Lubaczów: Radni uchwalili plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

W latach 2021 - 2023 na inwestycję związane z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Urząd Miejski w Lubaczowie zamierza przeznaczyć 3,6 mln złotych.

Uchwalony  plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2021 do 2023 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2021 – 2023 wynosi 3 640 000 zł

W planie znalazły się najważniejsze zadanie inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Jednakże jak zaznaczają urzędnicy plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność.

Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. – czytamy w planie.

Zestawienie planowanych inwestycji:

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: