Radny gminy Horyniec-Zdrój apeluje: trzeba podjąć działania w celu usunięcia nielegalnych pomników UPA

Na początku listopada odbył się uroczystości przy pomniku UPA w Werchracie fot. Piotr Tyma
Na początku listopada odbył się uroczystości przy pomniku UPA w Werchracie fot. Piotr Tyma

Na początku listopada odbył się uroczystości przy pomniku UPA w Werchracie fot. Piotr Tyma

Radny gminy Horyniec-Zdrój Przemysław Zaremba złożył projekt uchwały dotyczący nielegalnych pomników Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie tamtejszej gminy. Według uchwały Rada Gminy miałaby zobowiązać wójta do m.in. wykonania wszelkich czynności zmierzających do usunięcia naruszających polskie prawo pomników UPA.

To mały krok na drodze do normalności ale wielki dla naszej gminy. Informuję, że dzisiaj złożyłem projekt uchwały nad którą ostatnio pracowałem. Czeka ją jeszcze głosowanie w komisjach i na Sesji ale jestem raczej dobrej myśli. Szczególne podziękowanie dla radnych Pawła Maksymca i Andrzeja Hałuchy, którzy błyskawicznie zgodzili się podpisać wniosek, jak również dla tych wszystkich którzy deklarują głosować za nią. - mówi radny Przemysław Zaremba

Treść uchwały poniżej:

Oświadczenie Rady Gminy Horyniec-Zdrój w sprawie nielegalnych pomników UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) na terenie Gminy
Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z póź. zm.) oraz Statut Gminy Horyniec-Zdrój § 26. i § 27 ust. 1

Ludobójstwo dokonane w ostatnich latach II Wojny Światowej i kilka lat po niej przez UPA na terenie gminy Horyniec-Zdrój należy do najboleśniejszych momentów w naszej lokalnej historii. W wyniku tych działań utraciliśmy ogromną liczbę mieszkańców, a bezcenne dobra kultury bezpowrotnie zostały zniszczone. Podczas licznych pacyfikacji UPA zdewastowała tak cenne zabytki jak barokowy kościół i klasztor (wraz ze zbezczeszczeniem zwłok w krypcie), teatr i pałac a przede wszystkim pozbawiła domów tysiące bezbronnych ludzi. Straty materialne i osobowe oraz ogrom bestialstwa i barbarzyństwa cofnęły naszą gminę w rozwoju. Do chwili obecnej gmina Horyniec nie zdołała podnieść się z tych strat zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę ludności.
Z wielkim smutkiem i zażenowaniem przyjęliśmy więc doniesienia prasowe na temat uroczystości jakie w ostatnich dniach miały miejsce pod nielegalnym pomnikiem głoszącym chwałę UPA na cmentarzu komunalnym w Werchracie. Szczególnie zaś dotknął nas apel sygnowany m.in. przez panów Onyszkiewicza, Frasyniuka i Wujca, nawołujący do odnowienia wszystkich nielegalnych pomników UPA na terenie Polski.
Chcemy jednocześnie podkreślić, że szacunek dla szczątków zmarłych jest naturalnym prawem każdego człowieka. Z terenu Polski znane są przykłady legalnych nagrobków żołnierzy SS, gdzie nikt o zdrowych zmysłach nie umieszcza napisów jakoby byli bohaterami czy walczyli o wolność. Takie upamiętnienia z szacunku dla rodzin zmarłych posiadają jedynie napis z imieniem i nazwiskiem pochowanego, bez insygniów SS czy NKWD. Takie rozwiązanie nie spotyka się raczej ze sprzeciwem lokalnych społeczności i stanowi piękny początek dla pojednania narodów. Wyrażamy więc głęboki żal z powodu nie stosowania się do tych prostych zasad na terenie naszej gminy.
Przypominamy, że na terenie Polski propagowanie komunizmu, nazizmu (w tym faszyzmu i banderyzmu) jak i innych ideologii totalitarnych jest prawnie zabronione i podlega sankcjom prawnym.
Nie akceptujemy skłócania narodów polskiego i ukraińskiego przez budowę tak skandalicznych upamiętnień. Niszczą one w bezsensowny sposób i tak przecież trudne przebaczenie i mozolnie budowane pojednanie.
Rada Gminy Horyniec-Zdrój zobowiązuje Wójta do:
- wykonania wszelkich czynności zmierzających do usunięcia naruszających polskie prawo pomników UPA na terenie naszej gminy,
- inicjowania godnego upamiętnienia ofiar ludobójstwa przeprowadzonego przez UPA na terenie naszej gminy oraz do wspierania wszelkich inicjatyw mających to na celu,
- dbania o pamięć o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy z narażeniem życia ratowali Polaków przed śmiercią z rąk UPA,
- nie udzielania w żadnej formie wsparcia osobom lub organizacjom głoszącym chwałę UPA lub zakłamującym prawdę o ludobójstwie dokonanym przez UPA.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: