Gmina Lubaczów inwestuje w turystykę. Będzie galeria kolejnictwa, obserwatorium astronomiczne i lokalna izba pamięci


Drugi etap rewitalizacji w gminie Lubaczów wchodzi w fazę realizacji. Dzięki projektowi powstanie m.in. galeria kolejnictwa, obserwatorium astronomiczne oraz lokalna izba pamięci.

Rewitalizacją objęte są przede wszystkim dawne obiekty dworców w Baszni Dolnej oraz wieży ciśnień w Tymcach, które stanowiły infrastrukturę towarzyszącą, wybudowanej w 1884 roku, linii kolejowej Jarosław – Sokal (obecnie nr 101 Munina – Hrebenne).

Projekt polegać będzie m.in. na rozbudowie i przebudowie budynku stacji w Baszni oraz obiektu gospodarczego wraz z budową łącznika pomiędzy nimi. Powstanie w nich muzeum kolejnictwa. Turyści będą tu mogli poznać historię powstawania linii kolejowej Jarosław-Sokal (obecnie nr 101 Munina – Hrebenne), a także dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach i osobach z czasu funkcjonowania tej linii, jako odcinka kolei lwowskich. Planowana jest również renowacja zabytkowej lokomotywy parowej i trzech przedwojennych wagonów. Na plac przy budynku stacji zostały już przeniesione dwa żelazne mosty pozyskane z linii kolejowej 101 – z Nowej Grobli, pełniący funkcję eksponatu, oraz z Lubaczowa, przez który będzie przejeżdżała kolejka wąskotorowa dla dzieci.

Rewitalizacji zostanie poddany również budynek stacji PKP w Baszni Dolnej wraz z obiektem gospodarczym. Prace będą polegać na dostosowaniu ich do pełnienia funkcji zaplecza socjalno-sanitarnego związanego z obsługą obserwatorium.

Przebudowana zostanie także wieża ciśnień w Tymcach. W niej powstanie obserwatorium astronomiczne wraz z punktem widokowym. W najbliższym otoczeniu pojawią się także urządzenia zewnętrzne związane z astronomią i optyką. Z kolei budynek hydroforni przy wieży ciśnień pełnić będzie funkcję szkoleniowo-edukacyjną towarzyszącą obserwatorium.

Zostaną również przebudowane drogi wewnętrzne, które ułatwią komunikację m.in. pomiędzy wieżą ciśnień a zapleczem socjalno – sanitarnym.

Nowe funkcje uzyska również zabytkowa plebania w Baszni Dolnej, w której powstanie lokalna izba pamięci poświęcona historii Baszni Dolnej i okolic oraz zasłużonym kapłanom: ks. kard. Marianowi Jaworskiemu i ks. Tadeuszowi Lewanderskiemu – pierwszemu proboszczowi w Baszni Dolnej.

Natomiast dawna zlewnia mleka w Baszni Dolnej zostanie przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach odrębnego projektu, którego realizacja zakończyła się w marcu br. zagospodarowano również otoczenie wokół budynku poprzez urządzenie skweru.

Termin ukończenia większości opisanych inwestycji przypadnie na listopad 2021 roku, poza obiektem dawnej zlewni mleka oraz przebudową dróg, których modernizacja dobiegnie końca się w już październiku br.

Projekt rewitalizacyjny gminy Lubaczów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna – działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Jest to kontynuacja działań przeprowadzonych w latach 2011 – 2013 w ramach pierwszego etapu rewitalizacji, kiedy to wybudowana została m.in. Kresowa Osada w Baszni Dolnej.

Basznia_PKP-2.jpgBasznia_PKP.jpgbudynek_przy-wiezy-5.jpgSchronisko-10.jpgSchronisko-11.jpgWieza-1.jpgWieza-2.jpgWieza-3.jpg

Źródło: gminalubaczow.pl


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: