całym kraju jest 59.

Zespół Szkół w Oleszycach należy do 5 szkół w Polsce, które od 1 stycznia br. dołączyły  do szkół resortowych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoły te uzupełnią istniejącą sieć szkół ministerialnych, która od 1 stycznia 2021 r. liczy już 59 placówek w całym kraju. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełni dla nich obecnie funkcję organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przypomnijmy, że w lutym w Warszawie przedstawiciele Powiatu Lubaczowskiego, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek oraz Wicestarosta Paweł Głaz wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim złożyli podpisy pod porozumieniem w sprawie przekazania do prowadzenia Ministerstwu Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach. Zawarcie tego porozumienia było decydującym etapem procesu przekazania szkół średnich w Oleszycach, który został zainicjowany na początku 2019 r. przez dyrekcję i środowisko pedagogów Zespołu Szkół. Inicjatywa ta została poparta przez Zarząd Powiatu Lubaczowskiego, który upoważnił Starostę do podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przejęcie szkół dotychczas prowadzonych przez powiaty da możliwość szerszej promocji kształcenia rolniczego, unowocześniania procesu dydaktycznego i wprowadzania nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy i wymogów współczesności.

Szkoły prowadzone przez resort będą też brać udział w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych, mających na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej, wymianę staży zawodowych, organizację praktyk zawodowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, itp..

Zamierzamy rozwijać wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości, aktywności patriotycznej i społecznej, a także wzbudzać zainteresowań tradycjami, zwyczajami i kulturą wsi polskiej. - informuje Ministerstwo Rolnictwa

Przejęcie szkół przez Ministerstwo wpłynie również w perspektywie kilku najbliższych lat na poprawę sytuacji budżetowej samorządu powiatowego, gdyż zarówno koszty kadry jak też utrzymania infrastruktury szkolnej finansowane będą bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Zorro
+11 # Zorro 2021-01-06 05:46
Niedługo nie będzie niczego pisiory zdewastują powiat lubaczowski do zera. Technikum rolnicze do ministra, Muzeum do marszałka, Centrum Kultury zdegradowane i przeznaczone do likwidacji, szpital stracił milion rocznie na karetkach bo pisiory się pożarły z pisiorami z Przemyśla, w starostwie nikt nad niczym nie panuje a jedna podrzędna pracownica robi ze starostą co chce. Pukanie w dno od spodu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
PiS off
+5 # PiS off 2021-01-06 07:23
Pozwolę sobie zacytować zslowskiego klasyka z Lublińca cyt." Świry ku..a fest".
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Pompim
+12 # Pompim 2021-01-06 23:15
Chyba co niektórzy tutaj już całkowicie postradali zmysły i od polityki dostali zaćmy. Czy to źle że zespół szkół w którym od wielu lat brakowało funduszy a starostwo musiało wydawać co roku nie małe sumy, stało się szkołą ministerialną? Sama inicjatywa przekazania szkoły wyszła przecież od dyrekcji i środowiska pedagogów. Dla tych co się nie orientują to szkoły ministerialne są znacznie lepiej doposażone w sprzęt, współpracują z instytutami badawczymi, agencjami podległymi MRiRW, uczelniami wyższymi o profilu rolniczym, mają o wiele większe możliwości finansowe. Powiat teraz nie będzie musiał dopłacać ani grosza do utrzymania placówki i kadr. Aż się wierzyć nie chce że ktoś uważa to za złą decyzję
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Arch Enemy
-2 # Arch Enemy 2021-01-07 17:20
Za dwa lata przekazana szkoła pójdzie do likwidacji a budynki zostaną przejęte przez ministerstwo ciąg dalszy dobie dopisz...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Pompim
+3 # Pompim 2021-01-07 19:33
Cytuję Arch Enemy:
Za dwa lata przekazana szkoła pójdzie do likwidacji a budynki zostaną przejęte przez ministerstwo ciąg dalszy dobie dopisz...


Pokaż mi chociaż jedną szkołę ministerialną która została zlikwidowana
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Maria
+1 # Maria 2021-01-12 21:41
Szanowni Państwo, powyższymi wypowiedziami zostałam wezwana do tablicy. Nie mogę nie zareagować na oskarżenia skierowane pod adresem obecnych władz. Jak pisze autor artykułu, rzeczywiście inicjatorem prowadzenia szkoły przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi było środowisko szkolne – dyrekcja. Decyzja była spowodowana historią szkoły, perspektywą jej rozwoju, a przede wszystkim troską o jej przyszłość.
Na wstępie chcę się odnieść do zarzutu, sformułowanego w ostatniej wypowiedzi, że w przyszłości Ministerstwo może zabrać budynki szkoły. Odnosząc się do tej kwestii informuję, że Zespół Szkół w Oleszycach ma ustalony trwały zarząd nad obiektem, będącym własnością skarbu państwa, którego reprezentantem jest Starosta Powiatu Lubaczowskiego. Minister nie tylko niczego nie zabierze, ale może się przyczynić do rozwoju niespełna pięćdziesięciol etniej szkoły.
Warto nadmienić, że szkoła przez dwadzieścia sześć lat, od 1972 r. do 1998 r., była prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa. Ponadto niespełna pięćdziesięciol etnie budynki wymagają remontu: wymiany dachu na budynku szkoły i internatu (dachy pokryte papą w 2002 r. z gwarancją dziesięcioletni ą), konserwacji elewacji internatu, generalnego remontu internatu, warsztatów szkolnych, odtworzenia, powiększenia, unowocześnienia bazy dydaktycznej dla kształcenia w zawodach: rolnik, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, energetyki odnawialnej, architektury krajobrazu, poprawy infrastruktury i ciągów komunikacyjnych , wykonania podjazdów i parkingów, wymiany taboru maszynowego.
Obserwując branżę rolniczo-usługo wo-gastronomicz ną można zauważyć ciągły rozwój, utrzymujący się na wysokim poziomie od co najmniej kilku lat. Branża stawia na nowoczesność, zmechanizowanie maszyn i urządzeń. Zatem kształcenie zawodowe nie może odbiegać od standardów obowiązujących w rozwijającej się branży usługowo-gastro nomiczno-rolnic zej. Prowadzenie szkoły przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwoliłyby na funkcjonowanie szkoły w przyszłości, organizację procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia zawodowego na właściwym poziomie, modernizację bazy dydaktycznej.
Warto też prześledzić historię 54 szkół prowadzonych przez Ministra, żadna z nich nie została zamknięta, wręcz odwrotnie są remontowane, modernizowane, unowocześnianie , a to zachęca młodzież do kształcenia się w takich szkołach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Koronawirus - najważniejsze informacje

Ostatnio dodane

Porady

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.