Droga na odcinku od Lubaczowa do Baszni Dolnej zostanie przebudowana. Ogłoszono przetarg

fot. ks. Mariusz Pastuszak/radiozamosc.pl
fot. ks. Mariusz Pastuszak/radiozamosc.pl

fot. ks. Mariusz Pastuszak/radiozamosc.pl

Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej od Lubaczowa do Baszni Dolnej (skrzyżowanie z ul. Szkolną) oraz zakwalifikowanie projektu rewitalizacji linii kolejowej l-101 Munina – Hrebenne do kolejnego etapu postępowania o dofinasowanie to najważniejsze informacje mające wpływ na infrastrukturę w naszym regionie.

W dniu 19-11-2020 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km 45+621 tj. od Lubaczowa do Baszni Dolnej (skrzyżowanie z ul. Szkolną).

Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wbudowaniu nowej konstrukcji nawierzchni o szerokości 6 metrów oraz poszerzeniu lub otworzeniu poboczy o szerokości 1 metra. Ponadto przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe chodniki, a także zjazdy z drogi, zatoczki autobusowe oraz przydrożne rowy. - informuje Urząd Gminy Lubaczów

Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty do 09-12-2020 r., w budynku PZDW w Rzeszowie.

Planowany do modernizacji odcinek drogi jest pierwszym etapem większej inwestycji, polegającej na przebudowie całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867 miedzy Lubaczowem a Horyńcem-Zdrój. Inwestycja zostanie współfinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 6 projektów zgłoszonych przez samorząd województwa podkarpackiego znalazło się w drugim etapie programu Kolej Plus. Jednym z tych przedsięwzięć jest rewitalizacja linii kolejowej 101 Munina – Hrebenne.

Teraz wnioskodawcy mają kilkanaście miesięcy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów, które przeszły ocenę formalną. W ostatnim etapie po raz kolejny zostaną poddane one weryfikacji, po czym ukaże się ostateczna lista rankingowa zawierająca przedsięwzięcia objęte dotacją.

Celem programu Kolej Plus jest m.in. eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei, a także poprawienie warunków życia mieszkańców.

Mamy nadzieję, że projekt rewitalizacji linii kolejowej zostanie pozytywnie rozpatrzony i uzyska dofinansowanie, co przełoży się na szybkość i jakość podróżowania. Oba te przedsięwzięcia to ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury komunikacyjnej w powiecie i gminie Lubaczów. -  podkreślają urzędnicy z Gminy Lubaczów

Źródło: gminalubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: