Która gmina wydała najwięcej na inwestycje? [RANKING]


W latach 2017 - 2019 spośród gmin powiatu lubaczowskiego to Gmina Lubaczów przeznaczyła najwięcej środków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca, najmniej zaś Narol – wynika z danych przygotowanych przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Ranking inwestycyjny pisma „Wspólnota” przygotowywany jest od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. 

Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. - tłumaczą autorzy rankingu

Jak to wygląda w gminach powiatu lubaczowskiego (w przeliczeniu na jednego mieszkańca):

1. Lubaczów (gmina wiejska) - 1657,77 zł
2. Horyniec-Zdrój - 1592,01 zł
3. Stary Dzików - 1139,02 zł
4. Oleszyce - 1090,64 zł
5. Cieszanów - 1083,15 zł
6. Wielkie Oczy - 1032,23 zł
7. Lubaczów (miasto) - 963,78 zł
8. Narol - 932,31 zł

Liderem zestawienia jest Kleszczów (woj. łódzkie) – 14659,54 średnich wydatków inwestycyjnych per capita.

Z rankingiem można zapoznać się pod tym linkiem.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: