Barbara Broź wicestarostą powiatu lubaczowskiego. Józef Ozimek powrócił do Zarządu


Barbara Broź z Prawa i Sprawiedliwości zastąpi Pawła Głaza na stanowisku wicestarosty powiatu lubaczowskiego.

Przypomnijmy, że z powodu rezygnacji Pawła Głaza z funkcji wicestarosty 21 września na Sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego odbyło się głosowanie nad wyborem nowego wicestarosty. Starosta Zenon Swatek na to stanowisko zaproponował Józefa Ozimka. Jednakże radni nie zgodzili się na to, aby Józef Ozimek objął tę funkcję.  Za jego kandydaturą głosowało 8 radnych i 9 było przeciw.

Stanowisko wicestarosty musi być obsadzone, dlatego też przewodnicząca Rady Powiatu Marta Tabaczek na 6 października zwołała Sesję Rady Powiatu Lubaczowskiego, której głównym punktem był wybór nowego wicestarosty.

Na stanowisko wicestarosty Zenon Swatek zaproponował radną PiS Barbarę Broź. Uzasadniając tę kandydaturę Zenon Swatek przypominał że Barbara Broź jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, ukończyła także studia podyplomowe.  B. Broź z administracją samorządową związana jest od 1997 roku, kiedy rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Cieszanów, gdzie przez 18 lat zajmowała się m.in. ochroną środowiska i obsługą rady gminy. Była także sekretarzem gminy. W latach 2011 - 2013 pracowała w fundacji Akademia Obywatelska. Natomiast od 2016 prace podjęła pracę w związku Międzygminnym Związku Ziemia Lubaczowska. Od ubiegłego roku kieruje Referatem Rozwoju i Promocji Gminy Lubaczów. Jest także członkiem Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.

W tajnym głosowaniu za kandydaturą Barbary Broź głosowało 10 radnych, a przeciw było 3. Wstrzymało się trzech radnych. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych - nieobecny był Marcin Piotrowski.

Chciałabym podziękować tym, którzy zagłosowali za moja kandydaturą i zapewnić szczególnie tych, którym moja kandydatura nie przypadła do gustu, że postaram się tak pracować, aby udowodnić że się pomylili. Ale to oczywiście czas pokaże - powiedziała po głosowaniu Barbara Broź.

Jednocześnie B. Broź zrezygnowała z funkcji członka Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.  Starosta Zenon Swatek zaproponował, aby na to stanowisko powrócił Józef Ozimek.  Radni wyrazili zgodę i za kandydaturą J. Ozimka głosowało 12 radnych, przeciw był 1 radny, a wstrzymało się trzy osoby.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: