Kolejna podwyżka opłat za odbiór odpadów w Lubaczowie. UM: Jest to nieuniknione

for. pixabay.com
for. pixabay.com

for. pixabay.com

Od 1 listopada za odbiór odpadów mieszkaniec Lubaczowa zapłaci 36 złotych. To kolejna podwyżka za odbiór śmieci w stolicy naszego powiatu. Urząd Miejski tłumaczy, że wzrost opłat był nieunikniony.

Wczoraj (06.07) Rada Miejska podjęła jednogłośnie trzy uchwały dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem odpadów w kompostowniku przydomowym. W wyniku podjętych uchwał Rada postanowiła, że:

1. W okresie od 1 listopada br. do 28 lutego 2021 r. wszyscy mieszkańcy będą objęci stawką 36 zł/os;

2. Od dnia 1 marca 2021r.: stawki będą wynosić:

a) 28 zł/ os - dla mieszkańców budynków wielorodzinnych,

b) 28 zł/os dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej kompostujących wszystkie bioodpady w przydomowym kompostowniku,

c) 36 zł/os dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy będą oddawać bioodpady.

Dodatkowo w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów powyższe stawki zostaną podwojone. Przypominamy, że od osób, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów, nie będą te odpady odbierane.

 

Wyjaśnienia Urzędu Miejskiego w Lubaczowie dotyczące podwyżki poniżej:

Pierwsza z uchwał, ustala od dnia 1 listopada br. stawkę 36 zł/osobę i jest konsekwencją znacznego wzrostu masy odpadów odbieranych od mieszkańców Lubaczowa. Należy przy tym zaznaczyć, że stawka ta, na mocy drugiej z uchwał będzie obowiązywać jedynie do dnia 28 lutego 2021 r. i ma na celu skompensowanie znacznie wyższych kosztów. Konieczność jej podjęcia wynika z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi muszą być w całości pokryte z opłat ponoszonych przez mieszkańców. W 2019 roku zmiana tej ustawy wykluczyła możliwość rozliczania się przez gminę z odbiorcą odpadów na zasadzie stawki ryczałtowej od 2020 roku. W poprzednich latach kwota wynikająca z przetargu na odbiór odpadów obowiązywała w określonym okresie i była wynikiem szacunkowych przewidywań co do ilości odpadów. Obecnie z przetargu wynikają konkretne ceny za odbiór 1 tony każdej frakcji odpadów. Zmiana ta w założeniu miała zapobiec przepłacaniu przez gminy (a tym samym przez mieszkańców) za odbiór odpadów oraz urealnić i doprecyzować faktyczne koszty.

W okresie od marca do końca września br., tj. od momentu kiedy w systemie gminnym są ujęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, odebrano w sumie 1.960 ton odpadów, z czego blisko 464 tony to odpady biodegradowalne oraz ponad 1.040 ton odpadów zmieszanych. Koszt odbioru samych bioodpadów wyniósł we wskazanym okresie blisko 640 tys. zł. Na zwiększone ilości wytwarzanych przez Lubaczowian odpadów miała w sporej mierze sytuacja wywołana epidemią COVID – 19. Wielu studentów od marca, na skutek wprowadzenia nauki zdalnej, wróciła do domów, jednak w deklaracjach tylko nieliczni mieszkańcy wykazali fakt powrotu dzieci do domu. Jednakże lawinowy przyrost ilości bioodpadów w bieżącym roku jest trudny do zaakceptowania i nasuwa się pytanie: czy to możliwe? Co mogło dziać się z tymi odpadami w poprzednich latach? Czyżby nie były oddawane na składowiska, aby uniknąć opłat, a tym samym nieujmowane w sprawozdaniach firmy odbierającej?

Dodatkowo w dwóch pierwszych miesiącach tego roku, z nieruchomości zamieszkałych i firm, które były objęte gminnym systemem, koszt odbioru odpadów wyniósł blisko 700.000,00 zł. Należy zaznaczyć, że w okresie tym mieszkańcy ponosili opłatę w wysokości 14,50 zł za osobę, która była niewspółmierna do ponoszonych kosztów. Łączny koszt odbioru odpadów komunalnych od początku roku do końca września br. wynosi ponad 2,8 mln zł.

Druga z uchwał, wprowadza od dnia 1 marca 2021r. nowe stawki z ich zróżnicowaniem ze względu na rodzaju zabudowy. Stawki te w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny wyniosą:

- dla zabudowy wielorodzinnej 28 zł/os.,

- dla zabudowy jednorodzinnej 36 zł/ os.

Kolejna z uchwał będąca odpowiedzią na znaczne ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów zielonych, które mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach, wprowadza ulgę 8 zł/os dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim powstających w gospodarstwie bioodpadów.

Zakładając, że według złożonych deklaracji, mamy ok. 10 tys. mieszkańców oddających odpady, w okresie 8 miesięcy b.r. każdy lubaczowianin „wyprodukował” 104 kg odpadów zmieszanych oraz 46,4 kg bioodpadów, co daje odpowiednio miesięcznie 13 kg oraz 5,8 kg. Są to ilości możliwe do przyjęcia i niebudzące wątpliwości.

Na końcu należy wspomnieć, iż wszyscy musimy mieć świadomość, że cenę, jaką płacimy za odbiór odpadów, kształtują sami mieszkańcy, gdyż jest ona wprost proporcjonalna do ilości wytworzonych przez nich „śmieci”. Im więcej będziemy ich produkować, tym wyższa będzie opłata. Dlatego też, aby zmniejszyć ponoszone przez nas opłaty związane z gospodarką odpadami, musimy wszyscy dołożyć starań aby, na ile to tylko możliwe, ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów.

Źródło: lubaczow.pl

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Monia
+36 # Monia 2020-10-07 09:23
Gratulujemy radzie i burmistrzowi . Śmieci towar luksusowy w Lubaczowie. Radzę wydrukować listę radnych i mieć przy sobie przy najbliższych wyborach. No k... Ręce opadają
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
odpadek
+5 # odpadek 2020-10-07 10:37
Radni tylko stosują przepisy stworzone przez Sejm, które mówią jasno i wyraźnie, że miasto nie może na śmieciach ani zarabiać ani do nich dokładać, więc lepiej sobie wydrukować listę posłów i senatorów. Inni radni robiliby to samo, bo po prostu muszą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Chochoł
0 # Chochoł 2020-10-08 20:48
Prawda, tylko czemu jak zawsze płacimy jak jakaś metropolia, mieszkając na takim zadupiu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Chochoł
-1 # Chochoł 2020-10-08 20:48
Prawda, tylko czemu jak zawsze płacimy jak jakaś metropolia, mieszkając na takim zadupiu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
W
-19 # W 2020-10-07 10:00
A co ma do tego Burmistrz i Rada? Tak trudno zrozumieć, że miasto nie może zarabiać na śmieciach? Nie może też z budżetu dopłacać do śmieci. Tyle mieszkańcy wyprodukowali, za tyle trzeba zapłacić! Proste jak drut, ale widać nie dla wszystkich.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Monia
+18 # Monia 2020-10-07 10:27
Cytuję W:
A co ma do tego Burmistrz i Rada? Tak trudno zrozumieć, że miasto nie może zarabiać na śmieciach? Nie może też z budżetu dopłacać do śmieci. Tyle mieszkańcy wyprodukowali, za tyle trzeba zapłacić! Proste jak drut, ale widać nie dla wszystkich.

Jaki by problem nie wystąpił to się dowiadujemy że burmistrz i rada nic do tego nie mają. No to po jakiego grzyba są nam potrzebni? Chyba do tego żeby siedzieć w godzinach urzędowania na forach i pisać głupie teksty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
O
+10 # O 2020-10-07 10:35
Cytuję W:
A co ma do tego Burmistrz i Rada? Tak trudno zrozumieć, że miasto nie może zarabiać na śmieciach? Nie może też z budżetu dopłacać do śmieci. Tyle mieszkańcy wyprodukowali, za tyle trzeba zapłacić! Proste jak drut, ale widać nie dla wszystkich.

Kwotę 640 000 wygenerowali wystawiający odpady Bio a zapłacą wszyscy!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Miki
+13 # Miki 2020-10-07 10:07
Ja tam bym brał za du** tych co te śmieci tak namiętnie wypalają, gumy, plastiki i trawę lub liście. Totalny smród i okna nie można otworzyć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
+17 # Mieszkaniec 2020-10-07 11:20
I tych prostakow , burakow co wyworza odpady na pobliskie pola np. Hurcze !
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
+8 # Mieszkaniec 2020-10-07 11:19
Niech sobie wezma firme z Warszawy jeszcze a enie z Tomaszowa.L ps. Tez sie panosza z tymi smieciarkami blokuja drogi jak by ch.. kim byli. Nasi jakos to lepiej sprawniej robili.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
odpadek
+8 # odpadek 2020-10-07 11:36
Nie mogą sobie wziąć firmy jakiej chcą. Musi być wybrana w przetargu. Z ogłoszenia o przetargu:
"Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 60%,
Termin płatności – 20%,
Częstotliwość wywozu odpadów – 20%"
Nie ma nic skąd ma być firma, więc może być nawet ze Szczecina, byleby te trzy kryteria były jak najlepsze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubaczowianin
+17 # Lubaczowianin 2020-10-07 12:11
Masakra z tymi śmieciami. Urząd nie panuje nad tym.Jedni sortują, a inni nie sortują, zaniżają liczbę osób w domu. A jak się nie zgadza kasa to wszyscy po równo muszą dopłacić. A radni się na to zgadzają. Ale takie mamy rządy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacky
+17 # Jacky 2020-10-07 12:36
A co nas powinno interesować że ktoś niedeklarowal wywozu bioodpadow A firma je wywozila. Niech teraz podmiot świadczący usługi dopłaca do interesu jako tzw. Strata. Poza tym Firma świadcząca usługi powinna mieć wykaz z adresami od kogo 00 i jakie odpady A miasto powinno zorganizować kontrole które powinny wyłapywać takie nieprawidlowosc i i srogo karać tych którzy nie stosują się do obecnych przepisów. A tak płacimy wszyscy... do kitu z takim interesem... eh....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubaczowianin
+4 # Lubaczowianin 2020-10-07 12:47
Zgadzam się z Tobą w 100%
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
max
+6 # max 2020-10-07 22:02
otóż to, tylko po co sobie będą mędrcy głowę zawracać jakimiś wykazami, jak posłuszni mieszkańcy i tak zapłacą, to jest już żenada z tymi śmieciami i nie, nie my uczciwi za to odpowiadamy, ktoś powinien mieć nad tym kontrolę, chyba trzeba pomyśleć nad nową radą, bo to już brak słów..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Olgierd
+10 # Olgierd 2020-10-07 13:25
Dziękujemy naszym kochanym rządzącym w Sejmie. Tak trzymać, dopóki społeczność naszej małej ojczyzny nie zacznie racjonalnie myśleć. Jestem pełen podziwu z jaką łatwością można manipulować ludźmi z Ziemi Lubaczowskiej i woj. podkarpackiego.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
PAWEŁ
+6 # PAWEŁ 2020-10-07 13:25
KTOS NA PODKARPACIU PLACI DROZEJ NIZ W LUBACZOWIE GRATUJUJE
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Dostawca odpadów
+19 # Dostawca odpadów 2020-10-07 15:41
Nie trudno było przewidzieć (a może jednak ...) że różnica w opłacie za wywóz odpadów BIO wynosząca tylko 1 zł oraz ich wywóz co tydzień bez ograniczeń zachęcały do nawożenia i podlewania trawników. Stąd te tony odpadów. A można było bardziej premiować mieszkańców posiadających kompostowniki. Polak mądry po szkodzie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Y
+16 # Y 2020-10-07 16:39
Podwyżka dotknęła tylko podmioty prywatne. Jak odbiorca wyliczył że odpady pochodzą od tej grupy skoro jeden samochód odbiera od prywatnych i firm. Śmieci. Co z bio odpadami od zakładów gastronomicznyc h, szkół, internatów? Wystawiają jak wszyscy a zapłacą prywatni.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacky
+6 # Jacky 2020-10-07 17:55
Zamiast podwajac stawki w końcu RM mogłaby zająć się egzekowaniem przepisów, zasad wywozu smieci oraz stawek od mieszkańców którzy nie zadeklarowali wywozu bioodpadow albo ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Skoro nikt tego nie weryfikuje to po co to deklarować. Lepiej podać jedną albo dwie osoby i tyle.... przecież kombinatorow to nic nie kosztuje...
Niech w końcu zarządzający powiatem wezmą się do roboty i zaczną przeprowadzać kontrole, które w przypadku naruszenia zasad powinny skończyć się karami. To sankcje powinny latac dziury w kwotach A nie portfele pozostałych mieszkańców którzy już i tak od pewnego czasu zapier....dziel aja cały miesiąc na rachunki i Wywoz śmieci.... To jest paranoja.... płacimy więcej niż w Rzeszowie....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jankiel
+2 # Jankiel 2020-10-07 18:05
Powiem Wam szczerze, ze na pandemie to wszyscy umieją zwalać. Ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że od marca br nie można wejść do żadnego urzędu bo wszędzie są zakazy bo wirus bo to, bo tamto. A co stoi na przeszkodzie żeby 1/4 urzędników założyła przyłbice i zaczęła w ramach nadzoru pukać do drzwi mieszkańców i weryfikować stan faktyczny w gospodarstwach domowych w stosunku do stanu ewidencyjnego ?? to jest jakaś paranoja! powinniśmy teraz wysypywać smiecie do tego pseudo basenu który powstaje. To jest wstyd! Rządzący powiatem pododają sobie jakieś pseudo dodatki i nie poczują podwyżek, a reszta mieszkańców? może rządzący ucięliby sobie diety na poczet łatania dziur po źle zaprognozowanym kosztorysie związanym z wywozem śmieci? ALE PO CO? PRZECIEŻ LEPIEJ ZWALIĆ TO NA MIESZKAŃCÓW, NIECH PŁACĄ ZA TYCH CO MAJĄ TO GDZIEŚ....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
0 # ja 2020-10-10 12:35
Na temat "pseudobasenu" lepiej się nie wypowiadaj pseudointeligen tny pseudomieszkańc u. Masz pseudowiedzę i pseudorozum. A po co masz włazić do urzędów? Żeby smrodu nanieść? Przycięcie diet mogłoby załatać niedobór w opłatach za śmieci? W której klasie ty skończyłeś edukację? Kiedy jeszcze liczyłeś na patyczkach, czy już na liczydle?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ama
+2 # Ama 2020-10-07 21:16
Matematyka i zarządzanie się kłania . Nie odrobiliście lekcji państwo zarządzający Lubaczowem. Na marginesie ; był przetarg, była warunki przetargu, była kwota. Przedsiębiorca wygrał i nie rozumiem dlaczego do jego błędnych kalkulacji mieszkańcy maja dopłacać. Coś tu nie hallo
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
+4 # ja 2020-10-08 06:03
Przetarg nie dotyczył łącznej kwoty za odbiór odpadów, tylko cen za tonę każdej frakcji. Zatem ile ton czegoś wyprodukowaliśm y, za tyle musimy zapłacić. A że śmieci wyprodukowaliśm y więcej, niż w poprzednich latach, to przewidywania oparte na danych z poprzednich lat wzięły w łeb. Przecież to wszystko jest napisane w tekście artykułu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jacky
-2 # Jacky 2020-10-08 06:31
Gdyby były prowadzone nadzory pod kątem ilości osob w domach i pod kątem tego jakie odpady i przez kogo są wywozone to by tego nie było. Ale przecież po co? Lepiej siedzieć w cieplym i dowalic pozostałym mieszkańcom.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubaczowianin
-4 # Lubaczowianin 2020-10-08 15:47
Zgadzam się z Tobą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
+6 # ja 2020-10-09 06:15
Chciałbyś żeby urzędnik pod pozorem jakiejkolwiek kontroli miał prawo wleźć ci do domu? Taki jesteś mądry, bo temat ciebie nie dotyczy? Chciałbym zobaczyć, jak ty kwiatami witasz urzędnika, który przyszedł ci policzyć domowników.
"pod kątem tego jakie odpady i przez kogo są wywozone to by tego nie było" - o co chodzi w tym bełkocie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
odpadek
+6 # odpadek 2020-10-09 09:16
Nikt nie chce być kontrolowany i nikt nie chce płacić za kogoś (przez to że ten ktoś oszukuje na liczbie domowników). Taki paradoks. Tak na marginesie wchodzenie urzędnika do domu nie ma żadnego sensu, policzy co najwyżej aktualnie znajdujących się w nim, a nie faktycznie mieszkających.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
patron
-3 # patron 2020-10-08 06:59
Wybrałeś sobie durniu radnego ??? to teraz durniu płacz i płać !!!! Co najważniejsze durniu, musisz ponownie wybrać tego samego radnego, bo on przed wyborami durniu, postawi Ci butelkę, poczęstuje Cię kiełbaską, oczywiście za Twoje pieniądze durniu, a Ty oddasz na niego dalej swój głos durniu i zapłacisz za wszystko z własnej kieszeni.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
+3 # ja 2020-10-10 08:00
Dorwałeś się chamie do komputera i będziesz obrażać innych chamie? Po co cię chamie uczyli czytać i pisać? Jak nic nie masz chamie innym do przekazania, to zajmij się chamie klockami lego.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Lubaczowianin
+1 # Lubaczowianin 2020-10-08 08:11
Nie wiem czy mieszkańcy Rzeszowa czy Warszawy płacą tyle za śmieci. Ja osobiście od nikogo nie słyszałem o tak wysokiej kwocie co w Lubaczowie. Za błędy urzędu miasta i firmy wywodzącej śmieci nie mogą płacić mieszkańcy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Jankers
+7 # Jankers 2020-10-08 10:32
Dlaczego ważne kwestie dotyczące wyjaśnienia nie są pogrubione w tekście, panie redaktorze? Czyżby nie odpowiadały pisowskiej narracji? Lokalna społeczność obrzuca gównem lokalne władze. Cel osiągnięty?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Ben
+7 # Ben 2020-10-08 11:11
Bo tu nie o prawdę chodzi, ale żeby przyłożyć władzy. Fakty i argumenty się nie liczą. A redakcja temu przyklaskuje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
buhahaha
-3 # buhahaha 2020-10-08 13:15
Ludzie co Wy robicie ,że macie tyle śmieci a teraz lament .Było się pchać do tego kołchozu eu to teraz macie regulacje ,dyrektywy i inne badziewia buhahaha.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Chochoł
+4 # Chochoł 2020-10-08 20:51
Niestety ale jak to w Polsce często bywa na podstawie dyrektyw ustala się 2 razy gorsze prawo.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-3 # polak2010 2020-10-08 19:53
Przed wprowadzeniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez Platformę UBywatelską, nie było znaczących podwyżek gdyż obywatele miasta mieli możliwość wyboru firmy wywożącej odpady i firmy zabiegały o klienta. Teraz władze miasta robią to za nas i mamy efekty w produkcie podwyżek
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Chochoł
+6 # Chochoł 2020-10-08 20:57
Niestety później PiS dołożył swoje, na podstawie dyrektyw unijnej wprowadził dużo ostrzejsze przepisy.
Dziw bierze, że jeszcze niektórzy wierzą PiSowi, bo oni oprócz kwiczenia wprowadzają Unijne prawo dużo szybciej jak POkemony.
Pierwszy przykład z brzegu.
Dyrektywa o pracownikach delegowanych, przeszła bo Niemcy i Francja tak chcieli, ale rząd PiSu wdrożył ja zanim przed nimi wszystkimi.
I tak najgorsze jest to, że Ukrainiec przepracują 1 miesiąc w Polsce, to polski ZUS dołoży mu do emerytury na Ukrainie wyrównanie do najniższej emerytury w Polsce a to oznacza dołożenie ok 2/3 emerytury.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-8 # polak2010 2020-10-08 22:39
szanowny panie ,,Chochoł''
A jakie to ostrzejsze przepisy dotyczące podwyżek wywozu śmieci wprowadził PiS ?
Bo mówimy tu o podwyżkach za wywóz śmieci a nie o emeryturach Ukraińców.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Y
+2 # Y 2020-10-09 09:06
Po obejrzeniu relacji z sesji miasta utwierdziłem się w przekonaniu ze moj radny to prawdziwy twardziel. Walczył jak lew. Zadawał pytania. Inni radni nie byli mu dłużni. Wywiązała się prawdziwą burza. Dyskusja. Prawie krzyki. Później pełne emocji głosowanie i niestety minimalną różnicą Ci źli radni przegłosowali podwyżkę. Ale brawa dla wszystkich radnych!! Piękna sesja!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Mieszkaniec
+2 # Mieszkaniec 2020-10-09 11:15
Najgorsze jest to, że Panowie w urzędzie zaczynają nie panować nad sytuacją jaka teraz się stwożyła. Ja płacę w terminie za odpady komunalne, a mam teraz problem z odbiorem bioodpadow. Interweniowalem w urzędzie miasta, sytuacją się nadal powtarza. Odbiorca odpadów z listą wytyczną i karze mi kartkę przypinać z adresem bo inaczej nie odbierze. Paranoja....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
maja
+2 # maja 2020-10-10 13:40
Słownik Języka Polskiego. Widziałeś kiedyś taką książkę? :))
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Misia
+1 # Misia 2020-10-09 12:56
Ta firma która odbiera śmieci to w ogóle porażka.
Ale co tam mieszkańcy pomarudzą a i tak zapłacą.
Może niech ktoś w urzędzie weźmie się do roboty i zacznie sprawdzać i deklaracje ale i kontrolować firmę jak wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Ale najłatwiej klepnąć uchwałę i mieszkańcy niech bulą i niemałe kwoty.
Żenada.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-7 # polak2010 2020-10-10 08:36
Problemem jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez Platformę.
Przez ta ustawę firmy które są odpowiedzialne za wywóz nieczystości mogą podnosić koszta. Bo gmina musi podpisać umowę o wywóz nieczystości A jak ktoś coś musi to ma się go w garści.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
+6 # ja 2020-10-10 11:49
Człowieku ty pojęcia nie masz, o czym piszesz. Więc nie udawaj tu fachowca, bo się ośmieszasz. Nie chodzi o sympatie czy antypatie polityczne tylko o prawdę. Dla ciebie jednak jeśli fakty nie pasują do teorii (złe peło!) to tym gorzej dla faktów. Co to znaczy "mogą podnosić koszta"? Wcześniej miały zakaz?? Co ty bredzisz? Firma i tak była wybierana w przetargu, więc musiała uważać na to jaką kwotę wystawi w ofercie. Nie było żadnych ustawowych limitów, ograniczeń, nakazów. Wolny rynek, najtańszy wygrywa. I wszystko!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-4 # polak2010 2020-10-11 08:38
Szanowny panie ,,,ja"
Proszę się tak nie ekscytować to źle działa na myślenie.

Ale wracając do tematu wadliwej ustawy wprowadzonej przez Platformę Obywatelską. przez którą np. w Lubaczowie koszt wywozu nieczystości wzrósł o 100%
Przed tą ustawą był wolny rynek i obywatel mógł sam podpisać umowę z odbiorcą, więc firmy zabiegały o klienta.
Teraz ustawa nakłada obowiązek podpisania umowy na miasta.
I szanowny panie intelygentny może mi pan na to pytanie odpowie.
Co mają zrobić włodarze miasta jak do przetargu startuje tylko jedna firma ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Bożka2
+1 # Bożka2 2020-10-10 12:39
Cytuję polak2010:
Problemem jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez Platformę.
Przez ta ustawę firmy które są odpowiedzialne za wywóz nieczystości mogą podnosić koszta. Bo gmina musi podpisać umowę o wywóz nieczystości A jak ktoś coś musi to ma się go w garści.

Doprawdy? I przez pięć lat PiS nie zrobił nic w tej sprawie, aby ulżyć Polkom i Polakom?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-4 # polak2010 2020-10-11 08:55
Szanowna pani ,, Bożka2"
Na ten pozostawiony bałagan potrzeba dekad aby to naprawić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+1 # cielec 2020-10-11 11:59
Ustawa o odpadach była przez obecne rządy już chyba pięć razy zmieniana więc nie trzeba dekad. Poza tym obowiązek gospodarowania odpadami na gminy chyba nałożyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A w mieście Lubaczów w ostatnim przetargu startowały dwie firmy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-3 # polak2010 2020-10-11 13:16
Szanowny panie ,,cielec"
,,Chyba" że coś wprowadzono !
Szanowny panie proszę przedstawić fakty.

A w Oleszycach wystartowała do przetargu dwukrotnie jedna firma i co pan chce wynegocjować.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+2 # cielec 2020-10-11 13:45
Masz Pan fakty:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Art. 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-4 # polak2010 2020-10-11 14:58
Szanowny panie ,,cielec"
Mamy się domyślić co to za ustawa chodzi o datę?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+2 # cielec 2020-10-11 15:15
Żaden problem sobie znaleźć, ale ma Pan, skoro już nie ma Pan czego się przyczepić: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity w Dzienniku Ustaw z 2020 roku pod pozycją 1439.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-4 # polak2010 2020-10-11 18:02
Szanowny panie,,cielec"
A która z tych ustaw zdjęła obowiązek podpisania umowy z odbiorcą nieczystości z obywatela a nakazała podpisywać je włodarzom miast.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+2 # cielec 2020-10-11 19:10
Przecież napisałem wyżej, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A dokładniej jej nowelizacja z 1 lipca 2011 r. Ta nowelizacja dodała pkt 3, który podałem wyżej a także cały nowy rozdział pod tytułem "Gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez gminę".
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-3 # polak2010 2020-10-11 20:14
Szanowny panie ,,cielec"
Powyżej napisał pan o ustawie z 1996r.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+2 # cielec 2020-10-11 20:42
Bo to ustawa z 1996 roku, w 2011 roku dodano do niej przepisy nakładające obowiązek gospodarowania odpadami na gminy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-3 # polak2010 2020-10-11 22:18
Szanowny panie ,,cielec''
Czyli kto dokonał tej nowelizacji?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+2 # cielec 2020-10-11 22:31
Czyli wina Tuska :lol: I trzeba dekad żeby to naprawić :lol: A tak na poważnie to te zmiany z 2011 roku wynikły z wymagań UE. Dlatego PO wprowadziła tę nowelizację i dlatego PiS jej nie zmienia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-1 # polak2010 2020-10-12 09:10
Szanowny panie cielec
Czyli winna unia europejska za wprowadzenie tej ustawy ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
ja
+6 # ja 2020-10-10 11:53
I jeszcze coś Panie "polaku". Nawet nie wiesz, przepisy której ustawy stosuje się do tematu gospodarowania odpadami w gminie. Więc zamilknij lepiej, bo wstyd :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cielec
+2 # cielec 2020-10-10 18:11
Co tam ustawa ta czy tamta. Ważne, że to wina Tuska :-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-4 # polak2010 2020-10-11 08:53
Szanowny panie,,ja"
Proszę szanowny panie oto link:

sip.lex.pl/.../odpady-17940659
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Koronawirus - najważniejsze informacje

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Porady

W kinie

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.