Teresa Pamuła złożyła ślubowanie


We wtorek rozpoczęła się czteroletnia IX kadencja Sejmu RP. Nowi posłowie złożyli ślubowanie i tym samym formalnie objęli uzyskane mandaty poselskie. Wśród 460 Posłów jest także przedstawiciela Ziemi Lubaczowskiej Teresa Pamuła.

We wtorek 12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu. Pierwsze posiedzenie otworzył marszałek-senior Antoni Macierewicz. Posłowie złożyli ślubowanie i wybrali Elżbietę Witek na stanowisko Marszałka Sejmu.

W inauguracyjnym posiedzeniu Izby uczestniczył prezydent Andrzej Duda.

- To wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w tej izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska. Wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne i punkty widzenia na Polskę  – powiedział Andrzej Duda. Zaapelował też o to, by dla nowo wybranych posłów najważniejsza była miłość do drugiego człowieka i ojczyzny, a debaty toczone w Sejmie „nie obrażały i nie budziły zgorszenia”.

Do posłów zwrócił się też marszałek-senior Antoni Macierewicz. W okolicznościowym przemówieniu mówił m.in. o znaczeniu niepodległości. - Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych, Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością - podkreślił. Zwrócił też uwagę na fakt, że Sejm IX kadencji jest najbardziej reprezentatywną Izbą od wielu lat. - Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - zaakcentował Antoni Macierewicz.

Po wystąpieniu Marszałka-Seniora posłowie przystąpili do ślubowania według roty określonej w Konstytucji: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powiat lubaczowski ma swojego przedstawiciela w Sejmie po raz pierwszy od 1997 roku.

Źródło: sejm.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: